Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική») αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων από την Gamart Limited ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων με έδρα MWH Building, Office N.1, Oratory Street, Naxxar, NXR 2504, Μάλτα.

Λίγα λόγια για εμάς

Η εταιρεία Gamart Limited (αρ. μητρώου εταιρειών C95282) λειτουργεί νομίμως και είναι αδειοδοτημένη για να προσφέρει, μέσα από την πλατφόρμα της, υπηρεσίες διαδικτυακού αθλητικού στοιχήματος και καζίνο μέσω της ιστοσελίδας novibet.gr (καλούμενη εφεξής για λόγους συντομίας Novibet).

Η Novibet είναι αδειοδοτημένη από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) βάσει της άδειας Τύπου 1: HGC-000022-LH και Τύπου 2: HGC-000023-LH με έκδοση την 15η Ιουνίου 2021 και ισχύ έως και την 15η Ιουνίου 2028. Η Novibet είναι υποχρεωμένη να διατηρεί όλα τα χρήματα που υπάρχουν στους λογαριασμούς των παικτών σε ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασμό. Ο τελευταίος ελέγχεται από την ΕΕΕΠ. Η Novibet οφείλει, όπως όλες οι αδειοδοτημένες εταιρείες, να υποβάλει το λογισμικό της σε ελέγχους από ανεξάρτητο ελεγκτικό όργανο. Έτσι διασφαλίζουμε διαρκώς ότι οι υπηρεσίες μας είναι αξιόπιστες και ασφαλείς!

 

 1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα σας, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

 

 1. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 

 1. Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε;
 • Προσωπικά αναγνωριστικά (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ημερομηνία γέννησης),
 • στοιχεία επικοινωνίας, (τηλέφωνο, σταθερό και κινητό, email),
 • φορολογικά αναγνωριστικά, (ΑΦΜ, ΑΔΤ),
 • οικονομικές πληροφορίες (στοιχεία χρεωστικών/πιστωτικών καρτών),
 • πληροφορίες σύνδεσης (IP) και πληροφορίες εντοπισμού θέσης,
 • αρχείο επικοινωνιών (τηλεφωνικές / ηλεκτρονικές κ.λπ.) με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών,
 • δραστηριότητα τυχερών παιγνίων,
 • δραστηριότητα για τον τρόπο που παίζετε.

 

 1. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας;

Σκοπός της επεξεργασίας των Δεδομένων σας είναι: 

 • Η ολοκλήρωση της σύνδεσής σας στον ιστότοπο και στην πλατφόρμα μας και η επαλήθευση των αναγνωριστικών σας στοιχείων και των στοιχείων επικοινωνίας,
 • Η διαχείριση του λογαριασμού σας και η διεκπεραίωση των συναλλαγών στην πλατφόρμα μας, η διαχείριση του τμήματος εξυπηρέτησης για τα αιτήματα, ερωτήσεις, διευκρινίσεις και παράπονα,
 • Η επαλήθευση στα στοιχεία των τραπεζικών σας λογαριασμών,
 • Ο έλεγχος για την πρόληψη εγκλημάτων (π.χ ξέπλυμα χρήματος απο παράνομες δραστηριότητες) και ενημέρωση των αρμόδιων Εποπτικών Αρχών για τα τυχερά παίγνια,
 • Η ενημέρωσή σας, για τα προϊόντα μας, καμπάνιες και ενημερωτικά δελτία (newsletters),
 • Η διασφάλιση της ποιότητας και της διαρκούς βελτίωσης των υπηρεσιών μας.

 

 1. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Εταιρεία;

 Η επεξεργασία των Δεδομένων σας διενεργείται σύμφωνα με: 

 • τους όρους της συμβατικής μας σχέσης και τη συγκατάθεση σας, όπου απαιτείται,
 • το κανονιστικό πλαίσιο της νομοθεσίας για τα τυχερά παίγνια μέσω Διαδικτύου,
 • τις νομοθετικές απαιτήσεις σχετικές με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες προβαίνουμε σε επεξεργασία που είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της με τις έννομες αυτές υποχρεώσεις μας,
 • το έννομο συμφέρον της Εταιρείας μας (προστασίας από απάτη, τεχνικά προβλήματα, βελτίωση της εμπειρίας πελάτη).

