Κανονισμοί - Οδηγός Παιγνίων

Γενικά

Παρά τις όποιες μεταφράσεις αυτών των κανόνων, η ερμηνεία των κανόνων που περιλαμβάνεται στον ιστότοπο θα γίνεται με βάση την Ελληνική γλώσσα, όσον αφορά όλα τα ζητήματα και κάθε δικαίωμα και υποχρέωση οποιουδήποτε μέρους θα ερμηνεύεται αποκλειστικά αναφορικά προς αυτούς τους κανόνες στην Ελληνική γλώσσα.

Θα ισχύουν τα αποτελέσματα του επίσημου αρμόδιου οργάνου της κάθε διοργάνωσης, εκτός και αν διατυπώνεται διαφορετικά. Κάθε συνεπαγόμενη αλλαγή προς αυτό το αποτέλεσμα δεν θα έχει καμία αξία προς τους σκοπούς του στοιχηματισμού. Εάν υπάρξει υποψία παραπτωματικής ή προκανονισμένης διεξαγωγής κάποιου γεγονότος, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να δεσμεύσει τα κέρδη και να μην τα εξοφλήσει στην περίπτωση που αποδειχτεί αληθές ένα από τα πιο πάνω περιστατικά.

Τα αποτελέσματα θεωρούνται αυτά που διαμορφώνονται στην κανονική διάρκεια του αγώνα, εξαιρουμένης της παράτασης και των πέναλτι, εκτός εάν διατυπώνεται διαφορετικά. Όλα τα στοιχήματα ισχύουν και δεν υπάρχει επιστροφή χρημάτων για τους μη εκκινήσαντες, εκτός εάν διατυπώνεται διαφορετικά.

Στις Αγορές Αθλημάτων όπου παρέχονται 1,X,2 (ή 1,2), το 1 σημαίνει νίκη Γηπεδούχου, το X Ισοπαλία και το 2 νίκη Φιλοξενούμενης Ομάδας (εκτός και εάν διατυπώνεται διαφορετικά).

Για κάθε περίπτωση που δεν καλύπτεται από τους πιο πάνω κανονισμούς και από το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου, η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αποφασίσει για κάθε περίπτωση αμερόληπτα.

Ποδόσφαιρο

 1. Συμπλήρωση κανονισμού 90 λεπτά Ποδοσφαίρου

  Όλες οι αγορές αγώνα βασίζονται στο αποτέλεσμα στα 90 λεπτά, εκτός αν οριστεί διαφορετικά. Ο όρος 90 λεπτά περιλαμβάνει και τους χρόνους καθυστερήσεων, όχι όμως τυχόν παράταση, διαδικασία πέναλτι ή «χρυσό γκολ». Τα στοιχήματα σε οποιονδήποτε αγώνα που λήγει πριν την ολοκλήρωση των 90 λεπτών, εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά, θα είναι άκυρα, εκτός από εκείνα των οποίων το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί κατά τη στιγμή της λήξης του αγώνα. Η αγορά πρέπει να είναι πλήρως καθορισμένη για να ισχύουν τα στοιχήματα, π.χ. στοιχήματα για Πρώτο Παίκτη που θα Σκοράρει ή Χρόνο του Πρώτου Γκολ θα ισχύουν με την προϋπόθεση ότι ένα γκολ έχει επιτευχθεί κατά τη στιγμή της λήξης του αγώνα.

  Οι εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα είναι σε σχέση με τους φιλικούς αγώνες όπου όλες οι αγορές θα διευθετούνται βασιζόμενες στο πραγματικό αποτέλεσμα όταν τελειώνει το παιχνίδι (εξαιρουμένης οποιασδήποτε παράτασης), ανεξάρτητα από το αν ολοκληρωθούν τα 90 λεπτά, και στο Ποδόσφαιρο Παραλίας όπου οι αγορές συγκεκριμένα διευθετούνται στα 36 λεπτά παιχνιδιού μόνο.

  Το format θα πρέπει να είναι 2 ημίχρονα των 45 λεπτών (επίσημων ή φιλικών αγώνων) για να ισχύουν τα στοιχήματα.

  Για αγώνες που αναγράφονται ειδικά ως Νέων και για σκοπούς αναφοράς, το "Νέοι" είναι ένας γενικός όρος που χρησιμοποιούμε για αγώνες Ποδοσφαίρου που παίζονται ανάμεσα σε ομάδες, των οποίων οι παίκτες είναι κάτω των 23 ετών.

  Αν σε οποιαδήποτε στιγμή αλλάξει το format του αγώνα απο 2 x 45 λεπτά σε άλλη μορφή όλες οι αγορές στον συγκεκριμένο αγώνα θα θεωρούνται άκυρες, εκτός από το ποδόσφαιρο Παραλίας όπου οι αγορές συγκεκριμένα διευθετούνται στα 36 λεπτά παιχνιδιού μόνο.

 2. Γεγονότα 10 Λεπτών

  Τα γεγονότα πρέπει να συμβούν μεταξύ 0:00 και 09:59 για να συμπεριλαμβάνονται στα πρώτα 10 λεπτά (πχ. Ένα κόρνερ που υποδεικνύεται σε αυτό το χρονικό διάστημα αλλά εκτελείται μετά το 10:00, δε θα υπολογίζεται).

 3. Αγορές Παράτασης Σε Εξέλιξη

  Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση τα επίσημα στατιστικά για την περίοδο της παράτασης. Οποιαδήποτε γκολ ή κόρνερ που σημειώθηκαν ή επιτεύχθηκαν στην κανονική διάρκεια δεν μετρούν.

 4. Αγώνες που Αναβάλλονται, Μετατίθενται ή Διακόπτονται

  Αγώνες που δεν έχουν διεξαχθεί ή έχουν αναβληθεί, αντιμετωπίζονται ως Μη-συμμετέχοντες για σκοπούς διευθέτησης, εκτός αν ο αγώνας οριστεί και ολοκληρωθεί εντός 24 ωρών από την αρχική ημερομηνία διεξαγωγής.

  Αν αγώνας πραγματοποιηθεί πριν από την ορισμένη ημερομηνία η ώρα έναρξης, τότε θα ισχύσουν τα στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί πριν από την έναρξη.

  Σε περίπτωση διακοπής του αγώνα πριν τη συμπλήρωση 90 λεπτών, τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός από εκείνα των οποίων η διευθέτηση έχει ήδη κριθεί. Η αγορά πρέπει να καθοριστεί πλήρως για να ισχύουν τα στοιχήματα. Για παράδειγμα, στοιχήματα για τον πρώτο παίκτη που θα σκοράρει ή το πρώτο γκολ θα ισχύουν αν ένα γκολ έχει επιτευχθεί κατά τη στιγμή της διακοπής.

   

 5. Αλλαγή Συνθηκών Διεξαγωγής Αγώνα

  Αν το γήπεδο ενός αγώνα αλλαχθεί (άλλο από την έδρα της φιλοξενούμενης ομάδας), τότε τα στοιχήματα που έχουν ήδη παιχτεί, θα ισχύουν με την προϋπόθεση ότι η γηπεδούχος ομάδας εξακολουθεί να φέρεται ως γηπεδούχος. Αν η γηπεδούχος και η φιλοξενούμενη ομάδα αντιστραφούν για έναν αναρτημένο αγώνα (π.χ. ο αγώνας διεξάγεται στην έδρα της φιλοξενούμενης), τότε τα στοιχήματα που έχουν ήδη τοποθετηθεί με βάση την αρχική δημοσίευση του αγώνα, θα ακυρώνονται.

  Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να εξακριβώσουμε στην ιστοσελίδα μας όλους τους αγώνες που παίζονται σε ουδέτερο γήπεδο. Για αγώνες που διεξάγονται σε ένα ουδέτερο γήπεδο (είτε αυτό ορίζεται στην ιστοσελίδα μας ή όχι), τα στοιχήματα θα ισχύουν ανεξάρτητα από το ποιά ομάδα αναφέρεται ως γηπεδούχος

  Αν μια επίσημη αναμέτρηση, αναγράφει διαφορετικά στοιχεία ομάδας από αυτά που αναγράφονται στην ιστοσελίδα, τότε τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, π.χ. επίσημη αναμέτρηση αναφέρει στο όνομα της ομάδας, 'Ρεζέρβες' / 'Κατηγορία Ηλικίας' π.χ. U21 / 'Γένος' π.χ. Γυναίκες.

  Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις τα στοιχήματα ισχύουν, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου αναγράφεται το όνομα μιας ομάδας χωρίς τον όρο 'XI' σε αυτό.

  Αν ένας αγώνας παίζεται σε μια μη-κανονική μορφή, δηλαδή σε 3 ή 4 περιόδους, τότε όλες οι αγορές Ημιχρόνου θα είναι άκυρες.

 6. Αγορές καρτών

  Tα στοιχήματα τουρνουά θα διακανονίζονται βάσει του συνολικού αριθμού καρτών που θα δοθούν στο πλαίσιο συγκεκριμένου τουρνουά FIFA ή UEFA. Για τον διακανονισμό, θα χρησιμοποιείται το επίσημο αποτέλεσμα από την ιστοσελίδα της FIFA ή της UEFA.

  Όλες οι κάρτες που δίνονται θα αφορούν μόνο το κανονικό παιχνίδι, συνεπώς εάν κάποια κάρτα δοθεί κατά την παράταση δεν θα μετρά για τους σκοπούς του στοιχήματος. Οποιεσδήποτε κάρτες ακυρωθούν από τον διαιτητή κατά τη διάρκεια του αγώνα, όσες δοθούν σε μη ενεργούς παίκτες ή σε οποιοδήποτε άλλο μέλος/ παράγοντα, καθώς και οι κάρτες που δίνονται πριν από τη σέντρα ή μετά το τελικό σφύριγμα, δεν θα μετρούν. Οι κάρτες που δίνονται μεταξύ τελικού σφυρίγματος της κανονικής διάρκειας και της έναρξης της παράτασης δεν θα μετρούν.

  1η κίτρινη/κόκκινη κάρτα: Εκτός από την επιλογή “Αποτελέσματα” για την Ομάδα A και την Ομάδα B, θα προσφέρεται και η επιλογή “Και οι δύο ταυτόχρονα”. Αυτό το αποτέλεσμα προκύπτει όταν το παιχνίδι δεν συνεχιστεί μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης κίτρινης κάρτας (ή πρώτης και δεύτερης αποβολής). Παράδειγμα: Ο παίκτης από την Ομάδα Α λαμβάνει μια κίτρινη κάρτα για φάουλ. Εάν ο παίκτης από την Ομάδα Β ανταποδώσει με εκδικητικό φάουλ - πριν από τη συνέχιση του παιχνιδιού (το ελεύθερο παίζεται) - και λάβει επίσης μια κίτρινη κάρτα, τότε ισχύει το αποτέλεσμα "και οι δύο ταυτόχρονα".

  Κίτρινες κάρτες: Στον αριθμό κίτρινων καρτών υπολογίζονται μόνο οι κίτρινες κάρτες που θα δοθούν. Η μία κόκκινη κάρτα δεν μετράει για 2 κίτρινες.

  Αριθμός κίτρινων/κόκκινων καρτών: Εάν ο παίκτης αποβληθεί με 2η κίτρινη κάρτα, αυτό μετρά ως 2 κίτρινες κάρτες και 1 κόκκινη κάρτα για τους σκοπούς του στοιχήματος. Εάν ο αγώνας εγκαταλειφθεί για οποιονδήποτε λόγο, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός εάν η αγορά έχει ήδη κριθεί, π.χ. η Ομάδα A έχει πάνω από 2,5 κίτρινες κάρτες - το στοίχημα για 3 κίτρινες κάρτες στην Ομάδα A πριν από την εγκατάλειψη θεωρείται νικητήριο.

  Πρώτος παίκτης που θα δεχθεί κάρτα: Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι παίκτες λάβουν μια κάρτα για το ίδιο περιστατικό, τότε ο παίκτης που έλαβε πρώτος την κάρτα από τον διαιτητή θα χρήζεται νικητής. Όταν η επιλογή δεν συμμετέχει ή έρθει μετά την παραλαβή της πρώτης κίτρινης κάρτας, τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα.

  Θα λάβει ο (παίκτης X) μια κίτρινη κάρτα (κανονική διάρκεια μόνο): Τα στοιχήματα σε παίκτες που δεν λαμβάνουν μέρος στον αγώνα θεωρούνται άκυρα. Ισχύει μόνο για παίκτες εντός αγωνιστικού χώρου, κάρτες που δίνονται σε μη παίκτες, π.χ. μάνατζερ, αλλαγές, δεν μετρούν.

  Όλες οι κάρτες που δίνονται εκτός του κανονικού παιχνιδιού δεν θα μετρούν (διάλειμμα ημιχρόνου & σφύριγμα μετά τη λήξη της πλήρους διάρκειας). 

  Αν τοποθετήσετε ένα στοίχημα κατά τη διάρκεια του Ημιχρόνου και o παίκτης δεν επιστρέψει στον αγώνα για το 2ο ημίχρονο, τότε τα στοιχήματα θα γίνονται άκυρα.

 7. Διευθέτηση Στοιχημάτων

  Θα χρησιμοποιούνται στατιστικά από τους providers για τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Όπου τα στοιχεία αυτά δεν είναι διαθέσιμα ή υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις ότι τα στατιστικά των providers δεν είναι σωστά, θα χρησιμοποιούμε ανεξαρτητα αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξουμε τη διευθέτηση των στοιχημάτων.

  Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμβατή ανεξάρτητη πηγή στοιχείων ή αν υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία που αντιβαίνουν μεταξύ τους, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα δικά μας στατιστικά.

  Στοιχήματα σε έναν αγώνα ή πρόκριση δεν επηρεάζονται αν μια ομάδα ακυρωθεί αργότερα, ή επανενταχθεί στη διοργάνωση.

 8. Πολλαπλοί Σκόρερ / Να Σκοράρει 2 ή Περισσότερα / Να Σκοράρει ένα Χατ Τρικ

  Τα στοιχήματα γίνονται δεκτά για την κανονική διάρκεια μόνο (90 λεπτά + καθυστερήσεις).

  Τα στοιχήματα σε παίκτες που δεν λαμβάνουν μέρος στον αγώνα, θα είναι άκυρα. Όλοι οι παίκτες που λαμβάνουν μέρος στον αγώνα, θα θεωρούνται συμμετέχοντες για σκοπούς διευθέτησης.

 9. Ακριβές Σκορ

  Πρόβλεψη για το ακριβές σκορ στο τέλος της κανονικής διάρκειας. Υπολογίζονται και τυχόν αυτογκόλ.

 10. Πρώτος /Τελευταίος Παίκτης Που Θα Σκοράρει

  Τα στοιχήματα γίνονται δεκτά για την κανονική διάρκεια μόνο (90 λεπτά + καθυστερήσεις).

  Στόχος είναι να προσφέρονται αποδόσεις για όλους τους πιθανούς συμμετέχοντες. Ωστόσο, παίκτες που δεν έχουν προσφερθεί,θα μετρήσουν ως νικητές στο στοίχημα αν πετύχουν το πρώτο ή το τελευταίο γκολ αντίστοιχα. Στοιχήματα σε παίκτες που δεν λαμβάνουν μέρος στο παιχνίδι, ακυρώνονται. Το ίδιο ισχύει και για στοιχήματα πρώτου γκολ σε παίκτες που δεν ήταν στο παιχνίδι πριν την επίτευξη του πρώτου γκολ. Όλοι οι παίκτες που έχουν λάβει μέρος στο παιχνίδι, υπολογίζονται ως συμμετέχοντες για το τελευταίο γκολ.

  Τυχόν μετέπειτα αλλαγές δεν επηρεάζουν τη διευθέτηση του στοιχήματος.

  Σε περίπτωση αυτογκόλ η επιλογή αυτογκόλ μετρά ως νικητής ακόμη και αν δεν προσφέρεται εκείνη τη στιγμή στις επιλογές.

 11. Scorecasts - Πρώτος Παίκτης Που Θα Σκοράρει και Ακριβές Σκορ

  Αν ο παίκτης περάσει στον αγώνα αφού έχει σημειωθεί το πρώτο γκολ, ή αν δεν πάρει μέρος σε αυτόν, τότε όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως μονά στη αγορά για το ακριβές σκορ, στις αποδόσεις κατά την έναρξη του παιχνιδιού.

  Αν ο αγώνας διακοπεί μετά την επίτευξη ενός γκολ, τότε όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως μονά για την αγορά του πρώτου σκόρερ, στις αποδόσεις κατά την έναρξη του παιχνιδιού. Αν το πρώτο γκολ είναι αυτογκόλ, τότε η επιλογή αυτογκόλ μετρά ως νικητής ακόμη και αν δεν προσφέρεται εκείνη στιγμή στις επιλογές .

 12. Scorecasts - Τελευταίος Παίκτης Που Θα Σκοράρει και Ακριβές Σκορ

  Αν ο παίκτης δεν πάρει μέρος στον αγώνα, τότε όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως μονά για το ακριβές σκορ στις αποδόσεις κατά την έναρξη του παιχνιδιού. Αν ο παίκτης περάσει στον αγώνα, όταν δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί το ακριβές σκορ, τότε τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως μονά για τον τελευταίο σκόρερ στις αποδόσεις κατά την έναρξη του παιχνιδιού.

  Αν ο αγώνας διακοπεί μετά την επίτευξη ενός γκολ, τότε για όλα τα στοιχήματα θα ισχύει ο προηγούμενος κανόνας. Αν το πρώτο γκολ είναι αυτογκόλ, τότε η επιλογή αυτογκόλ μετρά ως νικητής ακόμη και αν δεν προσφέρεται εκείνη στιγμή στις επιλογές.

 13. Πρώτος/Τελευταίος Σκόρερ Ομάδας

  Τα στοιχήματα για τον Πρώτο Σκόρερ της Ομάδας θα είναι άκυρα αν ένας παίκτης δεν πάρει μέρος στον αγώνα, ή μπει στο γήπεδο αφότου η ομάδα έχει ήδη σκοράρει. Τα στοιχήματα για τον Τελευταίο Σκόρερ της Ομάδας θα ισχύουν εκτός κι αν ο παίκτης δε συμμετέχει στον αγώνα. Σε περίπτωση αυτογκόλ η επιλογή αυτογκόλ μετρά ως νικητής ακόμη και αν δεν προσφέρεται εκείνη στιγμή στις επιλογές.

 14. Επόμενος σκόρερ live στοίχημα

  Στόχος είναι να προσφερθούν αποδόσεις για όλους τους πιθανούς συμμετέχοντες. Σε περίπτωση που παίκτης που δεν είχε περιληφθεί, πετύχει το επόμενο γκολ, μετρά ως νικητής. Στοιχήματα σε παίκτες που δεν έχουν πάρει μέρος στον αγώνα, ακυρώνονται. Το ίδιο ισχύει και για στοιχήματα πρώτου παίκτη που θα σκοράρει, αν ο παίκτης περάσει στο παιχνίδι μετά την επίτευξη του πρώτου γκολ. Όλοι οι παίκτες που έχουν συμμετάσχει στον αγώνα, θεωρούνται συμμετέχοντες στο στοίχημα για το επόμενο γκολ.

  Αν τοποθετήσετε ένα στοίχημα κατά τη διάρκεια του Ημιχρόνου και o παίκτης δεν επιστρέψει στον αγώνα για το 2ο ημίχρονο, τότε τα στοιχήματα θα γίνονται άκυρα.

  Τυχόν μετέπειτα αλλαγές δεν επηρεάζουν το στοίχημα. Σε περίπτωση αυτογκόλ η επιλογή αυτογκόλ μετρά ως νικητής ακόμη και αν δεν προσφέρεται εκείνη στιγμή στις επιλογές.

 15. Παίκτης να Σκοράρει Οποιαδήποτε Στιγμή

  Όλοι οι παίκτες που έχουν πάρει μέρος στο παιχνίδι, θεωρούνται συμμετέχοντες. Παίκτες σε παιχνίδι που δεν έχει ολοκληρωθεί, αντιμετωπίζονται ως μη συμμετέχοντες. Σε περίπτωση αυτογκόλ η επιλογή αυτογκόλ μετρά ως νικητής ακόμη και αν δεν προσφέρεται εκείνη στιγμή στις επιλογές.

 16. Παίκτης να σκοράρει με προσπάθεια εκτός περιοχής

  Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως κερδισμένα για κάθε σουτ εκτός μεγάλης περιοχής που καταλήγει σε γκολ. Δεν προσμετρώνται τα απευθείας χτυπήματα φάουλ, οι απευθείας εκτελέσεις κόρνερ και τα Αυτογκόλ.

 17. Παίκτης να σκοράρει με απευθείας εκτέλεση φάουλ

  Τα στοιχήματα σε παίκτες στη συγκεκριμένη αγορά, θα διευθετούνται ως κερδισμένα για κάθε φάουλ που εκτελείται εκτός μεγάλης περιοχής από τον αναγραφόμενο παίκτη και καταλήγει σε γκολ με ένα χτύπημα. Σε περίπτωση που η μπάλα εκτραπεί χτυπώντας αλλού, το γκολ θα ισχύσει εφόσον αποδοθεί στον παίκτη που εκτέλεσε το φάουλ.

 18. Παίκτης να σκοράρει με κεφαλιά

  Τα στοιχήματα σε παίκτες στη συγκεκριμένη αγορά, θα διευθετούνται ως κερδισμένα για κάθε γκολ το οποίο επιτυγχάνεται και η τελευταία επαφή του σκόρερ με την μπάλα να είναι με το κεφάλι.

 19. Παίκτης να μην σκοράρει

  Τα στοιχήματα στην αγορά «Παίκτης Να μην σκοράρει» ισχύουν μόνο για παίκτες που βρίσκονται στην αρχική ενδεκάδα της ομάδας τους τη στιγμή της σέντρας. Στοιχήματα σε παίκτες που βρίσκονται στον πάγκο τη στιγμή της σέντρας διευθετούνται ως void.

 20. Head 2 Head Παικτών (H2H)

  Αγωνιστικές αποδόσεις παικτών συγκρίνονται για σκοπούς στοιχηματισμού σε ένα Head 2 Head (H2H) παικτών. Μπορεί να χρησιμοποιούνται χάντικαπ και να προστίθενται στα στατιστικά κάθε παίκτη για να καθοριστεί το αποτέλεσμα της αγοράς. Ισχύουν κανόνες επιστροφής πονταρίσματος.

  Πρέπει να ξεκινήσουν και οι δύο συμμετέχοντες για να ισχύουν τα στοιχήματα.

 21. Χρόνος Πρώτου Γκολ

  Αν ένας αγώνας διακοπεί μετά από την επίτευξη του πρώτου γκολ, τα στοιχήματα ισχύουν.

  Αν ο αγώνας διακοπεί πριν επιτευχθεί γκολ, τότε όλα τα στοιχήματα που αφορούν χρονική στιγμή που έχει περάσει, θα είναι χαμένα. Για τα λεπτά που δεν έχουν ολοκληρωθεί, τα στοιχήματα για τα λεπτά που δεν έχουν ολοκληρωθεί, τα στοιχήματα είναι άκυρα.

 22. Καθυστερήσεις

  Τα στοιχήματα για το χρόνο των καθυστερήσεων διευθετούνται με βάση το χρόνο που θα δείξει ο τέταρτος διαιτητής και όχι το χρόνο που τελικά θα παιχτεί!

 23. Χρόνος του Πρώτου Κόρνερ

  Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση το πότε το κόρνερ έχει ουσιαστικά εκτελεστεί (όχι το χρόνο που αυτό υποδείχθηκε).

 24. Ακριβές Σκορ Ημιχρόνου και Πρώτος Παίκτης Που Θα Σκοράρει

  Αν ένας παίκτης εισέλθει στο γήπεδο αφού έχει επιτευχθεί τέρμα, δε συμμετέχει στο 1ο ημίχρονο ή τα μόνα γκολ του 1ου ημιχρόνου είναι αυτογκόλ,τότε τα στοιχήματα θα διευθετούνται σαν ένα μονό για το ακριβές σκορ ημιχρόνου και στις αντίστοιχες αποδόσεις που υπήρχαν κατά την έναρξη του αγώνα.

 25. Ακριβές Σκορ και Παίκτης Να Σκοράρει Οποτεδήποτε

  Αν ένας παίκτης εισέλθει στο γήπεδο αφού έχει επιτευχθεί τέρμα, δε συμμετέχει στον αγώνα ή τα μόνα γκολ του αγώνα είναι αυτογκόλ, τότε τα στοιχήματα θα διευθετούνται σαν μονά για το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα και στις αντίστοιχες αποδόσεις που υπήρχαν κατά την έναρξη του αγώνα.

 26. Χρόνος Επίτευξης του Πρώτου Γκολ και Πρώτος Παίκτης Που Θα Σκοράρει

  Οι παίκτες πρέπει να ξεκινήσουν τον αγώνα για να ισχύουν τα στοιχήματα, αλλιώς τα στοιχήματα που περιέχουν το συγκεκριμένο παίκτη θα είναι άκυρα (ανεξάρτητα από το χρόνο επίτευξης του πρώτου γκολ). Αν τα μόνα γκολ που έχουν επιτευχθεί είναι αυτογκόλ, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα επίσης.

 27. Στοίχημα Χάντικαπ, Συμπεριλαμβανομένου live στοίχημα (3πλής Επιλογής)

  Η διευθέτηση γίνεται με τις αποδόσεις που εμφανίζονται για το αρχικό σκορ με την προσθήκη του χάντικαπ.

 28. Αποτέλεσμα Ημιχρόνου, Συμπεριλαμβανομένου live στοίχημα

  Τα στοιχήματα ακυρώνονται αν δεν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο.

 29. Ακριβές Σκορ Ημιχρόνου

  Τα στοιχήματα ακυρώνονται αν δεν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο.

 30. Ημίχρονο με τα Περισσότερα Γκολ

  Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί ο αγώνας, τα στοιχήματα ακυρώνονται εκτός κι αν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί.

 31. Γκολ Πρώτου Ημιχρόνου

  Τα στοιχήματα θα ακυρώνονται αν ο αγώνας διακόπτεται πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

 32. Ημίχρονο με τα Περισσότερα Γκολ από μία ομάδα

  Πρόβλεψη σε ποιο ημίχρονο ενός αγώνα θα επιτευχθούν τα περισσότερα γκολ από μία συγκεκριμένη ομάδα. Σε περίπτωση διακοπής πριν την ολοκλήρωση του 90λεπτου, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός κι αν η διευθέτησή τους έχει ήδη καθοριστεί.

 33. Κόρνερ 1ου Ημιχρόνου,Συμπεριλαμβανομένου live στοίχημα

  Τα στοιχήματα θα ακυρώνονται αν ο αγώνας διακόπτεται πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.Τα κόρνερ που δίνονται αλλά δεν εκτελούνται, δεν υπολογίζονται.

 34. Κόρνερ live στοίχημα (2πλης Επιλογής)

  Διευθετούνται στο συνολικό αριθμό κόρνερ του αγώνα. Σε περίπτωση διακοπής πριν την ολοκλήρωση του 90λεπτου, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός κι αν η διευθέτησή τους έχει ήδη καθοριστεί. Τα κόρνερ που δίνονται αλλά δεν εκτελούνται, δεν υπολογίζονται.

 35. Περισσότερα Κόρνερ live στοίχημα

  Διευθετούνται με βάση την ομάδα που θα έχει τα περισσότερα κόρνερ στον αγώνα. Σε περίπτωση διακοπής, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Τα κόρνερ που δίνονται αλλά δεν εκτελούνται, δεν υπολογίζονται.

  Διευθετούνται στην ομάδα που θα φτάσει πρώτη τον αναφερόμενο αριθμό κόρνερ. Σε περίπτωση διακοπής πριν την ολοκλήρωση του 90λεπτου, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός κι αν η διευθέτησή τους έχει ήδη καθοριστεί. Τα κόρνερ που δίνονται αλλά δεν εκτελούνται, δεν υπολογίζονται.

 36. Αποτέλεσμα Στα 10/20/30/40 κτλ Λεπτά live στοίχημα

  Διευθετείται στο αποτέλεσμα για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο του αγώνα, π.χ. το αποτέλεσμα 10 λεπτών διευθετείται με βάση το αποτέλεσμα του αγώνα μετά από 10:00 λεπτά παιχνιδιού. Σε περίπτωση διακοπής πριν την ολοκλήρωση του 90λεπτου, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός κι αν η διευθέτησή τους έχει ήδη καθοριστεί.

 37. Ημίχρονο - Τελικό Διπλό Αποτέλεσμα

  Αν ο αγώνας διακοπεί, τα στοιχήματα ακυρώνονται. Δεν μετρούν παράταση ή διαδικασία των πέναλτι.

 38. Γκολ με προσπάθεια εκτός περιοχής

  Τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως κερδισμένα για κάθε σουτ εκτός μεγάλης περιοχής που καταλήγει σε γκολ. Δεν προσμετρώνται τα απευθείας χτυπήματα φάουλ, οι απευθείας εκτελέσεις κόρνερ και τα Αυτογκόλ.

 39. Ειδικά Στοιχήματα Αγώνα

  Σε περίπτωση που ο παίκτης δεν πάρει μέρος στον αγώνα, τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός αν οριστεί διαφορετικά.

  Τα στοιχήματα ισχύουν για το αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας. Δεν υπολογίζονται παράταση, χρυσά γκολ ή διαδικασία των πέναλτι, εκτός αν οριστεί διαφορετικά.

  Όταν περιλαμβάνονται περισσότεροι από ένα συμμετέχοντα σε ένα ειδικό στοίχημα και κάποιοι είναι μη συμμετέχοντες, το στοίχημα ισχύει για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες αν είναι υπάρχει διαθέσιμη αγορά.

  Να Πετύχει το Νικητήριο Γκολ της Ομάδας - Πρέπει η ομάδα του παίκτη να κερδίσει με ακριβώς ένα γκολ διαφορά και ο συγκεκριμένος παίκτης να έχει πετύχει το τελευταίο γκολ.

  Να Κερδίσει Και Τα Δύο Ημίχρονα - Πρέπει η συγκεκριμένη ομάδα να πετύχει περισσότερα γκολ από τον αντίπαλο σε κάθε ημίχρονο.

  Η Ομάδα Να Χάνει Και Να Κερδίσει - Πρέπει η ομάδα να χάνει σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα και στη συνέχεια να κερδίσει (σε 90 λεπτά). Για το στοίχημα «ομάδα να σκοράρει / να μην σκοράρει σε πέναλτι», τα στοιχήματα είναι για 90 λεπτά μόνο.

  Η Ομάδα Να Σκοράρει/Να Χάσει ένα Πέναλτι - Τα στοιχήματα είναι για 90 λεπτά μόνο. Όταν δεν υπάρχει κάποιο πέναλτι, τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως χαμένα.

  Στην περίπτωση ενός αντικανονικού πέναλτι (όπου ο διαιτήτης καταλογίζει στον εκτελεστή του πέναλτι ένα αντικανονικό τρέξιμο ή λάκτισμα), το πέναλτι δεν θα θεωρείται ως εύστοχο ή χαμένο και δεν θα μετρά για αυτή την αγορά.

  Να δοθεί πέναλτι μέσω VAR – Η αγορά αυτή πληρώνεται ως κερδισμένη,αν δοθεί πέναλτυ στον αγώνα μέσω υπόδειξης του VAR. Αρκεί η ένδειξη οτι γίνεται χρήση του VAR έστω και μέσω ενδοεπικοινωνίας.

  Ένα Πέναλτι στον Αγώνα – Αυτή η αγορά διευθετείται ως ''Ναι'' αν καταλογιστεί ένα πέναλτι, ανεξάρτητα από την έκβασή του (π.χ. Εύστοχο/Χαμένο ή Αντικανονικό Πέναλτι). Εντούτοις, αν το VAR χρησιμοποιηθεί για να αλλάξει την αρχική απόφαση, τότε η αγορά διευθετείται ως ''Όχι'' (εκτός κι αν υπάρξει κι άλλο πέναλτι στον αγώνα).

  Αν ο αγώνας διακοπεί, τα στοιχήματα ακυρώνονται. Δεν μετρούν παράταση ή διαδικασία των πέναλτι.

  Χρήση VAR NAI: Η αγορά αυτή πληρώνεται ως κερδισμένη, όταν ο διαιτητής του αγώνα συμβουλευτεί ο ίδιος την οθόνη που βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο και οχι μεσω ενδοεπικοινωνίας.

 40. Παίκτης του Αγώνα

  Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση το αποτέλεσμα που ανακοινώνεται από τη διοργανώτρια αρχή. Αν δεν υπάρχει επίσημο αποτέλεσμα της διοργανώτριας αρχής, τότε το στοίχημα βασίζεται στον παίκτη που επιλέγεται από το Sky TV. Αν το παιχνίδι δεν καλύπτεται τηλεοπτικά από το Sky, τότε τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τον παίκτη που παρουσιάζεται με το βραβείο από την αναλογική Τηλεόραση του Ην. Βασιλείου (ή άλλο αναμετάδοτη).
  Αν δεν υπάρχει ζωντανή κάλυψη, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, ανεξάρτητα από το αν οποιοσδήποτε παίκτης οριστεί ως παίκτης του αγώνα από τον παρουσιαστή του προγράμματος.

  Παίκτες που έχουν πάρει μέρος στο παιχνίδι, υπολογίζονται ως συμμετέχοντες. Στοιχήματα σε παίκτες που δεν έχουν παίξει, είναι άκυρα. Σε περίπτωση που ο τίτλος αποδοθεί σε περισσότερους παίκτες απο έναν, τότε ισχύουν κανόνες Dead-Heat.

  Για παίκτες που δεν αναγράφονται, μπορούν να προσφερθούν αποδόσεις κατόπιν αιτήματος. Σε περίπτωση που κερδίσει τον τίτλο παίκτης που δεν είχε προσφερθεί, μετρά ως νικητής.

 41. Διπλή Ευκαιρία

  Προσφέρονται οι ακόλουθες επιλογές:

  1 ή Χ - Κερδίζει αν το αποτέλεσμα είναι νίκη της γηπεδούχου ή ισοπαλία.

  Χ ή 2 - Κερδίζει αν το αποτέλεσμα είναι ισοπαλία ή νίκη της φιλοξενούμενης ομάδας.

  1 ή 2 - Κερδίζει αν οποιαδήποτε ομάδα νικήσει.

  Αν ο αγώνας είναι σε ουδέτερη έδρα, τότε η ομάδα που αναφέρεται πρώτη, υπολογίζεται σαν γηπεδούχος για το στοίχημα.

 42. Χάντικαπ 0 Γκολ

  Αν νικήσει μια ομάδα με οποιαδήποτε διαφορά, τότε η ομάδα αυτή είναι η επιλογή που κερδίζει. Σε περίπτωση ισοπαλίας, τα στοιχήματα ακυρώνονται.

  Χάντικαπ 0.25 Γκολ

  Ομάδα με μειονέκτημα 0.25 γκολ:

  Νίκη με οποιοδήποτε σκορ - Όλα τα στοιχήματα είναι κερδισμένα

  Ισοπαλία - Το μισό ποντάρισμα επιστρέφεται. Και το άλλο μισό είναι χαμένο.

  Ήττα με οποιοδήποτε σκορ - Όλα τα στοιχήματα είναι χαμένα.

  Ομάδα με πλεονέκτημα 0.25 γκολ:

  Νίκη με οποιοδήποτε σκορ - Όλα τα στοιχήματα είναι κερδισμένα

  Ισοπαλία - Το μισό ποντάρισμα διευθετείται με την επιλεγμένη απόδοση. Το άλλο μισό επιστρέφεται.

  Ήττα με οποιοδήποτε σκορ - Όλα τα στοιχήματα είναι χαμένα.

  Χάντικαπ 0.5 Γκολ

  Ομάδα με μειονέκτημα 0.5 γκολ:

  Νίκη με οποιοδήποτε σκορ - Όλα τα στοιχήματα είναι κερδισμένα

  Ισοπαλία - Όλα τα στοιχήματα είναι χαμένα.

  Ήττα με οποιοδήποτε σκορ - Όλα τα στοιχήματα είναι χαμένα.

  Ομάδα με πλεονέκτημα 0.5 γκολ:

  Νίκη με οποιοδήποτε σκορ - Όλα τα στοιχήματα είναι κερδισμένα

  Ισοπαλία - Όλα τα στοιχήματα είναι κερδισμένα.

  Ήττα με οποιοδήποτε σκορ - Όλα τα στοιχήματα είναι χαμένα.

  Χάντικαπ 0.75 Γκολ

  Ομάδα με μειονέκτημα 0.75 γκολ:

  Νίκη με 2 ή περισσότερα γκολ - Όλα τα στοιχήματα είναι κερδισμένα. Νίκη με 1 γκολ. Το μισό ποντάρισμα διευθετείται με την επιλεγμένη απόδοση. Το άλλο μισό επιστρέφεται.

  Ισοπαλία ή ήττα με οποιοδήποτε σκορ - Όλα τα στοιχήματα είναι χαμένα.

  Ήττα με οποιοδήποτε σκορ - Όλα τα στοιχήματα είναι χαμένα.

  Ομάδα με πλεονέκτημα 0.5,1 γκολ:

  Ισοπαλία ή νίκη με οποιοδήποτε σκορ - Όλα τα στοιχήματα είναι κερδισμένα.

  Ήττα με 1 γκολ - Το μισό ποντάρισμα επιστρέφεται. Το άλλο μισό είναι χαμένο.

  Ήττα με 2 γκολ ή περισσότερα - Όλα τα στοιχήματα είναι χαμένα.

  Χάντικαπ 1 Γκολ

  Ομάδα με μειονέκτημα 1 γκολ:

  Νίκη με 2 ή περισσότερα γκολ - Όλα τα στοιχήματα είναι κερδισμένα.

  Νίκη με 1 γκολ - Όλα τα πονταρίσματα επιστρέφονται.

  Ισοπαλία ή ήττα - Όλα τα πονταρίσματα είναι χαμένα.

  Ομάδα με πλεονέκτημα 1 γκολ:

  Νίκη με οποιοδήποτε σκορ ή ισοπαλία - Όλα τα στοιχήματα είναι κερδισμένα.

  Ήττα με 1 γκολ - Όλα τα πονταρίσματα επιστρέφονται.

  Ήττα με 2 γκολ ή περισσότερα. Όλα τα στοιχήματα είναι χαμένα.

 43. Χάντικαπ Κόρνερ

  Χάντικαπ ολόκληρου κόρνερ ή μισού κόρνερ - Στο τέλος του αγώνα, το χάντικαπ εφαρμόζεται στον αριθμό κόρνερ του αγώνα και η ομάδα με τα περισσότερα κόρνερ συμπεριλαμβανομένου του χάντικαπ θεωρείται νικήτρια για το στοίχημα. Αν ανακύψει ισοπαλία μετά το χάντικαπ, τότε τα στοιχήματα ακυρώνονται.

  Παράδειγμα:

  Άρσεναλ - Μάντσεστερ Γ., με ασιατικό χάντικαπ κόρνερ 0,75 με φαβορί την Άρσεναλ:
  Στοιχηματίζουν στην Άρσεναλ. Κερδίζετε αν η Άρσεναλ έχει 2 ή περισσότερα κόρνερ από τη Μάντσεστερ. Αν η Άρσεναλ έχει ακριβώς 1 περισσότερο κόρνερ, το μισό σας ποντάρισμα κερδίζει και το άλλο επιστρέφεται. Διαφορετικά, όλο το ποντάρισμα σας χάνεται.

  Σε περίπτωση που ένας αγώνας διακόπτεται πριν συμπληρωθούν τα 90 λεπτά, τότε όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός αν έχει ήδη κριθεί η διευθέτηση.

  Σε περίπτωση που επανεκτελεστεί ένα κόρνερ, τότε μετράει μόνο ένα κόρνερ. Τα κόρνερ που δίνονται αλλά δεν εκτελούνται, δεν υπολογίζονται.

 44. Ασιατικά Χάντικαπ 1ου/2ου Ημιχρόνου

  Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση το συγκεκριμένο ημίχρονο μόνο.

 45. ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΓΚΟΛ ΜΕ ΑΣΙΑΤΙΚΟ ΧΑΝΤΙΚΑΠ

  Σε περίπτωση διακοπής του αγώνα πριν συμπληρωθούν τα 90 λεπτά, τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός αν το αποτέλεσμα έχει ήδη κριθεί. Παρακαλούμε δείτε τα σχετικά παραδείγματα:

  Γκολ Παράτασης live στοίχημα

  Υπολογίζονται μόνο τα γκολ στην παράταση. Σε περίπτωση που ένας αγώνας διακοπεί πριν την ολοκλήρωση της παράτασης, τότε όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός από αυτά που η διευθέτηση τους έχει ήδη κριθεί.

  Στοίχημα Γκολ με Ασιατικό Χάντικαπ 2

  Στοίχημα γκολ με ασιατικό χάντικαπ under 2

  Τα στοιχήματα κερδίζουν αν τα γκολ του αγώνα είναι 0 ή 1. Αν υπάρχουν 2 γκολ, τα στοιχήματα επιστρέφονται. Αν τα γκολ είναι 3 ή περισσότερα, τότε τα στοιχήματα είναι χαμένα.

  Στοίχημα γκολ με ασιατικό χάντικαπ over 2

  Τα στοιχήματα κερδίζουν αν υπάρχουν 3 ή περισσότερα γκολ σε ένα αγώνα. Αν τα γκολ είναι 2, το ποντάρισμα επιστρέφεται. Με 1 ή κανένα γκολ, τα στοιχήματα είναι χαμένα.

  Στοίχημα Γκολ με Ασιατικό Χάντικαπ 2.25

  Στοίχημα γκολ με ασιατικό χάντικαπ under 2.25

  Το στοίχημα κερδίζει αν τα γκολ του αγώνα είναι 0 ή 1. Αν υπάρχουν 2 γκολ, το μισό στοίχημα κερδίζει και το άλλο μισό επιστρέφεται. Αν τα γκολ είναι 3 ή περισσότερα, τα στοιχήματα είναι χαμένα.

  Στοίχημα γκολ με ασιατικό χάντικαπ over 2.25

  Τα στοιχήματα κερδίζουν αν υπάρχουν 3 ή περισσότερα γκολ. Αν υπάρχουν 2 γκολ, τότε το μισό στοίχημα επιστρέφεται και το άλλο μισό είναι χαμένο. Με 1 ή κανένα γκολ, τα στοιχήματα είναι χαμένα

  Στοίχημα Γκολ με Ασιατικό Χάντικαπ 2.5

  Στοίχημα γκολ με ασιατικό χάντικαπ under 2.5

  Τα στοιχήματα κερδίζουν αν τα γκολ του αγώνα είναι 0, 1 ή 2. Αν σημειωθούν 3 ή περισσότερα γκολ, τα στοιχήματα είναι χαμένα.

  Στοίχημα γκολ με ασιατικό χάντικαπ over 2.5

  Τα στοιχήματα κερδίζουν αν σημειωθούν 3 γκολ ή περισσότερα σε ένα παιχνίδι. Αν τα γκολ του αγώνα είναι 0, 1 ή 2, τα στοιχήματα είναι χαμένα.

  Στοίχημα Γκολ με Ασιατικό Χάντικαπ 2.75

  Στοίχημα γκολ με ασιατικό χάντικαπ under 2.5,3

  Τα στοιχήματα κερδίζουν αν τα γκολ του αγώνα είναι 0, 1 ή 2. Αν σημειωθούν 3 γκολ, το μισό ποντάρισμα επιστρέφεται και το άλλο μισό χάνει. Αν σημειωθούν 4 ή περισσότερα γκολ, τα στοιχήματα είναι χαμένα.

  Στοίχημα γκολ με ασιατικό χάντικαπ over 2.75

  Τα στοιχήματα κερδίζουν αν σημειωθούν 4 γκολ ή περισσότερα σε ένα παιχνίδι. Στα 3 γκολ, το μισό ποντάρισμα κερδίζει και το άλλο μισό ποντάρισμα επιστρέφεται. Αν τα γκολ του αγώνα είναι 0, 1 ή 2, τα στοιχήματα είναι χαμένα.

  Στοίχημα Γκολ με Ασιατικό Χάντικαπ 3

  Στοίχημα γκολ με ασιατικό χάντικαπ under 3

  Τα στοιχήματα κερδίζουν αν τα γκολ του αγώνα είναι 0, 1 ή 2. Αν σημειωθούν 3 γκολ, τα πονταρίσματα επιστρέφονται. Με 4 ή περισσότερα γκολ, τα στοιχήματα είναι χαμένα.

  Στοίχημα γκολ με ασιατικό χάντικαπ over 3

  Τα στοιχήματα κερδίζουν αν σημειωθούν 4 γκολ ή περισσότερα σε ένα παιχνίδι. Στα 3 γκολ, τα πονταρίσματα επιστρέφονται. Αν τα γκολ του αγώνα είναι 0, 1 ή 2, τα στοιχήματα είναι χαμένα.

  Στοίχημα Γκολ με Ασιατικό Χάντικαπ live στοίχημα

  Υπολογίζονται όλα τα γκολ, ανεξάρτητα αν έχουν σημειωθεί πριν ή μετά την καταχώρηση του στοιχήματος.

 46. ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

  Πρώτος Σκόρερ Ομάδας

  Υπολογίζονται γκολ που έχουν επιτευχθεί σε 90 λεπτά και παράταση. Δεν υπολογίζονται γκολ σε διαδικασία των πέναλτι. Εφαρμόζονται κανόνες Dead-Heat. Το όνομα της ομάδας είναι ενδεικτικό μόνο. Τα στοιχήματα θα ισχύουν, αν ένας παίκτης πάρει μεταγραφή σε μια άλλη ομάδα (από εκείνη που αναγράφεται από τον συμμετέχοντα).

  Πρώτος Σκόρερ Συλλόγου

  Υπολογίζονται γκολ στα 90 λεπτά και στην παράταση. Δεν υπολογίζονται γκολ σε διαδικασία των πέναλτι. Εφαρμόζονται κανόνες Dead-Heat. Αν δεν σκοράρει κανένας για την ομάδα, τα στοιχήματα είναι άκυρα.

  Πρώτος Σκόρερ

  Υπολογίζονται γκολ που έχουν επιτευχθεί σε 90 λεπτά και παράταση.Πρέπει ο παίκτης να αγωνιστεί σε τουλάχιστον 30% των συμμετοχών της ομάδας του, όπως αυτές ορίζονται από τη διοργανώτρια αρχή, για να ισχύσουν τα στοιχήματα. Δεν υπολογίζονται γκολ σε διαδικασία των πέναλτι. Εφαρμόζονται κανόνες Dead-Heat. Το όνομα της ομάδας είναι ενδεικτικό μόνο. Τα στοιχήματα θα ισχύουν, εάν ένας παίκτης πάρει μεταγραφή σε μια άλλη ομάδα (από εκείνη που αναγράφεται από τον συμμετέχοντα) στην ίδια διοργάνωση.

  Συνολικά Διοργάνωσης

  Συνολικές Κάρτες Διοργάνωσης - Το μέγιστο για κάθε παίκτη είναι μια κίτρινη και μια κόκκινη. Σε περίπτωση δεύτερης κίτρινης, η δεύτερη κίτρινη αγνοείται και υπολογίζεται η κόκκινη. Δεν υπολογίζονται οι κάρτες στην παράταση. Υπολογίζονται μόνο οι παίκτες που συμμετέχουν στον αγώνα. Επομένως, κάρτες σε προπονητές, παίκτες που είναι στον πάγκο, ή άλλους, αγνοούνται.

  Συνολικά Γκολ Διοργάνωσης, Συνολικά Γκολ Ομάδας, Ομάδα με το Υψηλότερο Σκορ - Για αγορές που ισχύουν στη συνολική διοργάνωση, γκολ που έχουν επιτευχθεί σε 90 λεπτά ή παράταση υπολογίζονται. Για αγορές που αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο σετ αγώνων σε μία δεδομένη ημερομηνία(ες). μόνο τα γκολ που έχουν επιτευχθεί σε 90 λεπτά υπολογίζονται. Γκολ που έχουν επιτευχθεί στη διαδικασία των πέναλτι δεν μετράνε.

  Εάν ένας αγώνας αναβληθεί, τα Συνολικά Γκολ (για ένα γκρουπ αγώνων σε δεδομένη ημερομηνία (-ες)) θα ακυρωθούν.

  Πέναλτι Διοργάνωσης - Υπολογίζονται μόνο τα Πέναλτι στα 90 λεπτά.

  Εύστοχα/Χαμένα Πέναλτι Διοργάνωσης - Υπολογίζονται τα πέναλτι που εκτελούνται στα 90 λεπτά, στην παράταση και στη διαδικασία των πέναλτι. Αν η εκτέλεση ενός πέναλτι επαναληφθεί, υπολογίζεται μόνο η τελευταία εκτέλεση.

  Κόρνερ Διοργάνωσης – Υπολογίζονται μόνο τα κόρνερ στα 90 λεπτά.

  Κίτρινες Κάρτες - Υπολογίζονται μόνο οι Κίτρινες Κάρτες στα 90 λεπτά.

  Κόκκινες Κάρτες - Υπολογίζονται μόνο οι Κόκκινες Κάρτες στα 90 λεπτά.

  Αυτογκόλ Διοργάνωσης - Αυτογκόλ που έχουν επιτευχθεί σε 90 λεπτά ή παράταση υπολογίζονται.

  Φάουλ Διοργάνωσης - Φάουλ σε 90 λεπτά και παράταση υπολογίζονται.

  Οφσάιντ Διοργάνωσης - Οφσάιντ σε 90 λεπτά και παράταση υπολογίζονται.

