Know Your Customer

Ταυτοποίηση Λογαριασμού

Ταυτοποίηση Λογαριασμού

Στα πλαίσια των κανονιστικών μας υποχρεώσεων, θα χρειαστεί να ανεβάσεις εδώ ή να στείλεις τα έγγραφα στο: [email protected], τα οποία επαληθεύουν την ορθότητα και την ισχύ των στοιχείων του λογαριασμού σου.

Πρόκειται για μια γρήγορη, εύκολη και απολύτως ασφαλή διαδικασία με μόνο στόχο την μεγαλύτερη ασφάλεια του λογαριασμού σου.

Για να ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου με επιτυχία θα χρειαστεί να μας αποστείλεις τα ακόλουθα έγγραφα:

 1. Φωτογραφία Ταυτότητας (Μπρος/Πίσω) ή Διαβατηρίου.
 2. Αποδεικτικό διεύθυνσης με ημερομηνία έκδοσης όχι προγενέστερη των τριών (3) μηνών από την υποβολή της σε εμάς. Δεκτά γίνονται τα ακόλουθα έγγραφα:
 • Ενημέρωση τραπεζικού λογαριασμού ή κάρτας, την οποία λαμβάνεις μέσω αλληλογραφίας,
 • Αντίγραφο λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος / νερού / σταθερής τηλεφωνίας και κινητής τηλεφωνίας / ίντερνετ/ φυσικού αερίου / συνδρομητικής τηλεόρασης,
 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας (προηγούμενου έτους), με καλυμμένα τα οικονομικά στοιχεία που δεν αφορούν στην ταυτοποίηση κατοικίας (θα χρειαστει στον παρακάτω σύνδεσμο να επιλέξετε Εκτύπωση Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου, https://www1.aade.gr/webtax/incomefp/year2020/income/e1/index.jsp)
 • Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη και με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής σου από Δημόσια Αρχή (από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα), η οποία φέρει ημερομηνία όχι προγενέστερη των τριών (3) μηνών πριν την υποβολή της σε εμάς.
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον δήμο ή την κοινότητα (ακολουθώντας τις οδηγίες στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/dieuthunse-katoikias-kai-epikoinonias/bebaiose-katoikias-eidikes-khreses). 
 • Άδεια διαμονής σε ισχύ όπου να αναγράφεται η διεύθυνση κατοικίας
 • Screenshot από ηλεκτρονικά κατατεθειμένο στο ΤAXISnet Μισθωτήριο Συμβόλαιο που να περικλείει και τις δύο σελίδες.
 • Βεβαίωση κατοικίας ειδικής χρήσης (ακολουθώντας τις οδηγίες στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/dieuthunse-katoikias-kai-epikoinonias/bebaiose-katoikias-eidikes-khreses)
 • Ε1 Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (συμπ. Αριθμού Καταχώρησης του E1)
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ με ημερομηνία έκδοσης εντός των τελευταίων 3 μηνών
 • Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΦΚΑ

Δε γίνονται αποδεκτά έγγραφα όπως  απόδειξη πληρωμών κλπ.

Τα έγγραφα θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα, με ορατές και τις τέσσερις (4) γωνίες του εγγράφου (φωτογραφία ολόκληρου του εγγράφου).  

Επιπρόσθετα, ανάλογα με το μέσο που πραγματοποιήσατε τις συναλλαγές σας, ενδέχεται να ζητηθούν και τα ακόλουθα έγγραφα:

Για κατάθεση μέσω κάρτας: Φωτογραφία της κάρτας σου (2 όψεις). Θα πρέπει να διακρίνονται μόνο τα 6 πρώτα και 4 τελευταία ψηφία του αριθμού της κάρτας, καθώς και το όνομα κατόχου και η ημερομηνία λήξης. Οφείλετε να καλύψετε τον τριψήφιο κωδικό ασφαλείας CVV στην πίσω όψη.

Για κατάθεση μέσω e-Banking: Αντίγραφο του βιβλιαρίου τραπέζης ή τραπεζικό έγγραφο ή screenshot όπου θα φαίνονται το ΙΒΑΝ, το BIC/SWIFT και το όνομα του κατόχου του λογαριασμού.

Για κατάθεση μέσω e-Wallet (Skrill, Neteller, Vivawallet, etc.):  Screenshot όπου θα πρέπει να φαίνονται ο κάτοχος καθώς και τα αναγνωριστικά στοιχεία του λογαριασμού (wallet id, email, etc.).

Μπορούμε να ζητήσουμε ταυτοποίηση με τη μέθοδο του “photo holding ID” (δηλαδή για παράδειγμα φωτογραφία του πελάτη με την ταυτότητα του δίπλα στο πρόσωπό του), proof of mobile ownership (αποδεικτικό λογαριασμού κινητού τηλεφώνου).

Αναφορικά με αυτό το ζήτημα, εφιστούμε την προσοχή σας στην Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου που πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά, μαζί με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.

Θα χρειαστεί να ανεβάσεις ή να στείλεις τα έγγραφα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] από την ηλεκτρονική σου διεύθυνση (email) την οποία έχεις δηλώσει στην εταιρεία μας μαζί με το όνομα πελάτη σου (username).

Μετά την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης του λογαριασμού σου, θα λάβεις σχετικό ενημερωτικό email.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως είναι οποιαδήποτε διενεργούμενη από την εταιρεία μας έρευνα για την επιβεβαίωση των ταυτοποιήσεων των στοιχείων σου ή οποιεσδήποτε αναγκαίες έρευνες τυχόν διενεργούνται από τρίτα μέρη (όπως είναι τα Ελεγκτικά Σώματα, οι Ελεγκτικές Αρχές, κ.λπ.), ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσουμε απευθείας μαζί σου, προκειμένου να μας παράσχεις επιπρόσθετες πληροφορίες ή/και να επικαιροποιήσεις αυτές που ήδη έχουμε για εσένα ή/και να μας προωθήσεις ένα ή περισσότερα από τα πιο πάνω αναφερόμενα έγγραφα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανωτέρω έρευνα. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν θέλεις ή δεν μπορείς να παράσχεις αυτές τις πληροφορίες, θα μπορούμε να διακόψουμε τον λογαριασμό σου μέχρι να γίνει αυτό ή/και να κλείσουμε/καταργήσουμε μόνιμα τον λογαριασμό σου, να αδρανοποιήσουμε τον λογαριασμό ή/και να δεσμεύσουμε χρήματα που τυχόν έχεις καταθέσει, ιδίως αν υπάρχουν ενδείξεις κακόπιστης εκ μέρους σου παροχής εσφαλμένων/αλλοιωμένων στοιχείων.

Τελευταία Έκδοση: 2.3