 

 1.  Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Αποδέκτες των δεδομένων είναι:

 • Η Εταιρεία μας και το υπαλληλικό προσωπικό της στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους για σκοπούς ελέγχου,
 • Οι αρμόδιες Αρχές: Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) στην Ελλάδα, Αθλητικά Διοικητικά Όργανα (ενδεικτικά FIFA), Οργανισμοί καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) ή καταπολέμησης χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CTF),
 • Η μητρική εταιρεία μας, στα πλαίσια ενδοομιλικών ελέγχων, εντός ΕΕ (πλην των ειδικών δεδομένων),
 • Οι αντιπρόσωποι ή/και υπεργολάβοι μας με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης που μας παρέχουν διαφημιστικές υπηρεσίες συντήρησης της πλατφόρμας, διασύνδεσης με άλλες πλατφόρμες (ενδεικτικά skype) για την εξυπηρέτησή σας, την ανάλυση δεδομένων στην ιστοσελίδα (google analytics), τη διενέργεια διαγωνισμών,
 • Τρίτα μέρη όπως πάροχοι περιεχομένου καζίνο, μεθόδων πληρωμών και λοιπών υπηρεσιών και
 • Πάροχοι υπηρεσιών ταυτοποίησης καθώς και υπηρεσιών πρόληψης και καταστολής δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, καθώς και υπηρεσίες καταπολέμησης της απάτης.

 

 1. Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι συνεργάτες μας σέβονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Οι συνεργάτες μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά εγγράφως με την Εταιρεία:

 • να τηρούν εχεμύθεια, και να δεσμεύουν και το προσωπικό τους, με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις,
 • να μη διαβιβάζουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την έγγραφη άδεια μας,
 • να λαμβάνουν μέτρα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας των δεδομένων, που προστατεύουν τη λογική και φυσική ασφάλειά τους όπως ασφαλές λογισμικό και φυσική προστασία,
 • να μας ενημερώνουν για κάθε περιστατικό που αφορά την παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων,
 • να διαγράφουν ή να μας επιστρέφουν τα Δεδομένα σας, με τη λήξη της σύμβασής μας,
 • και να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR). 

 

 1. Στέλνουμε τα Δεδομένα σας στο εξωτερικό;

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα αποτελούν αντικείμενο αποθήκευσης και επεξεργασίας εντός της Ελλάδας και της Μάλτας. Ενδέχεται και μόνο για λόγους ελέγχου ενδοομιλικών συναλλαγών, να αποσταλούν μη ειδικής κατηγορίας δεδομένα στις εταιρείες μας στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Νήσο του Μαν.

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα δεν αποτελούν αντικείμενο αποθήκευσης και επεξεργασίας σε τρίτα μέρη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε χώρες όπου δεν υπάρχει επάρκεια ασφάλειας για τα προσωπικά σας δεδομένα. Εφόσον λάβει χώρα τέτοια διαβίβαση, θα εξασφαλίσουμε ότι τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις από τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (GDPR EU 679/2016).

Όταν παίζετε τυχερά παίγνια που έχουν αναπτυχθεί από προμηθευτές του καζίνο, π.χ Microgaming, ισχύουν οι σχετικές δικές τους πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

 1. Για πόσο τηρούμε τα Δεδομένα σας και πότε τα διαγράφουμε;