  Σουτ στο Τέρμα στη Διοργάνωσης - Σουτ στο Τέρμα σε 90 λεπτά και παράταση υπολογίζονται.

  Ομάδα Που Πηγαίνει Αήττητη - Η ομάδα πρέπει να ολοκληρώσει τη διοργάνωση χωρίς να χάσει κανένα παιχνίδι ή οποιαδήποτε από τα δύο παιχνίδια εντός και εκτός έδρας. Μία ήττα μέσω γκολ εκτός έδρας, παράτασης ή διαδικασία των πέναλτι διευθετείται ως Όχι.

  Νικητής Διοργάνωσης και Πρώτος Σκόρερ (Δυάδα)

  Μια ειδική τιμή θα εφαρμόζεται για την πρόβλεψη του Νικητή Διοργάνωσης και του Πρώτου Σκόρερ. Ισχύουν κανόνες ισοπαλίας (dead-heat).

  Χρυσή Μπάλα

  Αυτή η αγορά διευθετείται στον νικητή της Χρυσής Μπάλας (τον καλύτερο παίκτη του τουρνουά όπως δηλώνεται από την FIFA).

  Χρυσό Γάντι

  Αυτή η αγορά διευθετείται στον νικητή του Χρυσού Γαντιού (τον καλύτερο τερματοφύλακα του τουρνουά όπως δηλώνεται από την FIFA).

  UEFA Παίκτης της Διοργάνωσης

  Αυτή η αγορά διευθετείται στον νικητή του βραβείου Παίκτης της Διοργάνωσης (ο καλύτερος παίκτης της διοργάνωσης όπως ανακοινώνεται από την UEFA).

  Head 2 Head Σκόρερ Ομάδας

  Και οι δύο παίκτες πρέπει να συμμετέχουν στο τουρνουά για να ισχύουν τα στοιχήματα. Σε περίπτωση ισοπαλίας,όλα τα στοιχήματα επιστρέφονται. Τα γκολ στην παράταση υπολογίζονται. Τα γκολ στα πέναλτι δεν υπολογίζονται.

  Ομάδα Που Θα Προχωρήσει Περισσότερο

  Στοίχημα για το γύρο στον οποίο θα αποκλειστεί η κάθε ομάδα, ανεξάρτητα από παράταση, επαναλήψεις αγώνων κλπ. Η ομάδα που έχει κερδίσει στον τελικό, θεωρείται ότι έχει προχωρήσει περισσότερο από όλες. Εφαρμόζονται κανόνες Dead-Heat. Ισχύει ανεξαρτήτως συμμετοχής.

  Head 2 Head Πρόκρισης

  Αν μια ομάδα αποβληθεί από τη διοργάνωση πριν από το παιχνίδι και η αντίπαλος προκριθεί χωρίς αγώνα, τότε τα στοιχήματα προκριματικών θα είναι άκυρα για αυτή την αναμέτρηση.

  Καλύτερη Ομάδα Ηπείρου

  Η διευθέτηση βασίζεται στη φάση που η ομάδα θα αποκλειστεί, ανεξάρτητα από παράταση. Αν μια ομάδα κερδίσει το τρόπαιο, θα λαμβάνεται ως Καλύτερη Ομάδα. Εφαρμόζονται κανόνες Dead-Heat.

 47. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ

  Ειδικά Στοιχήματα Σεζόν

  Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση την τελική θέση στη βαθμολογία και τους βαθμούς της ομάδας στη σεζόν. Βαθμοί στα πλέι οφ δεν υπολογίζονται, εκτός αν αναφέρονται συγκεκριμένα στο στοίχημα.

  Ειδικά Στοιχήματα Σκόρερ - Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση τον αριθμό των γκολ που έχουν σκοράρει για την ομάδα και στο πρωτάθλημα που αναφέρονται στον τίτλο της αγοράς

  Να Φτάσουν Στα Πλέι Οφ

  Οι ομάδες που τερματίζουν στις πρώτες θέσεις και προχωρούν στα πλέι οφ, είναι οι ομάδες που κερδίζουν σε αυτή την αγορά. πχ ομάδες που εξασφαλίζουν αυτόματη άνοδο ή που τερματίζουν κάτω από τις 4 θέσεις των πλέι οφ, θεωρούνται χαμένες.

  Στοίχημα Υποβιβασμού

  Αν μια ομάδα αποβληθεί από το πρωτάθλημα πριν από την έναρξη της χρονιάς, τότε όλα τα στοιχήματα αυτής της αγοράς θα ακυρωθούν και θα ανοίξει νέα αγορά για τον υποβιβασμό.

  Η αγορά αφορά των υποβιβασμό των ομάδων. Σε περίπτωση όπου επιβληθεί αφαίρεση βαθμών σε κάποια από αυτές τις ομάδες, τότε όλα τα στοιχήματα που αφορούν την συγκεκριμένη αγορά θα επιστραφούν ως ακυρωμένα.

  Ειδικά Μεταγραφών

  Ο σύλλογος του παίκτη αναφέρεται στην ομάδα με την οποία ο παίκτης έχει συμβόλαιο. Οι δανεισμοί δεν υπολογίζονται.

  Νικητής Διοργάνωσης με Χάντικαπ

  Η διευθέτηση καθορίζεται μετά την πρόσθεση χάντικαπ πόντων στους τελικούς βαθμούς όλων των ομάδων της λίγκας. Ισχύουν κανόνες ισοπαλίας ''dead-heat'' (η διαφορά τερμάτων δεν υπολογίζεται). Στην περίπτωση που το πρόγραμμα αγώνων δεν ολοκληρωθεί, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

  Στοίχημα Κατηγορίας

  Για σκοπούς διευθέτησης, στο στοίχημα κατηγορίας, οι θέσεις κατάταξης των ομάδων μετά την ολοκλήρωση του αγωνιστικού προγράμματος, θα καθορίζουν τις θέσεις (κανόνες dead-heat θα ισχύουν στην περίπτωση που δύο ή περισσότερες ομάδες ισοβαθμίσουν - σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς της διοργάνωσης) χωρίς να υπολογίζονται πλέι οφ ή μετέπειτα αλλαγές και ενστάσεις από τις αντίστοιχες λίγκες. Τα ισχύουν και για τις ομάδες που δεν έχουν ολοκληρώσει όλους τους αγώνες.

  Η μόνη εξαίρεση είναι για τα πρωταθλήματα της Νοτίου Αμερικής, όπου ένας αγώνας πλέι-όφ παίζεται για να καθοριστεί ο πρωταθλητής, όταν ομάδες ισοβαθμούν στην πρώτη θέση. Σ' αυτή την περίπτωση, θα λαμβάνουμε ως πρωταθλητή, τον νικητή του επόμενου πλέι-οφ.

  Πρώτος σκόρερ

  Υπολογίζονται γκολ που έχουν επιτευχθεί σε 90 λεπτά και παράταση.Πρέπει ο παίκτης να αγωνιστεί σε τουλάχιστον 30% των συμμετοχών της ομάδας του, όπως αυτές ορίζονται από τη διοργανώτρια αρχή, για να ισχύσουν τα στοιχήματα. Δεν υπολογίζονται γκολ σε διαδικασία των πέναλτι. Εφαρμόζονται κανόνες Dead-Heat. Το όνομα της ομάδας είναι ενδεικτικό μόνο. Τα στοιχήματα θα ισχύουν, εάν ένας παίκτης πάρει μεταγραφή σε μια άλλη ομάδα (από εκείνη που αναγράφεται από τον συμμετέχοντα) στην ίδια διοργάνωση.

  Head 2 Head Σεζόν / Σύνολο Βαθμών Ομάδας

  Αν κάποια ομάδα δεν ολοκληρώσει το αγωνιστικό πρόγραμμα, τότε όλα τα στοιχήματα και head 2 head και βαθμών ομάδας που αφορούν τη συγκεκριμένη ομάδα, ακυρώνονται.

  Επόμενος Μόνιμος Προπονητής

  Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση τον επόμενο προπονητή που ανακοινώνεται από το σωματείο. Στοιχήματα που θα τοποθετηθούν μετά τη δημόσια κοινοποίηση της πρόσληψης, θα ακυρωθούν. Υπηρεσιακοί προπονητές δεν υπολογίζονται σε αυτή την αγορά. Σε περίπτωση που κάποιος προσλαμβάνεται αλλά δεν ονομάζεται προπονητής, τότε η διευθέτηση θα γίνει με βάση το ποιός επιλέγει τη σύνθεση της πρώτης ομάδας. Φροντιστές και προσωρινοί προπονητές που ολοκληρώνουν τουλάχιστον 10 αγωνιστικά παιχνίδια θα θεωρούνται μόνιμοι προπονητές.

  Προπονητές να Χάσουν τη Θέση τους μέχρι το Τέλος της Σεζόν

  Το τέλος της χρονιάς καθορίζεται από το αγωνιστικό πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αγώνων πλέι οφ.

  Επόμενος Προπονητής που Θα Χάσει τη Θέση Του (Sack Race)

  Αν κανένας προπονητής δεν χάσει τη θέση του μέχρι το τέλος του αγωνιστικού προγράμματος της χρονιάς (περιλαμβανομένων τυχόν πλέι-οφ), τότε όλα τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα και θα διευθετούνται με μονάδα (1,00). Ο προπονητής θεωρείται ότι έχασε τη θέση του, είτε απολυθεί, είτε παραιτηθεί ο ίδιος.

  Γκολ Ομάδος

  Ο αριθμός των γκολ που θα πετύχει μια ομάδα. Υπολογίζονται τα γκολ στα 90 λεπτά μόνο, όχι στην παράταση και τα πέναλτι.

  Συνολικά Γκολ Παίκτη

  Υπολογίζονται γκολ που έχουν επιτευχθεί σε 90 λεπτά και παράταση. Πρέπει ο παίκτης να αγωνιστεί σε τουλάχιστον 30% των συμμετοχών της ομάδας του, όπως αυτές ορίζονται από τη διοργανώτρια αρχή, για να ισχύσουν τα στοιχήματα. Δεν υπολογίζονται γκολ στη διαδικασία των πέναλτι. Τα στοιχήματα θα ισχύουν, εάν ένας παίκτης πάρει μεταγραφή σε μια άλλη ομάδα (από εκείνη που αναγράφεται από τον συμμετέχοντα) στην ίδια διοργάνωση.

  Συνολικές Ασίστ Παίκτη

  Υπολογίζονται ασίστ σε 90 λεπτά και παράταση.Πρέπει ο παίκτης να αγωνιστεί σε τουλάχιστον 30% των συμμετοχών της ομάδας του, όπως αυτές ορίζονται από τη διοργανώτρια αρχή, για να ισχύσουν τα στοιχήματα. Τα στοιχήματα θα ισχύουν, εάν ένας παίκτης πάρει μεταγραφή σε μια άλλη ομάδα (από εκείνη που αναγράφεται από τον συμμετέχοντα) στην ίδια διοργάνωση.

  Συνολικά Κόρνερ, Κόρνερ στο Δεύτερο Ημίχρονο

  Δεν υπολογίζονται τα κόρνερ που καταλογίζονται αλλά δεν εκτελούνται. Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτό ισχύει για όλες τις αγορές κόρνερ.

  Σε περίπτωση διακοπής του αγώνα πριν συμπληρωθούν 90 λεπτά, τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός αν έχει κριθεί η διευθέτηση τους.

  Σε περίπτωση επανάληψης της εκτέλεσης ενός κόρνερ (πχ φάουλ στην περιοχή), υπολογίζεται μόνο μια εκτέλεση.

  Κόρνερ Παράτασης Σε-Εξέλιξη

  Υπολογίζονται μόνο τα κόρνερ της παράτασης. Σε περίπτωση που ένας αγώνας διακοπεί πριν την ολοκλήρωση της παράτασης, τότε όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός από αυτά που η διευθέτηση τους έχει ήδη κριθεί.

  Χάντικαπ Κόρνερ

  Τα κόρνερ που καταλογίζονται αλλά δεν εκτελούνται, δεν υπολογίζονται. Το χάντικαπ εφαρμόζεται στον τελικό αριθμό κόρνερ για κάθε ομάδα για να κριθεί ο νικητής. Τα στοιχήματα είναι άκυρα αν ο αγώνας διακοπεί.

  Κόρνερ Ομάδας

  Η διευθέτηση βασίζεται στον αριθμό των κόρνερ που εκτελούνται από την αναγραφόμενη ομάδα. Στην περίπτωση μιας διακοπής αγώνα πριν την ολοκλήρωση των 90 λεπτών, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εκτός κι αν η διευθέτηση έχει ήδη καθοριστεί. Τα κόρνερ που καταλογίζονται αλλά δεν εκτελούνται, δεν μετρούν.

  Στοίχημα Γκολ Παράτασης Σε-Εξέλιξη με Ασιατικό Χάντικαπ

  Ισχύουν οι κανονισμοί για γκολ σε εξέλιξη, όμως υπολογίζονται μόνο τα γκολ της παράτασης. Θεωρείται ότι στο ξεκίνημα της παράτασης το σκορ είναι 0-0.

  Πρώτο γεγονός στον Αγώνα / 2o Ημίχρονο - Πρώτο γεγονός

  1. Πλάγιο: Επαναφορά της μπάλας από τις πλάγιες γραμμές του γηπέδου.

  2. Φάουλ: Τα οφσάιντ και τα πέναλτι συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία των φάουλ.

  3. Ελεύθερο Χτύπημα (Άουτ): Περιλαμβάνει τα ελεύθερα από άουτ. Xτυπήματα τα οποία εκτελούνται από τη γραμμή της μικρής περιοχής.

  4. Κόρνερ.

  5. Γκολ: Περιλαμβάνονται και τα αυτογκόλ.

  Γεγονότα 10 Λεπτών

  Κόρνερ/Ελεύθερα από το Τέρμα/Ελεύθερα Χτυπήματα/Πλάγια - Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση των αριθμό γεγονότων που έχουν σημειωθεί στο συγκεκριμένο δεκάλεπτο. Τα δεκάλεπτα 41-50 και 81-90 περιλαμβάνουν και τους χρόνους καθυστερήσεων. Μετρούν μόνο τα γεγονότα εντός της περιόδου που έχουν εκτελεστεί και όχι που έχουν καταλογιστεί.
  Στην περίπτωση διακοπής αγώνα, οποιαδήποτε στοιχήματα σε μη ολοκληρωμένα δεκάλεπτα ακυρώνονται, εκτός αν η διευθέτηση τους έχει ήδη κριθεί. Για την αγορά φάουλ δεκαλέπτου, το πέναλτι δεν υπολογίζεται ως φάουλ. Σε περίπτωση επανάληψης κόρνερ, πλαγίων, φάουλ, ελευθέρων χτυπημάτων, μετράει μόνο μια εκτέλεση. Αν δοθεί αλλαγή στο πλάγιο, δεν υπολογίζεται αυτό που δεν εκτελέστηκε σωστά.

  Κάρτες - Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση των αριθμό γεγονότων που έχουν σημειωθεί στο συγκεκριμένο δεκάλεπτο. Τα δεκάλεπτα 41-50 και 81-90 περιλαμβάνουν και τους χρόνους καθυστερήσεων.
  Αυτή η αγορά διευθετείται κατά τη στιγμή που καταλογίζεται το γεγονός, π.χ. όταν δίνεται η κάρτα από τον διαιτητή.

  Αν το VAR χρησιμοποιηθεί για να επιβεβαιώσει ένα γκολ, ο χρόνος του αρχικού γκολ θα ισχύει.

  Αν το VAR χρησιμοποιηθεί για να αναδειχθεί μια κόκκινη κάρτα, τότε ο χρόνος διευθέτησης θα είναι όταν ο διαιτητής υποδείξει την κόκκινη κάρτα, μετά την εξέταση του VAR.

  Γεγονότα 1 Λεπτού και Επόμενη Στημένη Μπάλα (5 Λεπτά) – Συμπεριλαμβανομένων των Σε-Εξέλιξη

  Κόρνερ/Ελεύθερο από το Τέρμα/Ελεύθερο Χτύπημα/Πλάγιο - Αυτές οι αγορές διευθετούνται τη στιγμή της εκτέλεσης του συμβάντος – όχι της υπόδειξής του. Στην περίπτωση επανάληψης της εκτέλεσης, η διευθέτηση βασίζεται στη στιγμή που το (μη αντικανονικό) συμβάν εκτελείται, ενώ το αντικανονικό συμβάν δεν λαμβάνεται υπόψη.

  Κάρτα/Πέναλτι - αυτές οι αγορές διευθετούνται κατά τη στιγμή που καταλογίζεται το γεγονός, π.χ. όταν δίνεται η κάρτα από τον διαιτητή, ή όταν ο διαιτητής δείχνει το σημείο του πέναλτι. Η έκβαση του πέναλτι (εύστοχο/χαμένο/αντικανονικό) δεν λαμβάνεται υπόψη.

  Αν το VAR χρησιμοποιηθεί για να επιβεβαιώσει ένα πέναλτι ή ένα γκολ, ο χρόνος του αρχικού γκολ ή πέναλτι θα ισχύει.

  Αν το VAR χρησιμοποιηθεί για να καταλογιστεί ένα πέναλτι ή να υποδειχθεί μια κόκκινη κάρτα, τότε ο χρόνος διευθέτησης θα είναι όταν ο διαιτητής καταλογίσει το πέναλτι ή υποδείξει την κόκκινη κάρτα, μετά την εξέταση του VAR. Αν το VAR χρησιμοποιηθεί για να αλλάξει την αρχική απόφαση για πέναλτι, τότε δεν θα έχει καταλογιστεί πέναλτι σε αυτή την περίπτωση.

  Σημειώστε ότι ένα πέναλτι δεν λαμβάνεται ως ένα ελεύθερο χτύπημα.

  Γκολ Μονά/Ζυγά

  Αν το σκορ είναι 0-0, υπολογίζεται ως ζυγός αριθμός. Για τις αγορές Ομάδας Μονά/Ζυγά, αν η συγκεκριμένη ομάδα δεν σκοράρει, τότε θα διευθετήσουμε σ έναν ζυγό αριθμό γκολ. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί ο αγώνας, τα στοιχήματα ακυρώνονται.

  Και οι Δύο Ομάδες να Σκοράρουν

  Στην περίπτωση που ένας αγώνας διακοπεί αφότου έχουν σκοράρει και οι δύο ομάδες, τα στοιχήματα στην επιλογή "Ναι" θα διευθετούνται ως κερδισμένα και αυτά για την επιλογή "'Όχι" ως χαμένα. Διαφορετικά, αν ο αγώνας αναβληθεί ή διακοπεί δίχως να έχουν σκοράρει και οι δύο ομάδες, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

  Και οι Δύο Ομάδες να Σκοράρουν στο 1ο και/ή στο 2ο Ημίχρονο

  Πρόβλεψη για το εάν θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο 1ο ημίχρονο και εάν και οι δύο ομάδες θα σκοράρουν στο 2ο ημίχρονο του αγώνα. Σε περίπτωση διακοπής τα στοιχήματα ακυρώνονται εκτός κι αν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί.

  Γηπεδούχος/Φιλοξενούμενη Ομάδα να Σκοράρει στο 1ο/2ο Ημίχρονο

  Προβλέπεται αν μία ομάδα θα σκοράρει στο 1ο Ημίχρονο ή 2ο Ημίχρονο του αγώνα. Τα στοιχήματα θα ακυρωθούν αν ο αγώνας αναβληθεί εκτός και αν η διευθέτηση έχει ήδη καθοριστεί. Αν ένας αγώνας παιχτεί σε ένα ουδέτερο γήπεδο, η ομάδα που αναφέρεται ως πρώτη θα θεωρηθεί ως η γηπεδούχος ομάδα για στοιχηματικούς λόγους.

  Αποτέλεσμα Ημιχρόνου / Να Σκοράρουν Και Οι Δύο Ομάδες

  Προβλέψτε το αποτέλεσμα του 1ου ημιχρόνου του αγώνα ΚΑΙ αν οι δύο ομάδες θα σκοράρουν στο 1ο ημίχρονο. Τα στοιχήματα θα είναι άκυρα αν ο αγώνας διακοπεί, εκτός κι αν η διευθέτησή τους έχει ήδη καθοριστεί.

  Αποτέλεσμα Ημιχρόνου / Συνολικά Γκολ

  Προβλέψτε το αποτέλεσμα του 1ου ημιχρόνου του αγώνα ΚΑΙ τον αριθμό των γκολ του 1ου ημιχρόνου. Τα στοιχήματα θα είναι άκυρα αν ο αγώνας διακοπεί, εκτός κι αν η διευθέτησή τους έχει ήδη καθοριστεί.

  Γρηγορότερο Γκολ

  Πρόβλεψη για την ομάδα που θα πετύχει το πιο γρήγορο γκολ, σε σχέση με την έναρξη του αγώνα. Ισχύουν κανόνες Dead-Heat και o Κανόνας 4 (Παρακρατήσεις). Η διευθέτηση κρίνεται από το λεπτό στο οποίο θα επιτευχθεί το πρώτο γκολ. Αγώνες με καθυστέρηση στην έναρξη, υπολογίζονται, με την προϋπόθεση ότι ο αγώνας θα διεξαχθεί την ίδια μέρα

  Γκολ Over/Under

  Πρόβλεψη για το αν θα σημειωθούν περισσότερα ή λιγότερα από 2.5 γκολ. Σε περίπτωση που ο αγώνας διακοπεί πριν τη συμπλήρωση 90 λεπτών, τότε τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός αν η διευθέτηση τους έχει ήδη κριθεί.

  Σύνολο Λεπτών Γκολ

  Πρόβλεψη για το σύνολο λεπτών επίτευξης των γκολ σε ένα παιχνίδι. Για παράδειγμα αν σημειωθούν γκολ στο 24', 51' και 59', το σύνολο είναι 134 λεπτά. Τα γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου μετρούν ως 45. Tα γκολ στις καθυστερήσεις του αγώνα μετρούν ως 90.
  Σε περίπτωση αμφιβολίας για το λεπτό επίτευξης του γκολ, λαμβάνεται υπόψη η επίσημη πληροφόρηση από τη διοργανώτρια αρχή.

  Αν ο αγώνας διακοπεί, τότε ακυρώνονται τα στοιχήματα, εκτός από εκείνα που έχουν κριθεί σύμφωνα με τα γκολ που έχουν ήδη επιτευχθεί. (π.χ. γκολ στα λεπτά 40, 45 και 60 και διακοπή στο 65ο λεπτό - τα στοιχήματα για σύνολο over 140 θα πληρωθούν ως κερδισμένα, ενώ τα στοιχήματα για under θα είναι χαμένα).

  Μέθοδος Επίτευξης Επόμενου Γκολ

  Φάουλ: Το γκολ πρέπει να σημειωθεί απευθείας με εκτέλεση φάουλ. Σε περίπτωση που η μπάλα χτυπήσει αλλού, το γκολ θα ισχύσει αν αποδοθεί στον παίκτη που εκτέλεσε το φάουλ. Περιλαμβάνει επίσης γκολ που σκοράρονται απευθείας από χτύπημα κόρνερ.

  Πέναλτι: Το γκολ πρέπει να σημειωθεί απ' ευθείας με την εκτέλεση πέναλτι, με τον εκτελεστή του πέναλτι να ονομάζεται σκόρερ.

  Αυτογκόλ: Αν το γκολ κατακυρωθεί ως αυτογκόλ.

  Κεφαλιά: Η τελευταία επαφή του σκόρερ πρέπει να είναι με το κεφάλι.

  Σούτ: Όλοι οι άλλοι τρόποι που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω περιγραφές.

  Κανένα Γκολ.

  Σύνολο Αριθμών Φανέλας Σκόρερ

  Αν κάποιο γκολ είναι αυτογκόλ, τότε ο θα μετρήσει ο αριθμός φανέλας του παίκτη που έχει σημειώσει το αυτογκόλ, για λογαριασμό της ομάδας που έχει υπέρ της το γκολ. Αυτό είναι διαφορετικό από τον κανονισμό για τον πρώτο παίκτη που θα σκοράρει.

  Για σκοπούς διευθέτησης στοιχήματος για κάθε ποδοσφαιριστή ισχύει ο αριθμός που είχε στη φανέλα του όταν μπήκε στο παιχνίδι (ή στην περίπτωση αλλαγής, όταν μπαίνει στο γήπεδο).

  Για κάθε παίκτη που δεν φέρει αριθμό φανέλας, θα υπολογίζεται ο αριθμός 12.

  Αν ο αγώνας διακοπεί πριν συμπληρωθούν 90 λεπτά, τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός αν η διευθέτηση τους έχει ήδη κριθεί.

  Η Ομάδα να Σκοράρει το Πρώτο/ Δεύτερο/ Επόμενο Γκολ

  Τα αυτογκόλ υπολογίζονται για την ομάδα που έχει υπέρ της το γκολ.

  Ομάδα να Σκοράρει Τελευταία

  Αν ο αγώνας δεν ολοκληρωθεί, τα στοιχήματα ακυρώνονται.

  Τελευταίο Πέναλτι Εύστοχο/Χαμένο

  Προβλέψτε εάν το τελευταίο πέναλτι θα είναι εύστοχο ή χαμένο - εάν ο αγώνας δεν οδηγηθεί στην διαδικασία των πέναλτι όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

  Επόμενο Πέναλτι Ομάδας

  Προβλεψτε αν το επόμενο πέναλτι για μια ομάδα θα είναι εύστοχο ή χαμένο - εάν ο αγώνας δεν οδηγηθεί στα πέναλτι η εάν η ομάδα δεν χτυπήσει κανένα πέναλτι όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται. Στην περίπτωση ενός αντικανονικού πέναλτι (όπου ο διαιτητης καταλογίζει στον εκτελεστή του πέναλτι ένα αντικανονικό τρέξιμο ή λάκτισμα), το πέναλτι δεν θα θεωρείται ως εύστοχο ή χαμένο και δεν θα μετρά για αυτή την αγορά.

  Εύστοχα Πέναλτι Ομάδας

  Προβλέψτε το συνολικό αριθμό των εύστοχων πέναλτι για μια ομάδα στην διαδικασία των πέναλτι - εάν ο αγώνας δεν οδηγηθεί στα πέναλτι όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

  Ομάδα Που Θα Χτυπήσει Το Τελευταίο Πέναλτι

  Προβλέψτε ποια ομάδα θα χτυπήσει το τελευταίο πέναλτι - εάν ο αγώνας δεν οδηγηθεί στην διαδικασία των πέναλτι όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

  Συνολικά Εύστοχα Πέναλτι (Στοίχημα Γκολ)

  Προβλέψτε το συνολικό αριθμό των πέναλτι που θα μπουν κατα την διαδικασία των πέναλτι - εάν ο αγώνας δεν οδηγηθεί στην διαδικασία των πέναλτι όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

  Διαδικασία Πέναλτι - Ασιατικό Χάντικαπ

  Όλα τα στοιχήματα στις αγορές Ασιατικού Χάντικαπ στα Πέναλτι Σε-Εξέλιξη διευθετούνται σύμφωνα με το score-line για το υπόλοιπο της διαδικασίας των πέναλτι μετά απο την τοποθέτηση του στοιχήματος π.χ πέναλτι που έχουν γίνει πριν την τοποθέτηση του στοιχήματος αγνοούνται για λόγους στοιχηματικούς.
  Αν ο αγώνας δεν οδηγηθεί στη διαδικασία των πέναλτι όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

  Συνολικά Εύστοχα Πέναλτι (Over/Under)

  Προβλέψτε το συνολικό αριθμό των πέναλτι που θα μπουν κατά την διαδικασία των πέναλτι - εάν ο αγώνας δεν οδηγηθεί στην διαδικασία των πέναλτι όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

  Αγορές Ελεύθερων Χτυπημάτων

  Στην περίπτωση ενός αγώνα που διακόπτεται πριν την ολοκλήρωση των 90 λεπτών, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός κι αν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχιε ήδη καθοριστεί.

  1ο Ημίχρονο - Αγορές Ελεύθερων Χτυπημάτων: Τα στοιχήματα θα είναι άκυρα αν ο αγώνας διακοπεί πριν το ημίχρονο, εκτός κι αν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί.

  10 Λεπτά - Αγορές Ελεύθερων Χτυπημάτων: Τα Ελεύθερα Χτυπήματα πρέπει να υποδειχθούν εντός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, π.χ. μεταξύ 0:00 και 09:59 για να θεωρούνται εντός των πρώτων 10 λεπτών.
  Η καθορισμένη περίοδος των 10 λεπτών πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα (εκτός κι αν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει ήδη καθοριστεί).

  Η διευθέτηση μιας συγκεκριμένης αγοράς Εναλλακτικών Ελεύθερων Χτυπημάτων βασίζεται στον αριθμό των Ελεύθερων Χτυπημάτων στο τέλος της καθορισμένης περιόδου του αγώνα, π.χ. 1ο Ημίχρονο / 2ο Ημίχρονο / 10 Λεπτά. Τα Ελεύθερα Χτυπήματα που καταλογίζονται αλλά δεν εκτελούνται, δεν μετρούν.

  Αγορές Ελεύθερων από το Τέρμα

  Στην περίπτωση ενός αγώνα που διακόπτεται πριν την ολοκλήρωση των 90 λεπτών, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός κι αν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχιε ήδη καθοριστεί.

  1ο Ημίχρονο - Αγορές Ελεύθερων από το Τέρμα: Τα στοιχήματα θα είναι άκυρα αν ο αγώνας διακοπεί πριν το ημίχρονο, εκτός κι αν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί.

  10 Λεπτά - Ελεύθερων από το Τέρμα: Τα Ελεύθερα από το Τέρμα πρέπει να υποδειχθούν εντός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, π.χ. μεταξύ 0:00 και 09:59 για να θεωρούνται εντός των πρώτων 10 λεπτών.
  Η καθορισμένη περίοδος των 10 λεπτών πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα (εκτός κι αν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει ήδη καθοριστεί).

  Η διευθέτηση μιας συγκεκριμένης αγοράς Εναλλακτικών Ελεύθερων από το Τέρμα βασίζεται στον αριθμό των Ελεύθερων από το Τέρμα στο τέλος της καθορισμένης περιόδου του αγώνα, π.χ. 1ο Ημίχρονο / 2ο Ημίχρονο / 10 Λεπτά. Τα Ελεύθερα Χτυπήματα που καταλογίζονται αλλά δεν εκτελούνται, δεν μετρούν.

  Αγορές Πλαγίων αουτ

  Στην περίπτωση ενός αγώνα που διακόπτεται πριν την ολοκλήρωση των 90 λεπτών, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός κι αν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχιε ήδη καθοριστεί.

  1ο Ημίχρονο - Αγορές Πλαγίων: Τα στοιχήματα θα είναι άκυρα αν ο αγώνας διακοπεί πριν το ημίχρονο, εκτός κι αν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί.

  10 Λεπτά - Αγορές Πλαγίων: Τα Πλάγια πρέπει να αποδειχθούν εντός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, π.χ. μεταξύ 0:00 και 09:59 για να θεωρούνται εντός των πρώτων 10 λεπτών.
  Η καθορισμένη περίοδος των 10 λεπτών πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα (εκτός κι αν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει ήδη καθοριστεί).

  Η διευθέτηση μιας συγκεκριμένης αγοράς Εναλλακτικών Πλαγίων βασίζεται στον αριθμό των Πλαγίων στο τέλος της καθορισμένης περιόδου του αγώνα, π.χ. 1ο Ημίχρονο / 2ο Ημίχρονο / 10 Λεπτά. Τα Ελεύθερα Χτυπήματα που καταλογίζονται αλλά δεν εκτελούνται, δεν μετρούν.

  Αγορές Διαφοράς Νίκης

  Στην περίπτωση ενός αγώνα που διακόπτεται πριν την ολοκλήρωση των 90 λεπτών, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

  1ο Ημίχρονο - Αγορές Διαφοράς Νίκης: Τα στοιχήματα θα είναι άκυρα αν ο αγώνας διακοπεί πριν το ημίχρονο.

  10 Λεπτά - Αγορές Διαφοράς Νίκης: Τα Γκολ πρέπει να καταλογιστούν εντός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, π.χ. μεταξύ 0:00 και 09:59 για να θεωρούνται εντός των πρώτων 10 λεπτών.
  Η καθορισμένη περίοδος των 10 λεπτών πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα.

  Sportbladet Zoom (ποιός παίκτης θα καλύψει τα περισσότερα μέτρα;)

  Συμπεριλαμβάνονται όλοι, παίξουν ή όχι. Μετρούν μόνο οι αναγραφόμενοι παίκτες. Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση τα επίσημα στατιστικά Sportbladet Zoom.

  Στατιστικά Αγώνα/Ομάδας/Παίκτη

  Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση το αποτέλεσμα στα 90 λεπτά αγώνα. Σε περίπτωση διακοπής του αγώνα πριν την ολοκλήρωση των 90 λεπτών, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εκτός κι αν η διευθέτηση έχει ήδη καθοριστεί.

  Για αγορές Στατιστικών Παίκτη, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα αν ο παίκτης δεν ξεκινήσει τον αγώνα ή αν τοποθετήσετε ένα στοίχημα κατά τη διάρκεια του Ημιχρόνου και o παίκτης δεν επιστρέψει στον αγώνα για το 2ο ημίχρονο, τότε τα στοιχήματα θα γίνονται άκυρα.

  Στατιστικά Αγώνα (Σουτ στο τέρμα,Σουτ,Πλάγια,Ελεύθερα από το τέρμα,Οφσάιντ / Ομαδικά Οφσάιντ,Φάουλ / Ομαδικά Φάουλ ,Πάσες,Τάκλιν) & (Πρώτο Οφσάιντ, Πρώτο Πλάγιο, Πρώτο Σουτ στο τέρμα, Πρώτο Ελεύθερα από το τέρμα)

  Για τη διευθέτηση των στοιχημάτων θα λαμβάνονται υπόψιν τα στατιστικά από την επίσημη διοργανώτρια αρχή. Όπου τα στατιστικά αυτά δεν είναι διαθέσιμα, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα στατιστικά της Novibet. 

  Σουτ στο Τέρμα

  Για τη διευθέτηση των στοιχημάτων θα λαμβάνονται υπόψιν τα στατιστικά από την επίσημη διοργανώτρια αρχή. Όπου τα στατιστικά αυτά δεν είναι διαθέσιμα, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα στατιστικά της Novibet.

  Οφσάιντ (Αγώνα/Ομάδας)

  Καταλογίζεται σε παίκτη που θεωρείται ότι βρίσκεται σε μια θέση οφσάιντ και υποδεικνύεται ένα ελεύθερο χτύπημα.

  Ασίστ (Επιλεγμένου Παίκτη)

  Η τελευταία επαφή με την μπάλα (πάσα, σουτ-πάσα ή οποιαδήποτε άλλη επαφή) που καταλήγει σε επίτευξη ενός γκολ από τον παραλήπτη της μπάλας, χωρίς μια καθοριστική επαφή της μπάλας από αντίπαλο παίκτη. Για αυτογκόλ ή πέναλτι δεν καταγράφεται κάποια ασίστ.

  Τάκλιν (Ομάδας/Επιλεγμένου Παίκτη)

  Ως τάκλιν ορίζεται η ενέργεια κατά την οποία ένας παίκτης ακουμπά την μπάλα σε προβολή επί του εδάφους και απομακρύνει την μπάλα επιτυχώς από τον παίκτη που την είχε στην κατοχή του.

  Ο παίκτης στον οποίο γίνεται τάκλιν, πρέπει να έχει ξεκάθαρα την μπάλα στην κατοχή του προτού δεχθεί το τάκλιν.

  Πάσες (Επιλεγμένου Παίκτη)

  Ένα εκούσιο λάκτισμα της μπάλας από έναν παίκτη προς έναν άλλο. Οι σέντρες, τα πλάγια και οι ρίψεις της μπάλας από τερματοφύλακα δεν μετρούν ως πάσες. Τα ελεύθερα από το τέρμα, τα ελεύθερα χτυπήματα, τα κόρνερ, η σέντρα του αγώνα και τα πέναλτι, μπορούν να παιχτούν ως μια πάσα.

  Δοκάρι

  Δοκάρι θεωρείται για τη διευθέτηση της αγοράς, οποιαδήποτε προσπάθεια προσκρούσει στο δοκάρι και δεν καταλήξει στα δίχτυα (Δοκάρια απο εκτελέσεις πέναλτι και την διαδικασία πέναλτι δεν υπολογίζονται).

  Για τη διευθέτηση των στοιχημάτων θα λαμβάνονται υπόψιν τα στατιστικά από την επίσημη διοργανώτρια αρχή. Όπου τα στατιστικά αυτά δεν είναι διαθέσιμα, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα στατιστικά της Novibet.

  Super League 2 - (Στοιχηματικά Όρια)

  Η Ε.Ε.Ε.Π. στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της με την με αριθμό 600/07.10.2021 απόφασή της θέτει όρια στοιχηματισμού για το pre game στοίχημα έως 600 ευρώ ανά στοίχημα και για το Live στοίχημα έως 300 ευρώ ανά στοίχημα στη συγκεκριμένη κατηγορία (Super League 2).

Μπάσκετ

 1. Στοιχήματα Αγώνα

  Όλοι οι αγώνες πρέπει να ξεκινήσουν την προκαθορισμένη επίσημη ημερομηνία διεξαγωγής (τοπική ώρα της τοποθεσίας/γηπέδου) ώστε τα στοιχήματα να θεωρούνται έγκυρα. Αν ο τόπος διεξαγωγής ενός αγώνα διαφοροποιηθεί, τα στοιχήματα που αφορούν τον αγώνα θα ισχύουν εφόσον η γηπεδούχος ομάδα εξακολουθεί να λογίζεται ως γηπεδούχος και μετά την αλλαγή. Αν αντιστραφεί η σειρά Γηπεδούχος-Φιλοξενούμενη σε Φιλοξενούμενη-Γηπεδούχος, τότε τα αρχικά στοιχήματα του αγώνα θεωρούνται άκυρα. Σε αγορές διπλής επιλογής (2way) ισχύει κανόνας επιστροφής πονταρίσματος εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Τα πονταρίσματα σε μονά στοιχήματα επιστρέφονται και σε πολλαπλά/παρολί η επιλογή θεωρείται ως μονάδα (απόδοση 1.00).

  Αν ένας αγώνας διακοπεί μετά την έναρξή του, τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός αυτών των οποίων η έκβαση έχει ήδη κριθεί. Ζωντανά Στοιχήματα των οποίων η έκβαση έχει κριθεί, διευθετούνται επίσης κανονικά. Τα στοιχήματα αγώνα διευθετούνται με βάση το σκορ στη λήξη του αγώνα (κόρνα γραμματείας/φύλλο αγώνα). Μετέπειτα αποκλεισμοί ή/και προσφυγές δεν επηρεάζουν τα στοιχήματα.

  Αν αγώνας πραγματοποιηθεί πριν από την ορισμένη ημερομηνία η ώρα έναρξης, τότε θα ισχύσουν τα στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί πριν από την έναρξη. Αγώνες που δεν έχουν διεξαχθεί ή έχουν αναβληθεί, αντιμετωπίζονται ως Μη-συμμετέχοντες για σκοπούς διευθέτησης, εκτός αν ο αγώνας οριστεί και ολοκληρωθεί εντός 24 ωρών από την αρχική ημερομηνία διεξαγωγής.

 2. Στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα (συμπεριλαμβανομένων Ειδικών Στοιχημάτων)

  Τα στοιχήματα που τοποθετούνται πριν την έναρξη του αγώνα συμπεριλαμβάνουν τυχόν παράταση/εις, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, όπως π.χ σε φάση διοργάνωσης με διπλά παιχνίδια σε home and away format, όπου σε περίπτωση ισοπαλίας δεν υπάρχει παράταση. Σε περίπτωση που το άθροισμα πόντων της κάθε ομάδας και στους δύο αγώνες είναι ίσο, τότε ο δεύτερος χρονικά αγώνας οδηγείται σε παράταση ακόμα και εάν δεν λήξει ισόπαλος.

 3. Σε στοιχήματα αγώνα σε εξέλιξη (Ζωντανό Στοίχημα) υπολογίζεται η παράταση

  Στις αγορές Χάντικαπ, Νικητής Αγώνα, Σύνολα Πόντων Ομάδας και Αγώνα, Ημίχρονο-Τελικό (προβλέπεται αποτέλεσμα ημιχρόνου και τελικό), Περιθώριο Νίκης, Σύνολα Πόντων Αγώνα Μονά-Ζυγά, προσμετράται η παράταση,εκτός αν ορίζεται διαφορετικά,όπως πχ σε φάση διοργάνωσης με διπλά παιχνίδια σε home and away format, όπου σε περίπτωση ισοπαλίας δεν υπάρχει παράταση. Σε περίπτωση που το άθροισμα πόντων της κάθε ομάδας και στους δύο αγώνες είναι ίσο, τότε ο δεύτερος χρονικά αγώνας οδηγείται σε παράταση ακόμα και αν δεν λήξει ισόπαλος.

  Για την 3x3, Streetball και Big3 εκδοχή του αγώνα για το σπορ, η διευθέτηση θα βασίζεται σε επίσημους κανόνες της διοργάνωσης. Όπου ένας αγώνας ξεκινά αλλά δεν ολοκληρώνεται, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εκτός κι αν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει ήδη καθοριστεί.

 4. Στοιχήματα Περιόδου/Ημιχρόνου

  Όλα τα στοιχήματα που τοποθετούνται για γεγονότα που θα συμβούν κατά τη διάρκεια της Χ περιόδου ή ημιχρόνου (π.χ. 1η περίοδος - Νικητής), ισχύουν μόνο για τη X περίοδο όπως αυτή ορίζεται χρονικά από την διοργανώτρια αρχή. Αγορές τριπλής επιλογής διευθετούνται με βάση το σκορ στην κανονική διάρκεια ενός αγώνα. Η παράταση ΔΕΝ υπολογίζεται σε όλα τα στοιχήματα που αφορούν αγορές 4ης περιόδου καθώς και στις αγορές, «Περίοδος με περισσότερους πόντους», «Να κερδίσει και τα 2 ημίχρονα» και «Να κερδίσει όλες τις περιόδους». Κανόνες Dead-heat ισχύουν στις αγορές Πρώτος Σκόρερ Ομάδος, Πρώτος Σκόρερ Αγώνα, Πρώτος Ριμπάουντερ, Πρώτος στις Ασίστ, Πρώτος στα Κοψίματα, Πρώτος στα Κλεψίματα.

 5. Περίοδος με το υψηλότερο σκορ

  Και οι τέσσερις περίοδοι πρέπει να ολοκληρωθούν. Η παραταση δεν μετράει. Εάν ο αγώνας εγκαταλειφθεί, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός εάν έχουν ήδη σημειωθεί οι περισσότεροι πόντοι στην 4η περίοδο κατά τη στιγμή της εγκατάλειψης. Σε περίπτωση ισοπαλίας, αυτό σημαίνει ότι σημειώθηκε ο μέγιστος αριθμός σε 2 ή περισσότερες περιόδους.

 6. Ημίχρονο με τους περισσότερους πόντους

  Και τα δύο ημίχρονα θα πρέπει να ολοκληρωθούν. Η παραταση δεν μετράει. Εάν ο αγώνας εγκαταλειφθεί, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός εάν έχουν ήδη σημειωθεί οι περισσότεροι πόντοι στο 2ο ημίχρονο κατά τη στιγμή της εγκατάλειψης.

 7. Ειδικά Παικτών/Head 2 Head Παικτών

  Ο στοιχηματισμός είναι διαθέσιμος στην αγωνιστική απόδοση ενός συγκεκριμένου παίκτη για μια ποικιλία από στατιστικές κατηγορίες π.χ. πόντοι, ριμπάουντ, ασίστ, κοψίματα, ελεύθερες βολές. Κανόνες επιστροφής πονταρίσματος εφαρμόζονται. Οι παίκτες πρέπει να συμμετέχουν στον αγώνα για να ισχύουν τα στοιχήματα (να πάρουν δηλαδή χρόνο συμμετοχής). Αυτό ισχύει και στις περιπτώσεις συνδυαστικών στοιχημάτων απόδοσης παίκτη / στοιχήματα αγώνα (σύνολο πόντων, νίκη, χάντικαπ κλπ.). Σε αυτή την περίπτωση, εφόσον ο παίκτης δεν συμμετέχει στον αγώνα, τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα. Η παράταση υπολογίζεται για οποιαδήποτε στοιχήματα παικτών, εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά. Αγωνιστικές αποδόσεις παικτών συγκρίνονται για σκοπούς στοιχηματισμού σε ένα Head 2 Head παικτών. Μπορεί να χρησιμοποιούνται χάντικαπ και να προστίθενται στο σκορ κάθε παίκτη για να καθοριστεί το αποτέλεσμα της αγοράς. Ισχύουν κανόνες επιστροφής πονταρίσματος. Οι παίκτες πρέπει να συμμετέχουν αμφότεροι στον αγώνα για να ισχύουν τα στοιχήματα.

 8. Πρώτο Τimeout Αγώνα

  Πρόβλεψη της ομάδας που θα πάρει πρώτη Timeout στον Αγώνα. Δεν περιλαμβάνονται τα τηλεοπτικά Timeout.

 9. Σκόρερ Πρώτου (Πόντου / Tριπόντου)

  Οι παίκτες πρέπει να συμμετέχουν στον αγώνα για να ισχύουν τα στοιχήματα όταν σημειώνεται ο πρώτος πόντος ή το πρώτο τρίποντο αντίστοιχα (ισχύει και για τα αντίστοιχα στοιχήματα σε κάθε περίοδο/ημίχρονο). Σε διαφορετική περίπτωση, τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα.

 10. Πρώτο Χ Γεγονός / Πρώτο Γεγονός στο Ματς για Χ Παίκτη/Ομάδα

  Αφορά το πρώτο στατιστικό (εύστοχη βολή, δίποντο, τρίποντο, ριμπάουντ, ασίστ, κόψιμο, κλέψιμο, λάθος,κάρφωμα) που θα καταγραφεί από τη στατιστική υπηρεσία της διοργανώτριας αρχής με βάση το play by play.Οι παίκτες πρέπει να συμμετέχουν στον αγώνα για να ισχύουν τα στοιχήματα όταν σημειώνεται το πρώτο Γεγονός στο Ματς (ισχύει και για τα αντίστοιχα στοιχήματα σε κάθε περίοδο/ημίχρονο). Σε διαφορετική περίπτωση, τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα.

 11. Double double/Triple Double

  Double double έχουμε όταν ο παίκτης πετύχει 10 ή περισσότερα σε δύο από τις 5 ακόλουθες στατιστικές κατηγορίες: Πόντοι, Ριμπάουντ, Ασίστ, Κοψίματα και Κλεψίματα. Αντίστοιχα Triple Double έχουμε όταν ο παίκτης πετύχει 10 ή περισσότερα σε τρεις από τις 5 ακόλουθες στατιστικές κατηγορίες: Πόντοι, Ριμπάουντ, Ασίστ, Κοψίματα και Κλεψίματα. Οι παίκτες πρέπει να συμμετέχουν στον αγώνα για να ισχύουν τα στοιχήματα, ανεξάρτητα από το αν θα ξεκινήσουν βασικοί ή όχι.

 12. Νικητής τζάμπολ

  Ισοδυναμεί με την πρώτη κατοχή της μπάλας από τη μία ομάδα, αμέσως μετά το τζάμπολ.

 13. Νικητήριο Καλάθι (Buzzer Beater)

  Είναι το σουτ που πραγματοποιείται πριν από τη λήξη του χρόνου του ρολογιού του παιχνιδιού, αλλά δεν μπαίνει στο καλάθι παρά μόνο εφόσον λήξει ο χρόνος στο ρολόι του παιχνιδιού. Για να θεωρείται ένα σουτ buzzer beater θα πρέπει να μην απομένει καθόλου χρόνος επίθεσης για την αντίθετη ομάδα. Η ομάδα που κερδίζει το παιχνίδι θα πρέπει να βρίσκεται πίσω στο σκορ ή να βρίσκεται σε ισοπαλία, πριν από αυτό το σουτ και να κερδίσει το παιχνίδι, μετά από αυτό το σουτ. Οι ελεύθερες βολές δεν υπολογίζονται ως buzzer beater σουτ.

 14. Περιθώριο Νίκης

  Πρόβλεψη της διαφοράς νίκης για μια από τις 2 ομάδες.

 15. Πρώτη ομάδα στους Χ Πόντους

  Πρόβλεψη της ομάδας που θα φτάσει πρώτα στους πόντους που δηλώνονται κάθε φορά. Σε περίπτωση που καμία από τις δύο ομάδες δεν φτάσει στο δηλωμένο αριθμό πόντων, όπως περιγράφεται στην αγορά στοιχηματισμού, τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά.

 16. Ομάδα Που Θα Προχωρήσει Περισσότερο και Φάση Αποκλεισμού

  Θα λαμβάνεται υπόψη η ψηλότερη επίσημη κατάταξη (σύμφωνα με τη διοργανώτρια αρχή) για διευθέτηση του στοιχήματος, εκτός από ομάδες που αποκλείονται στο ίδιο στάδιο και δεν υπάρχει συγκεκριμένη θέση κατάταξης. Σε τέτοια περίπτωση, τα στοιχήματα ακυρώνονται.

 17. Στοίχημα Νικητή Πρωταθλήματος

  Προέβλεψε τον νικητή μιας διοργάνωσης ή γεγονότος. Στοιχήματα σε μη συμμετέχοντες δεν επιστρέφονται. Η αγορά διευθετείται σύμφωνα με την επίσημη επικυρωμένη βαθμολογία της διοργανώτριας αρχής. Ισχύουν όλα τα στοιχήματα ανεξάρτητα από μετακίνηση ομάδας, μετονομασία ομάδας ή αλλαγή της διάρκειας της αγωνιστικής χρονιάς.

 18. Στοίχημα Σειράς Αγώνων

  Τα στοιχήματα ακυρώνονται αν δεν συμπληρωθεί η θεσπισμένη σειρά ή αν αλλάξει ο προγραμματισμένος αριθμός αγώνων (με βάση τα στοιχεία της διοργανώτριας αρχής).

 19. Μακροχρόνιες Αγορές

  Τα στοιχήματα παραμένουν έγκυρα για τις αγορές Νικητής Ομίλου,Πρόκριση Ομάδας από Ομιλο, Ουραγός, Νικητής Κανονικής Περιόδου, Ακριβής Θέση Ομάδας, Ακριβής Θέση Κατάταξης (1-2-3), Είσοδος στα playoffs, Είσοδος στο Final 4, Να προκριθεί στα Hμιτελικά, Να φτάσει στον τελικό, Να κερδίσει μετάλλιο, Ζευγάρι τελικού και για αγορές παράγωγες αυτών, εφόσον διεξαχθούν με το αρχικώς προγραμματισμένο τρόπο διεξαγωγής, όπως αυτό έχει οριστεί από την διοργανώτρια αρχή και ανεξάρτητα από τον αρχικώς προγραμματισμένο αριθμό αγωνιστικών της κανονικής διάρκειας.

  Σε περίπτωση που ο τρόπος διεξαγωγής αλλάξει ή η συγκεκριμένη φάση της διοργάνωσης δεν ολοκληρωθεί, τα στοιχήματα ακυρώνονται και επιστρέφεται το ποντάρισμα. Ισχύουν όλα τα στοιχήματα ανεξάρτητα από μετακίνηση ομάδας ή μετονομασία ομάδας. Τα στοιχήματα που έχουν ήδη κριθεί μέχρι τη διακοπή ή την αλλαγή του τρόπου διεξαγωγής της διοργάνωσης θα διευθετούνται αντίστοιχα με το αποτέλεσμά τους. Για σκοπούς διευθέτησης θα χρησιμοποιείται η βαθμολογία της διοργανώτριας αρχής. Μετέπειτα αποκλεισμοί ή και προσφυγές δεν επηρεάζουν τα στοιχήματα.

  Όλες οι υπόλοιπες μακροχρόνιες αγορές διευθετούνται κανονικά με βάση τη τελική κατάταξη, σε ενδεχόμενη διακοπή και ανεξάρτητα από τον αρχικώς προγραμματισμένο αριθμό αγωνιστικών. Ισχύουν όλα τα στοιχήματα ανεξάρτητα από μετακίνηση ομάδας ή μετονομασία ομάδας. Ισχύουν κανόνες Dead-Heat. Μετέπειτα αποκλεισμοί ή και προσφυγές δεν επηρεάζουν τα στοιχήματα.

 20. Μακροχρόνιες αγορές Παικτών

  Για τις στατιστικές αγορές (μέσους όρους) πόντων, ριμπάουντ, ασίστ, τριπόντων, κοψιμάτων, κλεψιμάτων αλλα και για τους συνδυασμούς αυτών των αγορών ,οι συμμετέχοντες πρέπει να αγωνιστούν σε τουλάχιστον το 50% των παιχνιδιών, όπως αυτά ορίζονται από τη διοργανώτρια αρχή, σε διαφορετική περίπτωση επιστρέφεται το ποντάρισμα.

  Για τις αγορές που αφορούν σύνολο πόντων, ριμπάουντ, ασίστ, κοψιμάτων, κλεψιμάτων αλλα και για τους συνδυασμούς αυτών των αγορών, double double, triple double, πρώτο σκόρερ, πρώτο σε ριμπάουντ, ασίστ κλπ οι συμμετέχοντες πρέπει να αγωνιστούν σε τουλάχιστον 1 αγώνα, σε διαφορετική περίπτωση επιστρέφεται το ποντάρισμα. Όλα τα στοιχήματα παραμένουν έγκυρα, ανεξάρτητα από το ενδεχόμενο μεταγραφής ενός παίκτη κατά τη διάρκεια της σεζόν, εφόσον έχει συμπληρώσει τις απαιτούμενες συμμετοχές, συνολικά. Ισχύουν κανόνες Dead-Heat.

 21. Αγορές βραβείων & Αγωνιστικής Απόδοσης

  Για να είναι έγκυρα τα στοιχήματα θα πρέπει οι συμμετέχοντες να αγωνιστούν σε τουλάχιστον 1 αγώνα, σε διαφορετική περίπτωση επιστρέφεται το ποντάρισμα. Οι αγορές διευθετούνται με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία που παρέχονται από τις διοργανώτριες αρχές του εκάστοτε τουρνουά. Μεταγενέστερες αλλαγές δεν επηρεάζουν τη διευθέτηση. Ισχύουν κανόνες Dead-Heat.

 22. Νίκες Κανονικής Περιόδου (NBA)

  Η ομάδα πρέπει να συμπληρώσει τουλάχιστον 72 αγώνες κανονικής περιόδου για να ισχύσουν τα στοιχήματα, εκτός αν τα εναπομείναντα παιχνίδια δεν μπορούν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα.

 23. Να Κερδίσει την Υπο-περιφέρεια (NBA)

  Η ομάδα πρέπει να συμπληρώσει τουλάχιστον 72 αγώνες κανονικής περιόδου για να ισχύσουν τα στοιχήματα.

 24. Να Κερδίσει την Περιφέρεια (NBA)

  Η ομάδα που συνεχίζει στους τελικούς του Πρωταθλήματος ΝΒΑ αναδεικνύεται η νικήτρια της περιφέρειας. Η διευθέτηση των αγορών θα καθορίζεται από τα επίσημα στοιχεία και στατιστικά που δημοσιοποιούνται από τις διοργανώτριες αρχές π.χ. NBA, FIBA.

 25. Κανόνες για φιλικούς αγώνες

  Σε φιλικούς αγώνες ως τελικό αποτέλεσμα λογίζεται το σκορ μετά τη λήξη του αγώνα. Στην περίπτωση που οι δύο συμμετέχουσες στην αναμέτρηση ομάδες συμφωνήσουν να μην διεξαχθεί παράταση σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος μετά τη λήξη του αγώνα, τότε τα στοιχήματα στην αγορά Νικητής Αγώνα επιστρέφονται και τα υπόλοιπα στοιχήματα διευθετούνται με βάση το τελικό σκορ.

Τένις

 1. Νικητής ματς

  Στην περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους αναφερόμενους παίκτες σε ένα αγώνα αλλάξει πριν την έναρξη του αγώνα, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται. Στην περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός κι αν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει ήδη καθοριστεί, ή αν δεν υπάρχει πιθανός τρόπος κατά τον οποίο το γκέιμ και/ή ο αγώνα σας θα μπορούσε να παιχθεί έως τη φυσική του κατάληξη, χωρίς να καθοριστεί το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης αγοράς. Σε περίπτωση αλλαγής της επιφάνειας παιχνιδιού, του τόπου διεξαγωγής ή αλλαγής από εσωτερικό κορτ σε εξωτερικό κορτ και το αντίθετο, όλα τα στοιχήματα ισχύουν.

 2. Στοιχήματα σετ

  Θα πρέπει να ολοκληρωθεί ο συνολικός αριθμός των απαραίτητων σετ για την κατάκτηση του ματς.Τα στοιχήματα ακυρώνονται αν δεν ολοκληρωθεί ο συγκεκριμένος αριθμός σετ, ή αν αλλάξει ο αριθμός των σετ.

 3. Στοίχημα γκέιμ προς γκέιμ (Live)

  Υπάρχουν οκτώ πιθανά αποτελέσματα για ένα γκέιμ:

  • Ο σερβίρων κερδίζει με μηδέν
  • Ο σερβίρων κερδίζει με 15
  • Ο σερβίρων κερδίζει με 30
  • Ο σερβίρων κερδίζει με ισοπαλία
  • Ο λαμβάνων κερδίζει με μηδέν
  • Ο λαμβάνων κερδίζει με 15
  • Ο λαμβάνων κερδίζει με 30
  • Ο λαμβάνων κερδίζει με ισοπαλία

  Εάν ένα γκέιμ ολοκληρωθεί μετά από διακοπή για οποιονδήποτε λόγο, τότε το γκέιμ θεωρείται ολοκληρωμένο για τους σκοπούς του στοιχήματος.

  Εάν ένα γκέιμ ολοκληρωθεί με απονομή ενός πόντου ποινής από τον διαιτητή, το γκέιμ θεωρείται ολοκληρωμένο. Ωστόσο, εάν το γκέιμ ολοκληρωθεί με απονομή μίας ποινής από τον διαιτητή, το γκέιμ θα θεωρείται άκυρο και όλα τα πονταρίσματα θα επιστρέφονται.

  Εάν ένας παίκτης αποσυρθεί από ματς ενώ ένα γκέιμ είναι σε εξέλιξη αλλά πριν από την ολοκλήρωση του γκέιμ, αυτό το γκέιμ θα θεωρείται ανολοκλήρωτο και όλα τα πονταρίσματα θα επιστρέφονται.

  Τα στοιχήματα σε ένα γκέιμ που στην πορεία μετατρέπεται σε τάι μπρέικ διακανονίζονται ως άκυρα.

 4. Αγορές Games( Χ σετ - Επόμενα Δύο Games - Νικητής, Χ σετ - Επόμενα Δύο Games - Οποιοδήποτε σε ισοπαλία)

  Στοιχήματα στο Χ σετ - Επόμενα Δύο Games - Νικητής σε περίπτωση που το δεύτερο εκ των δύο αναγραφόμενων games δεν παιχτεί λόγω ολοκλήρωσης του Σετ, τα στοιχήματα θα διευθετούνται αναλόγως.

  Στοιχήματα στο Χ σετ - Επόμενα Δύο Games - Οποιοδήποτε σε ισοπαλία, θα διευθετούνται ως ΝΑΙ, είτε αν ο παίκτης/ομάδα κερδίσει το γκέιμ στα 40, είτε το σκορ φτάσει στο 40-40 σε οποιαδήποτε φάση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ισοπαλία στο πρώτο αναγραφόμενο game και το Σετ ολοκληρωθεί τα στοιχήματα θα ακυρωνονται.

 5. Πρώτος στα 3 Γκέιμς

  Ένας παίκτης πρέπει να κερδίσει 3 γκέιμς για να μετρήσει το στοίχημα.

 6. Νικητής του τρέχοντος/επόμενου σετ/ Σετ X Σκορ Πολλαπλών Επιλογών

  Το εκάστοτε σετ πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα.

 7. Τάι-Μπρέικ στο Πρώτο Σετ

  Στην περίπτωση που το πρώτο σετ δεν ολοκληρωθεί, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός αν το σκορ έχει φτάσει στο 6-6, οπότε η αγορά θα διευθετείται ως «Ναι».

 8. Τάι μπρέικ στο ματς

  Ένα τάι μπρέικ μετρά ως ένα γκέιμ για τους σκοπούς του στοιχήματος. Ένα σετ που ολοκληρώνεται 7-6 θεωρείται ότι περιελάμβανε 13 Γκειμς, αντί για 12 Γκειμς και ένα τάι μπρέικ.

  Σε περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός αν έχει υπάρξει ήδη ένα τάι-μπρέικ στο ματς ή αν ένα τάι-μπρέικ δεν μπορεί να συμβεί.

 9. Σε μερικές διοργανώσεις (π.χ. Seniors' Tour, μη-Grand Slam διπλά), αγώνες που φτάνουν στο 1-1 σετ, καθορίζονται από ένα 'ματς τάι μπρέικ' (στη θέση του τελικού σετ). Αν ο αγώνας καθοριστεί από «Champions Tie-Break», τότε το 'ματς τάι μπρέικ' θα λαμβάνεται σαν το τρίτο σετ. Ο Στοιχηματισμός Σετ θα διευθετηθεί ως 2-1 για το νικητή του 'ματς τάι μπρέικ'. Οποιαδήποτε στοιχήματα λαμβάνονται κατά λάθος σε Ακριβές Σκορ ή αριθμό των Γκέιμς στο 3ο σετ, θα είναι άκυρα.

  Για τα ματς τένις που χρησιμοποιούν το 'ματς τάι μπρέικ'(στη θέση του τελικού σετ), στην περίπτωση που το επόμενο γκέιμ εξελιχθεί σε 'ματς τάι μπρέικ', τα στοιχήματα για τους ακόλουθους αγώνες θα διακανονίζονται ως άκυρα:

  Νικητής επόμενου γκέιμ

  Στοίχημα σκορ επόμενου γκέιμ

  Πόντοι επόμενου γκέιμ

  Επόμενο γκέιμ που θα πάει σε ισοπαλία

  Εάν το επόμενο γκέιμ είναι κανονικό γκέιμ (δηλ. όχι ματς τάι μπρέικ) τότε τα στοιχήματα διακανονίζονται ως συνήθως

 10. Σετ Σκορ

  Σε περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός από τις περιπτώσεις που το στοίχημα έχει ήδη διευθετηθεί. Παράδειγμα: Το παιχνίδι διακόπτεται οριστικά λόγω απόσυρσης παίκτη, ενώ το Σετ Σκορ είναι 1-1. Τα στοιχήματα σε Σετ Σκορ 2-0 και 0-2 διευθετούνται ως χαμένα.

 11. Στοιχήματα Handicap

  Το στοίχημα βασίζεται στον αριθμό γκέιμ που κερδίζει κάθε παίκτης σε οποιοδήποτε ματς, π.χ. ο παίκτης που παίρνει ένα +2,5 γκέιμ handicap και χάνει το ματς 7-6 7-6, θεωρείται νικητής για τους σκοπούς του στοιχήματος handicap.

  Σε περίπτωση απόσυρσης, η ίδια λογική ισχύει και για τα συνολικά γκέιμ σε ένα σετ ή ματς σε ό,τι αφορά τα στοιχήματα handicap. Για παράδειγμα, ένας παίκτης αποσύρεται με 6-4 4-6 4-4. Τα στοιχήματα handicap +/- 2,5 γκέιμ διακανονίζονται ως νικητήρια/χαμένα καθώς κανένας παίκτης δεν μπορεί να κερδίσει με περισσότερα από 2 γκέιμ. Στοιχήματα σε +/- 1,5 γκέιμ θεωρούνταν άκυρα, καθώς το αποτέλεσμα δεν έχει καθοριστεί.

 12. Αποσύρσεις

  Τα ματς που δεν μπορούν να παιχτούν έως τη φυσική τους κατάληξη χωρίς να επηρεάζουν άνευ όρων το αποτέλεσμα ενός στοιχήματος, θα διακανονίζονται σε περίπτωση απόσυρσης (εκτός από τον νικητή του ματς).

  Όλα τα στοιχήματα που έχουν διακανονιστεί ή καθοριστεί (δηλ. το αποτέλεσμα έχει ήδη κριθεί) κατά τη στιγμή απόσυρσης του παίκτη ισχύουν και διακανονίζονται αντίστοιχα (συμπ. των στοιχημάτων Cash Out). Όλα τα στοιχήματα που δεν έχουν κριθεί κατά τη στιγμή απόσυρσης εντός παίκτη, θα θεωρούνται άκυρα.

  Οι αποκλεισμοί υπόκεινται στους ίδιους κανόνες διακανονισμού όπως και οι αποσύρσεις.

 13. Διακοπτόμενα ματς

  Εάν ένα ματς διακοπεί ή αναβληθεί, τα στοιχήματα εντός του πλαισίου του τουρνουά θα παραμένουν έγκυρα έως ότου ολοκληρωθεί ο αγώνας. Μια διακοπή ή μια ολονύκτια αναβολή ματς δεν αποτελούν λόγο για ακύρωση του στοιχήματος.

 14. Συνεχιζόμενα ματς (μετά από αναβολή παιχνιδιού)

  Σε περίπτωση διακοπών, η συνέχιση ενός ματς μπορεί να προσφερθεί, μαζί με το αποτέλεσμα κατά τη στιγμή της διακοπής. Η συνέχιση θα θεωρείται ως νέο ματς για τους σκοπούς του στοιχήματος Σε περίπτωση που ένα ματς διακοπεί και δεν συνεχιστεί ξανά, όλα τα στοιχήματα για τη συνέχιση (μαζί με το αποτέλεσμα κατά τη στιγμή της διακοπής) του αγώνα θα είναι άκυρα.

 15. Ποιος θα κερδίσει/παίξει περισσότερα γκέιμ στον γύρο X

  Ο νικητής του στοιχήματος θα είναι ο παίκτης που θα κερδίσει/παίξει τα περισσότερα γκέιμ μετά από σύγκριση δύο παικτών στον ίδιο γύρο του τουρνουά. Δεν είναι σημαντικό εάν ένας από τους δύο παίκτες κερδίσει ή χάσει το δικό του/της ματς. Για τους σκοπούς αυτού του στοιχήματος, μόνο τα γκέιμ που κερδίζονται/παίζονται από κάθε παίκτη, μετρούν (ένα τάι μπρέικ μετρά ως γκέιμ).

 16. Αριθμός Άσσων / Διπλών Σφαλμάτων/ Πρώτος Άσσος / Τελευταίος Άσσος / Πρώτο Διπλό Σφάλμα / Πρώτο Break / Πρώτο Challenge / Διάρκεια αγώνα (λεπτά) / Διάρκεια 1ου Σετ (λεπτά) / Περισσότεροι Άσσοι / Περισσότερα Διπλά σφάλματα (σετ) / Παίκτης / Πρώτος πόντος Break / Σύνολο πόντων Break / Σύνολο Διπλών Σφαλμάτων / Ατομικά Διπλά Σφάλματα

  Εάν ένας παίκτης αποκλειστεί ή παραιτηθεί τότε όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός αν έχει ήδη καθοριστεί το αποτέλεσμα του στοιχήματος. Τα στοιχήματα διευθετούνται στα επίσημα στατιστικά τουρνουά.

 17. Ομαδικοί διαγωνισμοί (Davis Cup, Fed Cup, Hopman Cup, Laver Cup)

  Όλα τα στοιχήματα στον νικητή ενός ομαδικού διαγωνισμού ισχύουν μόλις παιχτεί η πρώτη μπάλα του πρώτου ματς. Σε περίπτωση απόσυρσης μίας από τις ομάδες, ο νικητής του στοιχήματος θα είναι η ομάδα που ανακηρύχθηκε επίσημα νικήτρια από τον αρμόδιο φορέα.

  Εάν μια ομάδα αποσυρθεί προτού παιχτεί η πρώτη μπαλιά του πρώτου αγώνα του ομαδικού διαγωνισμού, όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα.

 18. Στοιχήματα τελικού νικητή/Στοιχήματα τετάρτου/Στοιχήματα μισού

  Τα στοιχήματα διακανονίζονται ως όλοι εντός παιχνιδιού ή όχι. Εάν ο παίκτης εισέλθει σε ένα τουρνουά και στη συνέχεια αποχωρήσει, πριν ή κατά τη διάρκεια του τουρνουά, όλα τα στοιχήματα ισχύουν.

 19. Νικητήριο τέταρτο/Νικητήριο μισό

  Το τουρνουά θα πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα.

 20. Θα φτάσει στον τελικό

  Όλοι εντός, είτε συμμετάσχουν είτε όχι (βλ. στοιχήματα τελικού νικητή).

 21. Ειδικά στοιχήματα της σεζόν

  Ο παίχτης πρέπει να παίξει τουλάχιστον 20 αγώνες σε τουρνουά ATP, WTA και GRAND SLAM.

Επιτραπέζια Αντισφαίριση

 1. Στην περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους αναφερόμενους παίκτες σε ένα αγώνα αλλάξει πριν την έναρξη του αγώνα, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται. Στην περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός κι αν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει ήδη καθοριστεί, ή αν δεν υπάρχει πιθανός τρόπος κατά τον οποίο το γκέιμ και/ή ο αγώνα σας θα μπορούσε να παιχθεί έως τη φυσική του κατάληξη, χωρίς να καθοριστεί το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης αγοράς.

  Για παράδειγμα αν ένα γκέιμ διακοπεί στο 8-6, τα στοιχήματα στο Over/Under 14,5 Συνολικοί Πόντοι Γκέιμ θα διευθετηθούν ως κερδισμένα/χαμένα ανάλογα, αφού οποιαδήποτε φυσική κατάληξη στο γκέιμ θα αποφέρει τουλάχιστον 17 πόντους.

 2. Αγορές Γκέιμ Σε-Εξέλιξη (Τρέχον και Επόμενο)

  Το συγκεκριμένο γκέιμ πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός κι αν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει ήδη καθοριστεί.

 3. Αγορές Πρώτου Γκέιμ

  Το γκέιμ πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός κι αν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει ήδη καθοριστεί.

 4. Αγορές «Πρώτος Σε»

  Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση τον πρώτο παίκτη που φτάσει στον αναφερόμενο αριθμό πόντων στο αντίστοιχο γκέιμ. Στην περίπτωση που κανένας παίκτης δε φτάσει τον αριθμό των απαιτούμενων πόντων (εξαιτίας διακοπής), τότε τα στοιχήματα σε αυτή την αγορά θα είναι άκυρα. Αν το συγκεκριμένο γκέιμ δεν παιχθεί, τότε όλες οι αγορές «πρώτος σε» για το γκέιμ αυτό θα είναι άκυρες.

 5. Στοίχημα Πόντου Σε-Εξέλιξη

  Τα στοιχήματα προσφέρονται για έναν παίκτη να κερδίσει τον αναφερόμενο πόντο. Στην περίπτωση που ο πόντος δεν παιχθεί, λόγω λήξης του γκέιμ ή του αγώνα, όλα τα στοιχήματα για τον πόντο αυτό θα είναι άκυρα. Ειδικά για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Πινγκ Πονγκ, όλοι οι πόντοι που κερδίζονται από μια μπαλιά ''Διπλού Πόντου'', μετρούν για τη διευθέτηση.

  Οι αγορές Συνόλου Πόντων (Αγώνα και Παίκτη συμπεριλαμβανομένων Εναλλακτικών) βασίζονται στον δηλωμένο αριθμό των γκέιμς που παίζονται. Στην περίπτωση που ο αριθμός των γκέιμς αλλάξει ή διαφορροπηθεί από αυτόν που προσφέρεται για σκοπούς διευθέτησης, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

 6. Στοίχημα Χάντικαπ (Γκέιμς και Πόντοι - συμπεριλαμβανομένων Εναλλακτικών)

  Οι αγορές Χάντικαπ (γκέιμς) βασίζονται στον δηλωμένο αριθμό των γκέιμς που παίζονται. Στην περίπτωση που ο αριθμός των γκέιμς αλλάξει ή διαφοροποιηθεί από αυτόν που προσφέρεται για σκοπούς διευθέτησης, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

 7. Στοίχημα Γκέιμ

  Τα στοιχήματα θα είναι άκυρα αν δεν συμπληρωθεί, ή αλλάξει ο καθορισμένος αριθμός των γκέιμς.

 8. Ακριβές Σκορ μετά από Χ Γκέιμς

  Τα στοιχήματα θα είναι άκυρα αν δεν συμπληρωθεί, ή αλλάξει ο καθορισμένος αριθμός των γκέιμς, εκτός κι αν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί.

5

Fantasy League

 1. Οι αναμετρήσεις είναι φανταστικές και «κατασκευασμένες» από την Novibet, αλλά κρίνονται από τα πραγματικά αποτελέσματα των ομάδων κάθε αγωνιστική στα παιχνίδια πρωταθλήματος, και πιο συγκεκριμένα από το ποια ομάδα θα σκοράρει στην πραγματικότητα τα περισσότερα γκολ!
 2. Π.χ.Έστω ότι η Μπάγερν Μονάχου αντιμετωπίζει στην πραγματικότητα αυτή την αγωνιστική την Ντάρμσταντ και η Ντόρτμουντ την Μάιντζ. Εάν τα παιχνίδια λήξουν: Μπάγερν Μονάχου-Ντάρμσταντ: 2-0 & Μάιντζ-Ντόρτμουντ: 1-2, στο φανταστικό παιχνίδι Μπάγερν-Ντόρτμουντ το αποτέλεσμα θα είναι ισόπαλο με σκορ 2-2.
6

Fantasy Matches (FAN DERBIES)

 1. Το Fantasy Match (FAN DERBY) δεν αφορά πραγματικό γεγονός. Είναι εικονικό γεγονός, μεταξύ ομάδων ίδιας κατηγορίας, του οποίου το αποτέλεσμα εξαρτάται από την επίδοση της κάθε ομάδας στην προσεχή αγωνιστική.
 2. Το αποτέλεσμα του Fantasy Match (FAN DERBY) διαμορφώνεται μόνο από τα τέρματα/κόρνερ/κάρτες που θα πετύχει η κάθε ομάδα του γεγονότος την προσεχή αγωνιστική .
  Για παράδειγμα , θεωρούμε ένα Fantasy Match (FAN DERBY) μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ με τους αγώνες της προσέχους αγωνιστικής να είναι Ολυμπιακός-ΑΕΚ και Βόλος - ΠΑΟΚ.
  Aν ο Ολυμπιακός σκοράρει 1 τέρμα επί της ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ σκοράρει 2 επί του Βόλου το αποτέλεσμα του Fantasy Match (FAN DERBY) θα είναι 1-2 υπέρ του ΠΑΟΚ. Το ίδιο ισχύει για τα στοιχήματα κόρνερ/καρτών.
 3. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους δύο αγώνες (που αφορούν τις ομάδες του Fantasy Match(FAN DERBY)) ακυρωθεί, διακοπεί ή αναβληθεί, το Fantasy Match (FAN DERBY) δεν ισχύει και τα στοιχήματα επιστρέφονται.
 4. Όλες οι αγορές του Fantasy Match (FAN DERBY) πληρώνονται σύμφωνα με το αποτέλεσμα που προκύπτει με τον τρόπο που αναφέρεται στο παράδειγμα και δεν επηρεάζεται από τα τέρματα/κόρνερ/κάρτες που θα δεχτεί η κάθε ομάδα στην αγωνιστική.

Μηχανοκίνητος Αθλητισμός

 1. Formula 1/ Moto GP

  Όλα τα στοιχήματα αγώνων διευθετούνται βάση της κατάταξης της επίσημης αρχής (FIA/FIM) κατά τη στιγμή της παρουσίασης του βάθρου των νικητών. Μετέπειτα ποινές/αποκλεισμοί δεν επηρεάζουν τα στοιχήματα. Όλα τα στοιχήματα ισχύουν από τη στιγμή που αρχίζει ο γύρος σχηματισμού.Σε περίπτωση που κάποιος οδηγός/αναβάτης δε συμμετέχει στο γύρο σχηματισμού όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα εκτός και αν ξεκινήσει τον αγώνα μέσα απο τo Pit lane. Όλα τα στοιχήματα προκριματικών θα διευθετούνται βάση των χρόνων που έχουν καταγραφεί στο τελικό στάδιο της διαδικασίας. Αν για οποιοδήποτε λόγο ακυρωθεί το τελικό στάδιο, τα στοιχήματα θα διευθετούνται βάση του επίσημου grid της FIA/FIM. Ποινές θέσεων στο grid και αποκλεισμοί δεν επηρεάζουν τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Εάν σε έναν αγώνα υπάρξει κόκκινη σημαία, η οποία οδηγήσει στην επίσημη ακύρωση της πρώτης εκκίνησης, δεν θα προκαλέσει την ακύρωση των στοιχημάτων. Τα στοιχήματα θα ισχύουν εκ νέου για την επόμενη εκκίνηση έως ότου ο αγώνας ολοκληρωθεί επίσημα.

 2. Νικητής Πρωταθλήματος Οδηγών

  Τα κερδισμένα στοιχήματα πρέπει να προβλέπουν τον αδιαφιλονίκητο νικητή του πρωταθλήματος. Για τους σκοπούς αυτής της αγοράς, το επίσημο αποτέλεσμα που δίνεται κατά την ολοκλήρωση του γεγονότος θα χρησιμοποιηθεί για τη διευθέτηση όλων των στοιχημάτων πρωταθλήματος και κυπέλλου, ανεξάρτητα από οποιουσδήποτε αποκλεισμούς ή αλλαγές στους πόντους.

 3. Νικητής Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

  Τα κερδισμένα στοιχήματα πρέπει να προβλέπουν τον αδιαφιλονίκητο νικητή της συνάντησης. Για τους σκοπούς αυτής της αγοράς, το επίσημο αποτέλεσμα που δίνεται κατά την ολοκλήρωση του γεγονότος θα χρησιμοποιηθεί για τη διευθέτηση, ανεξάρτητα από οποιουσδήποτε αποκλεισμούς ή αλλαγές στους πόντους.

 4. Νικητής Αγώνα (Κούρσας)

  Τα κερδισμένα στοιχήματα πρέπει να προβλέπουν τον αδιαφιλονίκητο νικητή της συνάντησης. Για τους σκοπούς αυτής της αγοράς, το επίσημο αποτέλεσμα που δίνεται κατά την ολοκλήρωση του γεγονότος θα χρησιμοποιηθεί για τη διευθέτηση, ανεξάρτητα από οποιουσδήποτε αποκλεισμούς ή αλλαγές στους πόντους.

 5. Τερματισμός στους Βαθμούς/στο Βάθρο

  Το αποτέλεσμα για τη διευθέτηση είναι εκείνο της στιγμής της παρουσίασης του βάθρου. Ακόλουθοι αποκλεισμοί και/ή εκκλήσεις δεν επηρεάζουν τα στοιχήματα.

 6. Ακριβής Θέση Κατάταξης

  Τα στοιχήματα για την Ακριβή Θέση Κατάταξης ενός πιλότου σε έναν αγώνα θα διευθετηθούν σύμφωνα με τις επίσημες βαθμολογίες ή τη σειρά εγκατάλειψης , εάν απαιτείται.

 7. Στοιχηματισμός Γκρουπ

  Νικητής είναι ο οδηγός που έχει την υψηλότερη κατάταξη τη στιγμή της παρουσίασης του βάθρου. Αν κανένας από τους οδηγούς που περιλαμβάνονται στην ομάδα δεν καταφέρει να τερματίσει, τότε κερδίζει ο οδηγός που έχει συμπληρώσει τους περισσότερους γύρους. Σε περίπτωση ισοβαθμίας με το κριτήριο των γύρων, τότε εφαρμόζονται κανόνες Dead-Heat. Οι οδηγοί ομαδοποιούνται μόνο για σκοπούς στοιχηματισμού.

 8. Κατασκευαστής με τους Περισσότερους Πόντους

  Το αποτέλεσμα θα καθορίζεται από τους συνολικούς βαθμούς και των δύο οδηγών σε μια ομάδα κατασκευαστή. Ισχύουν κανόνες dead-heat.

 9. Διαφορά Νίκης / Διαφορά Νίκης Προκριματικών

  Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση τα επίσημα αποτελέσματα της FIA τη στιγμή της παρουσίασης του βάθρου

 10. Ταχύτερος Γύρος

  Λαμβάνεται υπόψη το επίσημο αποτέλεσμα της FIA κατά τη στιγμή της παρουσίασης του βάθρου.

 11. Στοιχήματα άμεσου ανταγωνισμού (head-to-head) & 3-way

  Οι αναφερόμενοι οδηγοί/αναβάτες θα πρέπει να εκκινήσουν την διαδικασία (προκριματικά/αγώνα) ώστε τα στοιχήματα να είναι έγκυρα.

  - Εάν όλοι οι οδηγοί τερματίσουν τον αγώνα, νικητής είναι αυτός με την καλύτερη επίσημη θέση τερματισμού κατά την τελετή απονομής των επάθλων.
  - Εάν ένας οδηγός/αναβάτης δεν λάβει κατάταξη στον αγώνα, το στοίχημα θεωρείται χαμένο, εφόσον ο αντίπαλος του στο H2H λάβει κατάταξη.
  - Εάν και οι δύο οδηγοί/αναβάτες αποτύχουν να καταταγούν στον αγώνα, τα στοιχήματα θα διευθετηθούν με βάση τους περισσότερους συμπληρωμένους γύρους των οδηγών.

 12. Στοιχήματα άμεσου ανταγωνισμού Κατασκευαστών (head-to-head) & 3-way

  H διευθέτηση θα βασίζεται με βάση την ομάδα με τους περισσότερους συνολικά βαθμούς στο τέλος ενός συγκεκριμένου αγώνα.

  - Σε περίπτωση που οι ομάδες συγκεντρώσουν τους ίδιους βαθμούς νικήτρια θεωρείται η ομάδα με τον οδηγό που θα έχει την υψηλότερη κατάταξη.
  - Σε περίπτωση που κανένας από τους οδηγούς των δύο ομάδων καταταγεί, νικήτρια θεωρείται η ομάδα με τον οδηγό που έχει τους περισσότερους συμπληρωμένους γύρους.

 13. Πρωτοπόρος μετά την ολοκλήρωση του 1ου γύρου

  Νικητήρια επιλογή θεωρείται ο πρωτοπόρος οδηγός/αναβάτης που περνάει τη γραμμή εκκίνησης/τερματισμού μετά τη συμπλήρωση ενός γύρου αγώνα (δεν μετράει ο γύρος σχηματισμού). Αν δεν ολοκληρωθεί ένας γύρος αγώνα, τα στοιχήματα ακυρώνονται.

 14. Διαγωνιζόμενος που Εγκαταλείπει Πρώτος (Ο Γύρος Σχηματισμού Μετράει)

  Τα στοιχήματα για τον πρώτο οδηγό/αναβάτη που θα εγκαταλείψει τον αγώνα θα διευθετούνται σύμφωνα με τον αριθμό των γύρων που ολοκληρώθηκαν. Αν δύο ή περισσότεροι οδηγοί/ αναβάτες αποσυρθούν μετά τον ίδιο ακριβώς γύρο, ισχύουν οι κανόνες Dead-heat. Ο γύρος σχηματισμού μετράει στην διευθέτηση της αγοράς. Εάν κανένας από τους διαγωνιζόμενους δεν αποσυρθεί, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται χαμένα.

 15. Γύρος Πρώτης Εγκατάλειψης

  Αγορά διπλής επιλογής (Over/Under) προσφέρεται για το γύρο στον οποίο θα υπάρξει η πρώτη αποχώρηση. Η διευθέτηση θα βασίζεται στα επίσημα αποτελέσματα της FIA. (Σημείωση: Η FIA εμφανίζει τον αριθμό των ολοκληρωμένων γύρων που έχει συμπληρώσει ένας οδηγός, οπότε θα έχει αποχωρήσει στον επόμενο γύρο. Για παράδειγμα, αν οι ολοκληρωμένοι γύροι στο αποτέλεσμα της FIA είναι 3, τότε ο οδηγός λαμβάνεται ότι έχει εγκαταλείψει στον 4ο γύρο και αυτό θα χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς διευθέτησης). Αν δεν υπάρχει εγκατάλειψη σε ένα συγκεκριμένο Γκραν Πρι, τα στοιχήματα θα πληρώνουν μονάδα.

 16. Κατασκευαστής Που Εγκαταλείπει Πρώτος (Ο Γύρος Σχηματισμού Μετράει)

  Τα στοιχήματα ισχύουν από τη στιγμή που αρχίζει ο γύρος σχηματισμού. Κερδίζει το στοίχημα που προβλέπει σωστά τον κατασκευαστή του πρώτου αυτοκινήτου που αποχωρεί. Αν αποχωρήσουν περισσότερα αυτοκίνητα στον ίδιο γύρο, εφαρμόζονται κανόνες Dead-Heat. Εάν κανένας από τους κατασκευαστές δεν αποσυρθεί, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται χαμένα.

 17. Προς κατάταξη

  Για να καταταχθεί ένας οδηγός πρέπει να συμπληρώσει το 90% των γύρων που ολοκλήρωσε ο νικητής σύμφωνα με την επίσημη κατάταξη της FIA τη στιγμή της παρουσίασης του βάθρου. Ένας οδηγός που αποσύρεται αφού συμπληρώσει το 90% των γύρων που ολοκληρώθηκαν από το νικητή θα διευθετηθεί ως Καταταγμένος.

 18. Πρώτο/Τελευταίο Pit Stop Αγώνα

  Η αγορά θα διευθετείται με βάση το πρώτο/τελευταίο Pit Stop κατά τη διάρκεια του αγώνα.Εάν κάποιος οδηγός/αναβάτης εκκινήσει τον αγώνα από το Pit lane δε θα διευθετηθεί σαν Πρώτο Pit Stop Αγώνα. Για τη διευθέτηση θα χρησιμοποιούνται τα Επίσημα στοιχεία Pit Stop όπως καταγράφονται από τη FIA στην Επίσημη Περίληψη Pit Stop.

 19. Πιο γρήγορο Pit Stop στον αγώνα:

  Για τη διευθέτηση θα χρησιμοποιούνται τα Επίσημα στοιχεία κατάταξης απο το DHL Fastest Pit Stop Award.

 20. Αριθμός Race Leader

  Ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:

  α) Ο πιλότος του μονοθέσιου που βρίσκεται στην πρώτη θέση, ή αλλιώς pole position, στην αρχή του αγώνα θεωρείται ως race leader.

  β) Μετά την έναρξη του αγώνα, οποιοσδήποτε άλλος πιλότος που ολοκληρώνει έναν γύρο, ενώ είναι στην πρώτη θέση, θεωρείται ως race leader.

 21. Τερματισμός στους πόντους/στο πόντιουμ

  Ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:

  α) Ο διακανονισμός βασίζεται στο αποτέλεσμα τη στιγμή της απονομής στο πόντιουμ. Επακόλουθοι αποκλεισμοί ή/και οι ενστάσεις δεν θα επηρεάσουν τα στοιχήματα.

  β) Μονά στοιχήματα γίνονται αποδεκτά μόνο σε αυτές τις αγορές.

 22. Tαχύτερος γύρος (κατά τη διάρκεια του αγώνα)

  Αυτό δεν περιλαμβάνει τους προκριματικούς γύρους.

 23. Αυτοκίνητο Ασφαλείας στον Αγώνα

  Αυτή η αγορά θα διευθετηθεί με την εμφάνιση του αυτοκινήτου ασφαλείας στην πίστα σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα. (Το «εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας» δεν θα μετρά σε περίπτωση διακανονισμού). Εάν χρησιμοποιείται σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα αλλά το αυτοκίνητο ασφαλείας δεν εμφανιστεί στην πίστα, τότε αυτό θα θεωρηθεί ως μη εμφάνιση του αυτοκινήτου ασφαλείας.

 24. Αγορές Αυτοκινήτου Ασφαλείας

  Όταν ένα αυτοκίνητο ασφαλείας είναι στην πίστα για πολλούς γύρους σε οποιαδήποτε στιγμή, η διευθέτηση των αγορών θα βασίζεται στον γύρο κατά τον οποίο το αυτοκίνητο ασφαλείας εισέρχεται για πρώτη φορά στην πίστα. Ειδικά για την αγορά Αριθμός Αυτοκινήτων Ασφαλείας στον Αγώνα, αν ο αγώνας ξεκινήσει υπό συνθήκες αυτοκινήτου ασφαλείας, τότε αυτό θα μετρά ως 1 προς το τελικό μέτρημα στον αγώνα.Επίσης στην περίπτωση που έχουμε διακοπή του αγώνα (Κόκκινη Σημαία) σε περίοδο που το Αυτοκίνητο είναι στην πίστα και η επανεκκίνηση του Αγώνα γινει με Αυτοκίνητο Ασφαλείας τότε αυτό θα μετρά ως 1 προς το τελικό μέτρημα στον αγώνα.

  Αυτοκίνητο Ασφαλείας στον Αγώνα ορίζεται ως η ανάγκη για το Αυτοκίνητο Ασφαλείας να οδηγήσει μπροστά από το προπορευόμενο μονοθέσιο κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου αγώνα. Αν ο αγώνας ξεκινήσει με Αυτοκίνητο Ασφαλείας, τότε όλα τα στοιχήματα για την αγορά Αυτοκινήτου Ασφαλείας θα διευθετούνται ως "Ναι". Αν ο αγώνας τερματιστεί υπό συνθήκες αυτοκινήτου ασφαλείας, αλλά το αυτοκίνητο ασφαλείας δεν είχε χρόνο να περάσει μπροστά από το προπορευόμενο μονοθέσιο, αυτή ή αγορά θα διευθετείται ως "Ναι". Εικονικό Αυτοκίνητο Ασφαλείας στον Αγώνα δεν υπολογίζεται στην διευθέτηση των αγορών.

 25. Εικονικό Αυτοκίνητο Ασφαλείας στον Αγώνα

  Ορίζεται ως η ανάγκη να ελαττώσουν ταχύτητα όλα τα μονοθέσια σε ένα ορισμένο όριο ταχύτητας, έτσι ώστε να γίνει η πίστα ασφαλής και να συνεχιστεί ο αγώνας. Αντίθετα με τη διαδικασία του κανονικού Αυτοκινήτου Ασφαλείας, κανένα αυτοκίνητο δεν θα καθοδηγεί τα μονοθέσια στην πίστα, αλλά οι οδηγοί θα βλέπουν VSC μηνύματα στην πίστα και θα κατεβάζουν ταχύτητα στο απαιτούμενο όριο. Αν ο αγώνας ξεκινήσει ή ολοκληρωθεί με συνθήκες Εικονικού Αυτοκινήτου Ασφαλείας, η αγορά θα διευθετείται ως "Ναι". Αγορές Αυτοκινήτου Ασφαλείας δεν μετρούν για τους σκοπούς αυτής της αγοράς.

 26. Αγορές πρόκρισης

  Η επίσημη θέση πρόκρισης όπως καταγράφεται από την FIA θα χρησιμοποιηθεί προς διευθέτηση των στοιχημάτων (για τον Ταχύτερο Προκριματικό, θα υπολογίζονται οι χρόνοι που καταγράφηκαν στη μέτρηση της τρίτης φάσης). Οι ποινές δεν ισχύουν για σκοπούς διευθέτησης. Οι οδηγοί πρέπει να ξεκινούν την πρώτη φάση του προκριματικού ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα.

 27. Straight Forecast

  Οι επιλεγμένοι οδηγοί πρέπει να τερματίσουν 1ος και 2ος στη συγκεκριμένη σειρά. Για οποιαδήποτε άλλη θέση τερματισμού ή αποχώρηση τότε το στοίχημα είναι χαμένο. Η διευθέτηση βασίζεται στο αποτέλεσμα τη στιγμή της παρουσίασης στο βάθρο. Οι επακόλουθοι αποκλεισμοί δεν επηρεάζουν τα στοιχήματα. Εάν ένας οδηγός δεν είναι σε θέση να ξεκινήσει το γύρο σχηματισμού, τα στοιχήματα που αφορούν αυτόν τον οδηγό είναι άκυρα.

 28. Dual Forecast

  Και οι δύο οδηγοί πρέπει να τερματίσουν στις πρώτες δύο θέσεις. Αν τερματίσουν σε άλλες θέσεις ή αποχωρήσουν, τότε το στοίχημα χάνεται. Το στοίχημα διευθετείται με βάση το επίσημο αποτέλεσμα κατά την παρουσίαση του βάθρου. Μεταγενέστεροι αποκλεισμοί ή ανακατατάξεις, δεν επηρεάζουν το στοίχημα. Αν ένας οδηγός δεν είναι σε θέση να αρχίσει το γύρο προθέρμανσης, τότε τα σχετικά στοιχήματα ακυρώνονται.

 29. Straight Tricast

  Οι επιλεγμένοι οδηγοί πρέπει να τερματίσουν 1ος, 2ος και 3ος στη συγκεκριμένη σειρά. Για οποιαδήποτε άλλη θέση τερματισμού ή αποχώρηση τότε το στοίχημα είναι χαμένο. Η διευθέτηση βασίζεται στο αποτέλεσμα τη στιγμή της παρουσίασης στο βάθρο. Οι επακόλουθοι αποκλεισμοί δεν επηρεάζουν τα στοιχήματα. Εάν ένας οδηγός δεν είναι σε θέση να ξεκινήσει τον γύρο σχηματισμού, τα στοιχήματα που αφορούν αυτόν τον οδηγό είναι άκυρα.

 30. Μακροχρόνια στοιχήματα/Νικητές Διοργανώσεων

  Τα στοιχήματα θα διευθετούνται βάση της βαθμολογίας μετά το πέρας του τελευταίου ματς/Grand Prix της σεζόν και δεν θα επηρεάζονται από μετέπειτα αποκλεισμούς προσφυγές και αφαιρέσεις βαθμών.

 31. Μακροχρόνια στοιχήματα: Νίκες Grand Prix / Podium / Fastest Laps / Points / Pole Positions / Overtakes / Laps Raced

  Οι συμμετέχοντες οδηγοί/αναβάτες θα πρέπει να αγωνιστούν τουλάχιστον στο 70% των αγώνων, όπως αυτά ορίζονται από τη διοργανώτρια αρχή. Σε διαφορετική περίπτωση, το ποντάρισμα επιστρέφεται (για σεζόν 23 αγώνων το όριο τίθεται στις 16 συμμετοχές). Επιπλέον, όλα τα στοιχήματα στις συγκεκριμένες κατηγορίες θα υπολογιστούν και θα διευθετηθούν μόνο για τους αγώνες που οι οδηγοί/αναβάτες έδωσαν με τα μονοθέσια/μοτοσυκλέτες των κατασκευαστών που ξεκίνησαν την αγωνιστική σεζόν. Σε περίπτωση που κάποιος οδηγός/αναβάτης αγωνιστεί με μονοθέσιο/μοτοσυκλέτα άλλου κατασκευαστή για έναν ή περισσότερους αγώνες, οι αγώνες αυτοί δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διευθέτηση των στοιχημάτων. Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση τα επίσημα αποτελέσματα της FIA μετά το πέρας του τελευταίου ματς/Grand Prix της σεζόν και δεν θα επηρεάζονται από μετέπειτα αποκλεισμούς προσφυγές και αφαιρέσεις βαθμών.

 32. Μακροχρόνια στοιχήματα: Εγκαταλείψεις ( κατά τη διάρκεια του αγώνα)

  Ως «εγκατάλειψη» ορίζεται το γεγονός κατά το οποίο ο οδηγός/αναβάτης δεν καταφέρνει να τερματίσει σε έναν αγώνα (DNF), στον οποίο έχει ξεκινήσει κανονικά. Είναι αδιάφορο για τη διευθέτηση εάν στα τελικά αποτελέσματα αναφέρεται ο οδηγός/αναβάτης ως classified ή όχι. Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση τα επίσημα αποτελέσματα της FIA μετά το πέρας του τελευταίου ματς/Grand Prix της σεζόν και δεν θα επηρεάζονται από μετέπειτα αποκλεισμούς προσφυγές και αφαιρέσεις βαθμών.

 33. NASCAR

  Στοίχημα Νικητή Κούρσας

  Το 'Field' περιλαμβάνει οποιοδήποτε οδηγό που δεν αναγράφεται. Οδηγοί που δεν προκρίνονται για την κούρσα, θεωρούνται μη συμμετέχοντες. Για να ισχύσουν τα στοιχήματα, πρέπει η κούρσα να διεξαχθεί εντός μιας εβδομάδας από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης. Ο επίσημος νικητής της κούρσας Nascar είναι ο νικητής για σκοπούς διευθέτησης του στοιχήματος. Αυτό αφορά και όλες τις κούρσες που διακόπτονται πρόωρα για οποιοδήποτε λόγο.

 34. Πρωτοπόρος μετα από 'Χ' Γύρους

  Για σκοπούς διευθέτησης, νικητής θεωρείται ο οδηγός που προπορεύεται στην κούρσα καθώς περνούν τη γραμμή εκκίνησης/τερματισμού μετά από τον συγκεκριμένο γύρο, σύμφωνα με τον επίσημο Πίνακα Κατάταξης. Σε περίπτωση που ο συγκεκριμένος αριθμός γύρων δεν ολοκληρωθούν, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

 35. Στοιχήματα άμεσου ανταγωνισμού (head-to-head) & 3-way

  Οι αναφερόμενοι οδηγοί θα πρέπει να εκκινήσουν την διαδικασία (προκριματικά/αγώνα) ώστε τα στοιχήματα να είναι έγκυρα.

  Εάν όλοι οι οδηγοί τερματίσουν τον αγώνα, νικητής είναι αυτός με την καλύτερη επίσημη θέση τερματισμού κατά την τελετή απονομής των επάθλων.

  Εάν ένας οδηγός δεν λάβει κατάταξη στον αγώνα, το στοίχημα θεωρείται χαμένο, εφόσον ο αντίπαλος του στο H2H λάβει κατάταξη.

  Εάν και οι δύο οδηγοί αποτύχουν να καταταγούν στον αγώνα, τα στοιχήματα θα διευθετηθούν με απόδοση 1.00.

  Πρέπει να ξεκινήσουν τον αγώνα και οι δύο οδηγοί (να περάσουν τη γραμμή εκκίνησης) για να ισχύουν τα στοιχήματα. Αν κάποιος οδηγός αντικατασταθεί πριν από την έναρξη της κούρσας, τότε τα στοιχήματα ακυρώνονται.

  Αν ένας οδηγός αντικατασταθεί κατά τη διάρκεια της κούρσας, τότε τα στοιχήματα ισχύουν για τον αντικαταστάτη του. Για παράδειγμα, αν ο πρώτος οδηγός αρχίσει τον αγώνα και αντικατασταθεί λόγω τραυματισμού μετά από 10 γύρους από δεύτερο οδηγό, το αποτέλεσμα του δεύτερου οδηγού υπολογίζεται ως αποτέλεσμα για τον πρώτο.