Η εταιρεία μας, διατηρεί τα Δεδομένα σας, για το σύνολο της διάρκειας της σύμβασης σε φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο. Μετασυμβατικά διατηρούνται για διάστημα που ορίζεται από το νόμο για την παραγραφή τυχόν αξιώσεων (5ετία) και για λόγους εκκαθάρισης και έπειτα διαγράφονται ολοσχερώς. Τα φορολογικά στοιχεία καθώς και όσα απαιτούνται για λόγους ελέγχου από τις εποπτικές αρχές τηρούνται όσο ορίζεται κάθε φορά από τη νομοθεσία και δύναται να διατηρηθούν για μεγαλύτερο διάστημα, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στην Ελλάδα τα έγγραφα και στοιχεία σας που σχετίζονται με την τήρηση των απαιτήσεων του Κανονισμού της ΕΕΕΠ, διατηρούνται κατ’ ελάχιστον για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, από το χρονικό σημείο της με οποιονδήποτε τρόπο παύσης της πελατειακής μας σχέσης ή δέκα (10) ετών, από την εκτέλεση της κάθε συναλλαγής σας, εκτός αν επιβάλλεται από διάταξη νόμου, η τήρηση τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

 

 1. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Στη Novibet χρησιμοποιούμε το SSL Certificate της Cloudflare, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον τομέα της, για να κωδικοποιούμε τα δεδομένα που μας στέλνετε και να εξασφαλίζουμε την ασφάλεια και προστασία των προσωπικών σας στοιχείων.

Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς.

Έχουμε λάβει τα απαραίτητα και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία τόσο σε φυσικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο λογικής ασφάλειας (ενδεικτικά διαδικασίες φυσικής ασφάλειας, διαβαθμισμένης πρόσβασης στα δεδομένα, προστασία υπολογιστικών συστημάτων λογισμικό).

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε την υπηρεσία reCAPTCHA, η οποία προστατεύει τον ιστότοπό μας από ανεπιθύμητα μηνύματα και αυτοματοποιημένη κατάχρηση. Το reCAPTCHA λειτουργεί με τη συλλογή δεδομένων εξοπλισμού και λογισμικού, όπως δεδομένων συσκευών και εφαρμογών, και την αποστολή αυτών των δεδομένων στην Google για ανάλυση. Οι πληροφορίες που συλλέγονται θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς γενικής ασφάλειας. Η χρήση του reCAPTCHA υπόκειται στην  Πολιτική Απορρήτου και στους Όρους χρήσης της Google.

Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

 

 1. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;
 • Έχετε δικαίωμα ενημέρωσης.

Κατά τη φάση της συλλογής όσο και σε κάθε μεταγενέστερη φάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε πλήρη δυνατότητα για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων σας, όπως περιγράφονται παρακάτω.

Κατά το στάδιο της συλλογής των δεδομένων σας, από την έναρξη της συμβατικής μας σχέσης, λαμβάνετε γνώση της παρούσας τόσο από τον ιστότοπό μας όσο και τους Όρους Χρήσης αλλά και ανά πάσα στιγμή μπορείτε να συμβουλεύεστε από την κεντρική σελίδα του ιστοτόπου μας www.novibet.gr τα δικαιώματά σας για την πληροφόρηση των παρακάτω στοιχείων όπως περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω:

 • την ταυτότητα μας,
 • τους σκοπούς της επεξεργασίας,
 • τους αποδέκτες των δεδομένων,
 • τυχόν τρίτους φορείς, στους οποίους τα δεδομένα διαβιβάζονται,
 • τα δικαιώματά σας. 
 • Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς πως και ποια Δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε. Μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.

 • Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος).

 • Έχετε δικαίωμα διαγραφής.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

 • Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

 • Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

 • Έχετε δικαίωμα ανάκλησης/εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας, όπου έχει απαιτηθεί και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας ή αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

 

 1. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Για οποιαδήποτε απορία ή αίτημά σας μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα παρακάτω κανάλια εξυπηρέτησης και εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων στο [email protected]. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, διαμεσολαβεί μεταξύ της Εταιρείας μας και εσάς και επιμελείται των ενεργειών συμμόρφωσης της Εταιρείας μας.

To Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της novibet λειτουργεί καθημερινά, 7 ημέρες την εβδομάδα ενώ οι διαθέσιμοι τρόποι επικοινωνίας είναι οι παρακάτω :

 1. Ε-mail (Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο)
 2. Live Chat (Ζωντανή Συνομιλία)
 3. Skype Τηλέφωνο
 4. Τηλέφωνο Επικοινωνίας (με χρέωση)
 5. Call Back (Απαντητική Κλήση)
 6. FAX 

Ας δούμε τώρα αναλυτικά τους τρόπους επικοινωνίας με τους εκπροσώπους της novibet.gr

 • NOVIBET ΕMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Mπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email με το τμήμα εξυπηρέτησης:

[email protected]

 • NOVIBET LIVE CHAT

Eπικοινωνήστε καθημερινά μέσω ζωντανής συνομιλίας με εκπρόσωπο της novibet (Live Chat). To Novibet live chat είναι διαθέσιμο 7 ημέρες την εβδομάδα 24 ώρες το 24ωρο.

 • NOVIBET SKYPE

Mπορείτε να επικοινωνήσετε δωρέαν μέσω της δημοφιλής υπηρεσίας Skype με εκπρόσωπο της εταιρείας. H υπηρεσία Skype της Microsoft προσφέρει τη δυνατότητα για μηνύματα κειμένου , φωνητικές κλήσεις και βιντεοκλήσεις.

Το μόνο που χρειάζεστε είναι να έχετε λογαριασμό στο Skype ,διαφορετικά επισκεφτείτε τη επίσημη σελίδα www.skype.com/el/ για να κάνετε δωρεάν εγγραφή και να κατεβάσετε την εφαρμογή στον υπολογιστή , στο κινητό ή στο tablet σας.

 • NOVIBET ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

H novibet.gr προσφέρει το ακόλουθο τηλεφωνο επικοινωνίας +30 21 1198 5707. Οι κλήσεις προς το συγκεκριμένο αριθμό έχουν χρέωση. Το τηλεφωνικό κέντρο είναι διαθέσιμο 7 ημέρες την εβδομάδα 24 ώρες το 24ωρο.

 • NOVIBET CALL BACK

Μπορείτε να ζητήσετε από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών να σας καλέσουν στον τηλεφωνικό σας αριθμό (call back – απαντητική κλήση) , έτσι ώστε να αποφύγετε τις χρεώσεις για κλήση στο τηλεφωνικό αριθμό της Αγγλίας. Επικοινωνήστε μέσω live chat ή μέσω mail για να αιτηθείτε την τηλεφωνική κλήση.

 • NOVIBET FAX

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να στείλετε με φαξ το αίτημα σας στην novibet ο αριθμός ΦΑΞ είναι +30 211-2687005.

 

 1. Πότε απαντάμε στα Αιτήματα σας;

Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Αν τα Αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία μπορεί να επιβάλλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα αιτιολογώντας στην απάντησή προς εσάς.

 

 1. Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Η Novibet για την προστασία της ασφάλειάς σου, του ελέγχου ασυνήθους συμπεριφοράς με σκοπό την απενεργοποίηση του λογαριασμού σου, σε περίπτωση εθισμού, του ελέγχου για απάτες και πρόληψης εγκλημάτων και ειδικότερα αποτροπής νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και τέλος για την διαφήμισή μας και την ανάπτυξη της εμπορικής μας πολιτικής κάνει χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων για την συναλλακτική σου συμπεριφορά, την δραστηριότητα σου στα παιχνίδια, συλλέγει Cookies σύμφωνα με την Πολιτική που θα βρεις εδώ, προκειμένου να σου παρέχει εξατομικευμένες στις προτιμήσεις σου υπηρεσίες. Η λειτουργία της ιστοσελίδας μας, αναλόγως την επεξεργασία αυτών των δεδομένων προσφέρει την βέλτιστη εμπειρία και εξυπηρέτησή σας στον ιστότοπό μας. 

 

 1.  Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Δίκαιο της Ελλάδας, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

 

 1. Πού μπορείτε να προσφύγετε για να ελέγξετε αν τηρήθηκαν τα δικαιώματά σας για τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, [email protected]), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 

 1. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

Η παρούσα τέθηκε σε ισχύ στις 24/05/2018.

Έκδοση: 1 Τελευταία Ενημέρωση: 05/08/2021