 36. Υποθετικά Κούρσας

  Τα υποθετικά κούρσας διευθετούνται με βάση τα επίσημα αποτελέσματα Nascar, πχ γύροι προσοχής, αλλαγές στο προβάδισμα, αριθμός πρωτοπόρων, νικητήριο αυτοκίνητο κλπ. Αν ένας αγώνας τερματίζει πρόωρα και δεν υπάρχουν επίσημα αποτελέσματα, τότε τα στοιχήματα δεν ισχύουν.

 37. Προκριματικά

  Τα head 2 head βασίζονται στους χρόνους των προκριματικών και όχι στη σειρά κατάταξης. Για παράδειγμα, οι θέσεις από 37 μέχρι 43 θα κριθούν από τους χρόνους και όχι από άλλα κριτήρια. Αν δύο οι περισσότεροι οδηγοί έχουν τον ίδιο γρηγορότερο χρόνο προκριματικών, τότε ο οδηγός με τη ψηλότερη θέση στην κατάταξη θα θεωρηθεί νικητής για σκοπούς διευθέτησης.

  Τα στοιχήματα θα ακυρώνονται, εκτός κι αν ο οδηγός ξεκινήσει τον προκριματικό γύρο. Αν οποιοσδήποτε οδηγός αποτύχει να ξεκινήσει, τότε τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα.

  Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθούν τα προκριματικά, τότε τα στοιχήματα δεν ισχύουν. Όλα τα υποθετικά στοιχήματα θα διευθετηθούν με βάση τα επίσημα αποτελέσματα Nascar, εκτός αν οριστεί διαφορετικά.

 38. Στοιχήματα Μελλοντικά/Σεζόν

  Όλα τα μελλοντικά υποθετικά στοιχήματα θεωρούνται έγκυρα αν οι οδηγοί έχουν προκριθεί για τουλάχιστον 27 κούρσες. Τα στοιχήματα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος οδηγών θα θεωρούνται έγκυρα αν ο οδηγός έχει προκριθεί για τουλάχιστον 27 κούρσες.

 39. Speedway

  Ομαδικό/Club Speedway

  Πριν τον Αγώνα - Αν ένας αγώνας διακοπεί πριν την ολοκλήρωση της συνάντησης, τότε όλα τα στοιχήματα ισχύουν με την προϋπόθεση ότι η διεξαγωγή του αγώνα δεν έχει επηρεάσει το αποτέλεσμα ή το γεγονός έχει προγραμματιστεί/επαναρχίσει εντός 24 ωρών. Διαφορετικά τα στοιχήματα είναι άκυρα. Για στοίχημα Χάντικαπ μετά την 8η Σειρά, οι πρώτες 8 Σειρές του συγκεκριμένου αγώνα πρέπει να ολοκληρωθούν για να ισχύουν τα στοιχήματα. Δεν υπολογίζονται Ride-offs. Αν ένας αγώνας αναβληθεί πριν από την προγραμματισμένη έναρξη του, τότε τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός αν επαναπρογραμματιστεί να ξεκινήσει μέσα στις επόμενες 24 ώρες.

  Όλες οι αγορές θα διευθετούνται με βάση το αποτέλεσμα μετά τη ολοκλήρωση της τελικής σειράς (με εξαίρεση το Super Heat όπου ισχύει) εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά (πρόγραμμα λίγκας) ή της παρουσίασης του πόντιουμ (Μεμονωμένες διοργανώσεις/Γκραν Πρι). Επακόλουθες προσφυγές, ακυρώσεις και αφαιρέσεις πόντων δεν υπολογίζονται. Όπου προσφέρονται Head 2 Head Ομάδας, η διευθέτηση θα βασίζεται στην τελική κατάταξη, συμπεριλαμβανομένων των Νοκ-Άουτ Φάσεων και/ή των Extras Rides. Η αγορά Να Νικήσει (2πλής) περιλαμβάνει το Super Heat όπου ισχύει.

  Σε-Εξέλιξη - Αν ένας αγώνας διακοπεί πριν την ολοκλήρωση της συνάντησης, τότε όλα τα στοιχήματα στον αγώνα (συμπεριλαμβανομένης της Διαφοράς Νίκης) θα είναι άκυρα, εκτός κι αν η εξέλιξη του αγώνα δε θα είχε επηρεάσει το αποτέλεσμα. Για στοίχημα Χάντικαπ μετά την 8η Σειρά, οι πρώτες 8 Σειρές του συγκεκριμένου αγώνα πρέπει να ολοκληρωθούν για να ισχύουν τα στοιχήματα. Δεν υπολογίζονται Ride-offs. Αν ένας αγώνας αναβληθεί πριν από την προγραμματισμένη έναρξη του, τότε τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός αν επαναπρογραμματιστεί να ξεκινήσει μέσα στις επόμενες 24 ώρες.

  Όλες οι αγορές θα διευθετούνται με βάση το αποτέλεσμα μετά τη ολοκλήρωση της τελικής σειράς (με εξαίρεση το Super Heat όπου ισχύει) εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά (πρόγραμμα λίγκας) ή της παρουσίασης του πόντιουμ (Μεμονωμένες διοργανώσεις/Γκραν Πρι). Επακόλουθες προσφυγές, ακυρώσεις και αφαιρέσεις πόντων δεν υπολογίζονται. Όπου προσφέρονται Head 2 Head Ομάδας, η διευθέτηση θα βασίζεται στην τελική κατάταξη, συμπεριλαμβανομένων των Νοκ-Άουτ Φάσεων και/ή των Extras Rides.

 40. Elite League

  Περιλαμβάνει τα πλέι οφ στο τέλος της σεζόν.

 41. Νικητής Συγκεκριμένης Σειράς / Race Off Νικητής

  Και οι αναφερόμενοι αναβάτες πρέπει να ξεκινήσουν τη συγκεκρικριμένη σειρά / το race off, διαφορετικά τα στοιχήματα είναι άκυρα.

  Οποιοσδήποτε αναφερόμενος αναβάτης ακυρώνεται από μια σειρά / ένα race off, θεωρείται ότι έχει ξεκινήσει, για σκοπούς διευθέτησης.

  Αν ένας αναβάτης ξεκινήσει από μια διαφορετική θύρα από εκείνη που έχει αναρτηθεί για σκοπούς στοιχηματισμού, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

 42. Head 2 Head Αναβάτη Συγκεκριμένης Σειράς

  Να Προηγείται Μετά από X Σειρές

  Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση την Ομάδα που προηγείται μετά από μια συγκεκριμένη Σειρά (η Ισοπαλία περιλαμβάνεται). Αν ένας αγώνας διακοπεί πριν την πλήρη ολοκλήρωση της συγκεκριμένης Σειράς, τότε τα στοιχήματα είναι άκυρα. Όλοι οι τακτικοί πόντοι μετρούν.

 43. Νικητής Σειράς Ομαδικού/ Νικητής Σειράς 13

  Δίνονται αποδόσεις για την Ομάδα A, την Ομάδα B και την Ισοπαλία, για τις συγκεκριμένες Σειρές. Η προσφερόμενη Σειρά πρέπει να ολοκληρωθεί, αλλιώς τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

 44. Πρώτη Ομάδα στους X Πόντους

  Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση την πρώτη Ομάδα που φτάνει τον αναφερόμενο αριθμό πόντων (ισοπαλίας συμπεριλαμβανομένης). Στην περίπτωση που καμία Ομάδα δεν φτάσει τον αριθμό των απαιτούμενων πόντων (εξαιτίας διακοπής), τότε τα στοιχήματα σε αυτή την αγορά θα είναι άκυρα. Όλοι οι τακτικοί πόντοι μετρούν.

 45. Head 2 Ηead Αναβατών / Ηead 2 Ηead Χάντικαπ (Αγώνες Λίγκας)

  Όλες οι κούρσες υπολογίζονται με όλους τους πόντους τακτικής να μετράνε ως κανονικό σκορ, π.χ. 3-2-1-0. Οι πόντοι μπόνους δεν υπολογίζονται για σκοπούς διευθέτησης. Τα στοιχήματα ισχύουν σε ένα head 2 head, αν και οι δύο αναβάτες ολοκληρώσουν τουλάχιστον μια σειρά (οι αποβολές μετρούν). Επιπλέον, αν ένας αγώνας διακοπεί πριν την ολοκλήρωσή του, τότε όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός κι αν το αποτέλεσμα του στοιχήματος έχει ήδη καθοριστεί.

  Για τα Ηead 2 Ηead Χάντικαπ, αν μετά την εφαρμογή του χάντικαπ, υπάρχει ισοπαλία μεταξύ των αναβατών, τότε τα στοιχήματα θα ακυρώνονται, εκτός κι αν προσφέρεται απόδοση για την Ισοπαλία με Χάντικαπ, στην οποία περίπτωση αυτό θα καθορίζει τη διευθέτηση. Στους Νοκ Άουτ αγώνες Κυπέλλου ‘Man on Man’ οι κούρσες τακτικής δεν μετράνε για τη διευθέτηση.

 46. Head 2 Ηead Αναβατών / Ηead 2 Ηead Χάντικαπ (Γκραν Πρι και Ξεχωριστοί Αγώνες)

  Ισχύει ο παραπάνω κανόνας αν κανένας αναφερόμενος αναβάτης σε ένα head 2 head δε φτάσει στον Τελικό. Αν ένας ή και οι δύο αναβάτες σε ένα head 2 head φτάσουν στον Τελικό, τότε η διευθέτηση θα βασίζεται στη αντίστοιχη θέση τερματισμού τους στις κούρσες τελικού, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά.

  Συγκεκριμένα για Γεγονότα Γκραν Πρι, όλα τα Ηead 2 Ηead Αναβάτη θα διευθετούνται βάσει των Πόντων Πρωταθλήματος που σημειώθηκαν.

 47. Συνολικοί Πόντοι Αναβάτη

  Όλες οι κούρσες υπολογίζονται με όλους τους πόντους τακτικής να μετράνε ως κανονικό σκορ, π.χ. 3-2-1-0. Οι πόντοι μπόνους δεν υπολογίζονται για σκοπούς διευθέτησης. Τα στοιχήματα ισχύουν αν ένας αναβάτης ολοκληρώσει τουλάχιστον μια σειρά. Επιπλέον, αν ένας αγώνας εγκαταλειφθεί πριν την ολοκλήρωσή του, τότα όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός κι αν το αποτέλεσμα του στοιχήματος έχει ήδη καθοριστεί. Στους Νοκ Άουτ αγώνες Κυπέλλου ‘Man on Man’ οι κούρσες τακτικής δεν μετράνε για τη διευθέτηση.

  Όταν οι Συνολικοί Πόντοι Αναβάτη προσφέρονται για γεγονότα Γκραν Πρι και Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ή άλλα ατομικά γεγονότα, η διευθέτηση θα βασίζεται στους κερδισμένους πόντους μόνο κατά τον κύριο γύρο (20 σειρές), και θα εξαιρούνται οι κούρσες Ημιτελικού και Τελικού.

 48. Τιμές χιτ αγώνα

  Τα νικητήρια στοιχήματα θα πρέπει να προβλέψουν ποιος αναβάτης θα κερδίσει το χιτ αγώνα. Για τους σκοπούς της παρούσας αγοράς, οι τέσσερις αναφερόμενοι αναβάτες θα πρέπει να είναι οι τέσσερις αναβάτες που ανακηρύσσονται στο συγκεκριμένο χιτ, διαφορετικά τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Εάν ο αναβάτης ανακηρυχθεί στο χιτ, αλλά αποκλειστεί διότι δεν ήταν έτοιμος να ξεκινήσει εντός των 2 λεπτών προειδοποίησης, θα θεωρηθεί χαμένος για τους σκοπούς τους παρούσας αγοράς. Μόλις ο αφέτης εκκίνησης έχει παρατεταγμένους μπροστά του τους αναβάτες και μετακινηθεί από μπροστά τους, θεωρείται ότι ο αγώνας έχει αρχίσει. Μόλις θεωρηθεί ότι ο αγώνας έχει ξεκινήσει, οι επακόλουθοι αποκλεισμοί ή τα ρι-ραν δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της αγοράς, εκτός κι εάν ένας από τους αναφερόμενους αναβάτες αντικατασταθεί οπότε και τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα. Εάν και οι τέσσερις γύροι ενός χιτ ολοκληρωθούν χωρίς διακοπές από τον διαιτητή, τότε τα πλασαρίσματα αυτά θα χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του διακανονισμού, ανεξαρτήτως από οποιαδήποτε ρι-ραν. Για τα χιτ των Γκραν Πρι, θα χρειάζεται να δίνεται ένα επίσημο αποτέλεσμα για τις θέσεις. Εάν οι αναβάτες προκριθούν στον επόμενο γύρο επειδή δύο αναβάτες αποκλείστηκαν, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Οι βαθμοί μπόνους δεν μετρούν για τους σκοπούς των συγκεκριμένων στοιχημάτων.

 49. Βρετανική πίστα

  Για να ισχύουν τα στοιχήματα πρέπει να διεξαχθούν και οι 15 αγώνες, εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί. Συνολικοί πόντοι και αντιστοιχίσεις αναβάτη: Η επίσημη σύσταση των πόντων για τις ομάδες θα είναι ο διακανονισμός. Ισχύουν οι διπλοί πόντοι αναβάτη, οι αντικαταστάσεις και το ζέσταμα 15 λεπτών. Οι πληρωμένες διαδρομές (+1) δεν προσμετρούνται. Πρωτάθλημα ελίτ λίγκας: Τα στοιχήματα θα είναι το αποτέλεσμα του τέλους της σεζόν των αγώνων Play Off, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά.

 50. Σουηδική/Πολωνική πίστα

  Αντιστοίχιση στοιχήματος ή χάντικαπ: Για να ισχύουν τα στοιχήματα, θα πρέπει να ολοκληρωθεί το ζέσταμα όλων.

 51. Διευθέτηση Στοιχημάτων

  Θα χρησιμοποιούνται στατιστικά από τον επίσημο πάροχο σκορ ή την επίσημη ιστοσελίδα της αντίστοιχης διοργάνωσης ή γεγονότος για τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Όπου τα στατιστικά από έναν επίσημο πάροχο σκορ ή μιας επίσημη ιστοσελίδας είναι μη διαθέσιμα ή υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις ότι ο επίσημος πάροχος σκορ ή η επίσημη ιστοσελίδα δεν είναι σωστή, θα χρησιμοποιούμε ανεξάρτητα αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξουμε τη διευθέτηση των στοιχημάτων.

  Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμβατή ανεξάρτητη πηγή στοιχείων ή αν υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία που αντιβαίνουν μεταξύ τους, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα στατιστικά της Novibet.

Χόκεϊ στον Πάγο

 1. Διάρκεια Αγώνα

  Όλα τα παιχνίδια πρέπει να ξεκινήσουν την προγραμματισμένη ημερομηνία (σύμφωνα με την τοπική ώρα του σταδίου) για να ισχύσουν τα στοιχήματα. Αν αλλάξει η έδρα διεξαγωγής του αγώνα, τα στοιχήματα θα ισχύσουν αν ο γηπεδούχος παραμείνει γηπεδούχος. Αν η γηπεδούχος και η φιλοξενούμενη ομάδα για έναν αγώνα παίξουν στο γήπεδο της φιλοξενούμενης, τότε τα στοιχήματα θα ισχύουν με την προϋπόθεση ότι η γηπεδούχος ομάδα εξακολουθεί επίσημα να αναφέρεται ως γηπεδούχος. Διαφορετικά τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

  Οι αγορές στοιχηματισμού βασίζονται στις προγραμματισμένες 3 περιόδους 20 λεπτών εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά. (π.χ Οι αγωνες του ρωσικού Liga Pro παίζονται για 30 λεπτά (περιόδους 3*10 λεπτών) και αυτό θεωρείται κανονική διάρκεια για το συγκεκριμένο πρωτάθλημα.

  Αν αυτή η προγραμματισμένη μορφή δεν παιχθεί, τότε τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, με την εξαίρεση των αγορών αγώνα όπου το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί.

  Πρέπει να απομένουν 5 λεπτά ή λιγότερα από τον προγραμματισμένο χρόνο για να ισχύσουν τα στοιχήματα, εκτός αν η συγκεκριμένη αγορά έχει ήδη κριθεί.

 2. Κανονική διάρκεια

  Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στην αγορά, όλα τα στοιχήματα διευθετούνται για την κανονική διάρκεια και δεν περιλαμβάνουν παράταση ή πέναλτι. Αν μια αγορά περιλαμβάνει παράταση, αυτό θα αναφέρεται ξεκάθαρα στην αναφερόμενη αγορά, όπως για παράδειγμα «Νικητής (με παράταση και πέναλτι)».

  Αν διεξαχθεί διαδικασία των πέναλτι, ο νικητής της πιστώνεται με ένα επιπλέον τέρμα

  Για σκοπούς διευθέτησης, οι ακόλουθες αγορές δεν περιλαμβάνουν παράταση/πέναλτι

  Ασιατικό Χάντικαπ

  Ασιατικό Χάντικαπ - Όλα τα στοιχήματα σε Ασιατικό Χάντικαπ Σε-Εξέλιξη, διευθετούνται σύμφωνα με το σκορ για υπόλοιπο του αγώνα/περιόδου μετά την τοποθέτηση του στοιχήματος, π.χ. οποιαδήποτε γκολ πριν την τοποθέτηση του στοιχήματος δεν λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς διευθέτησης.

  Στοίχημα Γκολ

  Στοίχημα Γκολ - Για στοιχήματα Σε-Εξέλιξη, όλα τα γκολ υπολογίζονται εκτός κι αν επιτευχθούν πριν ή μετά την τοποθέτηση του στοιχήματος.

  Ισοπαλία Όχι Στοίχημα

  Χάντικαπ (3πλής Επιλογής)

  Συνολικά Αγώνα (3πλής Επιλογής)

  Διπλή Ευκαιρία (3πλής Επιλογής)

  Στοίχημα Αγώνα (3πλής Επιλογής)

  Συνολικά Ομάδας (3πλής Επιλογής)

  Αγορές της μορφής Πρώτη Ομάδα Σε

  Ακριβής Αριθμός Γκολ Αγώνα/Ομάδας

  Η Ομάδα Να Σκοράρει Πρώτη/Τελευταία

  Η Ομάδα Να Σκοράρει 2η/3η/4η/5η

  Να Σκοράρει Τελευταία στην Κανονική Διάρκεια

  Επόμενο Γκολ

  Η Ομάδα Να Κερδίσει Τις Περισσότερες Περιόδους

  Ισοπαλία Μετά Την Κανονική Διάρκεια

  Αριθμός Γκολ Αγώνα/Γηπεδούχου και Φιλοξενούμενης

  Στοίχημα Περιόδου

  Αγορές 10 Λεπτών

  Περίοδος με το Υψηλότερο Σκορ

  Πρώτος Παίκτης Που Θα Σκοράρει

  Τελευταίος Παίκτης Που Θα Σκοράρει

  Παίκτης Που Θα Σκοράρει Οποτεδήποτε (συμπεριλαμβανομένου του Σε-Εξέλιξη)

  Ο Παίκτης Να Σκοράρει 2 / 3 ή Περισσότερα Γκολ (συμπεριλαμβανομένου του Σε-Εξέλιξη)

  Πρώτος / Τελευταίος Σκόρερ Ομάδας

  Να Σκοράρει Στην 1η Περίοδο

  Επόμενος Παίκτης Που Θα Σκοράρει Σε-Εξέλιξη

  Επόμενος Παίκτης Της Ομάδας Που Θα Σκοράρει Σε-Εξέλιξη

  Ο Παίκτης Να Σκοράρει Στην 1η / 2η / 3η Περίοδο Σε-Εξέλιξη

  Συνολικά Αγώνα, Μονά ή Ζυγά - Αν δεν υπάρχει σκορ, όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως ζυγά.

  Συνολικά Ομάδας, Μονά ή Ζυγά - Αν η ομάδα δεν σκοράρει, τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως ζυγά.

   

  Οι ακόλουθες αγορές περιλαμβάνουν παράταση/πέναλτι για σκοπούς διευθέτησης

  Να Κερδίσει τον Αγώνα (περιλαμβάνει παράταση/πέναλτι)

  Να Σηκώσει το Τρόπαιο

  Να Προκριθεί

  Νικητής Διαδικασίας Πέναλτι

  Σωστό Σκορ Διαδικασίας Πέναλτι)

 3. Νικητής 1ης, 2ης ή 3ης Περιόδου

  Μόνο τα γκολ που σημειώνονται εντός της καθορισμένης περιόδου μετρούν. Εκτός αν άλλως αναφέρεται, η παράταση δεν μετρά για το αποτέλεσμα της 3ης περιόδου.

 4. Πρωταθλητές Κατηγορίας

  Αν η σεζόν καταστεί μικρότερη για οποιοδήποτε λόγο, τότε τα στοιχήματα θα αποτιμούνται βάσει του Πρωταθλητή Κατηγορίας που θα ανακοινώνεται από την αντίστοιχη αρμόδια αρχή.

 5. Στοίχημα Γκολ (Σωστό Σκορ)

  Αν το τελικό αποτέλεσμα είναι εκτός των προσφερόμενων αποτελεσμάτων, όλα τα στοιχήματα θα αποτιμούνται ως "χαμένα".

 6. Περίοδος Με Το Υψηλότερο Σκορ

  Αν 2 ή περισσότερες περίοδοι έχουν το ίδιο σκορ, η Ισοπαλία θα διευθετείται σαν νικητήρια επιλογή.

 7. Αγορές 10 λεπτών

  Το συγκεκριμένο 10λεπτο του αγώνα, π.χ. 31-40 λεπτό, πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός κι αν το αποτέλεσμα της αγοράς έχει ήδη καθοριστεί. Για σκοπούς διευθέτησης, το δεκάλεπτο 51-60’ δε θα περιλαμβάνει τυχόν παράταση.

 8. Βαθμοί Κανονικής Περιόδου

  Όλες οι ομάδες πρέπει να παίξουν σε όλους τους αγώνες της κανονικής περιόδου για να ισχύουν τα στοιχήματα. Εάν η κανονική διάρκεια καταστεί μικρότερη για οποιονδήποτε λόγο, τότε όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός εάν η υψηλότερη δυνατή επιλογή έχει ήδη επιτευχθεί οπότε και τα στοιχήματα ισχύουν σε αυτή την περίπτωση.

 9. Head 2 head Παικτών/Αγωνιστικές Αποδόσεις/Scorecast

  Οι εμπλεκόμενοι παίκτες πρέπει να είναι «ντυμένοι» και να έχουν μπει στο γήπεδο για να έχουν ισχύ τα στοιχήματα.Τυχόν παράταση περιλαμβάνεται στην διευθέτηση των αγορών ενώ δεν περιλαμβάνεται η διαδικασία των πέναλτι.Οι αγορές θα διευθετούνται σύμφωνα με τα στατιστικά του αγώνα, όπως αυτά δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα της αντίστοιχης διοργάνωσης την ημέρα του αγώνα. Επακόλουθες αλλαγές δεν επηρεάζουν τη διευθέτηση.

 10. Head 2 Head Πόντων Παικτών

  Οι πόντοι παικτών σε ένα παιχνίδι συνδυάζονται με το σύνολο γκολ συν τις ασίστ. Εφαρμόζονται κανόνες Dead-Heat.

  Ειδικά για στοιχήματα σε-εξέλιξη, αν μετά την τοποθέτηση ενός στοιχήματος, ο επιλεγμένος παίκτης δεν συμμετάσχει ξανά στον αγώνα, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

  Για τις ακόλουθες αγορές Αγωνιστικής Απόδοσης Παίκτη στην NHL, οι επίσημοι ορισμοί και στατιστικά, όπως δημοσιεύονται από την NHL την ημέρα του αγώνα, θα χρησιμοποιούνται για διευθέτηση

  Παίκτης - Ασίστ

  Παίκτης - Μπλοκαρισμένα Σουτ

  Παίκτης - Σουτ (στο Τέρμα)

  Παίκτης - Πόντοι σε Powerplay (Γκολ και Ασίστ)

  Παίκτης - Plus/Minus

  Παίκτης - Αποκρούσεις

  Ο Παίκτης να Έχει Shutout

  Παίκτης - Γκολ Κατά

  Ο Παίκτης να Καταγράψει Νίκη

 11. IIHF Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και Ολυμπιακοί Αγώνες

  Η διευθέτηση σε στοιχήματα head 2 head θα κοθορίζεται από τις θέσεις στην Επίσημη Τελική Κατάταξη κατά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου Τουρνουά. Αν οι ομάδες έχουν την ίδια θέση, τα στοίχηματα θα είναι άκυρα.

  Να Υποβιβαστεί - Η διευθέτηση αφορά τις δύο ομάδες που θα υποβιβαστούν από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα IIHF και τα στοιχήματα θα διευθετούνται έτσι.

  Κορυφαία Διοργάνωση / Κορυφαίος Σκόρερ Ομάδας - Ο παίκτης που θα πετύχει τα περισσότερα γκολ σε μια διοργάνωση θα θεωρηθεί ο νικητής. Όλοι, παίξουν ή όχι. Εφαρμόζονται κανόνες Dead-Heat.

  Να Προκριθεί από τον 'Ομιλο - Η ομάδα που θα προχωρήσει στον επόμενο γύρο θεωρείται νικήτρια.

 12. Μελλοντικά

  Πόντοι/Head 2 Head Κανονικής Περιόδου NHL

  Η ομάδα πρέπει να συμπληρώσει τουλάχιστον 80 παιχνίδια στην κανονική περίοδο για να έχουν ισχύ τα παιχνίδια, εκτός κι αν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει ήδη καθοριστεί.

 13. Νικητής Περιφέρειας NHL

  Η ομάδα που προκρίνεται στο Stanley Cup Final θεωρείται η νικήτρια της Ομοσπονδίας.

 14. Στοιχήματα Νικητή/Περιφέρειας/Κατηγορίας

  Όλα τα στοιχήματα ισχύουν ανεξάρτητα αν μια ομάδα αλλάξει έδρα ή όνομα ή αν αλλάξει η διάρκεια της περιόδου.

  Αν δεν ολοκληρωθεί μια συγκεκριμένη φάση ή γύρος (π.χ. Φάση Κατηγοριών), ή μια διοργάνωση εξ' ολοκλήρου για οποιονδήποτε λόγο, τότε όπου έχουν τοποθετηθεί στοιχήματα σε μια αγορά μετά από τον τελευταίο ολοκληρωμένο σχετικό αγώνα, αυτά θα είναι άκυρα.

 15. Στοίχημα σειράς

  Τα στοιχήματα είναι άκυρα αν δεν ολοκληρωθεί η αλλάξει ο προγραμματισμένος αριθμός παιχνιδιών (με βάση τα στοιχεία της διοργανώτριας αρχής).

 16. Αγορές Παίκτη Σεζόν/Βραβείου

  Οι παίκτες πρέπει να έχουν χρόνο συμμετοχής στο χόκεϊ επί πάγου σε τουλάχιστον έναν αγώνα Κανονικής Σεζόν, μετά την τοποθέτηση του στοιχήματος για να ισχύουν τα στοιχήματα. Οι αγορές θα διευθετούνται σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία που παρέχονται από τις αρμόδιες αρχές του τουρνουά. Οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις δεν θα επηρεάζουν τη διευθέτηση. Όλα τα στοιχήματα ισχύουν ανεξάρτητα από τη διάρκεια της σεζόν.

  Ο Κορυφαίος Σκόρερ Γκολ και ο Κορυφαίος Σκόρερ Πόντων (Γκολ + Ασίστ) βασίζονται μόνο στην Κανονική Σεζόν, ανεξάρτητα από την ομάδα (εντός ενός πρωταθλήματος) για την οποία έχουν σημειωθεί. Η ομάδα που αναφέρεται μαζί με τον παίκτη είναι μόνο για αναφορά. Ισχύουν κανόνες Dead-Heat.

Μπέιζμπολ

 1. Μη-MLB Μπέιζμπολ (συμπεριλαμβανομένης της Minor League Baseball) - Αν δεν υπάρχουν καθορισμένοι pitchers, όλα τα στοιχήματα ισχύουν, ανεξάρτητα ποιος θα είναι ο pitcher κάθε ομάδας. O κανόνας 8½ inning ισχύει στην περίπτωση του 'Κανόνα Οίκτου' και όλα τα στοιχήματα θα βασίζονται στο σκορ εκείνη τη στιγμή. Για αγώνες των 7 innings που παίζονται σαν μέρος ενός doubleheader, ο κανονισμός 6½ inning θα ισχύει.

  Στις αγορές διπλής επιλογής, οι κανόνες ισοπαλίας εφαρμόζονται, εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά παρακάτω. Πονταρίσματα σε μονά στοιχήματα επιστρέφονται, και σε πολλαπλά/παρολί, η επιλογή λαμβάνεται ως μη-συμμετέχουσα.

  Για οποιοδήποτε παιχνίδι όπου παίζονται και τα 9 Innings και η ομάδα που χτυπάει δεύτερη είναι μπροστά μετά από 8 ½ innings, τότε οποιοδήποτε σκορ καταγράφεται στο κάτω μέρος του 9ου Inning δεν θα μετράει στη διευθέτηση των αγορών.

 2. MLB Στοιχήματα

  Για στοιχήματα Νικητή Αγώνα/Συνολικών/Χάντικαπ αγώνα υπάρχουν οι παρακάτω εναλλακτικές επιλογές:

  Συγκεκριμένος Pitcher - Στοίχημα υπέρ ή εναντίον ενός συγκεκριμένου αρχικού pitcher, ανεξαρτήτως του άλλου αρχικού pitcher. Ο συγκεκριμένος pitcher πρέπει να ξεκινήσει, διαφορετικά τα στοιχήματα δεν έχουν ισχύ. Να αρχίσουν οι αναγραφόμενοι pitchers.

  Οι Αναγραφόμενοι Pitchers Πρέπει Να Ξεκινήσουν - Στοίχημα που προσδιορίζει και τους δύο αρχικούς pitchers. Οποιαδήποτε διαφοροποίησης σημαίνει ότι το στοίχημα δεν ισχύει. Στοιχήματα για «συγκεκριμένο pitcher» και «να αρχίσουν οι αναγραφόμενοι pitchers» τα οποία έχουν τοποθετηθεί όταν ο ονομαζόμενος pitcher είχε ήδη ανακοινωθεί, δεν έχουν ισχύ αν αλλάξει ο αναγραφόμενος pitcher.

  Στοιχήματα που τοποθετούνται στον ονομαζόμενο pitcher, αφού έχει επαναγραφεί, έχουν ισχύ.

  Σε περίπτωση αλλαγής ενός ή και των δύο αρχικών pitchers πριν από την αρχή ενός αγώνα, τότε τα Στοιχήματα Νικητή Αγώνα/Συνολικών/Χάντικαπ μπορεί να αναπροσαρμοστούν. Αν ο προγραμματισμένος αρχικός pitcher αρχίσει εναντίον ενός μη προγραμματισμένου αρχικού pitcher, ή και οι δύο αρχικοί pitchers ήταν μη προγραμματισμένοι, τότε όλα τα ζωντανά στοιχήματα Ενέργειας και Συγκεκριμένου Pitcher θα υπολογιστούν στην αρχική τιμή που έχει καθιερωθεί με το νέο αρχικό pitcher.

  Διπλή αλλαγή pitcher, όπου ένας pitcher, ο οποίος έχει αντικαταστήσει τον αρχικό, αλλάξει ξανά για σκοπούς στοιχηματισμού, τα στοιχήματα θα διευθετούνται σαν κανονική αλλαγή pitcher.

  Για οποιοδήποτε αγώνα πλέι-οφ της MLB που έχει διακοπεί και επαναρχίζει εντός 24 ωρών από τη στιγμή τη διακοπής, όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν και θα διευθετούνται μετά την την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Αν το παιχνίδι δεν ολοκληρωθεί εντός 24 ωρών από τη στιγμή της διακοπής, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εκτός κι αν η διευθέτησή τους έχει ήδη καθοριστεί.

 3. Αλλαγή Συνθηκών Διεξαγωγής Αγώνα

  Αν το γήπεδο διεξαγωγής του αγώνα αλλάξει, τότε τα στοιχήματα θα ισχύσουν με την προϋπόθεση ότι η γηπεδούχος ομάδα εξακολουθεί να είναι γηπεδούχος. Αν αντιστραφούν γηπεδούχος και φιλοξενούμενος για έναν συγκεκριμένο αγώνα (π.χ ο αγώνας διεξάγεται στο γήπεδο της αρχικά φιλοξενούμενης ομάδας) τότε τα στοιχήματα είναι άκυρα, με την εξαίρεση του NCAA για το Μπέιζμπολ συγκεκριμένα, όπου τα στοιχήματα ισχύουν ανεξάρτητα από κάποια αλλαγή στο γήπεδο ή στο αν έχουν αντιστραφεί οι ομάδες της γηπεδούχου και της φιλοξενούμενης για έναν συγκεκριμένο αγώνα που έχει προγραμματιστεί.

 4. Κανονισμός 4½ Innings

  Στοίχημα Νικητή Αγώνα - Πρέπει να έχουν συμπληρωθεί 5 πλήρη innings, εκτός αν η ομάδα που κάνει batting δεύτερη, προηγείται μετά τα 4½ innings. Αν ο αγώνας διακοπεί, ο νικητής κρίνεται από το σκορ μετά το τελευταίο πλήρες inning (εκτός αν η ομάδα που κάνει batting δεύτερη, σκοράρει ισοφαρίζοντας, ή παίρνει το προβάδισμα στο δεύτερο μισό του inning, οπότε σε τέτοια περίπτωση ο νικητής κρίνεται από το σκορ τη στιγμή της διακοπής. Οι διακοπέντες αγώνες δεν συνεχίζονται (με την εξαίρεση των αγώνων πλέι-οφ της MLB - δείτε τον αντίστοιχο κανόνα). Εντούτοις, στην περίπτωση Κανόνα Οίκτου', όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν για το σκορ εκείνη τη στιγμή.

 5. Κανονισμός 6½ Innings

  Στοίχημα Συνολικών και Χάντικαπ (για αγώνες των 7 innings) - Το παιχνίδι πρέπει να φθάσει τουλάχιστον στα 7 πλήρη innings (ή 6 ½ αν προηγείται η ομάδα που κάνει batting δεύτερη) για να έχουν ισχύ τα στοιχήματα. Εντούτοις, στην περίπτωση Κανόνα Οίκτου', όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν για το σκορ εκείνη τη στιγμή. Παρακαλώ σημειώστε ότι τα παιχνίδια που διακόπτονται, δεν συνεχίζονται.

 6. Κανονισμός 8½ Innings

  Στοίχημα Συνολικών και Χάντικαπ - Το παιχνίδι πρέπει να φθάσει τουλάχιστον στα 9 πλήρη innings (ή 8 ½ αν προηγείται η ομάδα που κάνει batting δεύτερη) για να έχουν ισχύ τα στοιχήματα. Εντούτοις, στην περίπτωση Κανόνα Οίκτου', όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν για το σκορ εκείνη τη στιγμή. Παρακαλώ σημειώστε ότι τα παιχνίδια που διακόπτονται δε συνεχίζονται (με την εξαίρεση των αγώνων πλέι-οφ της MLB - δείτε τον αντίστοιχο κανόνα).

 7. Στοιχήματα Πριν τον Αγώνα

  Όλα τα στοιχήματα πριν τον αγώνα περιλαμβάνουν επιπλέον innings, εκτός αν οριστεί διαφορετικά.

  Όπου εφαρμόζεται Κανόνας Οίκτου, όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν για το σκορ εκείνη τη στιγμή.

  Στοίχημα Νικητή Αγώνα - Υπόκειται σε 4½ innings κανόνα.

  Στοίχημα Χάντικαπ, Χάντικαπ 3πλής Επιλογής και Εναλλακτικά Χάντικαπ - Υπόκειται στον κανόνα 8½ innings.

 8. Συνολικά Αγώνα, Συνολικά Ομάδας, Συνολικά 3πλής Επιλογής και Εναλλακτικά Σύνολα Αγώνα

  Υπόκεινται στον κανόνα 8½ innings εκτός αν το σύνολο έχει γίνει ήδη over, (αν αυτό έχει συμβεί, τα στοιχήματα στο over θα διευθετούνται ως κερδισμένα και τα αντίστοιχα στο under θα διευθετούνται ως χαμένα) ή το φυσικό αποτέλεσμα του αγώνα θα σήμαινε ότι το σύνολο αγώνα θα είχε ήδη καθοριστεί, π.χ για MLB αγώνα που «καλείται» ή διακόπτεται στο 5-5, τα στοιχήματα στο Over 10 ή 10.5 θα διευθετούνταν ως κερδισμένα, με τα στοιχήματα στο Under 10 ή 10.5 να είναι χαμένα, αφού οποιοαδήποτε φυσική εξέλιξη του αγώνα θα είχε τουλάχιστον 11 runs. Συγκεκριμένα, για τους αγώνες MLB Spring Training η διευθέτηση θα βασίζεται σε 9 innings only, σε περιπτώσεις όπου ο κανόνας φυσικού αποτελέσματος μπορεί να εφαρμοστεί.

  Περισσότερα Hits - Ισχύει ο κανόνας των 8½ innings εκτός κι αν ένας αγώνας ανακληθεί/ανασταλεί με το αποτέλεσμα να μην έχει καθοριστεί, οπότε τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

 9. Συνολικά Hits, Hits Ομάδας

  Ισχύει ο κανόνας των 8½ innings εκτός της περίπτωσης όπου το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί, ή αν ένας αγώνας ανακληθεί/ανασταλεί με το αποτέλεσμα να μην έχει καθοριστεί, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

 10. 4½ Innings Σύνολα

  Τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση το σκορ στη μέση του 5ου inning (δηλ. όχι στο bottom του 5ου inning), εκτός κι αν το Σύνολο έχει βγει ήδη over. Όπου αυτό συμβαίνει όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως ακολούθως - στοιχήματα στο over για το προσφερόμενο Σύνολο θα διευθετούνται ως κερδισμένα και στοιχήματα στο under ως χαμένα.

 11. 4½ Innings Στοίχημα Αγώνα

  Τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση το σκορ στη μέση του 5ου inning (δηλ. όχι στο bottom του 5ου inning), εκτός κι αν η ομάδα που κάνει batting πρώτη είναι μπροστά (με οποιοδήποτε χάντικαπ) κατά την εκκίνηση του top του the 5ου innings ή σκοράρει για να προηγηθεί (με οποιοδήποτε χάντικαπ) σε αυτό το inning, στην οποία περίπτωση η ομάδα που κάνει batting πρώτη θα διευθετείται ως νικήτρια.

 12. 3/5/7 Innings Σύνολα

  Τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση το σκορ μετά από 3/5/7 ολοκληρωμένα innings, εκτός κι αν το Σύνολο έχει βγει ήδη over. Όπου αυτό συμβαίνει όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως ακολούθως - στοιχήματα στο over για το προσφερόμενο Σύνολο θα διευθετούνται ως κερδισμένα και στοιχήματα στο under ως χαμένα.

 13. 3/5/7 Innings Στοίχημα Αγώνα

  Τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση το σκορ μετά από 3/5/7 ολοκληρωμένα innings, εκτός κι αν η ομάδα που κάνει batting δεύτερη είναι ήδη μπροστά (με οποιοδήποτε χάντικαπ) στη μέση του αντίστοιχου inning, ή σκοράρει για να προηγηθεί (με οποιοδήποτε χάντικαπ) σε αυτό το inning, στην οποία περίπτωση αυτή η ομάδα που κάνει batting δεύτερη θα διευθετείται ως νικήτρια.

 14. Ειδικά Στοιχήματα Πριν τον Αγώνα

  Όπου εφαρμόζεται Κανόνας Οίκτου, όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν για το σκορ εκείνη τη στιγμή.

  Πρέπει να αρχίσουν οι ανακοινωμένοι pitchers για να ισχύσουν τα στοιχήματα. Eπιπλέον innings υπολογίζονται εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά.

 15. Όλα τα Προϋποθετικά Στοιχήματα για το 1ο Innings

  Το 1ο Inning πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός κι αν η διευθέτησή τους έχει ήδη καθοριστεί.

 16. Στοίχημα Νίκης και Συνολικά Διπλά (συμπεριλαμβάνοντας Εναλλακτικά) / Χάντικαπ και Συνολικά Διπλά

  Υπόκεινται στον κανόνα 8½ innings, εκτός από τις περιπτώσεις που η διευθέτηση έχει καθοριστεί π.χ. ένα MLB παιχνίδι ακυρώνεται, ή αναβάλλεται στα 5-4 στο τέλος του 6 innings, στο σημείο εκείνο τα στοιχήματα σε Συνολικά Αγώνα των 8.5 θα είχαν καθοριστεί (καθώς η αναφορά στα Συνολικά έχει ήδη ξεπεραστεί) και το μέρος του Στοιχήματος Νίκης του συνδυασμένου στοιχήματος υπόκειται στον κανόνα του 4½ innings (κανονικά) και άρα έχει καθοριστεί.

 17. Ημίχρονο/Τελικό

  Αποτέλεσμα μετά από 4½ innings και τελικό αποτέλεσμα αγώνα. Σε περίπτωση που ένας αγώνας τελειώσει με Ισοπαλία, τότε τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

 18. Συνολικά Αγώνα Μονά/Ζυγά

  Αν το συνδυασμένο σκορ είναι 0, τότε τα στοιχήματα θα διευθετηθούν ως Ζυγά.

 19. Περίοδος με το Υψηλότερο Σκορ

  Ισχύει ο κανόνας των 8½ innings,εκτός της περίπτωσης όπου το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί ή η φυσική ολοκλήρωση του αγώνα θα σήμαινε ότι το αποτέλεσμα θα καθοριζόταν, ή εάν ένας αγώνας ανακληθεί/ανασταλεί με το αποτέλεσμα να μην έχει καθοριστεί, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

 20. Συνολικά Ομάδας Μονά/Ζυγά

  Αν μια ομάδα σκοράρει 0, τότε τα στοιχήματα θα διευθετηθούν ως Ζυγά.

 21. Συνολικά Runs 5πλής Επιλογής

  Ισχύει ο κανόνας 8½ innings εκτός κι αν το σύνολο έχει ήδη φτάσει στην υψηλότερη επιλογή του, στην οποία περίπτωση αυτή θα διευθετείται ως κερδισμένο.

 22. Διαφορές Νίκης

  Υπόκεινται στον κανόνα των 8½ innings. Η διευθέτηση περιλαμβάνει έξτρα innings για MLB. Για αγώνες εκτός MLB, όπου ένας αγώνας μπορεί να λήξει σε Ισοπαλία, τότε αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη. Αν ένας MLB αγώνας λήξει σε Ισοπαλία όταν ένα παιχνίδι καλείται/διακόπτεται, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

 23. Να Προηγείται Μετά από x Innings

  Τα στοιχήματα θα διευθετούνται στο αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση των πρώτων x innings, εκτός και αν η ομάδα που κάνει batting δεύτερη, είναι ήδη μπροστά στο σκορ στη μέση του αντίστοιχου inning, ή σκοράρει για να προηγηθεί σε αυτό το inning, στην οποία περίπτωση αυτή η ομάδα θα διευθετείται ως νικήτρια.

 24. Να Σκοράρει Πρώτη / Πρώτη Ομάδα σε x runs

  Η πρώτη ομάδα που θα φτάσει τον απαιτούμενο αριθμό των runs θα διευθετείται ως νικήτρια. Τα στοιχήματα στην επιλογή "Καμία" απαιτούν την εφαρμογή του κανόνα των 8½ innings για να διευθετηθούν ως κερδισμένα.

 25. Η Ομάδα που Σκοράρει Πρώτη Να Κερδίσει τον Αγώνα

  Ισχύει ο κανόνας των 8½ innings.

 26. Να Σκοράρει Τελευταία

  Ισχύει ο κανόνας των 8½ innings, εκτός κι αν ένας αγώνας ανακληθεί/ανασταλεί με το αποτέλεσμα να μην έχει καθοριστεί, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

 27. Ομάδα με το Υψηλότερο Σκορ σε Innings

  Θα διευθετείται στο υψηλότερο σκοράρισμα μισού-inning στον αγώνα. Αν και οι δύο ομάδες έχουν το ίδιο υψηλότερο σκοράρισμα, τότε η Ισοπαλία θα διευθετείται ως κερδισμένη επιλογή (ακόμα κι αν μια ομάδα έχει καταφέρει αυτό το σκοράρισμα πιο συχνά από την άλλη). Ισχύει ο κανόνας των 8½ innings,εκτός κι αν ένας αγώνας ανακληθεί/ανασταλεί με το αποτέλεσμα να μην έχει καθοριστεί, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

 28. Έξτρα Innings Ναι/Όχι

  Θα διευθετείται ως Ναι αν το σκορ είναι ισόπαλο μετά από 9 innings (ή τον οριζόμενο αριθμό των innings αν αυτός δεν είναι 9), ακόμα κι αν ακόλουθα innings δεν παιχτούν για οποιοδήποτε λόγο.

 29. Πότε θα επιτευχθούν να περισσότερα runs;

  Ισχύει ο κανόνας των 8½ innings.

 30. Το πρώτο HR σε Χ Inning

  Θα διευθετείται στο πρώτο HR hit του αγώνα. Ισχύει ο κανόνας των 8½ innings, εκτός κι αν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί, ή εάν ένας αγώνας ανακληθεί/ανασταλεί με το αποτέλεσμα να μην έχει καθοριστεί, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

 31. Οποιοσδήποτε Batter να Φτάσει στη Βάση στο Μισό Inning (1ο)

  Το συγκεκριμένο μισό inning (top ή bottom) πρέπει να ολοκληρωθεί εκτός και αν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί.

 32. Και Οι Δύο Ομάδες Να σκοράρουν X Runs

  Ο κανόνας των 8 innings ισχύει εκτός και αν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί ή εάν ένας αγώνας ακυρωθεί/διακοπεί με το αποτέλεσμα αυτού να μην έχει καθοριστεί, τότε τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

 33. Back to Back Hits στο Μισό Inning (1ο)

  Πρέπει να ολοκληρωθεί το καθορισμένο μισό Inning (top ή bottom), ΕΚΤΟΣ και αν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί. Η διευθέτηση βασίζεται στα Hits που καταγράφονται σε back to back εμφανίσεις στο plate.

 34. Πρώτος στα X Hits

  Ισχύει ο κανόνας των 8½ innings,εκτός και αν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί ή εάν ένας αγώνας ακυρωθεί/διακοπεί με το αποτέλεσμα αυτού να μην έχει καθοριστεί, τότε τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

 35. Ακριβές Σκορ Αγώνα

  Υπόκειται στον κανόνα των 8½ innings. Η διευθέτηση περιλαμβάνει extra innings όπου αυτά ισχύουν. Όπου ένας αγώνας μπορεί να τελειώσει σε Ισοπαλία, τότε αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη. Εάν ένας αγώνας στην MLB τελειώσει σε ισοπαλία όταν ένα παιχνίδι ακυρώνεται/διακόπτεται, τότε τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

 36. Στοιχήματα Παικτών

  Ο επιλεγμένος παίκτης πρέπει να είναι στην επίσημη αρχική σύνθεση και να πετάξει ένα pitch (για τις αγορές Pitcher), ή να κάνει μια εμφάνιση στο plate (για τις αγορές Batter), διαφορετικά τα στοιχήματα είναι άκυρα. Ισχύει ο κανόνας των 8½ innings (Ο κανόνας των 6 ½ innings ισχύει για αγώνες των 7 innings που παίζονται ως μέρος ενός doubleheader), εκτός κι αν η διευθέτηση του στοιχήματος έχει ήδη καθοριστεί. Οι αγορές θα διευθετούνται σύμφωνα με τα στατιστικά του αγώνα, όπως αυτά δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα της αντίστοιχης διοργάνωσης την ημέρα του αγώνα.Τυχόν παράταση περιλαμβάνεται στην διευθέτηση των αγορών.Επακόλουθες αλλαγές δεν επηρεάζουν τη διευθέτηση. Συγκεκριμένα, για αγορές Απόδοσης Παίκτη σε-εξέλιξη, εάν μετά την τοποθέτηση του στοιχήματος, ο επιλεγμένος παίκτης δεν συμμετέχει πλέον στον αγώνα (το οποίο ορίζεται όταν κάνει ένα άλλο pitch για τις Pitcher αγορές ή κάνει μια εμφάνιση στο plate για τις Batter αγορές), τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

 37. Αγωνιστική Απόδοση Παίκτη

  (Συνολικές Βάσεις*/ Single/Double/Triple/HR/Runs/Κλεμμένες Bases/Strikeouts/Πιθανότητα Νίκης/Hits Που Έχουν Επιτραπεί/Κερδισμένα Runs/Outs).

 38. Ειδικά για στοιχήματα σε-εξέλιξη

  (Αποτέλεσμα/Έκβαση στο Bat), αν μετά την τοποθέτηση ενός στοιχήματος, ο επιλεγμένος παίκτης δεν συμμετάσχει ξανά στον αγώνα, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

 39. *Συνολικές Βάσεις

  Υπολογίζονται προσθέτοντας όλα τα hits ενός παίκτη ως ακολούθως: Μονό= 1 Βάση, Διπλό= 2, Τριπλό= 3, Home Run = 4. Μόνο αυτά μετρούν.

 40. Σε-Εξέλιξη

  Όπου εφαρμόζεται Κανόνας Οίκτου, όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν για το σκορ εκείνη τη στιγμή.

  Όλα τα στοιχήματα ισχύουν, ανεξάρτητα από αλλαγές pitching. Τα επιπλέον innings υπολογίζονται, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

 41. Στοιχήματα Νικητή Αγώνα

  Υπόκειται σε 4½ innings κανόνα.

 42. Στοίχημα Χάντικαπ/Εναλλακτικού Χάντικαπ

  Υπόκεινται στον κανόνα 8½ innings.

 43. Συνολικά Αγώνα/Εναλλακτικά Συνολικά Αγώνα

  Υπόκεινται στον κανόνα 8½ innings εκτος αν το σύνολο αγώνα έχει γίνει ήδη over, (αν αυτό έχει συμβεί, τα στοιχήματα στο over θα έχουν κερδίσει και τα αντίστοιχα στο under θα έχουν χάσει) ή το φυσικό αποτέλεσμα του αγώνα θα σήμαινε ότι το σύνολο αγώνα θα είχε ήδη καθοριστεί, π.χ για MLB αγώνα που «καλείται» ή διακόπτεται στο 5-5, τα στοιχήματα στο Over 10 ή 10.5 θα διευθετούνται ως κερδισμένα, με τα στοιχήματα στο Under 10 ή 10.5 να είναι χαμένα, αφού οποιαδήποτε φυσική εξέλιξη του αγώνα θα είχε τουλάχιστον 11 runs. Συγκεκριμένα, για τους αγώνες MLB Spring Training η διευθέτηση θα βασίζεται σε 9 innings only, σε περιπτώσεις όπου ο κανόνας φυσικού αποτελέσματος μπορεί να εφαρμοστεί.

 44. Συνολικά Ομάδας

  Υπόκεινται στον κανόνα 8½ innings εκτός αν το Σύνολο Ομάδας έχει γίνει ήδη over, (αν αυτό έχει συμβεί, τα στοιχήματα στο over θα έχουν κερδίσει και τα αντίστοιχα στο under θα έχουν χάσει).

 45. Χάντικαπ 3πλης επιλογής

  Περιλαμβάνει απόδοση για ‘Ισοπαλία με Χάντικαπ’. Τα επιπλέον innings υπολογίζονται. Ισχύει ο κανόνας 8½ innings.

 46. Να Υπάρχει Επιπλέον Innings

  Πρέπει να ολοκληρωθεί το τέλος του 9ου inning για να ισχύουν τα στοιχήματα. Αν υπάρχει ισοπαλία μετά από το 9o inning, τότε αυτή η αγορά θα διευθετείται ως “Ναι”, ακόμα και αν το επιπλέον innings δεν παιχθεί λόγω «ανάκλησης» / διακοπής του αγώνα.

 47. Να Κερδίσει το Inning (Τρέχον/Επόμενο)

  Το πρώτο και το δεύτερο μισό του innings πρέπει να ολοκληρωθούν, εκτός αν η ομάδα που κάνει batting δεύτερη στο συγκεκριμένο Inning κερδίζει κατά τη στιγμή της «ανάκλησης»/διακοπής του παιχνιδιού.

 48. Στοίχημα Χάντικαπ στο Inning (περιλαμβάνει και τα Εναλλακτικά)

  Το πρώτο και το δεύτερο μισό του innings πρέπει να ολοκληρωθούν για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός αν η ομάδα που κάνει batting δεύτερη στο συγκεκριμένο Inning έχει ήδη καλύψει το χάντικαπ και δεν μπορεί αυτό να αλλάξει.

 49. Συνολικά στο Inning (περιλαμβάνει και τα Εναλλακτικά)

  Το πρώτο και το δεύτερο μισό του innings πρέπει να ολοκληρωθούν για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός κι αν το Σύνολο έχει γίνει ήδη over κατά τη στιγμή της «ανάκλησης»/διακοπής του παιχνιδιού.

 50. Ένα Σκοράρισμα στο Inning (Τρέχον/Επόμενο)

  Το πρώτο και το δεύτερο μισό του innings πρέπει να ολοκληρωθούν, εκτός κι αν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί.

 51. Ένα Σκοράρισμα στο Μισό Inning/Ηit στο Μισό Inning (Τρέχον/Επόμενο)

  Το συγκεκριμένο μισό inning (πάνω ή κάτω) πρέπει να ολοκληρωθεί, εκτός κι αν έχει ήδη επιτευχθεί ένα run / έχει συμβεί ένα hit κατά τη στιγμή της «ανάκλησης»/διακοπής του παιχνιδιού.

 52. Η Ομάδα να έχει τα Περισσότερα Ηits στο Ιnning (Τρέχον/Επόμενο)

  Το πρώτο και το δεύτερο μισό του innings πρέπει να ολοκληρωθούν για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός αν η ομάδα που κάνει batting δεύτερη στο συγκεκριμένο Inning έχει περισσότερα hits κατά τη στιγμή της «ανάκλησης»/διακοπής του παιχνιδιού.

 53. Συνολικά Hits στο Ιnning (Τρέχον/Επόμενο) / Συνολικά Runs στο Ιnning (Τρέχον/Επόμενο)

  Το πρώτο και το δεύτερο μισό του innings πρέπει να ολοκληρωθούν, εκτός κι αν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί.

 54. Να Προηγείται Μετά το 'X' Innings

  Το πρώτο και το δεύτερο μισό του innings πρέπει να ολοκληρωθούν για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός αν η ομάδα που κάνει batting δεύτερη προηγείται και δεν μπορεί αυτό να αλλάξει κατά τη στιγμή της «ανάκλησης»/διακοπής του παιχνιδιού. Σε περίπτωση που υπάρχει κανόνας οίκτου, οποιεσδήποτε ανολοκλήρωτες αγορές για προβάδισμα σε innings, θα λαμβάνονται να έχουν κερδηθεί από τον νικητή του αγώνα.

 55. Αγόρες ‘Πρώτη Ομάδα Σε’ / Σύνολα Ομάδας / Συνολικά Hits

  Ισχύει ο κανόνας 8½ innings ΕΚΤΟΣ της περίπτωσης όπου το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί, ή αν ένας αγώνας ανακληθεί/ανασταλεί με το αποτέλεσμα να μην έχει καθοριστεί, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Συγκεκριμένα, για τους αγώνες MLB Spring Training η διευθέτηση θα βασίζεται σε 9 innings only, σε περιπτώσεις όπου ο κανόνας φυσικού αποτελέσματος μπορεί να εφαρμοστεί.

 56. Επόμενη Ομάδα που θα Σκοράρει

  Σε περίπτωση αναβολής του παιχνιδιού, όλες οι αγορές στα runs που έχουν ήδη σημειωθεί, θα ισχύσουν. Στοιχήματα στο επόμενο run τη στιγμή της «ανάκλησης»/διακοπής του παιχνιδιού, δεν ισχύουν.

 57. Διαφορά Νίκης

  Ισχύει ο κανόνας 8½ innings. Η διευθέτηση περιλαμβάνει επιπλέον innings για την MLB. Για μη MLB αγώνες, όπου ένα παιχνίδι μπορεί να τελειώσει σε ‘Ισοπαλία’, τότε αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη. Αν ένας MLB αγώνας λήξει ισόπαλος όταν υπάρχει «ανάκληση»/διακοπή, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

 58. Ακριβές Σκορ Αγώνα

  Ισχύει ο κανόνας 8½ innings. Η διευθέτηση περιλαμβάνει επιπλέον innings, όπου ισχύει. Όπου ένας αγώνας μπορεί να λήξει σε Ισοπαλία, τότε αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη. Αν ένας MLB αγώνας λήξει ισόπαλος όταν υπάρχει «ανάκληση»/διακοπή, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

 59. Και Οι Δύο Ομάδες Να Σκοράρουν X Runs

  Ισχύει ο κανόνας των 8½ innings εκτος της περίπτωσης όπου το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί, ή αν ένας αγώνας ανακληθεί/ανασταλεί με το αποτέλεσμα να μην έχει καθοριστεί, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

 60. Συνεχόμενα Hits στο Μισό Inning (Τρέχον/Επόμενο)

  Το συγκεκριμένο μισό inning (top ή bottom) πρέπει να ολοκληρωθεί, ΕΚΤΟΣ κι αν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί. Η διευθέτηση βασίζεται στα Hits που καταγράφονται σε συνεχόμενες plate εμφανίσεις.

 61. Πρώτη Ομάδα σε X Hits

  Ισχύει ο κανόνας των 8½ innings ΕΚΤΟΣ της περίπτωσης όπου το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί, ή αν ένας αγώνας ανακληθεί/ανασταλεί με το αποτέλεσμα να μην έχει καθοριστεί, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

 62. 5 Innings Στοίχημα Νίκη

  Τα στοιχήματα θα διευθετούνται στο αποτέλεσμα αφότου τα πρώτα 5 innings του αγώνα έχουν ολοκληρωθεί, εκτός κι αν η ομάδα που κάνει batting δεύτερη προηγείται ήδη στο μέσο του 5ου inning, ή σκοράρει για να προηγηθεί σε αυτό το inning, στην οποία περίπτωση η ομάδα αυτή θα διευθετείται ως νικήτρια.

 63. Περισσότερα Hits

  Ισχύει ο κανόνας των 8½ innings ΕΚΤΟΣ κι αν ένας αγώνας ανακληθεί/ανασταλεί με το αποτέλεσμα να μην έχει καθοριστεί, οπότε τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

 64. Οποιοσδήποτε Batter να Φτάσει σε Βάση στο Μισό Inning (Τρέχον/Επόμενο)

  Το συγκεκριμένο μισό inning (top ή bottom) πρέπει να ολοκληρωθεί, εκτός κι αν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί.

 65. Μελλοντικά - Γενικοί κανόνες

  Νίκες /Head 2 Head κανονικής περιόδου

  Η ομάδα πρέπει να συμπληρώσει τουλάχιστον 160 παιχνίδια στην κανονική περίοδο για να έχουν ισχύ τα στοιχήματα, εκτός αν τα εναπομείναντα παιχνίδια δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα.

 66. Θα υπάρχει ένα "Τέλειο Παιχνίδι' στην Κανονική Σεζόν

  Για να διευθετηθεί το αποτέλεσμα ως ''Ναι'', θα πρέπει να υπάρχει ένα παιχνίδι της MLB στην κανονική σεζόν, στο οποίο ο pitcher (ή συνδυασμός από pitchers) αποφέρει μια νίκη που διαρκεί τουλάχιστον για 9 innings και στα οποία κάνενας αντίπαλος batter δεν φτάνει σε οποιαδήποτε βάση κατά τη διάρκεια αυτού του αγώνα.

 67. Ειδικά Κανονικής Περιόδου

  Όλες οι αγορές αναφέρονται σε στατιστικά σεζόν για την MLB και μεταφέρονται μεταξύ της Αμέρικαν Λιγκ και της Νάσιοναλ Λιγκ. Τα στατιστικά για οποιαδήποτε άλλη Λίγκα δεν υπολογίζονται. Εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα στοιχήματα ισχύουν ανεξαρτήτως της διάρκειας της σεζόν.

  Όλα τα Ειδικά Κανονικής Σεζόν βασίζονται σε επίσημα αποτελέσματα, στατιστικά και σκορ που καταγράφονται από την MLB. Κανόνες Dead-Heat ισχύουν. Εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα στοιχήματα ισχύουν ανεξαρτήτως της διάρκειας της σεζόν και όλα τα στοιχήματα ισχύουν ανεξάρτητα από των αριθμό αγώνων που έχουν παιχτεί από τον αναφερόμενο παίκτη, με την προϋπόθεση ότι ο αναφερόμενος παίκτης συμμετέχει στην επίσημη αρχική σύνθεση του αγώνα, μετά τη στιγμή της τοποθέτησης του στοιχήματος.Οι παίκτες πρέπει να έχουν χρόνο στο γήπεδο σε έναν τουλάχιστον αγώνα της Κανονικής Σεζόν για να ισχύσουν τα στοιχήματα.

 68. Να Κερδίσει τo Pennant

  Η ομάδα που προχωρεί στο World Series είναι αυτή που κερδίζει τo pennant.

Πυγμαχία / MMA

 1. Διαγωνισμός που αναβλήθηκε/ακυρώθηκε

  Εάν ο διαγωνισμός αναβληθεί και επαναπρογραμματιστεί εντός 24 ωρών από την αρχική ώρα έναρξης, το στοίχημά σας στον διαγωνισμό θα ισχύει Εάν ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί εντός 24 ωρών, το στοίχημά σας θα είναι άκυρο. Το αποτέλεσμα στο τέλος του αγώνα είναι τελικό. Αυτό περιλαμβάνει και οποιεσδήποτε επαναμετρήσεις των δελτίων σημείων των κριτών. Για τους σκοπούς του στοιχήματος, οποιαδήποτε διοργάνωση ανακηρυχθεί ‘τεχνική ισοπαλία' θα έχει ως αποτέλεσμα να θεωρηθεί η ισοπαλία η νικητήρια επιλογή. Οποιαδήποτε μετέπειτα αλλαγή γίνεται από τους αρμόδιους φορείς δεν ισχύει για τους σκοπούς των στοιχημάτων. Εάν ο αγώνας ολοκληρωθεί με ισοπαλία και δεν υπάρχουν αποδόσεις γι' αυτή την περίπτωση, όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα.

  Ο αγώνας θεωρείται ότι αρχίζει όταν το κουδούνι ηχήσει για το ξεκίνημα του πρώτου γύρου.

  Αν οποιοσδήποτε πυγμάχος δεν μπορέσει να ανταποκριθεί στο κουδούνι για τον επόμενο γύρο, τότε ο αντίπαλος του θεωρείται ότι έχει κερδίσει τον προηγούμενο γύρο. Στην περίπτωση που ένας αγώνας δηλωθεί ως 'No Contest' όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα και τα πονταρίσματα θα επιστρέφονται, με την εξαίρεση για αγορές όπου το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί.

  Τα στοιχήματα θα διευθετούνται στο αποτέλεσμα που δηλώνεται στο τέλος του αγώνα από τον επίσημο εκφωνητή. Επακόλουθες ενστάσεις/αλλαγές δεν επηρεάζουν τη διευθέτηση (εκτός κι αν η αλλαγή έγινε λόγω ανθρώπινο σφάλματος κατά την ανακοίνωση του αποτελέσματος). Αν ο επίσημος εκφωνητής δεν ανακοινώσει ένα αποτέλεσμα στο τέλος του αγώνα, οι αγορές θα διευθετούνται στο αποτέλεσμα που εμφανίζεται στην επίσημη ιστοσελίδα του αντίστοιχου οργανισμού.

 2. Αποτέλεσμα Αγώνα 5πλής Επιλογής / Ακριβής Μέθοδος Νίκης / Μέθοδος Νίκης - Διπλή Ευκαιρία
 3. Ισοπαλία ή Τεχνική Ισοπαλία

  Ισοπαλία είναι η ισοπαλία στην κάρτα σκορ. Τεχνική ισοπαλία είναι όταν ο διαιτητής σταματά τον αγώνα πριν το ξεκίνημα του πέμπτου γύρου για οποιοδήποτε λόγω εκτός από νοκ άουτ, τεχνικό νοκ άουτ ή αποβολή.

 4. ΚΟ ή ΤΚΟ

  Νοκ άουτ (ΚΟ) είναι όταν ο πυγμάχος δεν στέκεται μετά από μέτρημα μέχρι το 10. Τεχνικό νοκ άουτ (ΤΚΟ) είναι ο κανονισμός τριών νοκ ντάουν ή όταν ο διαιτητής επεμβαίνει. Οποιαδήποτε απόσυρση σε γωνία θα θεωρηθεί τεχνικό νοκ άουτ (ΤΚΟ), εκτός εάν ο αγώνας αποφασισθεί από την κάρτα σκορ των κριτών ή καθοριστεί ως No Contest.

 5. Τεχνική Απόφαση

  Η Απόφαση είναι στους πόντους του πίνακα σκορ μεταξύ των κριτών. Η Τεχνική απόφαση καθορίζεται από τον πίνακα σκορ των κριτών οποιαδήποτε στιγμή εκτός από το τέλος των προγραμματισμένων γύρων.

 6. Απόφαση Πλειοψηφίας

  Η απόφαση είναι για τους πόντους στην κάρτα σκορ ανάμεσα στους κριτές. Η Απόφαση Πλειοψηφίας ορίζεται με τον ένα πυγμάχο να σκοράρει περισσότερους πόντους από τον άλλο σε δύο από τις κάρτες σκορ των κριτών, αλλά ο τρίτος κριτής δίνει σκορ ίσο και για τους δύο πυγμάχους (ισοπαλία).

 7. Διαιρεμένη Απόφαση

  Η απόφαση είναι για τους πόντους στην κάρτα σκορ ανάμεσα στους κριτές. Η Διαιρεμένη Απόφαση ορίζεται με τον ίδιο πυγμάχο να σκοράρει περισσότερους πόντους από τον άλλο σε δύο εκ των κριτών κάρτες σκορ, αλλά με τον τρίτο κριτή να σκοράρει τον άλλο πυγμάχο ως νικητή.

 8. Ομόφωνη Απόφαση

  Η απόφαση είναι για τους πόντους στην κάρτα σκορ ανάμεσα στους κριτές. Η Ομόφωνη Απόφαση ορίζεται με τον ίδιο πυγμάχο να σκοράρει περισσότερους πόντους από τον άλλο και στις τρεις κάρτες σκορ των κριτών.

 9. Αντίπαλος που Αποβλήθηκε

  Ορίζεται όταν ένας γύρος σταματάει νωρίτερα με ένα Νοκ Άουτ, Τεχνικό Νοκ Άουτ ή λόγω απόφασης των κριτών, επειδή σκοπίμως, ένας ή και οι δύο πυγμάχοι έχουν επανειλημμένως κάνει φάουλ ή παραβιάσει άλλους κανόνες και ο διαιτητής αποβάλλει τον πυγμάχο, με αποτέλεσμα ο ίδιος αυτόματα να χάνει τον γύρο απέναντι στον αντίπαλό του.

  Όλα τα στοιχήματα θα έχουν ισχύ, ανεξάρτητα από αλλαγές στον αριθμό γύρων που έχουν πραγματοποιηθεί.

 10. Σύνολο Γύρων

  Για σκοπούς διευθέτησης, όταν ένας μισός γύρος δηλώνεται μετά από και έως 1 λεπτό και 29 δευτερόλεπτα, θα καθορίζει τη διευθέτηση ως ‘Under’. Το 1 λεπτό και 30 δευτερόλεπτα και μετά θα καθορίζει τη διευθέτηση ως ‘Over’ για τον αντίστοιχο αριθμό γύρων.

  Αν ο αριθμός γύρων για ένα αγώνα αλλάξει αφού ετοιμαστεί η αγορά, τότε όλα τα στοιχήματα θα ισχύσουν, εκτός αν ο νέος αριθμός γύρων είναι μεγαλύτερος από το συνολικό αριθμό γύρων που θα διεξαχθούν.

  Για MMA αγώνες συγκεκριμένα, όταν ένας μισός γύρος δηλώνεται μετά από 2 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα του γύρου, καθορίζεται το «μισό» που θα κρίνει το Under / Over.

 11. Στοίχημα Γύρου ή Γύρων

  Αν για οποιοδήποτε λόγο ο αριθμός των γύρων σε έναν αγώνα αλλάξει, τότε τα στοιχήματα που έχουν ήδη τοποθετηθεί σε γύρο, θα είναι άκυρα και τα ποσά στοιχηματισμού επιστρέφονται.

  Για σκοπούς διευθέτησης, στοιχηματισμός σε γύρους ή ομάδες γύρων είναι για έναν αθλητή να νικήσει με Νοκ-άουτ, Τεχνικό Νοκ-άουτ ή ακύρωση κατά τη διάρκεια αυτού του γύρου ή γύρων. Στην περίπτωση μιας Τεχνικής Απόφασης πριν τη λήξη του αγώνα, όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται σαν μια νίκη με Απόφαση.

 12. Ο Πυγμάχος Να Γίνει Knocked Down και Να Νικήσει

  Για σκοπούς διευθέτησης, ως knockdown ορίζεται όταν ένας πυγμάχος δέχεται ένα υποχρεωτικό 8 μέτρημα (οτιδήποτε θεωρείται από τον διαιτητή ως ένα slip, δεν θα μετρά).

 13. Πότε Θα Ολοκληρωθεί ο Αγώνας και Σε Ποιόν Γύρο Θα Ολοκληρωθεί ο Αγώνας

  Αν για οποιοδήποτε λόγο, ο αριθμός των γύρων σε έναν αγώνα αλλάξει, τα στοιχήματα που έχουν ήδη τοποθετηθεί, θα είναι άκυρα και τα πονταρίσματα θα επιστρέφονται.

  Για σκοπούς στοιχηματισμού η επιλογή "Ο Αγώνας Να Φτάσει Μέχρι το Τέλος", καλύπτει την περίπτωση το αποτέλεσμα να καθοριστεί με Πόντους ή ο αγώνας να λήξει Ισοπαλία μετά τον προγραμματισμένο αριθμό γύρων.

  Στην περίπτωση μιας Τεχνικής Ισοπαλίας ή Τεχνικής Απόφασης, η διευθέτηση και των δύο αγορών θα βασίζεται στο τελευταίο ολοκληρωμένο Γύρο.

 14. Θα Φτάσει ο Αγώνας ως το Τέλος;

  Αν για οποιοδήποτε λόγο, αλλάξει ο αριθμός των γύρων σε έναν αγώνα, τότε όλα τα στοιχήματα που έχουν ήδη τοποθετηθεί, θα είναι άκυρα και τα πονταρίσματα θα επιστρέφονται.

  Για σκοπούς διευθέτησης, πρέπει να συμπληρωθεί ο επίσημα καθορισμένος αριθμός των γύρων, ώστε τα στοιχήματα να διευθετηθούν ως ''Ναι''.

Αμερικάνικο Ποδόσφαιρο

 1. Διάρκεια Παιχνιδιού

  Αν ο αγώνας σταματήσει προτού υπάρξει επίσημη έκβαση, τα αποτελέσματα θεωρούνται επίσημα μετά την παρέλευση 55 λεπτών χρόνου παιχνιδιού. Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, αυτό ισχύει για όλα τα είδη στοιχημάτων.

 2. Παράταση

  Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, τα στοιχήματα θα αποτιμούνται με βάση το αποτέλεσμα συμπεριλαμβανομένων των παρατάσεων.

 3. Χρόνος διεξαγωγής

  Όλοι οι αγώνες πρέπει να διεξαχθούν κατά την προγραμματισμένη ημερολογιακή ημέρα (στον τόπο). Άλλως όλα τα στοιχήματα στο παιχνίδια θα είναι άκυρα.

 4. Ημίχρονο / Λήξη

  Η παράταση δεν μετρά.

 5. Τέταρτο με Υψηλότερο Σκορ

  Πρέπει να ολοκληρωθούν και οι τέσσερις περίοδοι παιχνιδιού. Η παράταση δεν μετρά. Αν το παιχνίδι εγκαταλειφθεί τότε όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται εκτός αν ήδη έχουν επιτευχθεί περισσότεροι πόντοι στην 4η περίοδο κατά τη στιγμή της διακοπής.

 6. Υψηλότεροι Βαθμοί Ομάδας (Ομαδικό ποντάρισμα)

  Αν μια ομάδα συμμετέχει σε αγώνα που διεκόπη, τότε οι βαθμοί που είχε πετύχει αυτή η ομάδα προ της διακοπής μετρούν και όλα τα στοιχήματα είναι έγκυρα. Αν ένας από τους αγώνες των συμμετεχόντων ομάδων δεν ξεκινήσει στην προγραμματισμένη ημερολογιακή ημέρα (στον τόπο), για οποιοδήποτε λόγο, τότε όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα.

 7. Σε ποιο ημίχρονο θα σημειωθούν περισσότεροι πόντοι

  Η παράταση δεν μετρά για το αποτέλεσμα εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Αν το παιχνίδι διακοπεί προτού συμπληρωθούν 60 λεπτά παιχνιδιού, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός αν έχουν ήδη σημειωθεί περισσότεροι πόντοι στο δεύτερο ημίχρονο, στην οποία περίπτωση όλα τα στοιχήματα ισχύουν.

 8. Η Ομάδα που θα Καλέσει το 1ο Τάιμ Άουτ

  Πρόβλεψη για την ομάδα που θα καλέσει πρώτη τάιμ άουτ. Δεν υπολογίζονται τάιμ άουτ που χάνονται με άλλους τρόπους όπως ενστάσεις προπονητών, τραυματισμούς κλπ.

 9. Θα Σκοράρει μια Ομάδα 3 Φορές Χωρίς Απάντηση

  Πρόβλεψη για το αν οποιαδήποτε ομάδα θα σκοράρει τρεις συνεχόμενες φορές χωρίς απάντηση κατά τη διάρκεια του αγώνα. Δεν υπολογίζεται ως σκοράρισμα οποιοδήποτε PAT (πόντος μετά από touchdown ή conversions 2 πόντων).

 10. Πρώτη Επιθετική Φάση του Αγώνα

  Αυτή η αγορά κρίνεται από την πρώτη επιθετική φάση του αγώνα (εκτός από Πέναλτι). Σε περίπτωση επιστροφής του kick off λόγω touchdown, τότε τα στοιχήματα ισχύουν για το επόμενο kick off. Πάσες που δεν ολοκληρώνονται ή ανακόπτονται και Sack ή Fumble του QB θα ισχύουν ως Φάσεις Πάσας. Ένα fumble σε ανταλλαγή πάσας με τον RB θα ισχύει ως Φάση 'Run'.

 11. Συνολικές Επιθετικές Γιάρδες

  Η διευθέτηση βασίζεται στις Καθαρές Γιάρδες και για τις δύο ομάδες (περιλαμβάνει το χαμένο sack yardage).

 12. Η Ομάδα να Κερδίσει τις Περισσότερες Γιάρδες Πάσας

  Η διευθέτηση βασίζεται στις περισσότερες μικτές γιάρδες πάσας.

 13. Η Ομάδα να Κερδίσει τις Περισσότερες Rushing (Γιάρδες)

  Η διευθέτηση βασίζεται στις περισσότερες Συνολικές Rushing γιάρδες που κερδίζονται (περιλαμβάνει το αρνητικό yardage).

 14. Η Ομάδα να κάνει Punt 1η

  Στην περίπτωση που δεν γίνει Punt, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

 15. Πέναλτι

  Όλες οι αγορές Πέναλτι βασίζονται στην αποδοχή του Πέναλτι. Πέναλτι που δεν γίνονται αποδεκτά, δεν υπολογίζονται.

 16. Προϋποθετικά Παικτών/Στοιχήματα Αγωνιστικής Απόδοσης

  Τα στοιχήματα ισχύουν αν ο παίκτης συμμετάσχει σε ένα Down. Τα Head 2 Head παικτών ισχύουν αν και οι δύο παίκτες συμμετέχουν σε ένα Down.Τυχόν παράταση περιλαμβάνεται στην διευθέτηση των αγορών.Ειδικά για στοιχήματα Αγωνιστικής Απόδοσης Παίκτη σε-εξέλιξη, αν μετά την τοποθέτηση ενός στοιχήματος, ο επιλεγμένος παίκτης δεν μπει στον αγωνιστικό χώρο για ακόμα ένα Down (ή δεν φοράει την εμφάνιση, σε περίπτωση που είναι Kicker), τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Οι αγορές θα διευθετούνται σύμφωνα με τα στατιστικά του αγώνα, όπως αυτά δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα της αντίστοιχης διοργάνωσης την ημέρα του αγώνα. Για την αγορά 'Παίκτης να Καταγράψει ένα Αμυντικό Sack', αν ένας παίκτης καταγράψει ένα στατιστικό Αμυντικού Sack 0.5 ή μεγαλύτερο, τότε το αποτέλεσμα της αγοράς θα είναι διευθέτηση ως 'Ναι'. Επακόλουθες αλλαγές δεν επηρεάζουν τη διευθέτηση.

  Για τις ακόλουθες αγορές, ο παίκτης πρέπει να ντυθεί/να είναι ενεργός για να ισχύουν τα στοιχήματα (σύμφωνα με το επίσημο Βιβλίο Αγώνα της NFL)

  Πρώτος/Τελευταίος/Πολλαπλός και Οποιαδήποτε Στιγμή Touchdown Σκόρερ - Πρόβλεψη του ονόματος του πρώτου/τελευταίου/πολλαπλού/οποιαδήποτε στιγμή touchdown σκόρερ, ή του εάν δεν θα επιτευχθεί κανένα touchdown. Το ''Οποιοσδήποτε Άλλος Touchdown Σκόρερ'' (που αναφέρεται στις αγορές Πρώτος και Τελευταίος Touchdown Σκόρερ) παραπέμπει σε οποιονδήποτε παίκτη δεν αναφέρεται συγκεκριμένα.

  Αριθμοί Φανέλας Παικτών με Touchdown - Αν δεν επιτευχθεί κανένα touchdown τότε δεν ισχύουν τα στοιχήματα.

 17. Scorecast

  Αν δεν επιτευχθεί κάποιο touchdown στον αγώνα, τότε όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως χαμένα. Αν το παιχνίδι διακοπεί με περισσότερα από 5 λεπτά προγραμματισμένου χρόνου να απομένουν, αφού έχει επιτευχθεί touchdown, όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως μονά στον επιλεγμένο παίκτη, στις αντίστοιχες αποδόσεις για τον Πρώτο παίκτη που θα σκοράρει ένα touchdown.

 18. Scorecast Οποιαδήποτε Στιγμή

  Αν δεν επιτευχθεί κάποιο touchdown στον αγώνα, τότε όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως χαμένα. Αν το παιχνίδι διακοπεί με περισσότερα από 5 λεπτά προγραμματισμένου χρόνου να απομένουν, αφού έχει επιτευχθεί touchdown, όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως μονά στον επιλεγμένο παίκτη, στις αντίστοιχες αποδόσεις για τον παίκτη να σκοράρει Οποτεδήποτε ένα touchdown.

 19. Wincast

  Αν δεν επιτευχθεί κάποιο touchdown στον αγώνα, τότε όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως χαμένα. Αν το παιχνίδι διακοπεί με περισσότερα από 5 λεπτά προγραμματισμένου χρόνου να απομένουν, αφού έχει επιτευχθεί touchdown, όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως μονά στον επιλεγμένο παίκτη, στις αντίστοιχες αποδόσεις για τον Πρώτο παίκτη που θα σκοράρει ένα touchdown.

 20. Wincast Ομάδας

  Αν δεν επιτευχθεί κάποιο touchdown στον αγώνα, τότε όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως χαμένα. Αν το παιχνίδι διακοπεί με περισσότερα από 5 λεπτά προγραμματισμένου χρόνου να απομένουν, αφότου έχει επιτευχθεί ένα touchdown, όλα τα στοιχήματα στον επιλεγμένο παίκτη θα διευθετούνται ως μονά και στις αντίστοιχες αποδόσεις για την αντίστοιχη Ομάδα να σκοράρει πρώτη ένα touchdown.

 21. Scorecast Ημιχρόνου

  Αν δεν επιτευχθεί κάποιο touchdown στο πρώτο ημίχρονο, τότε όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως χαμένα. Αν το παιχνίδι διακοπεί με περισσότερα από 5 λεπτά προγραμματισμένου χρόνου να απομένουν στο πρώτο ημίχρονο, αφού έχει επιτευχθεί touchdown, όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως μονά στον επιλεγμένο παίκτη, στις αντίστοιχες αποδόσεις για τον Πρώτο παίκτη που θα σκοράρει ένα touchdown.

 22. Wincast 1ου Ημιχρόνου

  Αν δεν επιτευχθεί κάποιο touchdown στο πρώτο ημίχρονο, τότε όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως χαμένα. Αν το παιχνίδι διακοπεί με περισσότερα από 5 λεπτά προγραμματισμένου χρόνου να απομένουν στο πρώτο ημίχρονο, αφού έχει επιτευχθεί touchdown, όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως μονά στον επιλεγμένο παίκτη, στις αντίστοιχες αποδόσεις για τον Πρώτο παίκτη που θα σκοράρει ένα touchdown.

  Τα προϋποθετικά των Quarterback βασίζονται στις κερδισμένες Μικτές Passing Γιάρδες.

  Αγορές Touchdown / Field Goal (συμπεριλαμβανομένων των ''Χρόνος 1ου'', ''Μακρύτερο Σκοράρισμα'', ''Κοντύτερο Σκοράρισμα'' και ''Η Ομάδα να Σκοράρει Μακρύτερα'') Σε περίπτωση μη σκοραρίσματος (μέσω της συγκεκριμένης μεθόδου) τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

 23. Ομάδα - Μέθοδος Πρώτου Σκοραρίσματος

  Η επιλογή ‘Οποιαδήποτε Άλλη’ αναφέρεται σε οποιαδήποτε άλλη μέθοδο σκοραρίσματος, εκτός από Touchdown ή Field Goal. Σε περίπτωση μη σκοραρίσματος τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

 24. Συνολικά Λάθη

  Λάθη σε Downs (αποτυχημένες προσπάθειες στο 4ο Down) θα μετρούν για σκοπούς διευθέτησης.

  Υποθετικά Στοιχήματα Πριν τον Αγώνα που ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ Παράταση Για τις παρακάτω αγορές, πρέπει να ολοκληρωθεί το παιχνίδι για να ισχύσουν τα στοιχήματα.

 25. Ημίχρονο/Τελικό

  Πρόβλεψη αποτελέσματος ημιχρόνου και κανονικής διάρκειας. Το παιχνίδι πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα.

 26. Αποτέλεσμα 1ης Περιόδου/Αγώνα

  Προβλέψτε το αποτέλεσμα στο τέλος της 1ης Περιόδου και της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Το παιχνίδι πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα.

 27. Περισσότερα κανονικής περιόδου X: Αντιστοιχεί σε:

  Περισσότερα Passing Yards κανονικής περιόδου

  Περισσότερα Rushing Yards κανονικής περιόδου

  Περισσότερα Receiving Yards κανονικής περιόδου

  Περισσότερα Touchdowns κανονικής περιόδου

  Περισσότερα Kicking Points κανονικής περιόδου

  Περισσότερα Sacks κανονικής περιόδου

  Περισσότερα Tackles κανονικής περιόδου

  Περισσότερα Interceptions κανονικής περιόδου

 28. Πρωταθλητές Κατηγορίας

  Αν η σεζόν καταστεί μικρότερη, για οποιονδήποτε λόγο, τότε τα στοιχήματα θα αποτιμούνται με βάση τον Πρωταθλητή Κατηγορίας που ανακοινώνεται από το αντίστοιχο αρμόδιο όργανο.

 29. Πόσες νίκες θα σημειώσει η ομάδα Χ στην κανονική περίοδο

  Όλοι οι αγώνες της κανονικής περιόδου πρέπει να ολοκληρωθούν για να ισχύουν τα στοιχήματα. Εάν η σεζόν καταστεί πιο μικρή για οποιονδήποτε λόγο, τότε τα στοιχήματα είναι άκυρα εκτός εάν η υψηλότερη δυνατή επιλογή έχει ήδη επιτευχθεί οπότε και τα στοιχήματα ισχύουν στην περίπτωση αυτή.

 30. Ειδικά στοιχήματα παικτών

  O αντίστοιχος παίκτης πρέπει να αγωνιστεί στον αγώνα για να ισχύσουν τα στοιχήματα.

 31. Βραβεία Παίκτη/ Προπονητή για τη Σεζόν

  Νικητής θεωρείται ο παίκτης/προπονητής που λαμβάνει το βραβείο του Associated Press για την αντίστοιχη κατηγορία.Dead heat κανόνες ισχύουν.

Ράγκμπι Γιούνιον

 1. Εκτός αν οριστεί διαφορετικά, όλα τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση τα 80 λεπτά. Ο όρος 80 λεπτά περιλαμβάνει και τους χρόνους καθυστερήσεων.

  Εκτός κι αν οριστεί διαφορετικά, τα στοιχήματα για τους αγώνες Rugby X, Rugby sevens και tens διευθετούνται στην κανονική διάρκεια των αγώνων του συγκεκριμένου τουρνουά και δεν περιλαμβάνουν παράταση αν παιχθεί.

 2. Αγώνες Που Διακόπτονται

  Όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός από αγορές οι οποίες έχουν ήδη κριθεί.

 3. Στοίχημα Νικητή

  Στοίχημα Χάντικαπ/Στοίχημα Εναλλακτικού-Επιπλέον Χάντικαπ (Συμπεριλαμβανομένου Σε-Εξέλιξη)/Συνολικά Αγώνα και Ομάδας/ Εναλλακτικά Σύνολα (περιλαμβάνει Σε-Εξέλιξη). Σε αγορές 2πλης Επιλογής, ισχύουν κανόνες Ισοπαλίας.

  Συνολικοί Πόντοι Μονά/Ζυγά και Συνολικοί Πόντοι Ομάδας Μονά/Ζυγά:  Το μηδέν μετρά ως Ζυγό για σκοπούς διευθέτησης.

  Ισοπαλία-Όχι-Στοίχημα: Αν ο αγώνας λήξει ισόπαλος, τότε τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως μονάδα.

  1ο Ημίχρονο - Ισοπαλία-Όχι-Στοίχημα: Αν το 1ο ημίχρονο του συγκεκριμένου αγώνα λήξει ισόπαλο, τότε τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως μονάδα.

  Tries Αγώνα/ Συνολικά Tries Ομάδας/ Περισσότερα Tries (περιλαμβάνει εναλλακτικά): Σε αγορές 2πλής Επιλογής , όπου το σκορ είναι ισόπαλο, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. αυτές τις αγορές ως try λαμβάνεται και το penalty try.

  Συνολικά Ομάδας: Μονά/Ζυγά 2πλής Επιλογής - Το μηδέν μετρά ως ζυγό για σκοπούς διευθέτησης.

  Ημίχρονο/Τελικό και Διαφορά Νίκης: Προβλέψτε τους συνδυασμούς ομάδας και διαφοράς νίκης για ημίχρονο και τελικό αποτέλεσμα, μη συμπεριλαμβανομένης τυχόν παράτασης. Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα για ημίχρονο ή τελικό είναι Ισοπαλία, τα στοιχήματα θα διευθετούνται στην επιλογή Άλλο.

  Ημίχρονο με το Υψηλότερο Σκορ/Ομάδα με το Υψηλότερο Σκορ Ημιχρόνου: Τα συνολικά δευτέρου ημιχρόνου δεν περιλαμβάνουν τυχόν παράταση. Υπάρχει επιλογή Ισοπαλίας.

  Ημίχρονο/Τελικό: Προβλέψτε το αποτέλεσμα στο ημίχρονο και στο τέλος της κανονικής διάρκειας.

  Διαφορά Νίκης (περιλαμβάνει Ακριβή και Εναλλακτική): Για σκοπούς διευθέτησης λαμβάνεται η διαφορά στο τέλος του αγώνα (Η επιλογή της ισοπαλίας είναι διαθέσιμη). Συγκεκριμένα, για τη Διαφορά Νίκης 4πλής Επιλογής σε περίπτωση Ισοπαλίας (που δεν αναφέρεται), τότε τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

  Στοίχημα Ημιχρόνου: Οι αγορές 1ου ημιχρόνου διευθετούνται στο τέλος του 1ου ημιχρόνου. Οι αγορές 2ου ημιχρόνου διευθετούνται στο τέλος της κανονικής διάρκειας και δεν περιλαμβάνουν τυχόν παράταση. Το αντίστοιχο ημίχρονο πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός κι αν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει ήδη καθοριστεί.

 4. Επόμενο Try 2πλής Επιλογής

  Όπου δεν επιτευχθεί επόμενο try scored τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

 5. Tries Αγώνα/ Συνολικά Tries Ομάδας/ Περισσότερα Tries (περιλαμβάνει εναλλακτικά)

  Σε αγορές 2πλής Επιλογής , όπου το σκορ είναι ισόπαλο, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Για αυτές τις αγορές ως try λαμβάνεται και το penalty try.

 6. Συνολικά Πέναλτι που Σημειώθηκαν

  Η διευθέτηση βασίζεται στα συνολικά εύστοχα πέναλτι, όχι σε αυτά που έχουν καταλογιστεί.

 7. Παίκτης να Σκοράρει Τry Οποιαδήποτε Στιγμή/ Παίκτης να Σκοράρει Δύο ή Περισσότερα Tries/ Παίκτης να Σκοράρει Τρία ή Περισσότερα Tries

  Τα στοιχήματα ισχύουν για παίκτες που έχουν πάρει μέρος οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι.

  Στοιχήματα σε παίκτες για ματς που δεν έχουν ολοκληρωθεί θα ακυρώνονται, εκτός από εκείνα που έχει κριθεί η διευθέτηση τους.

 8. Σε-Εξέλιξη Επόμενος Tryscorer και Επόμενος Tryscorer Ομάδας

  Τα στοιχήματα σε παίκτες που δεν λαμβάνουν μέρος στον αγώνα, θα είναι άκυρα. Αν ο παίκτης σας μπει στο γήπεδο αφότου ένα συγκεκριμένο try (π.χ. 1ο) έχει επιτευχθεί, τα στοιχήματα σε αυτό το try θα είναι άκυρα. Αν ο παίκτης μπει στο γήπεδο οποιαδήποτε στιγμή προτού το συγκεκριμένο try επιτευχθεί, τα στοιχήματά σας θα ισχύουν.

  Αν το συγκεκριμένο try είναι ένα πέναλτι try, τότε ο σκόρερ του επόμενου try θα θεωρείται ως νικητήρια επιλογή για σκοπούς διευθέτησης.

  Πρώτη Φάση Σκοραρίσματος 4πλής Επιλογής - Για αυτή την αγορά, το try περιλαμβάνει το πέναλτι try.

  Περισσότερα Tries ή Πέναλτι - Υπάρχει επιλογή Ισοπαλίας. Για αυτή την αγορά, το try περιλαμβάνει το πέναλτι try.

  Η Ομάδα Που Σκοράρει Πρώτη να Νικήσει - Περιλαμβάνει τυχόν παράταση.

  Να Σκοράρει 1ο Try / Αποτέλεσμα 1ου Ημιχρόνου - Προβλέψτε την Ομάδα που θα σκοράρει το 1ο try, συνδυαζόμενο με το Αποτέλεσμα του 1ου Ημιχρόνου. Μια τιμή προσφέρεται για Κανένα Try Σκόρερ. Για αυτή την αγορά το try περιλαμβάνει το πέναλτι try.

  Να Σκοράρει 1ο Try / Αποτέλεσμα Αγώνα - Προβλέψτε την Ομάδα που θα σκοράρει το 1ο try, συνδυαζόμενο με το Τελικό Αποτέλεσμα. Μια τιμή προσφέρεται για Κανένα Try Σκόρερ. Για αυτή την αγορά το try περιλαμβάνει το πέναλτι try.

  Ομάδα Να Σκοράρει 1η και Αποτέλεσμα Αγώνα - Προβλέψτε την ομάδα που θα σκοράρει 1η συνδυαζόμενη με το αποτέλεσμα/έκβαση του αγώνα, μη συμπεριλαμβανομένης τυχόν παράτασης.

  Ημίχρονο/Τελικό και Διαφορά Νίκης - Προβλέψτε τους συνδυασμούς ομάδας και διαφοράς νίκης για ημίχρονο και τελικό αποτέλεσμα, μη συμπεριλαμβανομένης τυχόν παράτασης. Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα για ημίχρονο ή τελικό είναι Ισοπαλία, τα στοιχήματα θα διευθετούνται στην επιλογή Άλλο.

  Να Σκοράρει 1η, Να Προηγείται στο Ημίχρονο και Να Νικήσει τον Αγώνα - Προβλέψτε την έκβαση και των τριών. Στην περίπτωση που ο συνδυασμός δεν προσφέρεται, τα στοιχήματα θα διευθετούνται στην επιλογή Άλλο.

 9. Στοίχημα 10 Λεπτών

  Ο καθορισμένος χρόνος των 10 λεπτών πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύσουν τα στοιχήματα, εκτός και αν το συγκεκριμένο αποτέλεσμα της αγοράς έχει ήδη καθοριστεί.

  Συνολικοί Πόντοι 10 Λεπτων Μονά/Ζυγά 2πλής Επιλογής - Το μηδέν μετράει ως Ζυγά για λόγους διευθέτησης.

 10. Στοιχηματισμός Σε-Εξέλιξη 2πλής επιλογής (περιλαμβάνει Παράταση)

  Όπου προσφέρεται, όλες οι αγορές οι οποίες αναφέρουν συγκεκριμένα στον τίτλο τους "Περιλαμβάνει Παράταση", θα περιλαμβάνουν όλες τις περιόδους τυχόν παράτασης, για σκοπούς διευθέτησης. Οι αγορές είναι:

  Χάντικαπ 2πλής Επιλογής (και εναλλακτικά) (Περιλαμβάνει Παράταση)/Συνολικοί Πόντοι (και εναλλακτικά) (Περιλαμβάνει Παράταση)/Συνολικοί Πόντοι Ομάδας (Περιλαμβάνει Παράταση)/Συνολικά Tries (Περιλαμβάνει Παράταση)

  Ειδικά για τις παρακάτω αγορές, η διευθέτηση θα περιλαμβάνει όλες τις περιόδους παράτασης/ξαφνικό θάνατο και διαγωνισμό λακτίσματος (kicking), εφόσον παιχτούν:

  Στοίχημα Αγώνα (Περιλαμβάνει Παράταση)/Νικητής 2ου Ημιχρόνου (Περιλαμβάνει Παράταση)

  Αριθμός Tries - Tries Ομάδας /Να Σκοράρει ένα Τry/ Ομάδα να Σκοράρει το 1ο Try Τα Penalty tries υπολογίζονται. Τα στοιχήματα ισχύουν για την κανονική διάρκεια μόνο.

 11. 1ο Try Που Θα Μετρήσει

  Προβλέψτε αν το πρώτο try του αγωνα θα μετρήσει. Τα Πέναλτι tries υπολογίζονται.

  Ειδικότερα σε αγώνες της Ουαλικής Πρέμιερσιπ, αν το 1ο Try του αγώνα είναι ένα Πέναλτι Try, τα στοιχήματα σε αυτή την αγορά θα είναι άκυρα.

 12. Στοίχημα Σεζόν

  Κορυφαίος Tryscorer - Διευθετείται με βάση την κανονική περίοδο (Δεν υπολογίζονται τα πλέι οφ).

  Να Τερματίσει Στην Τελευταία Θέση - Αφορά την ομάδα που θα τερματίσει στην τελευταία θέση (ανεξάρτητα από το αν υποβιβάζεται ή όχι).

  Περισσότερες Ήττες (Κανονική Περίοδος) - Διευθετούνται στην ομάδα που θα καταγράψει τις περισσότερες ήττες κατά τη διάρκεια την κανονικής περιόδου. Στην περίπτωση που δύο ή περισσότερς ομάδες καταγράψουν τον ίδιο αριθμό ήττων, νικήτρια θα θεωρείται η ομάδα με την χειρότερη διαφορά σκοραρίσματος υπερ και κατά. Η Κανονική Περίοδος πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα.

 13. Ειδικά Παγκοσμίου Κυπέλλου

  Κορυφαία Ομάδα Τριεθνούς Τουρνουά και Κορυφαία Ομάδα Εξαεθνούς Τουρνουά - Τα στοιχήματα θα διευθετούνται στην ομάδα που θα προχωρήσει περισσότερο στη διοργάνωση. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερες ομάδες φτάσουν στην ίδια φάση της διοργάνωσης, τότε θα ισχύουν κανόνες dead-heat.

  Οι παρακάτω αγορές περιλαμβάνουν παράταση (αν παιχτει σε οποιοδήποτε αγώνα) για σκοπούς διευθέτησης, π.χ. αν μια κόκκινη κάρτα δοθεί στην παράταση ενός αγώνα στη διοργάνωση, αυτή θα μετρήσει στα συνολικά της διοργάνωσης.

  Για αγορές που σχετίζονται με 'try', τα πέναλτι try μετρούν για σκοπούς διευθέτησης.

  Συγκεκριμένα, για τις σχετικές αγορές Συνολικά Τουρνουά, όλοι οι προγραμματισμένοι αγώνες πρέπει να ολοκληρωθούν πλήρως, διαφορετικά τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός και αν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί - Συνολικές Κόκκινες Κάρτες στο Τουρνουά/Συνολικά Tries στο Τουρνουά/Συνολικές Κίτρινες Κάρτες στο Τουρνουά/Συνολικοί Πόντοι στο Τουρνουά/Συνολικά Επιτυχημένα Drop Goal στο Τουρνουά/ Συνολικοί Πόντοι Ομάδας στο Τουρνουά/Συνολικά Tries Ομάδας στο Τουρνουά.

 14. Ειδικά Στοιχήματα Six Nations

  Να Κερδίσει το Triple Crown - Οποιαδήποτε από τις χώρες (Αγγλία, Ιρλανδία, Σκωτία, Ουαλία) πρέπει να κερδίσει και τους τρεις αγώνες εναντίον των άλλων.

  Να Κερδίσει το Grand Slam - Οποιοσδήποτε συμμετέχων πρέπει να κερδίσει και τους πέντε αγώνες.

  Να Κερδίσει το Six Nations - Αν δύο ομάδες ισοβαθμίσουν στην κορυφή με τον ίδιο αριθμό βαθμών, τότε οι επίσημοι κανόνες της διοργάνωσης καθορίζουν το νικητή για τη διευθέτηση του στοιχήματος. Όλοι οι αγώνες πρέπει να ολοκληρωθούν, διαφορετικά τα στοιχήματα είναι άκυρα.

  Συνολικοί Πόντοι Ομάδας και Συνολικά Tries - Η ομάδα πρέπει να ολοκληρώσει και τα 5 παιχνίδια του Six Nations για να ισχύσουν τα στοιχήματα, εκτός κι αν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί. Αν κάποιος αγώνας αναβληθεί ή διακοπεί, τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός κι αν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί.

  Κορυφαίος Tryscorer του Six Nations - Ισχύει ανεξάρτητα αν ο παίκτης θα συμμετέχει ή όχι. Εφαρμόζονται κανόνες Dead-Heat.

  Συνολικές Νίκες Ομάδας και Συνολικές Νίκες Ομάδας 2πλής Επιλογής - Η ομάδα πρέπει να ολοκληρώσει όλους τους 5 αγώνες του Six Nations για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός κι αν το αποτέλεσμα έχει ήδη κριθεί.

Ράγκμπι Λιγκ

 1. Εκτός αν οριστεί διαφορετικά, όλα τα στοιχήματα ράγκμπι διευθετούνται με βάση τα 80 λεπτά. Ο όρος 80 λεπτά περιλαμβάνει και τις καθυστερήσεις.

  Εκτός και να ορίζεται διαφορετικά, τα στοιχήματα αγώνα Ράγκμπι Λιγκ nines διευθετούνται στην κανονική διάρκεια των αγώνων του συγκεκριμένου τουρνουά και δεν περιλαμβάνουν τυχόν παράταση.

 2. Αγώνες Που Διακόπτονται

  Όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα εκτός από αγορές που το αποτέλεσμα έχει ήδη κριθεί.

 3. Στοίχημα Αγώνα

  Στοίχημα Χάντικαπ / Στοίχημα Εναλλακτικού Χάντικαπ (Περιλαμβανομένου Σε-Εξέλιξη). Σε αγορές 2πλης Επιλογής τα στοιχήματα ακυρώνονται σε περίπτωση ισοπαλίας.

  Σύνολο Πόντων 2πλης Επιλογής / Εναλλακτικό Σύνολο Πόντων 2πλής Επιλογής / Σύνολο Πόντων Ομάδας 2πλής Επιλογής - Όταν το σκορ είναι ισόπαλο, τα στοιχήματα ακυρώνονται.

  Συνολικά Ομάδας και Αγώνα/Εναλλακτικά Συνολικά (περιλαμβάνονται τα Σε-Εξέλιξη): Σε αγορές 2πλής Επιλογής, όπου τα σκορ είναι ίδια με τους συνολικούς πόντους που έχουν ληφθεί, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

  Ισοπαλία-Όχι-Στοίχημα: Αν ο αγώνας λήξει ισόπαλος, τότε τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως μονάδα.

  1ο/2ο Ημίχρονο - Ισοπαλία-Όχι-Στοίχημα: Αν το 1ο/2ο ημίχρονο του συγκεκριμένου αγώνα λήξει ισόπαλο, τότε τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως μονάδα.

  Επόμενο Try 2πλής Επιλογής: Όπου δεν επιτευχθεί επόμενο try scored τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

  Συνολικά Tries/Συνολικά Tries Ομάδας/ Περισσότερα Tries (περιλαμβάνονται τα εναλλακτικά): Σε αγορές 2πλής Επιλογής, όπου τα σκορ είναι ίδια με τη γραμμή που έχει ληφθεί, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Για αυτές τις αγορές ως try λαμβάνεται και το penalty try.

  Διαφορά Νίκης για Ημίχρονο/Τελικό:  Προβλέψτε την ομάδα και τη διαφορά νίκης για ημίχρονο και τελικό, χωρίς να περιλαμβάνεται τυχόν παράταση. Στην περίπτωση που υπάρχει Ισοπαλία στο ημίχρονο ή στη λήξη του αγώνα, τα στοιχήματα θα διευθετούνται στην επιλογή Άλλο.

  Ημίχρονο με το Υψηλότερο Σκορ/Ομάδα με το Υψηλότερο Σκορ Ημιχρόνου: Τα συνολικά δευτέρου ημιχρόνου δεν περιλαμβάνουν την παράταση αν παιχθεί.

  Ημίχρονο/Τελικό: Προβλέψτε το αποτέλεσμα στο ημίχρονο και στο τέλος της κανονικής διάρκειας.

  Διαφορά Νίκης Συμπεριλαμβανομένης της Ακριβούς και Εναλλακτικής: Για σκοπούς διευθέτησης λαμβάνεται η διαφορά στο τέλος του αγώνα (Η επιλογή της ισοπαλίας είναι διαθέσιμη). Συγκεκριμένα, για τη Διαφορά Νίκης 4πλής Επιλογής σε περίπτωση Ισοπαλίας (που δεν αναφέρεται), τότε τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

  Στοίχημα Ημιχρόνου: Οι αγορές 1ου ημιχρόνου διευθετούνται στο τέλος του 1ου ημιχρόνου. Οι αγορές 2ου ημιχρόνου διευθετούνται στο τέλος της κανονικής διάρκειας και δεν περιλαμβάνουν τυχόν παράταση.

 4. Στοίχημα 2πλής Επιλογής Σε-Εξέλιξη Συμπεριλαμβανομένου Χρυσού Πόντου/Παράτασης

  Όπου προσφέρεται, όλες οι αγορές οι οποίες αναφέρουν Χρυσό Πόντο ή Παράταση στον τίτλο τους, θα διευθετούνται συμπεριλαμβάνοντας όλες τις περιόδους της Παράτασης αν παιχτει, για σκοπούς διευθέτησης. Αυτές οι αγορές είναι:

  Στοίχημα Αγώνα συμπεριλαμβανομένου Χρυσού Πόντου και Παράτασης / Χάντικαπ 2πλής Επιλογής συμπεριλαμβανομένου Χρυσού Πόντου και Παράτασης (περιλαμβάνει εναλλακτικά) / Συνολικοί Πόντοι 2πλής Επιλογής συμπεριλαμβανομένου Χρυσού Πόντου και Παράτασης (περιλαμβάνει εναλλακτικά) / Συνολικοί Πόντοι Ομάδας συμπεριλαμβανομένου Χρυσού Πόντου και Παράτασης / Συνολικά Tries συμπεριλαμβανομένου Χρυσού Πόντου και Παράτασης (περιλαμβάνει εναλλακτικά) / Συνολικά Tries Ομάδας συμπεριλαμβανομένου Χρυσού Πόντου και Παράτασης (περιλαμβάνει εναλλακτικά) / Νικητής 2ου Ημιχρόνου συμπεριλαμβανομένου Χρυσού Πόντου και Παράτασης

 5. Αγορές για Tryscorer

  Στοιχήματα σε παίκτες που δεν συμπεριλαμβάνονται στη σύνθεση της ομάδας για τον αγώνα, θα είναι άκυρα. Τα στοιχήματα σε όλους τους παίκτες που συμπεριλαμβάνονται στη σύνθεση της ομάδας για τον αγώνα, ισχύουν ανεξάρτητα από το εάν ή όχι ο παίκτης θα συμμετάσχει στον αγώνα.

  Αν προσφέρουμε έναν λάθος παίκτη ως μέρος της σύνθεσης της ομάδας για τον αγώνα, ή αν ένας παίκτης που προσφέρουμε ως μέρος της σύνθεσης της ομάδας για τον αγώνα, αντικατασταθεί στη σύνθεση της ομάδας πριν από τη σέντρα, τα στοιχήματα σε αυτόν τον παίκτη θα είναι άκυρα.

  Αν σκοράρει try ένας παίκτης που δεν προσφέρεται στην αγορά, τα στοιχήματα στις αντίστοιχες αγορές που επηρεάζονται, θα είναι άκυρα.

  Αν επιτευχθούν λιγότερα tries από τον αριθμό θέσεων Each-Way που έχουν προσφερθεί, τότε τα στοιχήματα σε παίκτες που δεν έχουν σκοράρει διευθετούνται ως χαμένα. Δεν υπάρχουν επιπλέον πληρωμές αν ένας παίκτης σκοράρει περισσότερα από ένα από τα πρώτα τέσσερα tries.

  Αν το try είναι penalty try, ο παίκτης στον οποίο έχει δοθεί το try θεωρείται ο νικητής για σκοπούς διευθέτησης. Αν δεν καταλογιστεί σε έναν παίκτη ένα penalty try, τα στοιχήματα στην αντίστοιχη αγορά θα είναι άκυρα.

  Για την αγορά Τελευταίος Σκόρερ Try Πριν Την Έναρξη Του Αγώνα, αν το τελευταίο try είναι ένα penalty try, τα στοιχήματα θα διευθετούνται στον σκόρερ του προηγούμενου try.

  Στοιχήματα σε παίκτες σε παιχνίδι που δεν έχει ολοκληρωθεί, θα ακυρώνονται εκτός αν έχουν ήδη κριθεί.

 6. Χρόνος Πρώτου Try Ομάδας-Αγώνα/ Πρώτο Try 2ου Ημιχρόνου

  Το try περιλαμβάνει penalty try. Αν δεν επιτευχθούν 1ο ή 2ο try, τότε τα στοιχήματα διευθετούνται ως «μετά».

14

Γκολφ

 1. Ένας παίκτης θεωρείται ότι συμμετείχε στο γεγονός μόλις κάνει το πρώτο χτύπημα στον αγώνα. Σε περίπτωση απόσυρσης του παίκτη αφού χτυπήσει τη μπάλα, τα στοιχήματα θα θεωρηθούν χαμένα. Αν σε ένα γεγονός έχει μειωθεί η διάρκειά του, π.χ. λόγω κακών καιρικών συνθηκών, τα στοιχήματα θα ισχύουν αν τα αποτελέσματα επιβεβαιωθούν επίσημα από τον διοργανωτή.

  Θα χρησιμοποιούνται στατιστικά από τον επίσημο πάροχο σκορ ή την επίσημη ιστοσελίδα της αντίστοιχης διοργάνωσης ή γεγονότος για τη διευθέτηση των στοιχημάτων.

  Στοιχήματα μεταξύ αγωνιζομένων, ένας προς έναν:

  - Αν και οι δύο παίκτες χάσουν το cut, το χαμηλότερο σκορ κερδίζει.

  - Αν ένας παίκτης χάσει το cut, o αντίπαλος που θα κάνει το cut θα είναι ο νικητής, ακόμα κι αν αργότερα αποκλειστεί ή αποσυρθεί από τον αγώνα. 

  - Αν και οι δυο παίκτες επιτύχουν το ίδιο σκορ, θα υπάρχει ισοπαλία και όλα τα στοιχήματα θα διευθετηθούν με απόδοση 1.00. 

  Τα αποτελέσματα play-off δεν προσμετρώνται στα στοιχήματα ένας προς έναν. - Και οι δυο παίκτες πρέπει να έχουν κάνει το πρώτο χτύπημα στον αγώνα για να ισχύσουν τα στοιχήματα, αλλιώς τα στοιχήματα ακυρώνονται και τα ποσά θα επιστραφούν.

  Πρωτοπόρος στο Τέλος του Γύρου

  Η διευθέτηση βασίζεται στο σκορ του τουρνουά στο τέλος του συγκεκριμένου γύρου. Οι κανόνες Dead-Heat ισχύουν. 

  Κορυφαία Εθνικότητα 

  Η διευθέτηση βασίζεται στο σκορ του τουρνουά στο τέλος του συγκεκριμένου γύρου. Οι κανόνες Dead-Heat ισχύουν. 

  Top Finish To στοίχημα σε παίκτη να τερματίσει στην πρώτη 4άδα/5άδα/6άδα/10άδα/20άδα σε ένα συγκεκριμένο τουρνουά. Οι Κανόνες dead heat ισχύουν για κάθε τουρνουά, για το οποίο προσφέρονται αυτές οι στοιχηματκές αγορές. 

  Στοιχήματα Νικητή για Αγώνες με Τρύπες Eάν περισσότεροι απο ένας απο τους συμμετέχοντες παίκτες καταφράψουν το χαμηλότερο σκορ, ισχύουν οι κανόνες dead heat. Σε περίπτωση που κάποιος παίκτης αποχωρήσει κατά την διάρκεια ενός αγώνα για μια συγκεκριμένη τρύπα,τότε τα στοιχήματα σε αυτόν τον παίκτη θα διευθετηθούν ως χαμένα. Εάν για οποιονδήποτε λόγο ο αγώνας για την συγκεκριμένη τρύπα δεν ολοκληρωθεί, τότε όλα τα στοιχήματα θα ακυρωθούν εκτός και αν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί. 

 2. Αγορές Συνολικών στο Τουρνουά

  Αυτές περιλαμβάνουν Αριθμό των Birdies (ή καλύτερο), Αριθμό των Pars, Αριθμό των Bogies (ή χειρότερο), Αριθμό των Fairways Found. Τα επίσημα σκορ/στατιστικά που καταγράφονται για την ημέρα θα μετρούν για τη διευθέτηση (επακόλουθες ακυρώσεις μετά από τη στιγμή αυτή δεν θα μετρούν).

  Όπου υπάρχει μείωση σε ένα τουρνουά σχετικά με τον αρχικό αριθμό τρυπών για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες), τότε τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός κι αν η διευθέτησή τους έχει ήδη καθοριστεί.

 3. Six Shooter

  Οι κανόνες Dead-Heat ισχύουν. Οι παίκτες που ξεκινάνε αλλα δεν ολοκληρώνουν τον γύρο θα θεωρούνται χαμένοι.

 4. Five Shooter

  Όπως παραπάνω αλλά με πέντε παίκτες γκολφ σε μία ομάδα.

Κρίκετ

 1. Γενικοί κανόνες

  Αλλαγή Συνθηκών Διεξαγωγής Αγώνα: Αν το γήπεδο διεξαγωγής του αγώνα αλλάξει, τότε τα στοιχήματα θα ισχύσουν με την προϋπόθεση ότι η γηπεδούχος ομάδα εξακολουθεί να είναι γηπεδούχος. Αν αντιστραφούν γηπεδούχος και φιλοξενούμενος, τότε τα στοιχήματα είναι άκυρα.

  Όπου δεν προσφέρεται κάποια απόδοση για την ισοπαλία και επίσημοι κανόνες διοργάνωσης καθορίζουν έναν νικητή/προκρινόμενο, τα στοιχήματα θα διευθετούνται στο επίσημο αποτέλεσμα.

  Αν δεν έχει προσφερθεί απόδοση για ισοπαλία (tie) και με τους επίσημους κανονισμούς της διοργάνωσης δεν υπάρχει νικητής, τότε εφαρμόζονται κανόνες Dead-Heat, σε παιχνίδια όπου ο νικητής καθορίζεται από bowl out ή στρίψιμο νομίσματος τότε τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση το επίσημο αποτέλεσμα.

  Limited Overs αγώνες: Στους αγώνες που επηρεάζονται από δυσμενή καιρό, τα στοιχήματα θα διέπονται από τους επίσημους κανόνες της κάθε διοργάνωσης. Τα στοιχήματα στο επίσημο αποτέλεσμα θα ισχύουν, υπό την προϋπόθεση ότι έχει παιχτεί τουλάχιστον μια μπάλα και στην περίπτωση ισοπαλίας, όλα τα στοιχήματα θα ακυρωθούν.

  Στοιχηματισμός Περιόδου: Τα στοιχήματα ακυρώνονται εάν ο προγραμματισμένος αριθμός των αγώνων δεν έχει συμπληρωθεί, εκτός και εάν έχει διεξαχθεί ένας επαρκής αριθμός δοκιμαστικών αγώνων ώστε να κριθεί η περίοδος.

  Κορυφαίος Batsman/Bowler της Περιόδου: Συμμετοχή όλων ή όχι.

  Στοιχήματα σε αγώνα County Championship του Η.Β.: Σε περίπτωση ισοπαλίας, τα στοιχήματα στο αποτέλεσμα του αγώνα δεν θα ισχύουν. Σε διαγωνισμούς Κυπέλλου τα αποτελέσματα θα διευθετηθούν σύμφωνα με την ομάδα που θα ανακηρυχθεί επίσημα νικήτρια.

  Batting Head to Heads: Και οι δυο δηλωμένοι παίκτες πρέπει να επιλεγούν στην αρχική εντεκάδα για να ισχύσουν τα στοιχήματα.

  Κορυφαίος Batsman του αγώνα: Πρώτα innings μόνο και τα στοιχήματα ισχύουν ανεξάρτητα από τον αριθμό των Overs που παίχτηκαν. Τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν σε οποιονδήποτε παίκτη που δεν είναι στην αρχική 11άδα θα ακυρώνονται. Τα στοιχήματα στους παίχτες που επιλέχτηκαν αλλά δεν συμμετέχουν θα θεωρηθούν χαμένα. Εάν δύο ή περισσότεροι batsmen είναι leading runs scorer, όλα τα στοιχήματα θα διευθετηθούν σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες dead heat.

  Batter Runs Aγώνα:  Τα στοιχήματα θα ισχύουν αφότου ο batter έχει αντιμετωπίσει μια μπάλα ή έχει τεθεί εκτός προτού αντιμετωπιστεί η πρώτη μπάλα. Το σκορ μετράει αν ο batter δεν είναι Εκτός, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που το innings έχει δηλωθεί. Ο ακόλουθος ελάχιστος αριθμός overs πρέπει να προγραμματιστούν, και πρέπει να υπάρξει ένα επίσημο αποτέλεσμα (η μέθοδος Duckworth-Lewis υπολογίζεται), διαφορετικά όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα εκτός κι αν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί.

  Twenty20 Aγώνες:  Ολοκληρωμένα 20 overs για κάθε ομάδα.

  Aγώνες Mιας Hμέρας:  Το λιγότερο 40 overs για κάθε ομάδα.

  Αγώνες 100 Μπαλών:  Και οι 100 μπάλες για κάθε ομάδα.

  Aγώνες Test και Πρωταθλημάτων Κομητειών:  Ολόκληρος ο αγώνας υπολογίζεται. Σε αγώνες με ισοπαλία πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 200 overs.

  Batter Runs (Σε-Eξέλιξη):  Στοιχήματα σε Over/under runs ισχύουν αφού ο batter έχει αντιμετωπίσει μια μπάλα ή έχει δοθεί άουτ πριν αντιμετωπίσει την πρώτη μπάλα. Το σκορ μετρά αν ο batter είναι not-out ακόμα και αν έχει δηλωθεί innings.

  Αγώνες Test και Αγώνες First Class :  Ισχύουν τα παραπάνω, όλα τα στοιχήματα ισχύουν ανεξάρτητα από τις καθυστερήσεις λόγω βροχής ή για άλλους λόγους.

  Aγώνες Mιας Hμέρας: Τα στοιχήματα ακυρώνονται αν από τη βροχή ή οποιοδήποτε άλλο λόγο οι καθυστερήσεις έχουν ως αποτέλεσμα να μειωθεί ο αριθμός των overs κατά 5 ή περισσότερα από τον προγραμματισμένο αριθμό όταν είχε καταχωρηθεί το στοίχημα, εκτός αν έχει ήδη κριθεί η διευθέτηση των στοιχημάτων.

  Aγώνες Twenty20: Τα στοιχήματα ακυρώνονται αν από τη βροχή ή οποιοδήποτε άλλο λόγο οι καθυστερήσεις έχουν ως αποτέλεσμα να μειωθεί ο αριθμός των overs κατά 3 ή περισσότερα από τον προγραμματισμένο αριθμό όταν είχε καταχωρηθεί το στοίχημα, εκτός αν έχει ήδη κριθεί η διευθέτηση των στοιχημάτων.

  Σε αγώνες των 10 overs η λιγότερων, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα αν ολόκληρο το innings δεν ολοκληρωθεί, εκτός κι αν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί.

  Αγώνες 100 Μπαλών: Τα στοιχήματα ακυρώνονται αν από τη βροχή ή οποιοδήποτε άλλο λόγο οι καθυστερήσεις έχουν ως αποτέλεσμα να μειωθεί ο αριθμός των μπαλών κατά 11 ή περισσότερες μπάλες από τον προγραμματισμένο αριθμό όταν είχαν καταχωρηθεί τα στοιχήματα, εκτός αν έχει ήδη κριθεί η διευθέτηση των στοιχημάτων.

  Να Σκοράρει 50/100/150/200/250/300/350/400: Τα στοιχήματα θα ισχύουν εφόσον ο batter έχει αντιμετωπίσει μια μπάλα ή έχει τεθεί εκτός πριν αυτό συμβεί. Το σκορ μετρά αν ο batter δεν είναι εκτός, συμπεριλαμβανομένου του αν το innings έχει δηλωθεί.

  Αγώνες Test: Όλα τα στοιχήματα που υπόκεινται στο παραπάνω θα ισχύουν ανεξάρτητα από καθυστερήσεις λόγω βροχής ή άλλων λόγων.

  Αγώνες Μιας Ημέρας: Τα στοιχήματα θα ακυρώνονται σε περίπτωση βροχής ή οποιωνδήποτε άλλων καθυστερήσεων που έχουν σαν αποτέλεσμα να μειωθεί ο αριθμός των overs κατά 5 ή περισσότερα από τα αρχικά προγραμματισμένα, όταν τα στοιχήματα έγιναν αποδεκτά, εκτός αν η διευθέτησή τους έχει ήδη καθοριστεί.

  Αγώνες Twenty20: Τα στοιχήματα θα ακυρώνονται σε περίπτωση βροχής ή οποιωνδήποτε άλλων καθυστερήσεων που έχουν σαν αποτέλεσμα να μειωθεί ο αριθμός των overs κατά 3 ή περισσότερα από τα αρχικά προγραμματισμένα, όταν τα στοιχήματα έγιναν αποδεκτά, εκτός αν η διευθέτησή τους έχει ήδη καθοριστεί.

  Να Σκοράρει τα Περισσότερα Runs - Γκρουπ: Οι αναφερόμενοι παίκτες πρέπει να φτάσουν στο crease ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα. Η διευθέτηση βασίζεται στα επίσημα σκορ του συγκεκριμένου batter. Ισχύουν κανόνες ισοπαλίας (dead-heat).

  Αγωνιστική Απόδοση Παίκτη: Στοιχήματα που τοποθετούνται σε οποιονδήποτε παίκτη που δεν ξεκινάει στην αρχική 11άδα, είναι άκυρα.

  Αυτές οι αγορές βασίζονται στο σύστημα σκοραρίσματος για να κριθεί η εξέλιξη. Οι πόντοι έχουν ως ακολούθως:

  1 πόντος κάθε run, 20 κάθε wicket, 10 κάθε catch, 25 κάθε stumping (Wk). Τα πονταρίσματα επιστρέφονται σε μη επιλεγμένους παίκτες.

  Σε Αγώνες Μιας Ημέρας και οι δύο ομάδες πρέπει να φτάσουν τουλάχιστο 40 overs η καθεμιά, διαφορετικά τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός αν έχει ήδη κριθεί η διευθέτηση τους. Σε αγώνες Test και Πρωτάθληματα κομητείας, μετρά ολόκληρο το ματς. Όπου τέτοιοι αγώνες είναι ισόπαλοι, πρέπει τουλάχιστον 200 overs να έχουν γίνει bowled. Διαφορετικά τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός αν έχει ήδη κριθεί η διευθέτηση τους. Οι αγώνες Twenty20, πρέπει να είναι προγραμματισμένοι και για τα 20 overs και πρέπει να υπάρχει επίσημο αποτέλεσμα, εκτός αν έχει ήδη κριθεί η διευθέτηση των στοιχημάτων. Στους προγραμματισμένους αγώνες 100 Μπαλών και οι 100 μπάλες για κάθε ομάδα πρέπει να γίνουν bowl (εκτός και αν μια ομάδα έχει γίνει bowl out), διαφορετικά τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός εκείνων για τα οποία η διευθέτηση έχει ήδη καθοριστεί.

  Τo "Duck" είναι η αποβολή του batsman me σκορ μηδεν runs. Η αποβολή του batsman στην πρώτη του ρίψη λέγεται "Golden Duck".

  1o Over - Συνολικά Runs: Οι αποδόσεις θα προσφέρονται για τα συνολικά runs που σκοράρονται στο 1ο innings του αγώνα. Μόνο τα Extras και τα Πέναλτι runs θα που πιστώνονται σε ένα συγκεκριμένο delivery, θα μετρούν για σκοπούς διευθέτησης. Το over πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός κι αν η διευθέτηση έχει ήδη καθοριστεί.

  Ο Batter να Σκοράρει ένα Fifty στον Αγώνα: Τα στοιχήματα θα ισχύουν αφότου ο συγκεκριμένος batter έχει αντιμετωπίσει μια μπάλα ή έχει δοθεί εκτός, προτού αντιμετωπίσει την πρώτη μπάλα. Το σκορ μετρά εάν ο batter Δεν Είναι Εκτός, συμπεριλαμβάνοντας innings που έχει δηλωθεί. Ο ακόλουθος ελάχιστος αριθμός των overs πρέπει να προγραμματιστούν, και πρέπει να υπάρχει ένα επίσημο αποτέλεσμα (Duckworth - Lewis υπολογίζεται), διαφορετικά όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός κι αν η διευθέτηση έχει ήδη καθοριστεί. Για σκοπούς διευθέτησης, θα μετρά το σκοράρισμα των 50 ή μεγαλύτερο οποιουδήποτε batter.

  Twenty20 Αγώνες: Τα πλήρη 20 overs για κάθε ομάδα.

  Αγώνες Μίας Ημέρας: Τουλάχιστον 40 overs για κάθε ομάδα.

  Αγώνες 100 Μπαλών: Και οι 100 μπάλες για κάθε ομάδα.

  Αγώνες Test και Αγώνες First Class: Μετράει ολόκληρος ο αγώνας. Σε ισόπαλους αγώνες πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 200 overs που να έχουν γίνει bowled.

  Ένα Hundred να Σκοραριστεί στον Αγώνα: Ο ακόλουθος ελάχιστος αριθμός των overs πρέπει να προγραμματιστούν, και πρέπει να υπάρχει ένα επίσημο αποτέλεσμα (Duckworth - Lewis υπολογίζεται), διαφορετικά όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός κι αν η διευθέτηση έχει ήδη καθοριστεί.

  Twenty20 Αγώνες: Τα πλήρη 20 overs για κάθε ομάδα.

  Αγώνες Μίας Ημέρας: Τουλάχιστον 40 overs για κάθε ομάδα.

  Αγώνες 100 Μπαλών: Και οι 100 μπάλες για κάθε ομάδα.

  Αγώνες Test και Αγώνες First Class: Μετράει ολόκληρος ο αγώνας. Σε ισόπαλους αγώνες πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 200 overs που να έχουν γίνει bowled.

  Ο Batter να Σκοράρει ένα Hundred στον Αγώνα: Τα στοιχήματα θα ισχύουν αφότου ο συγκεκριμένος batter έχει αντιμετωπίσει μια μπάλα ή έχει δοθεί εκτός, προτού αντιμετωπίσει την πρώτη μπάλα. Το σκορ μετρά εάν ο batter Δεν Είναι Εκτός, συμπεριλαμβάνοντας innings που έχει δηλωθεί. Ο ακόλουθος ελάχιστος αριθμός των overs πρέπει να προγραμματιστούν, και πρέπει να υπάρχει ένα επίσημο αποτέλεσμα (Duckworth - Lewis υπολογίζεται), διαφορετικά όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός κι αν η διευθέτηση έχει ήδη καθοριστεί.

  Twenty20 Αγώνες: Τα πλήρη 20 overs για κάθε ομάδα.

  Αγώνες Μίας Ημέρας: Τουλάχιστον 40 overs για κάθε ομάδα.

  Αγώνες 100 Μπαλών: Και οι 100 μπάλες για κάθε ομάδα.

  Αγώνες Test και Αγώνες First Class: Μετράει ολόκληρος ο αγώνας. Σε ισόπαλους αγώνες πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 200 overs που να έχουν γίνει bowled.

  Μέθοδος 1ου Wicket: Οι διαθέσιμες επιλογές είναι:- Caught, Bowled, LBW, Run Out, Stumped και Άλλο (περιλαμβάνει Αποβολή/Εγκατάλειψη). Τα στοιχήματα θα διευθετούνται στην πτώση του 1ου wicket στον αγώνα. Αν δεν ριφθεί κανένα wicket κατά τη διάρκεια του αγώνα, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

  Runs στην Πτώση του 1ου Wicket: Τουλάχιστον ένα delivery πρέπει να γίνει bowled. Αν δεν ριφθεί κανένα wicket, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός κι αν η διευθέτηση έχει ήδη καθοριστεί. Ανεξάρτητα από το πώς προκαλούνται, τα Extras και τα Πέναλτι Runs θα συμπεριλαμβάνονται για σκοπούς διευθέτησης.

  Over στην Πτώση του Επόμενου Wicket: Ο αριθμός του over στο οποίο συμβαίνει η πτώση του συγκεκριμένου wicket, καθορίζει το αποτέλεσμα της αγοράς. Αν μια ομάδα δηλώσει ή φτάσει το στόχο της, τότε ο αριθμός του over εκείνη τη στιγμή, θα είναι το αποτέλεσμα της αγοράς. Για παράδειγμα, αν ένα wicket πέσει μετά από 46.2 overs, διευθετούμε στο 47ο over.

  Για σκοπούς διευθέτησης, τιμές χρησιμοποιώντας Under/Over Half Overs π.χ. 10.5. Το .5 αντιπροσωπεύει το μισό, σε αντίθεση με συγκεκριμένες μπάλες balls που γίνονται bowled σε ένα over.

  Τα στοιχήματα θα είναι no-action, αν δεν υπάρξει περαιτέρω παιχνίδι μετά από μια διακοπή λόγω βροχής, ή οποιαδήποτε άλλη καθυστέρηση, καθώς η δυνατότητα για την επίτευξη προηγούμενων προσφερόμενων τιμών, θα έχει ήδη αποσυρθεί. Αν η διευθέτηση των στοιχημάτων μπορεί να καθοριστεί, αυτά θα διευθετούνται ανάλογα. Π.χ. αν μια ομάδα αφήσει τον αγωνιστικό χώρο εξαιτίας μιας διακοπής κατά το over 17, τότε οι προηγούμενες τιμές που είναι μικρότερες αυτού του συνόλου, θα διευθετούνται. Εντούτοις, αναφορές μεγαλύτερες αυτού του συνόλου, θα είναι no-action.

  Περισσότερα Run Outs 3πλής Επιλογής: Αποδόσεις προσφέρονται για το ποια ομάδα δημιουργεί τα περισσότερα run-outs ενώ κάνει fielding. Αν ένας αγώνας διακοπεί λόγω εξωτερικού παράγοντα, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός και αν η διευθέτηση έχει ήδη καθοριστεί. Αν ένας αγώνας μειωθεί στα overs και ένα αποτέλεσμα αγώνα επιτευχθεί, τότε η ομάδα που έχει καταφέρει τα περισσότερα run-outs κάνοντας fielding, ανεξάρτητα από τον αριθμό των overs που έχουν γίνει bowled, τότε αυτή η ομάδα θα είναι η νικήτρια. Σε αγώνες που καθορίζονται από ένα Super-Over, οποιοδήποτε run out κατά τη διάρκεια του Super-Over δεν θα υπολογίζεται για σκοπούς διευθέτησης. Σε Αγώνες Test και Αγώνες First Class, όλα τα innings του αγώνα θα υπολογίζονται.

  Σκορ 1ου Innings: Οι αποδόσεις θα προσφέρονται για τον αριθμό των runs που σκοράρονται στο 1ο innings του αγώνα, ανεξάρτητα από το ποια ομάδα κάνει bating πρώτη. Ανεξάρτητα από το πώς προκαλούνται, τα Extras και τα Πέναλτι Runs θα συμπεριλαμβάνονται για σκοπούς διευθέτησης. Ο ακόλουθος ελάχιστος αριθμός των overs πρέπει να προγραμματιστούν, διαφορετικά όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός κι αν η διευθέτηση έχει ήδη καθοριστεί.

  Twenty20 Αγώνες: Τα πλήρη 20 overs για κάθε ομάδα.

  Αγώνες Μίας Ημέρας: Τουλάχιστον 40 overs για κάθε ομάδα.

  Αγώνες 100 Μπαλών: Και οι 100 μπάλες για κάθε ομάδα.

  Αγώνες Test και Αγώνες First Class: Οι δηλώσεις θα θεωρούνται ως τέλος ενός innings για σκοπούς διευθέτησης. Στην περίπτωση που το 1ο innings αναβληθεί, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Στην περίπτωση που ένα innings δεν ολοκληρωθεί λόγω εξωτερικού παράγοντα ή λόγω καιρού, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός κι αν η διευθέτηση έχει ήδη καθοριστεί.

  Παίκτης του Αγώνα / Ήρωας του Αγώνα: Τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση την επίσημη ανακήρυξη Παίκτη του Αγώνα / Ήρωα του Αγώνα. Ισχύουν κανόνες ισοπαλίας (Dead-heat).

  Υψηλότερη Opening Partnership 1ου Inning / Υψηλότερη Opening Partnership: Τα στοιχήματα ισχύουν από τη στιγμή που μια μπάλα έχει γίνει bowled στο 1ο inning κάθε ομάδας. Η διευθέτηση βασίζεται στο 1ο inning μόνο και καθορίζεται από το σκορ κατά τη στιγμή που πέφτει το 1ο wicket (οι εγκαταλείψεις εξαιρούνται). Στην περίπτωση μιας Ισοπαλίας, όπου η προσφερόμενη αγορά είναι 2πλής επιλογής, ισχύουν κανόνες ισοπαλίας. Όπου ένας παίκτης αντικατασταθεί επειδή θεωρείται ‘Retired Not Out’ τα στοιχήματα θα ισχύουν. Σε αυτήν την περίπτωση η αγορά θα διευθετείται σύμφωνα με το σκορ κατά την πτώση του πρώτου wicket, συμπεριλαμβάνοντας τα runs που σημειώθηκαν από τους νέους batter και οποιουσδήποτε αντικαταστάθηκαν.

  Περισσότερα Fours Αγώνα/Περισσότερα Sixes Αγώνα/Συνολικά Fours Aγώνα (περιλαμβάνει Ομάδα και Batter)/Συνολικά Sixes Aγώνα (περιλαμβάνει Ομάδα και Batter)

  Αν ένας αγώνας διακοπεί λόγω εξωτερικών παραγόντων, τότε όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται, εκτός κι αν η διευθέτηση έχει ήδη καθοριστεί. Ειδικά για αγορές Batter, τα στοιχήματα θα ισχύουν αφότου ο batter έχει αντιμετωπίσει μια μπάλα ή έχει τεθεί εκτός προτού αντιμετωπιστεί η πρώτη μπάλα. Το σκορ μετράει αν ο batter δεν είναι Εκτός, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που το innings έχει δηλωθεί.

  Σε αγώνες Μίας Ημέρας, οι ομάδες πρέπει να αντιμετωπίσουν τουλάχιστον 40 overs, διαφορετικά τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός κι αν η διευθέτησή τους έχει ήδη καθοριστεί. Σε αγώνες Τεστ και Πρωταθλημάτων Κομητείας, υπολογίζεται ολόκληρος ο αγώνας. Σε παιχνίδια που λήγουν ισόπαλα, τουλάχιστον 200 overs πρέπει να γίνουν bowled, διαφορετικά τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός κι αν η διευθέτησή τους έχει ήδη καθοριστεί. Σε αγώνες Twenty20, τα πλήρη 20 overs για κάθε ομάδα πρέπει να παιχτούν (εκτός και αν μια ομάδα γίνει 'bowled out'), διαφορετικά τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός κι αν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί. Σε αγώνες των 10 overs ή λιγότερων, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα αν ολόκληρο το innings δεν ολοκληρωθεί (εκτός και αν μια ομάδα γίνει 'bowled out'), ή εκτός κι αν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί. Στους προγραμματισμένους αγώνες 100 Μπαλών και οι 100 μπάλες για κάθε ομάδα πρέπει να γίνουν bowl (εκτός και αν μια ομάδα έχει γίνει bowl out), διαφορετικά τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός εκείνων για τα οποία η διευθέτηση έχει ήδη καθοριστεί. Για σκοπούς διευθέτησης, αυτό έχει να κάνει με όλα τα deliveries από τα οποία ένας batter πιστώνεται με ακριβώς τέσσερα / έξι runs αντίστοιχα (συμπεριλαβάνονται All-run/Overthrows). Σε αγώνες που αποφασίζονται με "super-over", τα fours και τα sixes που χτυπήθηκαν κατα τη διάρκεια του super-over δεν μετράνε για λόγους διευθέτησης.

  Η εξωτερική παρέμβαση δεν συμπεριλαμβάνει καιρικά γεγονότα.

  Bowler - Συνολικά Wickets στον Αγώνα: Τα στοιχήματα θα ισχύουν αφότου ο συγκεκριμένος bowler έχει κάνει bowl μια μπάλα. Εάν ένας αγώνας εγκαταλειφθεί λόγω εξωτερικής παρέμβασης, τότε όλα τα στοιχήματα θα ακυρωθούν εκτός εάν έχει ήδη καθοριστεί η διευθέτηση.

  Σε αγώνες Μίας Ημέρας και οι δύο ομάδες πρέπει να αντιμετωπίσουν τουλάχιστον 40 overs η κάθε μία, διαφορετικά τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός εάν έχει ήδη καθοριστεί η διευθέτηση των στοιχημάτων. Σε αγώνες Test και County Championship, το σύνολο του αγώνα μετράει. Σε αγώνες ισόπαλους, πρέπει να γίνουν bowl τουλάχιστον 200 over, διαφορετικά τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός εάν έχει ήδη καθοριστεί η διευθέτηση των στοιχημάτων. Στους αγώνες του Twenty20 πρέπει να παιχτούν τα πλήρη 20 over για κάθε ομάδα (εκτός αν μια ομάδα έχει γίνει bowl), διαφορετικά τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός εάν έχει ήδη καθοριστεί η διευθέτηση των στοιχημάτων. Σε αγώνες των 10 overs ή λιγότερων, τα στοιχήματα θα ακυρώνονται εάν δεν ολοκληρωθεί ολόκληρο το innings (εκτός αν μια ομάδα έχει γίνει bowl out), ή εκτός εάν έχει ήδη καθοριστεί η διευθέτηση των στοιχημάτων. Στους αγώνες 100 Μπαλών και οι 100 Μπάλες για κάθε ομάδα πρέπει να γίνουν bowl (εκτός αν μια ομάδα γίνει bowl out), διαφορετικά τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός και αν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί.

  Σε αγώνες που αποφασίζονται από ένα Super-Over ή ένα Super-Five, τα wickets που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της περιόδου παιχνιδιού δεν θα μετράνε για τη διευθέτηση.

  Η εξωτερική παρέμβαση δεν περιλαμβάνει καιρικά φαινόμενα.

  Ομάδα που θα πετύχει το Υψηλότερο Σκορ στα Πρώτα 6/10/15 Overs: Αν και οι δύο ομάδες δεν ολοκληρώσουν τον καθορισμένο αριθμό των overs λόγω εξωτερικών παραγόντων ή καιρού, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εκτός κι αν η διευθέτηση έχει ήδη καθοριστεί. Στην περίπτωση μιας ισοπαλίας, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Ανεξάρτητα από το πώς προκαλούνται, τα Extras και τα Πέναλτι Runs θα συμπεριλαμβάνονται για σκοπούς διευθέτησης.

  Μέθοδος Αποβολής (6πλής επιλογής) / Μέθοδος Επόμενου Batter Εκτός (6πλής επιλογής): Οι διαθέσιμες επιλογές είναι: caught, bowled, LBW, Run Out, Stumped ή Άλλο (περιλαμβάνει Αποβολή/Εγκατάλειψη). Αν δεν πέσουν άλλα wickets, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

  Μέθοδος Αποβολής (2πλής Eπιλoγής):  Οι διαθέσιμες επιλογές είναι: Caught και Not Caught. Αν δεν πέσουν άλλα wickets, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

  Θα Κερδίσει Ομάδα Με Ένα Innings: Τα στοιχήματα διεθετούνται στο επίσημο αποτέλεσμα. Τουλέχιστον 200 overs πρέπει να γίνουν παιχθούν στον αγώνα εκτός κι αν η διευθέτηση έχει ήδη καθοριστεί. Διαφορετικά τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

  Wickets στο Eπόμενο Over: Το over πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός κι αν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί. Αν ένα innings τελειώσει κατά τη διάρκεια ενός over, τότε αυτό το over θα λαμβάνεται ως ολοκληρωμένο, εκτός κι αν το innings τελειώσει λόγω καιρού, στην οποία περίπτωση όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

  Να Σκοράρει Περισσότερα Runs: Και οι δύο παίκτες πρέπει να φτάσουν την περιοχή batting για να ισχύουν τα στοιχήματα. Η διευθέτηση βασίζεται στο επίσημο σκορ του συγκεκριμένου batter.

  Χαμένα Wickets: Μια μπάλα πρέπει να γίνει bowled για να ισχύουν τα στοιχήματα.

  Παίκτης της Σειράς: Οποιοσδήποτε αναφερόμενος παίκτης, ο οποίος δεν συμμετέχει στη συγκεκριμένη σειρά, θα ακυρώνεται (η αγορά μπορεί να υπόκειται σε μια Παρακράτηση Κανόνα 4. Ο νικητής θα δηλώνεται από την ICC. Ισχύουν κανόνες ισοπαλίας (Dead-heat).

  Head 2 Head Bowler (Σειράς): Σε περίπτωση που και οι δύο bowlers έχουν ίσο αριθμό wickets, τότε ο bowler που θα δεχθεί τα λιγότερα runs θα θεωρείται νικητής.

  Head 2 Head Batter (Σειράς): Στα Test series, τα runs που επιτυγχάνονται και στα δύο innings υπολογίζονται. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι παίκτες τελειώσουν με τον ίδιο αριθμό runs, τότε τα στοιχήματα ακυρώνονται.

  Περισσότερα Sixes (Σειράς): Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι παίκτες τελειώσουν με τον ίδιο αριθμό runs, τότε θα ισχύουν κανόνες dead-heat.

  Καλύτερος Spinner της Ομάδας (Σειράς): Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι spinners παίρνουν ίσο αριθμό wickets, τότε ο spinner που έχει δεχθεί τα λιγότερα runs, θεωρείται νικητής.

  Wickets Χαμένα σε 'Χ' Runs: Η διευθέτηση καθορίζεται από τον αριθμό των χαμένων wickets κατά τη στιγμή που ένα συγκεκριμένο σκορ έχει επιτευχθεί. Αν μια ομάδα δηλώσει ή φτάσει το στόχο της, τότε τα χαμένα wickets κατά τη στιγμή αυτή θα είναι το αποτέλεσμα της αγοράς. Στην περίπτωση που ένα innings δεν ολοκληρωθεί λόγω εξωτερικών παραγόντων ή άσχημων καιρικών συνθηκών, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός κι αν η διευθέτησή τους έχει ήδη καθοριστεί.

  Στοίχημα Σειράς: Τα στοιχήματα σε αγορές για τη Σειρά ισχύουν, εφόσον τουλάχιστον ένας προγραμματισμένος αγώνας έχει ολοκληρωθεί, εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά.

  Αν δεν υπάρχει κανένα περαιτέρω παιχνίδι σε μια Σειρά μετά την τοποθέτηση των στοιχημάτων, τότε αυτά θα είναι άκυρα.

  Αν μια Σειρά είναι ισόπαλη και δεν προσφέρεται η επιλογή της ισοπαλίας, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

  Ακριβές Σκορ Σειράς: Τα στοιχήματα θα είναι άκυρα αν ο αριθμός των προγραμματισμένων αγώνων δεν παιχθούν.

  Σειρά Χάντικαπ : Τα στοιχήματα θα είναι άκυρα αν ο αριθμός των προγραμματισμένων αγώνων (μετά την τοποθέτηση των στοιχημάτων) δεν παιχθούν, εκτός κι αν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί.

  Μακροχρόνια Στοιχήματα/ Στοιχήματα Διοργάνωσης: Για όλες τις συγκεκριμένες αγορές Μακροχρόνιου στοιχηματισμού και αγορές Διοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων αγορών όπως Να Νικήσει τον Όμιλο / Να Φτάσει τον Τελικό / Φιναλίστ, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα αν δεν διεξαχθεί ο προγραμματισμένος αριθμός αγώνων, εκτός κι αν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί. Μετέπειτα ακυρώσεις και/ή ενστάσεις δεν θα επηρεάζουν τα στοιχήματα.

  Αν δεν ολοκληρωθεί μια συγκεκριμένη φάση ή γύρος (π.χ. Φάση Ομίλων), ή μια διοργάνωση εξ' ολοκλήρου για οποιονδήποτε λόγο, τότε όπου έχουν τοποθετηθεί στοιχήματα σε μια αγορά μετά από τον τελευταίο ολοκληρωμένο σχετικό αγώνα, αυτά θα είναι άκυρα.

  Παγκόσμιο Κύπελλο Κρίκετ

  Συνολικά Runs Διοργάνωσης / Συνολικά Wickets Διοργάνωσης: Για οποιοδήποτε παιχνίδι το οποίο διακόπτεται ή μειώνεται σε διάρκεια μέσω του Duckworth Lewis, μόνο ο συνολικός αριθμός των runs και wickets που έχουν καταμετρηθεί, λαμβάνεται υπόψη.

  Συνολικά Wides Διοργάνωσης: Αν ένας bowler ρίξει ένα wide, όλα τα έξτρα runs από αυτό το wide delivery μετρούν. Π.χ. αν πάει για 4 και σκοραριστεί ως 5 wides, για σκοπούς διευθέτησης, το delivery θα μετρά ως 5 αντί για 1 wide deliveries που έχουν ριχθεί.

  Συνολικά Run Outs Διοργάνωσης / Συνολικά Stumpings Διοργάνωσης: Για σκοπούς διευθέτησης, το επίσημο σύνολο θα ισχύει ανεξάρτητα από αγώνες που έχουν διακοπεί ή για τους οποίους έχουν μειωθεί τα overs. Ομάδα που θα Σκοράρει τα Περισσότερα Sixes /Παίκτης που θα Χτυπήσει τα Περισσότερα Sixes / Συνολικά Sixes Διοργάνωσης.

  Για σκοπούς διευθέτησης, αυτό περιλαμβάνει όλα τα deliveries από τα οποία ένας batter πιστώνεται με ακριβώς έξι runs (συμπεριλαμβανομένων των All-run/Overthrows). Για σκοπούς διευθέτησης, το επίσημο σύνολο θα ισχύει ανεξάρτητα από αγώνες που διακόπτονται ή για τους οποίους έχουν μειωθεί τα overs. Dead-heat κανόνες ισχύουν.

  Για την αγορά Παίκτη συγκεκριμένα, οι batter πρέπει να αντιμετωπίσουν τουλάχιστον ένα delivery, διαφορετικά τα στοιχήματα είναι άκυρα.

  Πρώτο Century Ομάδας: Αν δύο παίκτες σκοράρουν ένα century στον ίδιο αγώνα, για σκοπούς διευθέτησης, νικητής θα θεωρείται εκείνος που έφτασε στο century του πρώτος χρονικά. Αν δεν σκοράρει κανένας παίκτης ένα century, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Τα πονταρίσματα θα επιστρέφονται για οποιονδήποτε παίκτη δεν συμμετέχει στη διοργάνωση.

  Πρώτο 5 Wicket Haul Ομάδας: Αν δύο παίκτες πάρουν πέντε wickets στον ίδιο αγώνα, για σκοπούς διευθέτησης, νικητής θα θεωρείται εκείνος που έχει πάρει το πέμπτο του wicket πρώτος χρονικά. Αν δεν πάρει κανένας παίκτης πέντε wickets, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Τα πονταρίσματα θα επιστρέφονται για οποιονδήποτε παίκτη δεν συμμετέχει στη διοργάνωση.

  Χατ Τρικ Διοργάνωσης: Τα στοιχήματα διευθετούνται ως "Ναι", αν ένα χατ-τρικ (θεωρείται όταν ένας bowler βγάλει εκτός τρεις batter με συνεχόμενα deliveries στον ίδιο αγώνα) καταγραφεί επίσημα κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Σνούκερ

 1. Όλα τα στοιχήματα παραμένουν έγκυρα όσο ο αγώνας/προσφορά παίζεται στο πλαίσιο του τουρνουά, ανεξάρτητα απο αλλαγές σε πρόγραμμα, συνθήκες κ.λπ. εκτός αν συμφωνηθούν άλλες τροποποιήσεις. Οι προσφορές του αγώνα βασίζονται στη γενική αρχή του τουρνουά ή στη νίκη του τουρνουά, ανάλογα σε ποια φάση του διαγωνισμού αναφέρεται ο αγώνας. Η ομάδα/παίκτης που προκρίνεται στον επόμενο γύρο ή που κερδίζει το τουρνουά θεωρείται η νικήτρια του στοιχήματος, ανεξάρτητα από τη διάρκεια του αγώνα, τους αποκλεισμούς, κ.λπ. Αυτά τα στοιχήματα απαιτούν τουλάχιστον ένα φρέιμ να ολοκληρωθεί ώστε να ισχύουν.

 2. Στοίχημα Νικητή

  Αν ένας παίκτης δεν συμμετέχει στο τουρνουά, όλα τα στοιχήματα σε αυτόν θα είναι άκυρα. Ο παίκτης θα πρέπει να συμμετέχει σε τουλάχιστον ένα φρέιμ για να ισχύουν τα στοιχήματα (είτε στο κυρίως τουρνουά είτε σε προκριματικά αυτού).

 3. Αριθμός των Frames στον Αγώνα

  Aν ο καθορισμένος αριθμός των frames σε έναν αγώνα δεν ολοκληρωθεί, τότε τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός και αν δεν υπάρχει κάποιος πειστικός τρόπος κατά τον οποίο ο αγώνας θα μπορούσε να παιχθεί έως τη φυσική του ολοκλήρωση, χωρίς αυτό να καθορίσει το αποτέλεσμα αυτής της αγοράς.

 4. Αγώνας να κριθεί σε καταληκτικό Frame

  Aν ο προβλεπόμενος αριθμός Φρέιμς σε ένας ματς δεν ολοκληρωθούν, αλλάξουν ή είναι διαφορετικός από αυτούς που είχαν προσφερθεί για στοιχηματισμό, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα αν το ματς δεν ολοκληρωθεί.

 5. Αγορές Century (Παίκτη/Αγώνα)

  Aν ο υποχρεωτικός αριθμός frames δεν ολοκληρωθεί, αλλάξει, ή διαφοροποιηθεί από το αρχικό στοίχημα, τότε τα στοιχήματα θα ακυρώνονται, εκτός κι αν το αποτέλεσμα έχιε ήδη καθοριστεί. Σε περίπτωση αποκλεισμού ή αποχώρησης τότε τα στοιχήματα θα ακυρωθούν.

 6. Ένας Παίκτης Να Κερδίσει 3 Συνεχόμενα Frames

  Aν ο υποχρεωτικός αριθμός frames δεν ολοκληρωθεί, αλλάξει, ή διαφοροποιηθεί από το αρχικό στοίχημα, τότε τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

 7. Συνολικά Frames Αγώνα Μονά/Ζυγά

  Aν ο υποχρεωτικός αριθμός frames σε έναν αγώνα δεν ολοκληρωθεί, αλλάξει, ή διαφοροποιηθεί από το αρχικό στοίχημα, τότε τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

 8. Υψηλότερο Break στον Αγώνα

  Στην περίπτωση ενός re-rack μόνο το υψηλότερο break στο επίσημα υπολογιζόμενο frame θα καθορίζει τη διευθέτηση. Ισχύουν κανόνες ισοπαλίας (Dead-heat). Aν ο υποχρεωτικός αριθμός frames δεν ολοκληρωθεί, αλλάξει, ή διαφοροποιηθεί από το αρχικό στοίχημα, τότε τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

 9. Σε-Εξέλιξη

  Πρώτη Έγχρωμη Μπάλα Που Θα Μπει Σε Τρύπα Νόμιμα στο Frame / Πρώτη Έγχρωμη Μπάλα Που Θα Μπει Σε Τρύπα στο Επόμενο Frame (Εξαιρείται η Free Ball) - Στην περίπτωση ενός re-rack το κανονικό frame θα υπολογίζεται για σκοπούς διευθέτησης, με την προϋπόθεση ότι μια χρωματιστή μπάλα έχει μπει σε τρύπα. Ο στοιχηματισμός δεν περιλαμβάνει τα φάουλ.

  Παίκτης Που Θα Βάλει Την Πρώτη Μπάλα Σε Τρύπα / Επόμενο Frame - Παίκτης Που Θα Βάλει Την Πρώτη Μπάλα Σε Τρύπα - Στην περίπτωση ενός re-rack, το κανονικό frame θα υπολογίζεται για σκοπούς διευθέτησης, με την προϋπόθεση μια μπάλα να έχει μπει σε τρύπα. Ο στοιχηματισμός δεν περιλαμβάνει τα φάουλ.

  Αγορές Επόμενου Frame – Αν το frame που έχει επιλεχθεί δεν παιχθεί, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Αντίστοιχα, αν το frame που έχει επιλεχθεί απονεμηθεί σε έναν παίκτη χωρίς μια βολή να έχει παιχτεί, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

  Επόμενο Frame/Επόμενο Frame - Χάντικαπ (Πόντοι)/Τρέχον Frame - Νικητής/Επόμενο Frame - Διαφορά Νίκης - Σε περίπτωση που το frame αρχίσει αλλα δεν ολοκληρωθεί τότε τα στοιχήματα θα ακυρωθούν. Τα στοιχήματα ισχύουν στην περίπτωση ενός re-rack.

  Επόμενο Frame - Συνολικοί Πόντοι/ Επόμενο Frame - Υψηλότερο Break - Στην περίπτωση που ένα frame αρχίσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, τότε όλα τα στοιχήματα θα ακυρωθούν, εκτός αν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί. Τα στοιχήματα ισχύουν στην περίπτωση ενός re-rack.

  Centuries Παίκτη στον Αγώνα / Συνολικά Centuries Αγώνα / 147 Break στον Αγώνα - Εάν ο προβλεπόμενος αριθμός frames σε ένας ματς δεν ολοκληρωθεί, αλλάξει ή είναι διαφορετικός από αυτούς που είχαν προσφερθεί για στοιχηματισμό, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα και στην περίπτωση αποκλεισμού ή απόσυρσης, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός αν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί.

  Επόμενο Frame - Πρώτος Στους 30 Πόντους / Επόμενο Frame - 50+ Break / Επόμενο Frame - Century Break / Επόμενο Frame - Foul - Σε περίπτωση που ένα frame αρχίσει αλλά δεν ολοκληρωθεί τότε όλα τα στοιχήματα θα ακυρωθούν, εκτός αν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί. Σε περίπτωση re-rack, τα μη καθορισμένα στοιχήματα θα ισχύουν.

17

Σκάκι

 1. Τα στοιχήματα βασίζονται στο επίσημο τελικό αποτέλεσμα. Το τελικό αποτέλεσμα αποφασίζεται από τα αποτελέσματα όλων των παιχνιδιών του αγώνα. Αν μετά την ολοκλήρωση του τουρνουά περισσότεροι από έναν παίκτες μοιράζονται την πρώτη θέση, και δεν διεξάγεται τάι-μπρέικ για την πρώτη θέση, τότε ισχύει ο κανόνας Dead Heat Ο αριθμός «1» προσδιορίζει τον παίκτη που έχει τα λευκά πιόνια, ανεξάρτητα από την τοποθεσία του παιχνιδιού. Αν ένα παιχνίδι καθυστερήσει ή αναβληθεί για οποιοδήποτε λόγο, όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν έως το τέλος του αγώνα ή το τέλος του τουρνουά.

18

Ηλεκτρονικά Αθλήματα (E-Sports)

 1. Γενικός Κανόνας

  Η διευθέτηση θα βασίζεται στο επίσημο αποτέλεσμα όπως αυτό δηλώνεται από τον αντίστοιχο διοργανωτή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, τη μετάδοση ή τη διεπαφή του παιχνιδιού.

  Όλα τα στοιχήματα που τοποθετούνται πριν την πραγματική ώρα έναρξης, θα ισχύουν. Αγώνας που έχει ακυρωθεί/αναβληθεί θα θεωρείται άκυρος εκτός αν μετατεθεί/συνεχιστεί μέσα στην τρέχουσα ημέρα της ώρας έναρξης. Αν ένας αγώνας διεξαχθεί πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία/ώρα έναρξης, τότε όλα τα στοιχήματα που τοποθετούνται μετά την πραγματική ώρα έναρξης του αγώνα, θα είναι άκυρα. Οι ημερομηνίες/ ώρες έναρξης είναι ενδεικτικές και χωρίς εγγυήσεις για την ορθότητά τους.

  Για μη συμμετέχοντες δεν ισχύουν τα στοιχήματα. Σε περίπτωση ορθογραφικών λαθών στο όνομα ενός παίκτη ή ομάδας, τα στοιχήματα θα ισχύουν κανονικά εκτός αν είναι προφανές ότι πρόκειται για λάθος. Σε περίπτωση αλλαγής ονόματος μιας ομάδας μετά την αποχώρηση της ομάδας από τον οργανισμό, την ένταξη της σε άλλο οργανισμό ή την επίσημη αλλαγή του ονόματός της, όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν.

 1. FIFA

  Η διευθέτηση για Νικητή Αγώνα (2πλής και 3πλής Επιλογής) θα βασίζεται στο επίσημο σκορ στο τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα και δεν περιλαμβάνει την παράταση ή τον χρόνο που αποδόθηκε σε κάποιο σουτ πέναλτι ή χρυσό γκολ.

 1. Dota2 / LoL

  Νικητής Χάρτη: Σε περίπτωση ισοπαλίας τα στοιχήματα της αγοράς Νικητής Χάρτη θα θεωρούνται άκυρα.

  Αγορές First Blood: Ισχύουν kills μόνο από την αντίπαλη ομάδα ή παίκτη.

  Αγορές Kill: Τα στοιχήματα θα διευθετούνται βάση του επίσημου πίνακα αποτελεσμάτων, της μετάδοσης ή του ΑΡΙ του παιχνιδιού.

  Αγορές Τεράτων: Τα στοιχήματα θα διευθετούνται βάση του επίσημου πίνακα αποτελεσμάτων, της μετάδοσης ή του ΑΡΙ του παιχνιδιού.

  Αγορές Κτιρίων: Για τους σκοπούς της διευθέτησης, όλα τα κατεστραμμένα κτίρια μετρούν ως κατεστραμμένα από την αντίπαλη ομάδα, ανεξάρτητα από το αν το τελευταίο χτύπημα ήταν από έναν Πρωταθλητή/Ήρωα ή Minion/Creep ή αν αυτά είναι αναδομημένα κτίρια ή όχι. Ο αριθμός των στρατώνων καθορίζεται από το άθροισμα των Ranged και Melee στρατώνων που καταστράφηκαν. Σε περίπτωση παράδοσης, ο τελικός αριθμός των κατεστραμμένων Πύργων και Αναστολέων/Στρατώνων θα διευθετείται στον ελάχιστο αριθμό Πύργων και Αναστολέων/Στρατώνων που απαιτούνται για να κερδηθεί το παιχνίδι κατά τη στιγμή της παράδοσης. Αυτά τα επιπρόσθετα κτίρια θα θεωρούνται ως κατεστραμμένα από την νικητήρια ομάδα και περιορίζονται σε πέντε Πύργους και έναν Αναστολέα/Στρατώνα.

  Διάρκεια Χάρτη σε λεπτά: Τα στοιχήματα θα διευθετούνται βάση του ρολογιού μέσα στο παιχνίδι.Στην περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εκτός κι αν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί. Αν το 'Chronobreak' χρησιμοποιηθεί για να γυρίσει έναν χάρτη σε μια πρωθύστερη κατάσταση, όλες οι αγορές θα διευθετούνται με βάση τα γεγονότα μετά το σημείο στο οποίο το ρολόι του χάρτη γύρισε προς τα πίσω. Αν το ‘Chronobreak’ χρησιμοποιηθεί για να καταργήσει γεγονότα εντός παιχνιδιού π.χ. Κατεστραμένους Πύργους, Σκοτωμένους Δράκους, αυτά δεν θα μετρούν για σκοπούς διευθέτησης.

  Ειδικά Παίκτη: Τα στοιχήματα σε οποιονδήποτε παίκτη που δεν συμμετέχει στο τουρνουά, θα είναι άκυρα.

  Ειδικά Πρωταθλητή: Όλα τα διαθέσιμα Πρωταθλήματα μετρούν για σκοπούς διευθέτησης, ανεξάρτητα από εάν επιλεχθούν ή όχι.

  Ειδικά Ομάδας: Θα διευθετούμε με βάση τους επίσημους πίνακες σκορ των αγώνων στο τέλος του τουρνουά.

  Ειδικά Τουρνουά: Θα διευθετούμε με βάση τους επίσημους πίνακες σκορ των αγώνων στο τέλος του τουρνουά.

  Παίκτης του Τουρνουά / MVP του Τουρνουά: Η διευθέτηση θα βασίζεται στην ανακοίνωση από τους επίσημους οργανωτές του τουρνουά.

  Ανεπίσημος αναπληρωματικός (stand-in): Ο παίκτης αυτός θα θεωρείται μέλος της ομάδας για την διάρκεια του Ματς/Χάρτη. Όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν.

 2. Η ομάδα που θα σκοράρει ένα Quadra Kill

  Ένας παίκτης στην ομάδα θα καταχωρήσει ένα Quadra Kill

  Για να καταχωρηθεί ένα πολλαπλό kill ως Quadra Kill, πρέπει να ανακοινωθεί ως εξής κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ή να καταγραφεί στο επίσημο ιστορικό παιχνιδιού.

  Η επίσημη αναμετάδοση ή το API του παιχνιδιού, εάν είναι διαθέσιμο, είναι οριστικό για τον καθορισμό του εάν ο θάνατος ενός Ήρωα μετρά ως kill. Για παράδειγμα, όταν ένας Ήρωας σκοτώνεται από ζημιά από πύργο ή υπηρέτες χωρίς τη συμμετοχή ενός αντίπαλου Ήρωα, αυτό μπορεί να μην καταγραφεί ως kill στην αναμετάδοση, οπότε δεν υπολογίζεται ως kill για σκοπούς διακανονισμού στοιχημάτων.

 3. Η ομάδα που θα σκοράρει ένα Penta Kill

  Ένας παίκτης στην ομάδα θα καταχωρήσει ένα Penta Kill

  Για να καταχωρηθεί ένα πολλαπλό kill ως Penta Kill, πρέπει να ανακοινωθεί ως εξής κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ή να καταγραφεί στο επίσημο ιστορικό παιχνιδιού.

  Η επίσημη αναμετάδοση ή το API του παιχνιδιού, εάν είναι διαθέσιμο, είναι οριστικό για τον καθορισμό του εάν ο θάνατος ενός Ήρωα μετρά ως kill. Για παράδειγμα, όταν ένας Ήρωας σκοτώνεται από ζημιά από πύργο ή υπηρέτες χωρίς τη συμμετοχή ενός αντίπαλου Ήρωα, αυτό μπορεί να μην καταγραφεί ως kill στην αναμετάδοση, οπότε δεν υπολογίζεται ως kill για σκοπούς διακανονισμού στοιχημάτων.

 4. Η ομάδα που θα σκοτώσει τον Rift Herald

  Ποια ομάδα θα σκοτώσει τον Rift Herald

  Τα αποτελέσματα διακανονίζονται με βάση την επίσημη αναμετάδοση του παιχνιδιού από τον εκδότη ή τον διοργανωτή ή το API του παιχνιδιού, εφόσον είναι διαθέσιμο.

  Όπου δεν υπάρχει διαθέσιμη επιλογή «ισοπαλία» και αυτή η επιλογή είναι ο νικητής, όλα τα στοιχήματα στον σχετικό δείκτη ακυρώνονται.

 5. Η ομάδα που θα σκοτώσει τον επόμενο Βαρόνο

  Ποια ομάδα θα σκοτώσει τον επόμενο Βαρόνο

  Τα αποτελέσματα διακανονίζονται με βάση την επίσημη αναμετάδοση του παιχνιδιού από τον εκδότη ή τον διοργανωτή ή το API του παιχνιδιού, εφόσον είναι διαθέσιμο.

 6. Η ομάδα που θα σκοτώσει τον επόμενο Δράκο

  Ποια ομάδα θα σκοτώσει τον επόμενο Δράκο

  Τα αποτελέσματα διακανονίζονται με βάση την επίσημη αναμετάδοση του παιχνιδιού από τον εκδότη ή τον διοργανωτή ή το API του παιχνιδιού, εφόσον είναι διαθέσιμο.

 7. Η ομάδα που θα καταστρέψει τον επόμενο Ινχίμπιτορ

  Ποια ομάδα θα καταστρέψει τον επόμενο Ινχιμπιτορ

  Οι Ινχιμπιτορ υπολογίζεται ότι καταστρέφονται από την αντίπαλη ομάδα, ακόμη κι αν το τελευταίο χτύπημα ήταν από υπηρέτη.

  Κάθε καταστροφή ενός Ινχιμπιτορ μετράει ξεχωριστά, ακόμη και όταν έχει αναγεννηθεί και καταστρέφεται για δεύτερη ή μεταγενέστερη φορά.

 8. Η ομάδα που θα καταστρέψει τον επόμενο Πύργο

  Ποια ομάδα θα καταστρέψει τον επόμενο Πύργο

  Τα αποτελέσματα διακανονίζονται με βάση την επίσημη αναμετάδοση του παιχνιδιού από τον εκδότη ή τον διοργανωτή ή το API του παιχνιδιού, εφόσον είναι διαθέσιμο.

  Τα Κτίρια που δημιουργούν οι Ήρωες δεν υπολογίζονται ως Πύργοι.

 9. Συνολικοί θάνατοι Βαρόνων Over/Under

  Ο συνολικός αριθμός των Βαρόνων που σκοτώνονται στον χάρτη Τα αποτελέσματα διακανονίζονται με βάση την επίσημη αναμετάδοση του παιχνιδιού από τον εκδότη ή τον διοργανωτή ή το API του παιχνιδιού, εφόσον είναι διαθέσιμο.

 10. Συνολικοί θάνατοι Δράκων Over/Under

  Ο συνολικός αριθμός των Δράκων που σκοτώνονται στον χάρτη Τα αποτελέσματα διακανονίζονται με βάση την επίσημη αναμετάδοση του παιχνιδιού από τον εκδότη ή τον διοργανωτή ή το API του παιχνιδιού, εφόσον είναι διαθέσιμο.

 11. Συνολικοί θάνατοι Ινχιμπιτορ Over/Under

  Ο συνολικός αριθμός των Ινχιμπιτορ που καταστρέφονται στον χάρτη Κάθε ένας από τους έξι Ινχιμπιτορ υπολογίζεται μόνο για μία φορά, ακόμη και αν καταστραφεί, αναδημιουργηθεί και καταστραφεί πάλι.

 12. Συνολικές καταστροφές Πύργων Over/Under

  Ο συνολικός αριθμός Πύργων που καταστρέφονται στον χάρτη

  Τα αποτελέσματα διακανονίζονται με βάση την επίσημη αναμετάδοση του παιχνιδιού από τον εκδότη ή τον διοργανωτή ή το API του παιχνιδιού, εφόσον είναι διαθέσιμο.

  Τα Κτίρια που δημιουργούν οι Ήρωες δεν υπολογίζονται ως Πύργοι για σκοπούς διακανονισμού του στοιχήματος.

 13. Και οι δύο ομάδες να καταστρέψουν έναν Ινχιμπιτορ

  Nα καταστρέψουν και οι δύο ομάδες έναν Ινχιμπιτορ

  Τα αποτελέσματα διακανονίζονται με βάση την επίσημη αναμετάδοση του παιχνιδιού από τον εκδότη ή τον διοργανωτή ή το API του παιχνιδιού, εφόσον είναι διαθέσιμο.

 14. Και οι δύο ομάδες να σκοτώσουν έναν Βαρόνο

  Θα σκοτώσουν και οι δύο ομάδες έναν Βαρόνο;

  Τα αποτελέσματα διακανονίζονται με βάση την επίσημη αναμετάδοση του παιχνιδιού από τον εκδότη ή τον διοργανωτή ή το API του παιχνιδιού, εφόσον είναι διαθέσιμο.

 15. Η ομάδα που θα σκοτώσει τον επόμενο Roshan

  Ποια ομάδα θα σκοτώσει τον επόμενο Roshan

  Τα αποτελέσματα διακανονίζονται με βάση την επίσημη αναμετάδοση του παιχνιδιού από τον εκδότη ή τον διοργανωτή ή το API του παιχνιδιού, εφόσον είναι διαθέσιμο.

 16. Αγορές Δομής

  Για σκοπούς διευθέτησης, όλα τα κατεστραμμένα κτίρια μετρούν ως κατεστραμμένα από την αντίπαλη ομάδα, ανεξάρτητα από το αν το τελευταίο χτύπημα ήταν από έναν Ήρωα ή έναν Κακό. Ο αριθμός των στρατώνων θα καθορίζεται από την το εύρος των ατόμων και τους εμπλεκόμενους στρατώνες που καταστράφηκαν.

 1. CS:GO

  Νικητής Χάρτη: Όπου Παράταση μπορεί να παιχτεί, αυτό θα συμπεριλαμβάνεται στη διευθέτηση των αγορών, εκτός και αν η επιλογή Ισοπαλίας αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη αγορά, περίπτωση στην οποία η διευθέτηση θα βασίζεται στον δηλωμένο αριθμό γύρων.

  Στοίχημα Χάρτη/Γύρου: Τα στοιχήματα είναι άκυρα αν ο καθορισμένος αριθμός χαρτών/γύρων αλλάξουν, ή διαφέρουν από αυτούς που προσφέρονται για σκοπούς διευθέτησης.

  Στοίχημα Γύρου: Αν ένας γύρος επαναληφθεί εξαιτίας μιας αποσύνδεσης ή ενός τεχνικού προβλήματος που δεν σχετίζεται με παίκτη, τα στοιχήματα πριν την έναρξη του γεγονότος και τα Σε-Εξέλιξη για Επόμενο Γύρο θα ισχύουν για τον γύρο που επαναλαμβάνεται σύμφωνα με το επίσημο αποτέλεσμα. Τα στοιχήματα Σε-Εξέλιξη σε αγορές Τρέχοντος Γύρου θα είναι άκυρα και ο γύρος που επαναλαμβάνεται θα αντιμετωπίζεται ως μια ξεχωριστή οντότητα.

  Head 2 Head Παικτών: Στην περίπτωση που ένας συγκεκριμένος παίκτης δεν παίξει σε ολόκληρο τον χάρτη, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εκτός κι αν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί.

  Kill αγορές: Θα διευθετούνται με βάση τον επίσημο πίνακα σκορ, τη μετάδοση ή το API αγώνα.

  Bomb Αγορές: Θα διευθετούνται με βάση τον επίσημο πίνακα σκορ, τη μετάδοση ή το API αγώνα.

  Ειδικά Τουρνουά (συμπεριλαμβάνοντας Ειδικά Ομάδας και Παίκτη): Θα διευθετούνται με βάση τα τελικά αποτελέσματα του αντίστοιχου τουρνουά. Για ειδικά χάρτη, όλοι οι χάρτες στο επίσημο rotation χαρτών, μετρούν για τη διευθέτηση, ανεξάρτητα από αν παιχτούν ή όχι.

  Αν το ‘Match Medic’ (ή παρόμοιο) χρησιμοποιηθεί για να γυρίσει τον αγώνα σε μια πρωθύστερη κατάσταση, όλες οι αγορές θα διευθετούνται με βάση τα γεγονότα μετά το σημείο στο οποίο ο αγώνας μεταφέρθηκε πίσω. Αν το 'Match Medic' (ή παρόμοιο) χρησιμοποιηθεί για να καταργήσει γεγονότα εντός παιχνιδιού π.χ. Κερδισμένους Γύρους, Kills Γύρου, αυτά δεν θα μετρούν για σκοπούς διευθέτησης.

 2. Γύροι Πιστολιού

  Συγκεκριμένα για οποιαδήποτε αγορά Γύρου Πιστολιού, ο Γύρος Πιστολιού ορίζεται ως ο πρώτος γύρος και των δύο μισών, για σκοπούς διευθέτησης.

 3. Clutches

  Συγκεκριμένα για οποιαδήποτε αγορά Clutch, το Clutch ορίζεται ως μια ομάδα που έχει έναν ζωντανό παίκτη στον γύρο έναντι οποιουδήποτε αριθμού ζωντανών παικτών στην αντίπαλη ομάδα, και στη συνέχεια, σκοτώνει τους εναπομείναντες παίκτες και κερδίζει τον γύρο, για σκοπούς διευθέτησης.

 1. CALL OF DUTY

  Hardpoint: Η διευθέτηση τη αγοράς χάντικαπ βασίζεται στους τελικούς πόντους κατά τη λήξη του συγκεκριμένου χάρτη.

  Search and Destroy: Η διευθέτηση του χάντικαπ βασίζεται στους στο τελικό σκορ του γύρου του συγκεκριμένου χάρτη.

  Capture the Flag: Η διευθέτηση τη αγοράς χάντικαπ βασίζεται στις συνολικές κερδισμένες σημαίες κατά τη λήξη του συγκεκριμένου χάρτη.

  Gridiron/Uplink/Blitz: Η διευθέτηση τη αγοράς χάντικαπ βασίζεται στις συνολικές κερδισμένες σημαίες κατά τη λήξη του συγκεκριμένου χάρτη.

  Αγορές Βόμβας: Θα διευθετούνται βάσει του επίσημου πίνακα σκορ, της μετάδοσης ή του API παιχνιδιού.

  Αγορές Kill: Θα διευθετούνται βάσει του επίσημου πίνακα σκορ, της μετάδοσης ή του API παιχνιδιού.

  Κυριαρχία: Η διευθέτηση των αγορών του 1ου Ημιχρόνου βασίζεται στο 1ο ημίχρονο/γύρο του χάρτη. Η διευθέτηση της αγοράς χάντικαπ βασίζεται στην τελική βαθμολογία πόντων στο τέλος του καθορισμένου χάρτη.

 1. PUBG

  Νικητής Γύρου: Η διευθέτηση θα βασίζεται στην ομάδα που τερματίζει πρώτη στον συγκεκριμένο Γύρο, ανεξάρτητα από Kill Σκορ.

  Αγορές Kill: Θα διευθετούνται βάσει του επίσημου πίνακα σκορ, της μετάδοσης ή του API παιχνιδιού.

  Αγορές Πόντου: Θα διευθετούνται βάσει του επίσημου πίνακα σκορ, της μετάδοσης ή του API παιχνιδιού, και σύμφωνα με τους κανόνες του/της τουρνουά/μορφής πονταρίσματος.

  Τερματισμός στους 3 Πρώτους του Γύρου: Η διευθέτηση θα βασίζεται στη θέση τερματισμού μιας ομάδας, ανεξάρτητα από το Σκορ των Kill.

 2. HEARTHSTONE, OVERWATCH, HEROES OF THE STORM,WORLD OF TANKS

  Στοιχήματα Χάντικαπ /Συνολικοί Χάρτες Over-Under/Ακριβές Σκορ/Πρώτος στους Χ Χάρτες:  Αν ο αριθμός των χαρτών αλλάξει ή διαφέρει από τον προσφερόμενο για στοιχηματισμό, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα. Σε περίπτωση που ένα ματς ή χάρτης ξεκινήσει και δεν ολοκληρωθεί τότε όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα εκτός αν έχουν ήδη κριθεί.

19

Μπόουλινγκ επί χόρτου

 1. Στοίχημα Αγώνα

  Ο αγώνας πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε 24 ώρες από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του για να ισχύσουν τα στοιχήματα. Αν ένας αγώνας δεν πραγματοποιηθεί για οποιοδήποτε λόγο (για παράδειγμα αν ένας παίκτης αποχωρήσει τραυματίας, όλα τα στοιχήματα πριν τον αγώνα ακυρώνονται και τα πονταρίσματα επιστρέφονται. Σε περίπτωση που ένας αγώνας αρχίσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, τότε ο παίκτης που προχωρεί στον επόμενο γύρο θεωρείται νικητής.

  Για τις ακόλουθες αγορές, τα στοιχήματα είναι άκυρα αν ο καθορισμένος αριθμός των σετ δεν ολοκληρωθούν ή αλλάξουν. Στην περίπτωση που ένα σετ ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, οι ακόλουθες αγορές θα είναι άκυρες, εκτός κι αν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει ήδη καθοριστεί:

 2. Χάντικαπ Αγώνα

  Συνολικοί Πόντοι (2πλής Επιλογής)

  Συνολικά Σετ

  Συνολικοί Πόντοι Μονά/Ζυγά

  Συνολικοί Πόντοι Παίκτη (2πλής Επιλογής)

  Με εξαίρεση την Πρέμιερ Λιγκ του Bowls στην περίπτωση ισοπαλίας, τότε το αποτέλεσμα στο τέλος του τάι μπρέικ θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διευθέτησης. Στην Πρέμιερ Λιγκ του Bowls προσφέρεται τιμή ισοπαλίας.

 3. Αγορές Στοιχηματισμού σε End (Τρέχον και Επόμενο)

  Στην περίπτωση που ένα end ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, οι ακόλουθες αγορές θα είναι άκυρες, εκτός κι αν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει ήδη καθοριστεί:

  Τρέχον End - Νικητής (2πλής Επιλογής) - Στην περίπτωση που ένα end λήξει ισόπαλο, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται και τα πονταρίσματα θα επιστρέφονται.

  Επόμενο End - Νικητής (2πλής Επιλογής) - Στην περίπτωση που ένα end λήξει ισόπαλο, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται και τα πονταρίσματα θα επιστρέφονται.

  Επόμενο End - Ακριβές Σκορ - Στην περίπτωση που ένα end λήξει ισόπαλο, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται και τα πονταρίσματα θα επιστρέφονται.

  Επόμενο End - Συνολικοί Πόντοι (2πλής Επιλογής)

Ποδόσφαιρο Σάλας (Futsal)

 1. Όλες οι αγορές αγώνα θα διευθετούνται με βάση την κανονική διάρκεια (όπως αυτή ορίζεται από τον αρμόδιο φορέα/ διοργανώτρια αρχή), εκτός αν έχει οριστεί διαφορετικά, συμπεριλαμβανομένης της αγορά Μονά/Ζυγά Αγώνα, όπου στην περίπτωση που δεν υπάρχει σκορ, θα διευθετείται ως Ζυγά. Πρέπει να συμπληρωθεί η κανονική διάρκεια για να ισχύσουν τα στοιχήματα, εκτός κι αν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει ήδη καθοριστεί. Η παράταση και η διαδικασία των πέναλτι λαμβάνονται υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης των στοιχημάτων στις αγορές Να Προκριθεί, Να Σηκώσει το Τρόπαιο.

  Όλοι οι αγώνες πρέπει να ξεκινήσουν την προγραμματισμένη ημερομηνία ώστε τα στοιχήματα να είναι ενεργά. Ένας αγώνας πρέπει να ολοκληρωθεί πλήρως για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός κι αν η διευθέτηση έχει ήδη καθοριστεί. Αν αλλάξει το γήπεδο ενός αγώνα, τότε τα στοιχήματα που έχουν ήδη τοποθετηθεί, θα ισχύουν, με την προϋπόθεση ότι η γηπεδούχος ομάδα συνεχίζει να αναφέρεται ως γηπεδούχος. Αν η γηπεδούχος ομάδα και η φιλοξενούμενη ομάδα για έναν αγώνα, παίξουν τον αγώνα στην έδρα της φιλοξενούμενης, τότε τα στοιχήματα θα ισχύουν, με την προϋπόθεση ότι η γηπεδούχος ομάδα εξακολουθεί να αναφέρεται ως γηπεδούχος. Διαφορετικά, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

  Τα στοιχήματα Ημιχρόνου θα διευθετούνται στο τέλος του συγκεκριμένου ημιχρόνου (εξαιρείται η παράταση). Σε περίπτωση που ένα συγκεκριμένο ημίχρονο δεν ολοκληρωθεί τα στοιχήματα θα ακυρώνονται, εκτός αν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει καθοριστεί ήδη.

21

Χειμερινά Αθλήματα

 1. Αθλήματα

  Αλπικό Σκι

  Δίαθλο

  Μπόμπσλεϊ

  Cross-Country Σκι

  Ελεύθερο Σκι

  Λουτζ

  Βόρειο Σύνθετο

  Πατινάζ

  Σκέλετον

  Άλμα με Σκι

  Σνόουμπορντ

  Αγορές Γενικής Κατάταξης (συμπεριλαμβάνουν Νικητή/Βάθρο, εξαιρείται η Διαφορά Νίκης)

  Για γεγονότα πολλαπλών σκελών, για παράδειγμα Cross-Country Σκι - Tour de Ski, Άλμα με Σκι - 4 Hills, η διευθέτηση θα βασίζεται στο επίσημη τελική κατάταξη που δημοσιεύεται από τον διοργανωτικό φορέα, ανεξάρτητα από το εάν ή όχι διεξαχθούν όλα τα προγραμματισμένα γεγονότα, με την προϋπόθεση ότι ένα σκέλος έχει ολοκληρωθεί πλήρως. Όπου οι αγορές Γενικής Κατάταξης αλλάζουν μεταξύ των σκελών, τα στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί μετά το τελευταίο ολοκληρωμένο σκέλος, θα είναι άκυρα.

  Αγορές Αγώνα (συμπεριλαμβάνονται Νικητής/Πόντιουμ/Νικητήρια Ήπειρος/Νικητήρια Εθνικότητα)

  Ολα τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση τα επίσημα αποτελέσματα/κατατάξεις της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκι (FIS), της Διεθνούς Ένωσης Skating (ISU), της Διεθνούς Ένωσης Διάθλου (IBU), της Επίσημης Ολυμπιακής Επιτροπής ή οποιουδήποτε επίσημου σώματος, το οποίο εκλαμβάνεται να έχει σχετική αρμοδιότητα για διοργανώσεις και λαμβάνονται υπόψη οποιεσδήποτε ενστάσεις/αποφάσεις κριτών που γίνονται εντός 24 ωρών από την έναρξη του αντίστοιχου γεγονότος. Μετά το πέρας αυτού του χρονικού διαστήματος, επακόλουθες ενστάσεις, ακυρώσεις και/ή εφέσεις δεν θα επηρεάζουν τα στοιχήματα.

  Αν οι συνθήκες ενός συγκεκριμένου αγώνα αλλάξουν από αυτές που έχουν προηγουμένως αναρτηθεί από τον Επίσημο Οργανωτικό Φορέα, τότε τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός και αν η διευθέτηση του στοιχήματος(-ων) έχει ήδη καθοριστεί. Αυτό περιλαμβάνει:

  Αλλαγή στην επίσημη απόσταση (εκτός από Αλπικό Σκι). (Σημείωση: για Cross-Country και Δίαθλο, τα στοιχήματα θα ακυρώνονται αν η επίσημη (αναρτημένη) απόσταση αλλάξει, αλλά θα ισχύουν αν μεταβληθεί η απόσταση της πίστας).

  Λιγότεροι γύροι ή σειρά των γεγονότων, με την εξαίρεση των γεγονότων σε άλμα με σκι, όπου τα αποτελέσματα θα ισχύουν για αγορές που παρέχουν ένα γύρο να έχει ολοκληρωθεί (συμπεριλαμβανομένου του αν το γεγονός/γύρος υπόκειται σε επανέναρξη, αλλά εξαιρούμενης της Διαφοράς Νίκης - δείτε παρακάτω τον κανόνα). Συγκεκριμένα στο Σε-Εξέλιξη Άλμα με Σκι, εάν ένα γεγονός διακοπεί στον 2 γύρο, σημαίνοντας ότι τα αποτελέσματα του γύρου 1 γίνονται το επίσημο αποτέλεσμα του γεγονότος, τότε όποια στοιχήματα τοποθετήθηκαν μετά τη συμπλήρωση του γύρου 1 θα είναι άκυρα.

  Αν ένας συγκεκριμένος αγώνας (καθορισμένος ως: μετά τη γνωστοποίηση της τελικής λίστας συμμετεχόντων) διακοπεί ή αναβληθεί, τα στοιχήματα παραμένουν έγκυρα, με την προϋπόθεση ότι ο αγώνας θα ολοκληρωθεί στην ίδια πίστα/αθλητική εγκατάσταση εντός 24 ωρών (με εξαίρεση τα γεγονότα Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων και Παγκοσμίου Πρωταθλήματος). Αν ο αγώνας διεξαχθεί σε διαφορετική πίστα/αθλητική εγκατάσταση, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα και τα ποσά στοιχηματισμού επιστρέφονται.

  Οι συμμετέχοντες πρέπει να περάσουν την γραμμή/θύρα εκκίνησης για να ισχύουν τα στοιχήματα, διαφορετικά θα είναι άκυρα και τα ποσά στοιχηματισμού θα επιστρέφονται.Στοιχήματα σε οποιοδήποτε συμμετέχοντα, ο οποίος παίρνει μέρος σε ένα προκριματικό για κάποιο συγκεκριμένο γεγονός, αλλά αποτυγχάνει να προκριθεί για τον κυρίως αγώνα, θα λαμβάνονται σαν χαμένα.

  Για σκοπούς διευθέτησης, το αποτέλεσμα ορίζεται σύμφωνα με την παρουσίαση του πόντιουμ, τη στιγμή εκείνη. Ακόλουθοι αποκλεισμοί και/ή εκκλήσεις δεν επηρεάζουν τα στοιχήματα.

  Ειδικά για στοιχηματισμό σε Βόρειο Σύνθετο, αν τα αποτελέσματα του προκαταρκτικού γύρου διοργάνωσης χρησιμοποιούνται για την εκκίνηση του αγώνα cross-country, όλα τα στοιχήματα για το γεγονός θα είναι άκυρα.

  Αγορές Σε-Εξέλιξη Γύρου/Άλματος 1 - Αν ένα γεγονός διακοπεί πριν την ολοκλήρωση του Γύρου 1, τότε τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εκτός και αν η διευθέτηση του στοιχήματος(-ων) έχει ήδη καθοριστεί.

  Εάν ένα γεγονός ξαναρχίσει κατά τη διάρκεια του 1 Γύρου/Άλματος , όλα τα στοιχήματα που προσφέρθηκαν σε αγορές Σε-Εξέλιξη πριν να ξαναρχίσουν θα ακυρωθούν, εκτός και αν η διευθέτηση του στοιχήματος(α) έχει ήδη καθοριστεί.

  Για γεγονότα πολλαπλών σκελών, για παράδειγμα Cross-Country Σκι αντοχής - Τουρ ντε Σκι, Άλμα με Σκι – 4 Hills, για τα head to head γενικής κατάταξης, ένας από τους συμμετέχοντες που αναφέρονται σε έναν αγώνα πρέπει να ολοκληρώσει το γεγονός για να ισχύουν τα στοιχήματα. Όταν τα head to head γενικής κατάταξης αναθεωρούνται και προσφέρονται μεταξύ των σκελών, τα στοιχήματα θα ακυρώνονται, εάν μετά την τοποθέτηση του στοιχήματος ένας ή και οι δύο από τους συμμετέχοντες που αναφέρονται δεν λάβουν περαιτέρω μέρος στην διοργάνωση.

22

Νέτμπολ

 1. Στοίχημα Αγώνα

  Αν το γήπεδο ενός αγώνα αλλάξει, τα στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί ήδη θα ισχύουν με την προϋπόθεση ότι η γηπεδούχος ομάδα παραμένει γηπεδούχος. Αν η έδρα των ομάδων αντιστραφεί, τότε τα στοιχήματα θα ακυρωθούν.

  Το παιχνίδι θα πρέπει να ολοκληρωθεί όλο για να ισχύουν τα στοιχήματα , εκτός και αν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη κριθεί.

  Σε αγορές 2πλής επιλογής, οι κανόνες Push ισχύουν εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Τα πονταρίσματα σε μονά στοιχήματα επιστρέφονται, και σε πολλαπλά/παρολί η επιλογή θεωρείται ως 'μη συμμετέxοντα'.

  Στοιχήματα Σε-Εξέλιξη ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ Παράταση, Εκτός Αν Ορίζεται Διαφορετικά.

  Στοιχήματα Περιόδου Σε-Εξέλιξη ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ Παράταση.

  Στοιχήματα Ημιχρόνου Σε-Εξέλιξη ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ Παράταση.

Βελάκια

 1. Νικητής αγώνα

  Τα κερδισμένα στοιχήματα πρέπει να προβλέπουν τον αδιαφιλονίκητο νικητή της συνάντησης. Για τους σκοπούς αυτής της αγοράς, το επίσημο αποτέλεσμα που δίνεται κατά την ολοκλήρωση του γεγονότος θα χρησιμοποιηθεί για τη διευθέτηση όλων των στοιχημάτων πρωταθλήματος και κυπέλλου, ανεξάρτητα από οποιουσδήποτε αποκλεισμούς ή αλλαγές στους πόντους.

  Όλα τα στοιχήματα παραμένουν έγκυρα όσο ο αγώνας/προσφορά παίζεται στο πλαίσιο του τουρνουά, ανεξάρτητα από αλλαγές σε πρόγραμμα, συνθήκες κ.λπ. εκτός αν συμφωνηθούν άλλες τροποποιήσεις. Αν οι συνθήκες ενός γεγονότος αλλάξουν π.χ. αλλαγή στον αριθμό λεγκς, σετς, όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως άκυρα.

 2. Χάντικαπ 2πλής και 3πλής επιλογής Σκέλους/Σετ

  Σε περίπτωση που ο προγραμματισμένος αριθμός σετ/σκελών δεν συμπληρωθεί, αλλάξει ή διαφέρει από αυτόν που προσφέρθηκε για σκοπούς στοιχήματος, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Εάν το ματς δεν ολοκληρωθεί, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

 3. Head-to-Head

  Όλα τα στοιχήματα «Head to Head» βασίζονται στη γενική αρχή της πρόκρισης στους επόμενους γύρους ενός τουρνουά ή σε νίκη στο τουρνουά, ανάλογα με το σε ποια φάση της διοργάνωσης αναφέρεται ο εκάστοτε αγώνας. Ο παίκτης/ η ομάδα που προκρίνεται στον επόμενο γύρο ή που κερδίζει το τουρνουά θα θεωρείται η νικήτρια επιλογή του στοιχήματος ανεξάρτητα από τη διάρκεια του αγώνα, αποκλεισμούς ή αποσύρσεις παικτών/ ομάδων κτλ. Αυτά τα στοιχήματα απαιτούν τουλάχιστον ένα σετ να ολοκληρωθεί ώστε να ισχύουν. Αν ο αριθμός των σκελών/ σετς αλλάξει, όλα τα υπόλοιπα στοιχήματα θα διευθετούνται ως άκυρα. Για γεγονότα του Premier League darts, μπορεί να προσφέρονται αγορές σε μορφή 3πλής και 2πλής επιλογής. Για σκοπούς διευθέτησης, η αγορά 3πλής επιλογής περιλαμβάνει Ισοπαλία. Σε περίπτωση ισοπαλίας, η αγορά 2πλής επιλογής ακυρώνεται.

 4. Αγορές Σκέλους/Σετ

  Όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται αν το σκέλος/σετ δεν ολοκληρωθεί, εκτός κι αν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί.

 5. Συνολικά σκέλη/σετ

  Εάν το ματς δεν ολοκληρωθεί, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός κι εάν η απαιτούμενη βαθμολογία έχει ξεπεραστεί.

 6. Πρώτος στα 3 Σκέλη

  Οποιοσδήποτε παίκτης θα πρέπει να κερδίσει 3 σκέλη για να ισχύσουν τα στοιχήματα.

 7. Περισσότερα 180

  Αν δεν ολοκληρωθεί το ματς, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

 8. Αγορές Συνόλου 180

  Εάν το ματς ή το σετ/σκέλος δεν ολοκληρωθεί, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός κι αν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί.

 9. Πρώτο 180άρι

  Όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εάν το ματς δεν ολοκληρωθεί, εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί. Αν δεν επιτευχθεί κανένα 180άρι, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

 10. Τερματισμός με 9 βελάκια

  Όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εάν το ματς δεν ολοκληρωθεί, εκτός κι αν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί.

 11. Χρώμα Checkout

  Το κέντρο (Bullseye) μετράει ως κόκκινο. Το σκέλος πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα.

 12. Τερματισμός με 170 στο ματς

  Όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα αν δεν ολοκληρωθεί το ματς, εκτός κι αν το αποτέλεσμα έχει ήδη κριθεί.

 13. Τερματισμός με 9 Βελάκια

  Όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται αν ο αγώνας δεν ολοκληρωθεί, εκτός κι αν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί.

 14. Νικητήριο Διπλό Πρώτου/Τελικού Σκέλους - Χρώμα

  Το κέντρο μετράει ως κόκκινο. Πρέπει να ολοκληρωθεί το σκέλος για να ισχύσουν τα στοιχήματα.

 15. Νικητήριο Διπλό Πρώτου Σκέλους - Αριθμός

  Το κέντρο μετράει ως «οποιοδήποτε άλλο». Πρέπει να ολοκληρωθεί το σκέλος για να ισχύσουν τα στοιχήματα.

24

Ποδηλασία

 1. Όλα τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση τα αποτελέσματα που δημοσιεύονται από τον επίσημο φορέα διοργάνωσης της κούρσας και λαμβάνουν υπόψη οποιεσδήποτε ενστάσεις/αποφάσεις κριτών, οι οποίες γίνονται εντός 24 ωρών, από την αντίστοιχη ώρα έναρξης. Μετά από αυτή την χρονική περίοδο, επακόλουθες ενστάσεις και/ή ακυρώσεις δεν θα επηρεάζουν τα στοιχήματα. Για γεγονότα πολλαπλών ετάπ, σε περίπτωση που τα ετάπ ακυρωθούν, τότε οι επίσημες θέσεις μετά το τελευταίο ολοκληρωμένο ετάπ θα χρησιμοποιούνται για σκοπούς διευθέτησης, δεδομένου ότι ένα ετάπ έχει ολοκληρωθεί πλήρως. Όπου οι αγορές Γενικής Κατάταξης επανεξετάζονται μεταξύ των ετάπ, οποιαδήποτε στοιχήματα τοποθετούνται μετά το τελευταίο ολοκληρωμένο ετάπ θα γίνονται άκυρα.

  Head 2 head θα διευθετούνται με βάση τον ποδηλάτη που έχει εξασφαλίσει την καλύτερη θέση στην κατάταξη του συγκεκριμένου γεγονότος ή σκέλους. Σε περίπτωση ένας ή και οι δύο ποδηλάτες δεν περάσουν τη γραμμή εκκίνησης, τα στοιχήματα ακυρώνονται. Αν και οι δύο ποδηλάτες ξεκινήσουν αλλά δεν καταφέρουν να τερματίσουν στο συγκεκριμένο γεγονός/σκέλος, τότε τα στοιχήματα είναι άκυρα. Αν και οι δύο ξεκινήσουν και μόνο ο ένας τερματίσει, τότε αυτός που τερμάτισε είναι ο νικητής στο στοίχημα.

25

Μπιλιάρδο

 1. Στοίχημα Αγώνα

  Αν ένας αγώνας αρχίσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, τότε ο παίκτης που συνεχίζει στον επόμενο γύρο ή ο παίκτης στον οποίο αποδίδεται η νίκη (βαθμοί) σε μια διοργάνωση, θεωρείται ο νικητής για σκοπούς διευθέτησης.

 2. Στοιχήματα Χάντικαπ / Συνολικού Rack

  Αν δεν συμπληρωθεί ο αριθμός racks σε ένα παιχνίδι, τα στοιχήματα ακυρώνονται. Σε περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί.

 3. Στοιχηματισμός Rack (Τρέχον και Επόμενος)

  Στην περίπτωση ενός συγκεκριμένου rack που δεν παίζεται ή δεν ολοκληρώνεται, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

 4. Επόμενο Rack – Golden Break / Επόμενο Rack – Balls Potted off the Break

  Στην περίπτωση ενός συγκεκριμένου rack που δεν παίζεται, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Μόνο μπάλες που έχουν μπει σε τρύπα νόμιμα θα μετρούν για τη διευθέτηση.

26

Τοξοβολία

 1. Τα Μακροχρόνια Στοιχήματα δεν θα ισχύουν για μη-συμμετέχοντες. Η παρουσίαση του βάθρου καθορίζει τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Τυχόν μετέπειτα αλλαγές ή ενστάσεις δεν αλλάζουν τη διευθέτηση.

  Στοίχημα Αγώνα - Στην περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, οι ακόλουθες αγορές θα είναι άκυρες, εκτός κι αν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει καθοριστεί:

  Να Νικήσει τον Αγώνα.

  Σύνολο Πόντων (2πλής Επιλογής).

  Νικητής Σετ (3πλής Επιλογής).

  Νικητής End (3πλής Επιλογής)

  Για σκοπούς στοιχηματισμού, τα Έξτρα Βέλη δεν μετρούν.

27

Canoe/Kayak

 1. Τα Μακροχρόνια Στοιχήματα δεν θα ισχύουν για μη-συμμετέχοντες. Η παρουσίαση του βάθρου λαμβάνεται υπόψη για τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Μετέπειτα αποκλεισμοί ή ενστάσεις, δεν επηρεάζουν τα στοιχήματα.

28

Αυστραλιανοί Κανόνες

 1. Όλες οι αγορές αγώνα θα διευθετούνται συμπεριλαμβάνοντας παράταση αν παιχτεί, εκτός αν έχει οριστεί διαφορετικά. Πρέπει να συμπληρωθεί η κανονική περίοδος για να μετρήσουν τα στοιχήματα, εκτός και αν έχει οριστεί διαφορετικά. Αν η διάρκεια ενός αγώνα αλλάξει από τον διοργανωτικό φορέα πριν την έναρξη του παιχνιδιού, η νέα διάρκεια του αγώνα θα λαμβάνεται ως η επίσημη κανονική διάρκεια για αυτό τον αγώνα, και όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν εφόσον αυτή η νέα κανονική διάρκεια ολοκληρωθεί.

 2. Αγώνες Που Διακόπηκαν

  Εάν ένας αγώνας διακοπεί, αλλά στη συνέχεια συνεχίστηκε (από το σημείο στον αγώνα στον οποίο διακόπηκε) και παίχτηκε μέχρι το τέλος, εντός 24 ωρών από τον αρχικό προγραμματισμένο χρόνο αγώνα, όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν στο αγώνα.

  Διαφορετικά, εάν ο αγώνας συνεχιστεί αλλά δεν ολοκληρωθεί εντός 24 ωρών από τον αρχικό προγραμματισμένο χρόνο αγώνα, αυτό θα θεωρηθεί ως εγκατάλειψη και τα στοιχήματα στον αρχικό αγώνα θα είναι άκυρα, εκτός από εκείνα τα στοιχήματα των οποίων το αποτέλεσμα είχε ήδη καθοριστεί, πριν την αρχική διακοπή στον αγώνα.

  Εάν ένας αγώνας διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο και ξαναπαιχτεί πλήρως, αυτό θα θεωρηθεί εγκατάλειψη και τα στοιχήματα στον αρχικό αγώνα θα είναι άκυρα, εκτός από αυτά τα στοιχήματα των οποίων το αποτέλεσμα είχε ήδη καθοριστεί, πριν από την αρχική διακοπή στον αγώνα.

 3. Αλλαγή συνθηκών διεξαγωγής αγώνα

  Αν το γήπεδο διεξαγωγής του αγώνα αλλάξει, τότε τα στοιχήματα θα ισχύσουν με την προϋπόθεση ότι η γηπεδούχος ομάδα εξακολουθεί να είναι γηπεδούχος. Αν αντιστραφούν γηπεδούχος και φιλοξενούμενος,τότε τα στοιχήματα είναι άκυρα.

 4. Ημίχρονο/Τελικό - Διαφορά Νίκης

  Προβλέπετε τον συνδυασμό ομάδας και διαφορά νίκης του συγκεκριμένου αγώνα στο ημίχρονο και στο τελικό συμπεριλαμβάνοντας την παράταση αν παιχτεί.

 5. Ομάδα Να Σκοράρει Πρώτη

  Η αγορά καλύπτει οποιοδήποτε σκοράρισμα π.χ. Γκολ/Behind για σκοπούς διευθέτησης.

 6. Ομάδα Να Σκοράρει Το Πρώτο Γκολ

  Η αγορά καλύπτει μόνο το Γκολ για σκοπούς διευθέτησης.

 7. Πρώτος Παίκτης Που Θα Σκοράρει /Τελευταίος Παίκτης Που Θα Σκοράρει/Να Σκοράρει ένα Γκολ/Ο Παίκτης να σκοράρει 2, 3 Ή Περισσότερα

  Τα στοιχήματα σε παίκτες που δεν συμμετέχουν στον αγώνα θα είναι άκυρα. Αν ο παίκτης σας είναι ένας από τους εναλλασόμενους/που αντικαθίστανται παίκτες, τότε το στοίχημά σας ισχύει, εφόσον ο παίκτης μπει στο γήπεδο του αγώνα. Όλοι οι παίκτες που συμμετέχουν σε έναν αγώνα, θα θεωρούνται και συμμετέχοντες για τον στοιχηματισμό σε Πρώτο Παίκτη Που Θα Σκοράρει, Τελευταίο Παίκτη Που Θα Σκοράρει, Να Σκοράρει ένα Γκολ και Ο Παίκτης να σκοράρει 2, 3 ή περισσότερα γκολ. Οποιαδήποτε επιλογή Άλλου Παίκτη, περιλαμβάνει κάθε παίκτη που δεν αναφέρεται, για σκοπούς διευθέτησης. Για αγορές Πρώτου Σκόρερ, τα στοιχήματα για ιατρική αντικατάσταση θα είναι άκυρα, αν οι παίκτες δεν έχουν μπει στο γήπεδο του αγώνα πριν το πρώτο γκολ.

 8. Παίκτης του Αγώνα

  Η διευθέτηση θα βασίζεται στον παίκτη που θα κρίνεται ως ο Νικητής Μεταλλίου στον συγκεκριμένο αγώνα. Στοιχήματα σε παίκτες που δεν συμμετέχουν στην αναμέτρηση, θα είναι άκυρα. Ισχύουν κανόνες ισοπαλίας (Dead-Heat).

 9. Scorecast (Διαφορά Νίκης και Παίκτης να Σκοράρει το Πρώτο Γκολ)

  Η διευθέτηση για όλες τις αγορές βασίζεται στο πρώτο γκολ που θα σημειωθεί αντίθετα με το πρώτο σκορ. Αν ο παίκτης σας είναι ένας από τους 4 εναλλασόμενους παίκτες, τότε το στοίχημά σας ισχύει. Αν δεν λάβει μέρος στον αγώνα, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Αν ένας αγώνας αναβληθεί αφότου ένα γκολ έχει σημειωθεί, τότε όλα τα στοιχήματα θα διευθετηθούν ως μονά στον πρώτο σκόρερ στις κατάλληλες αποδόσεις.

 10. Wincast (Ομάδα να Κερδίσει και Παίκτης να Σκοράρει το Πρώτο Γκολ)

  Η διευθέτηση για όλες τις αγορές βασίζεται στο πρώτο γκολ που θα σημειωθεί αντίθετα με το πρώτο σκορ. Αν ο παίκτης σας είναι ένας από τους 4 εναλλασόμενους παίκτες, τότε το στοίχημά σας ισχύει. Αν δεν λάβει μέρος στον αγώνα, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Αν ένας αγώνας αναβληθεί αφότου ένα γκολ έχει σημειωθεί, τότε όλα τα στοιχήματα θα διευθετηθούν ως μονά στον πρώτο σκόρερ στις κατάλληλες αποδόσεις.

 11. Timecast (Χρόνος του Πρώτου Γκολ και Παίκτης να Σκοράρει Πρώτος)

  Η διευθέτηση για όλες τις αγορές βασίζεται στο πρώτο γκολ που θα σημειωθεί αντίθετα με το πρώτο σκορ. Αν ο παίκτης σας είναι ένας από τους 4 εναλλασόμενους παίκτες, τότε το στοίχημά σας ισχύει. Αν δεν λάβει μέρος στον αγώνα, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

 12. Ημίχρονο με το Υψηλότερο Σκορ

  Αν και τα δύο ημίχρονα λήξουν ίσα, τα στοιχήματα θα διευθετούνται σαν ισοπαλία. Αν ένας αγώνας πάει στην παράταση τότε αυτή θα συμπεριλαμβάνεται για λόγους διευθέτησης (θεωρούμενη συνέχεια του δεύτερου ημιχρόνου).

 13. Tribet

  Αν ο αγώνας τελειώσει σε Ισοπαλία, τα στοιχήματα θα διευθετούνται όπως η επιλογή Οποιοδήποτε άλλο Αποτέλεσμα.

 14. Περισσότερα Disposals (συμπεριλαμβανομένων των Head 2 Head) / Συνολικά Disposals Παίκτη / Ειδικά για Disposals / Περισσότερα Contested Marks / Συνολικά Contested Marks / Περισσότερα Marks Εντός 50m / Συνολικά Marks Εντός 50m

  Τα στοιχήματα σε παίκτες που δεν συμμετέχουν στον αγώνα θα είναι άκυρα. Αν ο παίκτης σας είναι ένας από τους εναλλασόμενους/που αντικαθίστανται παίκτες, τότε το στοίχημά σας ισχύει, εφόσον ο παίκτης μπει στο γήπεδο του αγώνα.

  Για αγορές στατιστικών στοιχείων, που συμπεριλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε disposals, goal kickers και marks, η διευθέτηση θα βασίζεται σε στατιστικά από την επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης.

  Tα disposals αναφέρονται στον υπολογισμό των kicks και handballs και μερικές φορές αναφέρονται ως κατοχές. Για τις αγορές που βασίζονται στον παίκτη, τα στοιχήματα θα επιστρέφονται για τον κάθε παίκτη, όταν αυτός ο παίκτης δεν έχει μπει στο γήπεδο του αγώνα.

  Οι αγορές disposals διευθετούνται μόνο για τους αναγραφόμενους παίκτες. Για head to heads παίκτη και οι δύο παίκτες πρέπει να μπουν στο γήπεδο του αγώνα.

 15. Αγορές Κανονικής Σεζόν

  Για αγορές που βασίζονται σε στατιστικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, disposals, tackles, goal kickers και marks, η διευθέτηση θα βασίζεται σε στατιστικά στοιχεία από την επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης.

 16. Αγορές Σειράς Τελικών

  Η Σειρά Τελικών ορίζεται ως όλοι οι Τελικοί Αποκλεισμού, Τελικοί Πρόκρισης, Ημιτελικοί, Προκριματικοί Τελικοί και ο Μεγάλος Τελικός. Για τις αγορές που βασίζονται σε στατιστικά, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων σε, disposals, tackles, goal kickers και marks. Η διευθέτηση θα γίνεται με βάση τα στατιστικά από την επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης.

  Οι αγορές Συγκεκριμένης ''Εβδομάδας'' Σειράς Τελικών θα διευθετούνται με βάση την επίσημη μορφή της Σειράς Τελικών όπως αυτή δημοσιεύεται στην AFL ιστοσελίδα. Στην περίπτωση που η ολόκληρη σχεδιασμένη ''Εβδομάδα'' αγώνων δεν ολοκληρωθεί πλήρως, τα πονταρίσματα θα επιστρέφονται.

 17. Αγορές Σε-Εξέλιξη

  Οι αγορές Σε - Εξέλιξη θα διευθετούνται συμπεριλαμβανομένης της παράτασης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Για να ισχύουν τα στοιχήματα πρέπει να ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια του αγώνα, εκτός αν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει ήδη καθοριστεί.

  Για στοιχηματισμό περιόδου σε περίπτωση που μια συγκεκριμένη περίοδος δεν ολοκληρωθεί τα στοιχήματα θα ακυρώνονται, εκτός αν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένη αγοράς έχει καθοριστεί ήδη. Αν ένα παιχνίδι οδηγηθεί στην παράταση, τότε αυτή θα συμπεριληφθεί για λόγους διευθέτησης (δεδομένης της συνέχειας της τέταρτης περιόδου).

  Για όλα τα στοιχήματα ημιχρόνου σε περίπτωση που ένα συγκεκριμένο ημίχρονο δεν ολοκληρωθεί όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός αν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένη αγοράς έχει ήδη καθοριστεί. Αν ένα παιχνίδι οδηγηθεί στην παράταση, τότε αυτή θα συμπεριληφθεί για λόγους διευθέτησης (δεδομένης της συνέχειας του δεύτερου ημιχρόνου).

  Για στοιχηματισμό Δεκαλέπτου, σε περίπτωση που το καθορισμένο δεκάλεπτο δεν ολοκληρωθεί τα στοιχήματα θα ακυρώνονται (εκτός κι αν το συγκεκριμένο αποτέλεσμα αγοράς έχει ήδη καθοριστεί).

  Πρώτος Σκόρερ Περιόδου και Σκόρερ Περιόδου Οποιαδήποτε Στιγμή - Όλοι οι παίκτες που λαμβάνουν μέρος σε ένα αγώνα θα θεωρούνται συμμετέχοντες για όλες τις Αγορές Σκόρερ. Η επιλογή Οποιοσδήποτε Άλλος Παίκτης, περιλαμβάνει οποιονδήποτε παίκτη που δεν υπάρχει στη λίστα, για λόγους διευθέτησης. Σε περίπτωση που δεν σημειωθεί κάποιο γκολ στην αντίστοιχη περίοδο τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

 18. Στοίχημα Σεζόν

  Με εξαίρεση τον νικητή Premiership, οι αγορές σεζόν της AFL που προσφέρονται θα είναι μόνο κανονικής περιόδου, και βασιζόμενες στην επίσημη AFL κλίμακα. Αν οι ομάδες οποιασδήποτε αγοράς είναι ισόπαλες, νικήτρια θα θεωρείται η ομάδα με το καλύτερο ποσοστό. (το χειρότερο ποσοστό για το Wooden Spoon).

  Περισσότερες Ήττες (Κανονική Περίοδος) - Διευθετούνται στην ομάδα που θα καταγράψει τις περισσότερες ήττες κατά τη διάρκεια την κανονικής περιόδου. Στην περίπτωση που δύο ή περισσότερες ομάδες καταγράψουν τον ίδιο αριθμό ηττών, νικήτρια θα θεωρείται η ομάδα με την χειρότερη διαφορά ποσοστού σκοραρίσματος υπερ και κατά. Η Κανονική Περίοδος πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα.

  Χάντικαπ Κανονικής Σεζόν - Η διευθέτηση καθορίζεται μετά την πρόσθεση των χάντικαπ πόντων στο τελικό σύνολο πόντων Κανονικής Σεζόν στη διοργάνωση για όλες τις ομάδες. Ισχύουν κανόνες ισοβαθμίας dead-heat (τα ποσοστιαία στατιστικά δεν λαμβάνονται υπόψη). Για τον σκοπό αυτής της αγοράς, οποιεσδήποτε αφαιρέσεις βαθμών δεν μετρούν.

  Τελευταία Ομάδα Που Θα Ηττηθεί - Αν πολλαπλές ομάδες είναι αυτές που θα ηττηθούν τελευταίες στον ίδιο γύρο, θα εφαρμόζονται κανόνες Dead Heat.

  Για όλες τις συγκεκριμένες αγορές Νικητή Σεζόν και Τουρνουά, συμπεριλαμβάνοντας αγορές όπως Να Κερδίσει Τον Όμιλο / Να Φτάσει Στον Τελικό / Ονόματα Φιναλίστ, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα αν ο προγραμματισμένος αριθμός παιχνιδιών δεν ολοκληρωθεί, εκτός και αν το αποτέλεσμα είναι ήδη καθορισμένο. Επακόλουθοι αποκλεισμοί ή ενστάσεις δεν θα επηρεάσουν τα στοιχήματα.

  Αν μια συγκεκριμένη σειρά γεγονότων, σταδίων ή γύρων (π.χ. Φάση Ομίλου), ή μια διοργάνωση δεν ολοκληρωθεί συνολικά για οποιονδήποτε λόγο, τότε όπου τα στοιχήματα έχουν τοποθετηθεί σε μια αγορά μετά το τελικό ολοκληρωμένο σχετικό γεγονός, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

29

Combat sports

 1. Τα Μακροχρόνια Στοιχήματα δεν θα ισχύουν για μη-συμμετέχοντες. Όπου ισχύει, η παρουσίαση του βάθρου θα καθορίζει τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Επακόλουθες ακυρώσεις και/ή ενστάσεις δεν θα επηρεάζουν τα στοιχήματα.

  Προσφέρονται αποδόσεις για κάθε αθλητή για να κερδίσει τον αγώνα. Σε περίπτωση ισοπαλίας, τα στοιχήματα ακυρώνονται. Επίσης σε περίπτωση αντικατάστασης αθλητή, τα στοιχήματα ακυρώνονται.

30

Χόκεϊ

 1. H παρουσίαση του βάθρου θα καθορίζει τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Επακόλουθες ακυρώσεις και/ή ενστάσεις δεν θα επηρεάζουν τα στοιχήματα.

  Οι αναβληθέντες αγώνες είναι άκυροι, εκτός κι αν προγραμματιστούν ξανά και παιχτούν εντός 24 ωρών από τον αρχικό προγραμματισμένο χρόνο αγώνα.

  Εάν ένας αγώνας διακοπεί, αλλά στη συνέχεια συνεχίστηκε (από το σημείο στον αγώνα στον οποίο διακόπηκε) και παίχτηκε μέχρι το τέλος, εντός 24 ωρών από τον αρχικό προγραμματισμένο χρόνο αγώνα, όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν στο αγώνα.

  Διαφορετικά, εάν ο αγώνας συνεχιστεί αλλά δεν ολοκληρωθεί εντός 24 ωρών από τον αρχικό προγραμματισμένο χρόνο αγώνα, αυτό θα θεωρηθεί ως εγκατάλειψη και τα στοιχήματα στον αρχικό αγώνα θα είναι άκυρα, εκτός από εκείνα τα στοιχήματα των οποίων το αποτέλεσμα είχε ήδη καθοριστεί, πριν την αρχική διακοπή στον αγώνα.

  Εάν ένας αγώνας διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο και ξαναπαιχτεί πλήρως, αυτό θα θεωρηθεί εγκατάλειψη και τα στοιχήματα στον αρχικό αγώνα θα είναι άκυρα, εκτός από αυτά τα στοιχήματα των οποίων το αποτέλεσμα είχε ήδη καθοριστεί, πριν από την αρχική διακοπή στον αγώνα.

  Αν έχει αλλάξει η έδρα διεξαγωγής του αγώνα, ισχύουν τα στοιχήματα με την προϋπόθεση ότι ο γηπεδούχος παραμένει γηπεδούχος. Αν αντιστραφούν ο γηπεδούχος και ο φιλοξενούμενος, τότε τα στοιχήματα είναι άκυρα.

  Ο αγώνας θα πρέπει να ολοκληρωθεί όλος για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός αν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί.

  Στις αγορές 2 επιλογών οι κανόνες Push εφαρμόζονται εκτός και αν δηλωθεί διαφορετικά παρακάτω.Τα κέρδη στα μονά στοιχήματα επιστρέφονται, και σε πολλαπλά/παρολί η επιλογή θεωρείται ως μη γενόμενη.

  Ημίχρονο/Τελικό - Προβλέψτε το αποτέλεσμα στο ημίχρονο και στο τέλος της κανονικής διάρκειας.

  Ειδικά για το Rink Χόκεϊ, η διευθέτηση θα βασίζεται σε όλους τους βασικούς Κανόνες Χόκεϊ.

  Στα Ζωντανά σε Εξέλιξη Στοιχήματα Δεν Συμπεριλαμβάνεται Παράταση εκτός και αν οριστεί διαφορετικά

  Να Κερδίσει τον Αγώνα (Διπλής Επιλογής) / Να Προκριθεί / Να Σηκώσει Το Κύπελλο / Μέθοδος Νίκης / Πέναλτι Νικητή / Επόμενο Πέναλτι Ομάδας - Συμπεριλαμβάνουν παράταση/πέναλτι.

  Να νικήσει στην Παράταση- Περιλαμβάνει την παράταση μόνο και όχι τα πέναλτι που γίνονται.

31

Σέρφινγκ

 1. Στοίχημα Νικητή - Οι συμμετέχοντες πρέπει να ξεκινήσουν τον πρώτο γύρο μιας διοργάνωσης για να ισχύουν τα στοιχήματα. Η κατάταξη την ώρα της παρουσίασης στο βάθρο (με βάση τα επίσημα αποτελέσματα της ASP) θα καθορίζει την διευθέτηση των στοιχημάτων. Ακυρώσεις και ενστάσεις που γίνονται μετά δεν επηρεάζουν τα στοιχήματα.

  Head 2 Head - Θα διευθετούνται με βάση το ποιός αθλητής θα προχωρήσει περισσότερο σε μια διοργάνωση. Αν και οι δύο επιλεγμένοι συμμετέχοντες αποκλειστούν στον ίδιο γύρο, τότε νικητής, για τους σκοπούς του στοιχήματος, θα θεωρείται ο αθλητής με το μεγαλύτερο σκορ στον συγκεκριμένο γύρο. Σε περίπτωση ισοπαλίας, τα στοιχήματα είναι άκυρα. Και οι δύο επιλεγμένοι αθλητές σε Match-up πρέπει να συμμετάσχουν στον Γύρο 1 για να ισχύουν τα στοιχήματα.

  Νικητής Σειράς - Όλοι οι σέρφερ πρέπει να μπουν στο Νερό για την συγκεκριμένη Σειρά έτσι ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα, διαφορετικά θα είναι άκυρα και τα ποσά θα επιστρέφονται (για σκοπούς διευθέτησης, τα Τάι-Μπρέικερ μετρούν).

  Να Προκριθεί στους Προημιτελικούς - Όλοι οι σέρφερ πρέπει να μπουν στο Νερό για την συγκεκριμένη Σειρά έτσι ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα, διαφορετικά θα είναι άκυρα και τα ποσά θα επιστρέφονται. Η διευθέτηση βασίζεται στους δύο σέρφερ που θα προκριθούν στους Προημιτελικούς, από την συγκεκριμένη σειρά.

32

Ολυμπιακοί Αγώνες

 1. Τα στοιχήματα θα διευθετούνται βάσει των επίσημων αποτελεσμάτων, ανεξάρτητα από τυχόν μεταγενέστερους αποκλεισμούς, τιμωρίες ή προκύπτουσες αλλαγές στις συνθέσεις των ομάδων, μετά την αρχική διαμόρφωσή τους. Θα χρησιμοποιούνται στατιστικά από τον επίσημο πάροχο σκορ ή την επίσημη ιστοσελίδα της αντίστοιχης διοργάνωσης για τη διευθέτηση των στοιχημάτων.

  Σε περίπτωση που κάποιος αθλητής ή κάποια ομάδα δεν λάβει μέρος σε καμία φάση της διοργάνωσης για οποιοδήποτε λόγο, όλα τα στοιχήματα που αναφέρονται σε αυτούς για το συγκεκριμένο σπορ ή κατηγορία, θα διευθετηθούν με απόδοση 1.00. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, τα στοιχήματα θα διευθετούνται αντίστοιχα με το επίσημο τελικό αποτέλεσμα.

  Ισχύουν κανόνες dead-heat σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι αθλητές ή ομάδες μοιραστούν την ίδια θέση.

  Σε περίπτωση Mercy Rule/Slaughter Rule, όλα τα στοιχήματα θα διευθετηθούν με το σκορ κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του (τρέχον σκορ τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο).

33

Κέρλινγκ

 1. Τα Μακροχρόνια Στοιχήματα δεν θα ισχύουν για μη-συμμετέχοντες. Στοίχημα Αγώνα - Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση το τελικό σκορ. Για σκοπούς διευθέτησης, υπολογίζονται τα επιπλέον ends.

  Στοίχημα σε End - Αν δεν προσφέρεται απόδοση για end χωρίς σκορ και το αποτέλεσμα δεν υπάρχει σκορ (0-0), τα στοιχήματα ακυρώνονται.

  Αναβληθέντες αγώνες είναι άκυροι, εκτός κι αν επαναπρογραμματιστούν και παιχθούν εντός 24 ωρών από την αρχικά προγραμματισμένη ώρα του αγώνα.

  Αν ένας αγώνας διακοπεί αλλά ακολούθως συνεχιστεί (από το σημείο στο οποίο ο αγώνας διεκόπη) και παιχθεί έως την ολοκλήρωσή του εντός 24 ωρών από την αρχικά προγραμματισμένη ώρα του αγώνα, όλα τα στοιχήματα στον αγώνα αυτόν θα ισχύουν.

34

Kabaddi

 1. Στοίχημα Αγώνα

  Εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά, όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση το σκορ στο τέλος της προγραμματισμένης κανονικής διάρκειας των 40 λεπτών, εξαιρουμένης της παράτασης αν παιχτεί. Εάν ο προγραμματισμένος χρόνος διάρκειας των 40 λεπτών δεν παιχτεί, τότε τα στοιχήματα θα ακυρώνονται, με εξαίρεση τις αγορές όπου το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί.

  Οι ακόλουθες αγορές περιλαμβάνουν Παράταση/Golden Raid για σκοπούς διευθέτησης:

  Να Κερδίσει στην Παράταση/Golden Raid

  Εάν το γήπεδο για έναν αγώνα αλλάξει, τότε τα στοιχήματα που έχουν ήδη τοποθετηθεί θα παραμείνουν, δεδομένου ότι η γηπεδούχος ομάδα παραμένει ως γηπεδούχος. Εάν η γηπεδούχος και η φιλοξενούμενη ομάδα για ένα συγκεκριμένο αγώνα, παίξουν τον αγώνα στο γήπεδο της φιλοξενούμενης ομάδας, τότε τα στοιχήματα θα παραμένουν, με την προϋπόθεση ότι η γηπεδούχος ομάδα θεωρείται ακόμα γηπεδούχος, διαφορετικά τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

  Οποιοσδήποτε αναβληθέντας ή ακυρωμένος αγώνας θα λαμβάνεται ως μη συμμετέχων για λόγους διευθέτησης, εκτός και αν παιχτεί εντός 24 ωρών από την αρχική ώρα έναρξης.

 2. Στοίχημα Ημιχρόνου

  Το καθορισμένο ημίχρονο πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός εάν έχει ήδη καθοριστεί το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς, εξαιρουμένης της παράτασης αν παιχτεί.

Χάντμπολ

 1. Στοίχημα Αγώνα

  Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση το σκορ στο τέλος της κανονικής διάρκειας και δεν περιλαμβάνουν παράταση. Αν ο τόπος διεξαγωγής του αγώνα έχει αλλάξει, τότε τα στοιχήματα που έχουν ήδη τοποθετηθεί θα ισχύουν, με την προϋπόθεση η γηπεδούχος ομάδα να εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται ως τέτοια. Αν η γηπεδούχος ομάδα και η φιλοξενούμενη ομάδα ενός αγώνα έχουν αντιστραφεί, τότε τα στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί με την αρχική ομάδα ως γηπεδούχο ακυρώνονται.

 2. Αγώνες που έχουν αναβληθεί, μεταφέρονται ή διακόπτονται

  Αγώνας ο οποίος δεν έχει διεξαχθεί ή έχει αναβληθεί, δεν θα λαμβάνεται υπόψη στη διευθέτηση ενός στοιχήματος εκτός αν διεξαχθεί σε 24 ώρες από την αρχική ώρα έναρξης.

 3. Στοιχήματα Παιχνιδιού

  Όλα τα στοιχήματα ενός παιχνιδιού, που συμπεριλαμβάνουν τις παρακάτω αγορές, θα διευθετούνται σύμφωνα με την κανονική διάρκεια του αγώνα (τυχόν παράταση δεν συμπεριλαμβάνεται): Ομάδα με το μεγαλύτερο σκορ ημιχρόνου, Ημίχρονο με το μεγαλύτερο σκορ, Συνολικά τέρματα αγώνα Μονά/Ζυγά, Συνολικά τέρματα ομάδας Μονά/Ζυγά, Διαφορά Νίκης, Ημίχρονο/Τελικό, Πρώτη ομάδα που θα φτάσει τα Χ τέρματα. Στα Προϋποθετικά παικτών περιλαμβάνεται και η Παράταση ενω δεν περιλαμβάνεται η διαδικασία των Πέναλτι.

 4. Πρώτος Σκόρερ Διοργάνωσης / Κορυφαίος Σκόρερ Ομάδας

  Τα τέρματα που επιτυγχάνονται στα 60 λεπτά του αγώνα και στην παράταση, μετρούν στη διευθέτηση των στοιχημάτων ενώ δεν μετρούν τα τέρματα που επιτυγχάνονται στη διαδικασία των πέναλτι. Σε περίπτωση ισοβαθμίας ισχύουν οι κανόνες Dead-Heat. Αν ένας παίκτης λαμβάνει μέρος σε τουρνουά τα στοιχήματα ισχύουν.

 5. MVP Διοργάνωσης/ Τερματοφύλακας All Star Ομάδας Διοργάνωσης / Καλύτερος Αμυντικός Διοργάνωσης / Fair Play Ομάδα

  Η διευθέτηση θα βασίζεται στα αποτέλεσματα όπως δημοσιεύονται από τον επίσημο φορέα της διοργάνωσης.

 6. Στοιχηματισμός Σε-Εξέλιξη

  Ένας αγώνας πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα (εκτός κι αν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει ήδη καθοριστεί). Όλες οι αγορές αγώνα Σε-Εξέλιξη δεν περιλαμβάνουν τυχόν παράταση, εκτός από τις ακόλουθες:

  Να Προκριθεί

  Να Σηκώσει το Τρόπαιο

  Να Νικήσει τον Αγώνα (συμπεριλ. Παράταση/Πέναλτι) - αν ο αγώνας καθοριστεί στην κανονική διάρκεια, αυτή η αγορά θα διευθετείται στο αποτέλεσμα εκείνη τη στιγμή.

  Για στοίχημα ημιχρόνου Σε-Εξέλιξη, το αναφερόμενο ημίχρονο πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα (εκτός κι αν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει ήδη καθοριστεί). Όλα τα στοιχήματα ημιχρόνου Σε-Εξέλιξη δεν περιλαμβάνουν τυχόν Παράταση.

  Χάντικαπ/Σύνολο Γκολ/Αποτέλεσμα/Γκολ Ομάδας/Συνολικά Γκολ Μονά-Ζυγά/Διαφορά Νίκης/Πρώτο Γκολ Ημιχρόνου/Ισοπαλία 'Oχι Στοίχημα/Διπλή Ευκαιρία/Αγορές "Πρώτη Ομάδα Σε"

  Για αγορές δεκαλέπτων Σε-Εξέλιξη, το αναφερόμενο 10λεπτο πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα (εκτός κι αν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει ήδη καθοριστεί):

  Χάντικαπ/Σύνολο Γκολ/Αποτέλεσμα/Γκολ Ομάδας/Συνολικά Γκολ Μονά-Ζυγά/Διαφορά Νίκης/Αγορές "Πρώτη Ομάδα Σε"

Βόλεϊ

 1. Σε περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, τότε όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός αν συγκεκριμένη αγορά έχει ήδη κριθεί. Σε περίπτωση που υπάρξει αλλαγή στο σκορ μετά από υπόδειξη διαιτητή, τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα σε όλες τις αγορές. Εάν ο τόπος διεξαγωγής του αγώνα έχει αλλάξει, τότε τα στοιχήματα που έχουν ήδη τοποθετηθεί, θα ισχύουν με την προϋπόθεση η γηπεδούχος ομάδα να εξακολουθεί να διατηρεί την ιδιότητά της ως κάτοχος της έδρας. Αν η γηπεδούχος ομάδας και η φιλοξενούμενη ομάδα ενός αγώνα έχουν αντιστραφεί, τότε τα στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί με την αρχική ομάδα ως γηπεδούχο ακυρώνονται. Εάν ένας αγώνας διακοπεί, αλλά στη συνέχεια συνεχίστηκε (από το σημείο στον αγώνα στον οποίο διακόπηκε) και παίχτηκε μέχρι το τέλος, εντός 24 ωρών από τον αρχικό προγραμματισμένο χρόνο αγώνα, όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν στο αγώνα. Διαφορετικά, εάν ο αγώνας συνεχιστεί αλλά δεν ολοκληρωθεί εντός 24 ωρών από τον αρχικό προγραμματισμένο χρόνο αγώνα, αυτό θα θεωρηθεί ως εγκατάλειψη και τα στοιχήματα στον αρχικό αγώνα θα είναι άκυρα, εκτός από εκείνα τα στοιχήματα των οποίων το αποτέλεσμα είχε ήδη καθοριστεί, πριν την αρχική διακοπή στον αγώνα.

  Για διοργανώσεις όπου ισοπαλίες μετά από διπλούς αγώνες έχουν ένα «χρυσό σετ» για να καθορίσει ποια ομάδα θα προκριθεί (στην περίπτωση όπου υπάρχει ισοπαλία στoυς κερδισμένους αγώνες), τότε το «χρυσό σετ» δεν υπολογίζεται για σκοπούς διευθέτησης.

 2. Στοίχημα σετ (Σωστό Σκορ)

  Το στοίχημα αφορά το σωστό τελικό σκορ στα σετ.

 3. Νικητής σετ

  Το στοίχημα αφορά τον νικητή συγκεκριμένου σετ. Το συγκεκριμένο σετ θα πρέπει να ολοκληρωθεί σύμφωνα με τους κανόνες του εκάστοτε διαγωνισμού για να ισχύουν τα στοιχήματα.

  Στην αγορά Πρώτος σκόρερ θα πρέπει ο προσφερόμενος αθλητής να λάβει μέρος στον αγώνα/γεγονός/τουρνουά για να θεωρηθούν έγκυρα τα στοιχήματα σε αυτόν. Αν ένας αθλητής δεν αγωνιστεί, τα στοιχήματα σε άλλους αθλητές δεν επηρεάζονται. Ισχύουν κανόνες dead heat.

 4. Να Προκριθεί

  Θα διευθετείται η ομάδα που θα προκρίνεται στον επόμενο γύρο της συγκεκριμένης διοργάνωσης, και θα περιλαμβάνει το αποτέλεσμα ενός Χρυσού Σετ αν αυτό παιχθεί.

 5. Προυποθετικά Παικτών

  Τα στοιχήματα «Head to Head» και «Over/Under» που περιλαμβάνουν την επίδοση ενός ή περισσότερων παικτών στον αγώνα/το γεγονός/το τουρνουά θεωρούνται έγκυρα, με την προϋπόθεση όλοι οι καταχωρισμένοι παίκτες να λάβουν μέρος στον αγώνα/το γεγονός/το τουρνουά σε κάποια φάση. Στην αγορά Πρώτος σκόρερ θα πρέπει ο προσφερόμενος αθλητής να λάβει μέρος στον αγώνα/γεγονός/τουρνουά για να θεωρηθούν έγκυρα τα στοιχήματα σε αυτόν. Αν ένας αθλητής δεν αγωνιστεί, τα στοιχήματα σε άλλους αθλητές δεν επηρεάζονται. Ισχύουν κανόνες dead heat.Το «χρυσό σετ» υπολογίζεται για σκοπούς διευθέτησης.

37

Μπιτς Βολεϊ

 1. Σε περίπτωση που αγώνας αρχίζει αλλά δεν ολοκληρώνεται, τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός κι αν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει ήδη καθοριστεί, ή εκτός αν δεν υπάρχει τρόπος το σετ και/ή ο αγώνας να έρθει στο φυσικό του τέλος χωρίς να καθοριστεί το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης αγοράς.

  Για παράδειγμα αν ένα σετ διακοπεί στο 18-17, τα στοιχήματα στο Over/Under 35,5 Συνολικοί Πόντοι Σετ θα διευθετηθούν ως κερδισμένα/χαμένα ανάλογα, αφού οποιαδήποτε φυσική κατάληξη του σετ θα απέφερε τουλάχιστον 36 πόντους.

  Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους δηλωθέντες παίκτες στο παιχνίδι αλλάζει πριν από την έναρξη του αγώνα, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται. Σε περίπτωση που ο αγώνας αρχίζει αλλά δεν ολοκληρώνεται, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός από αγορές που έχουν ήδη κριθεί.

  Σε περίπτωση που αγώνας αρχίζει αλλά δεν ολοκληρώνεται, τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός κι αν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει ήδη καθοριστεί, ή εκτός αν δεν υπάρχει τρόπος το σετ και/ή ο αγώνας να έρθει στο φυσικό του τέλος χωρίς να καθοριστεί το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης αγοράς.

  Για παράδειγμα αν ένα σετ διακοπεί στο 18-17, τα στοιχήματα στο Over/Under 35,5 Συνολικοί Πόντοι Σετ θα διευθετηθούν ως κερδισμένα/χαμένα ανάλογα, αφού οποιαδήποτε φυσική κατάληξη του σετ θα απέφερε τουλάχιστον 36 πόντους.

38

Γαελικά Αθλήματα

 1. Στοίχημα Νικητή

  Για όλες τις συγκεκριμένες αγορές Μακροχρόνιου στοιχηματισμού και αγορές Διοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων αγορών όπως Να Νικήσει τον Όμιλο / Να Φτάσει τον Τελικό / Φιναλίστ, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα αν δεν διεξαχθεί ο προγραμματισμένος αριθμός αγώνων, εκτός κι αν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί. Μετέπειτα ακυρώσεις και/ή ενστάσεις δεν θα επηρεάζουν τα στοιχήματα.

  Αν δεν ολοκληρωθεί μια συγκεκριμένη σειρά αγώνων, φάση ή γύρος (π.χ. Φάση Ομίλων), ή μια διοργάνωση εξ' ολοκλήρου για οποιονδήποτε λόγο, τότε όπου έχουν τοποθετηθεί στοιχήματα σε μια αγορά μετά από τον τελευταίο ολοκληρωμένο σχετικό αγώνα, αυτά θα είναι άκυρα.

 2. Στοίχημα Αγώνα

  Εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα στοιχήματα Γαελικών Σπορ διευθετούνται στην κανονική διάρκεια μόνο (συμπεριλαμβανομένων των καθυστερήσεων). Η παράταση δεν μετράει, εκτός κι αν αυτό έχει ορισθεί. Όπου η αγορά ειδικά περιλαμβάνει και παράταση, και ο αγώνας λήξει ισόπαλος μετά την παράταση, τότε τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

  Τα στοιχήματα θα διευθετούνται μόνο με βάση το επίσημο αποτέλεσμα της GAA (Gaelic Athletics Association).

  Αν κάποια από τις δύο ομάδες δεν παίξει, τότε τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

  Αν αλλάξει το γήπεδο διεξαγωγής του αγώνα, τα ήδη εγκεκριμένα στοιχήματα θα ισχύουν, με την προϋπόθεση ότι η γηπεδούχος ομάδα θα παραμείνει γηπεδούχος. Αν η γηπεδούχος και η φιλοξενούμενη ομάδα για έναν αγώνα της λίστας αντιστραφούν, τα εγκεκριμένα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

  Τα στοιχήματα σε αγώνες που εγκαταλείπονται είναι άκυρα, εκτός από τις αγορές των οποίων το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί.

  Εάν ένας αγώνας διακοπεί, αλλά στη συνέχεια συνεχίστηκε (από το σημείο στον αγώνα στον οποίο διακόπηκε) και παίχτηκε μέχρι το τέλος, εντός 48 ωρών από τον αρχικό προγραμματισμένο χρόνο αγώνα, όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν στο αγώνα.

  Διαφορετικά, εάν ο αγώνας συνεχιστεί αλλά δεν ολοκληρωθεί εντός 48 ωρών από τον αρχικό προγραμματισμένο χρόνο αγώνα, αυτό θα θεωρηθεί ως εγκατάλειψη και τα στοιχήματα στον αρχικό αγώνα θα είναι άκυρα, εκτός από εκείνα τα στοιχήματα των οποίων το αποτέλεσμα είχε ήδη καθοριστεί, πριν την αρχική διακοπή στον αγώνα.

  Εάν ένας αγώνας διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο και ξαναπαιχτεί πλήρως, αυτό θα θεωρηθεί εγκατάλειψη και τα στοιχήματα στον αρχικό αγώνα θα είναι άκυρα, εκτός από αυτά τα στοιχήματα των οποίων το αποτέλεσμα είχε ήδη καθοριστεί, πριν από την αρχική διακοπή στον αγώνα.

 3. Αγορές Αγώνα (περιλαμβάνει Εναλλακτικά)

  Το συνολικό σκορ του αγώνα χρησιμοποιείται για τη διευθέτηση στοιχημάτων (γκολ = 3, πόντοι = 1).

 4. Ημίχρονο/Τελικό 5πλής Επιλογής

  Αν το αποτέλεσμα ημιχρόνου ή/και τελικό λήξει σε Ισοπαλία, τότε το Όποιοδήποτε Άλλο Αποτέλεσμα θα διευθετείται σαν νικητήριο.

 5. Πρώτος Παίκτης Που Θα Σκοράρει/Τελευταίος Παίκτης Που Θα Σκοράρει/Να Σκοράρει Ένα Γκολ Οποιαδήποτε Στιγμή

  Αυτογκόλ δεv μετράνε. Στην περίπτωση που ένα αυτογκόλ επιτευχθεί πρώτο, τα στοιχήματα θα διευθετηθούν με βάση τον σκόρερ του δεύτερου γκολ. Στην περίπτωση που ένα αυτογκόλ επιτευχθεί τελευταίο, τα στοιχήματα θα διευθετηθούν με βάση τον σκόρερ του προηγούμενου γκολ.

  Πρώτος Παίκτης Που Θα Σκοράρει/Παίκτης Που Θα Σκοράρει Από Την Ομάδα - Οποιοσδήποτε παίκτης που θα εισέλθει σαν αλλαγή μετά την επίτευξη του πρώτου γκολ, ή δε θα συμμετάσχει στον αγώνα, λαμβάνεται ως μη συμμετέχων.

  Τελευταίος Παίκτης Που Θα Σκοράρει - Οποιοσδήποτε παίκτης που δεν παίρνει μέρος στον αγώνα, λαμβάνεται ως μη συμμετέχων.

  Να Σκοράρει Ένα Γκολ Οποιαδήποτε Στιγμή - Οποιοσδήποτε παίκτης που δεν παίρνει μέρος στον αγώνα, λαμβάνεται ως μη συμμετέχων.

 6. Scorecast - Πρώτος Παίκτης να Σκοράρει / Διαφορά Νίκης Διπλών

  Εάν δεν σημειωθούν γκολ στον αγώνα, τότε όλα τα στοιχήματα θα διευθετηθούν ως χαμένα. Εάν ένας παίκτης μπει στον αγωνιστικό χώρο αφότου ένα γκολ έχει σημειωθεί ή δεν συμμετάσχει στο παιχνίδι, τότε τα στοιχήματα αυτά θα διευθετηθούν ως μονά στην αγορά Διαφορά Νίκης, με τις σχετικές αποδόσεις που αναφέρθηκαν κατά την έναρξη του αγώνα. Εάν ένας αγώνας διακοπεί αφότου ένα γκολ έχει σημειωθεί, τότε όλα τα στοιχήματα θα διευθετηθούν ως μονά στην αγορά πρώτος σκόρερ, στις αντίστοιχες αποδόσεις που αναφέρθηκαν κατά την έναρξη του αγώνα. Εάν το πρώτο γκολ του αγώνα είναι αυτογκόλ, τότε τα στοιχήματα θα διευθετηθούν στον επόμενο σκόρερ και στις αγορές Διαφορά Νίκης.

  Φάση 1ου Σκοραρίσματος, Τελευταίου Σκοραρίσματος στο 1ο Ημίχρονο, 1ου Σκοραρίσματος στο 2ο Ημίχρονο, Πρώτοι Πόντοι 2ου Ημιχρόνου, Τελευταίου Σκοραρίσματος, Ομάδα να Σκοράρει Πρώτη. Το Free περιλαμβάνει: πέναλτι, 65/45, sideline cut/kick. Τα αυτογκόλ μετράνε.

 7. Ομάδα να Σκοράρει το 1ο Γκολ

  Αυτογκόλ μετρούν.

 8. Συνολικά Γκολ Αγώνα

  Τα αυτογκόλ υπολογίζονται για τη διευθέτηση των ακολούθων:

  Συνολικά Γκολ Αγώνα

  Συνολικά Γκολ Γηπεδούχου / Φιλοξενούμενης

  Συνολικά Γκολ 6πλής Επιλογής

  Γκολ Γηπεδούχου / Φιλοξενούμενης 5πλής Επιλογής

  Πρώτο Γκολ και Αποτέλεσμα

  Νικήτρια ομάδα είναι η ομάδα που θα κερδίσει τον αγώνα, έχοντας σκοράρει το πρώτο γκολ ή δεν έχει σκοράρει γκολ ή έχει δεχτεί το πρώτο γκολ. Αυτογκόλ δεv μετράνε.

  Αριθμός των 45’s/65’s

  Η διευθέτηση βασίζεται στον αριθμό των 45’s (65’s για Hurling) που έχουν καταλογιστεί, ανεξάρτητα από το αν έχουν επιτευχθεί ή όχι.

39

Υδατοσφαίριση

 1. Για όλες τις συγκεκριμένες αγορές Νικητή και Τουρνουά, συμπεριλαμβάνοντας αγορές όπως Να Κερδίσει Τον Όμιλο / Να Φτάσει Στον Τελικό / Ονόματα Φιναλίστ, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα αν ο προγραμματισμένος αριθμός παιχνιδιών δεν ολοκληρωθεί, εκτός και αν το αποτέλεσμα είναι ήδη καθορισμένο. Όπου ισχύει η παρουσίαση στο βάθρο θα καθορίσει τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Επακόλουθοι αποκλεισμοί και/ή ενστάσεις δεν θα επηρεάσουν τα στοιχήματα.

  Αγορές Σε-Εξέλιξη - Τα στοιχήματα διευθετούνται στην κανονική διάρκεια του αγώνα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Για να ισχύουν τα στοιχήματα πρέπει να ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια του αγώνα, εκτός αν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει ήδη καθοριστεί:

  Τελικό Αποτέλεσμα/ Χάντικαπ / Επόμενο Γκολ / Σύνολο Γκολ / Πρώτη ομάδα σε συγκεκριμένα γκολ / Ημίχρονο-Τελικό / Διαφορά Νίκης / Ακριβές Σκορ / Διπλή Ευκαιρία / Ισοπαλία - Όχι Στοίχημα / Εναλλακτικά Χάντικαπ / Σύνολο Γκολ Ομάδας / Σύνολο Γκολ Μονά - Ζυγά

  Οι ακόλουθες αγορές Σε-Εξέλιξη θα διευθετούνται στο τέλος της παράτασης/διαδικασίας των πέναλτι:

  Νικητής Αγώνα (2πλής Επιλογής) / Συνολικά Παράτασης / Να Οδηγηθούν στα Πέναλτι / Να Κερδίσει στα Πέναλτι / Ομάδα Να Σκοράρει το Επόμενο Πέναλτι

  Οι ακόλουθες προϋποθετικές αγορές θα προσφέρονται για κάθε περίοδο και θα διευθετούνται στο τέλος της συγκεκριμένης περιόδου. Σε περίπτωση που μια συγκεκριμένη περίοδος δεν ολοκληρωθεί τα στοιχήματα θα ακυρώνονται, εκτός αν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει καθοριστεί ήδη:

  Νικητής Περιόδου / Χάντικαπ Περιόδου / Σύνολο Γκολ Περιόδου / Σύνολο Γκολ Ομάδας Περιόδου / Σύνολο Γκολ Περιόδου Μονά-Ζυγά / Σύνολο Γκολ Ομάδας Περιόδου Μονά-Ζυγά

  Οι ακόλουθες προϋποθετικές αγορές θα προσφέρονται για κάθε ημίχρονο και θα διευθετούνται στο τέλος του συγκεκριμένου ημιχρόνου. Σε περίπτωση που ένα συγκεκριμένο ημίχρονο δεν ολοκληρωθεί τα στοιχήματα θα ακυρώνονται, εκτός αν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει καθοριστεί ήδη:

  Νικητής Περιόδου / Χάντικαπ Περιόδου / Σύνολο Γκολ Περιόδου / Σύνολο Γκολ Ομάδας Περιόδου / Σύνολο Γκολ Περιόδου Μονά-Ζυγά / Σύνολο Γκολ Ομάδας Περιόδου Μονά-Ζυγά

40

Mπάντμιντον

 1. Η διευθέτηση των στοιχημάτων θα καθοριστεί βάσει της παρουσίασης στο βάθρο, στις περιπτώσεις που συμβαίνει κάτι τέτοιο.Τα στοιχήματα δεν θα επηρεαστούν από μετέπειτα αποκλεισμούς και/ ή ενστάσεις.
 2. Στοίχημα Αγώνα - Σε περίπτωση που αλλάξουν οι προκαθορισμένοι παίκτες πριν την έναρξη του αγώνα, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται.
 3. Σε περίπτωση που ο αγώνας αρχίζει αλλά δεν ολοκληρώνεται ή όπου ένας αγώνας παίζεται υπό ένα συγκεκριμένο χρονικό όριο και δεν ολοκληρώνεται ως αποτέλεσμα, τότε όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός κι αν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει ήδη καθοριστεί ή εκτός αν δεν υπάρχει τρόπος το γκέιμ και/ή ο αγώνας να έρθει στο φυσικό του τέλος χωρίς να καθοριστεί το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης αγοράς.
 4. Προσφέρεται Στοίχημα Πόντου Σε-Εξέλιξη για ένα παίκτη να κερδίσει τον καθορισμένο πόντο. Στην περίπτωση που ο πόντος δεν παιχθεί, λόγω λήξης του γκέιμ ή του αγώνα, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται. Αν ο καθορισμένος πόντος πιστωθεί σαν πόντος ποινής, όλα τα στοιχήματα για τον πόντο αυτό θα ακυρώνονται.
 5. Τρέχον/Επόμενο Γκέιμ - Μπροστά Στο Σκορ Μετά Από: Αν ο οριζόμενος αριθμός πόντων δεν επιτευχθεί στο συγκεκριμένο γκέιμ, τότε η ομάδα/παίκτης που κερδίζει το γκέιμ θα διευθετείται ως νικήτρια/νικητής.
41

Στίβος και Γυμναστική

 1. Τα στοιχήματα θα διευθετούνται βάσει του αποτελέσματος θέσης στο βάθρο, ανεξάρτητα από τυχόν μεταγενέστερους αποκλεισμούς. Θα χρησιμοποιούνται στατιστικά από τον επίσημο πάροχο σκορ ή την επίσημη ιστοσελίδα της αντίστοιχης διοργάνωσης ή γεγονότος για τη διευθέτηση των στοιχημάτων.
 2. Σε στοιχήματα ‘’ένας εναντίον ενός’’, νικητής θεωρείται ο συμμετέχων που επιτυγχάνει την καλύτερη τελική θέση. Αν ένας συμμετέχων θα πρέπει να προχωρήσει περισσότερο από τον άλλον, αυτός που θα προχωρήσει το περισσότερο θα είναι ο νικητής. Αν και οι δύο συμμετέχοντες τεθούν εκτός στο ίδιο επίπεδο, για παράδειγμα, αν και οι δύο συμμετέχοντες δεν καταφέρουν να προχωρήσουν από τα προημιτελικά, θα θεωρηθεί ισοπαλία και οι αποδόσεις θα οριστούν σε 1.00.
 3. Σε περιπτώσεις όπου θα έχουμε αθλητές να μοιράζονται την ίδια θέση θα ισχύουν κανόνες DEAD-HEAT.
42

Πολιτική

 1. Όλα τα στοιχήματα θα διευθετηθούν βάσει των επίσημων αποτελεσμάτων που θα ανακοινώνονται - αναρτώνται από το αρμόδιο Υπουργείο της εκάστοτε χώρας που διενεργούνται οι εκλογές.

43

Διασκέδαση

 1. Όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται βάσει των επίσημων αποτελεσμάτων από τους φορείς διεξαγωγής των εκάστοτε διαγωνισμών / εκπομπών / τηλεοπτικών σειρών. Σε περίπτωση οποιαδήποτε περίπτωση διαρροής (spoilers) πληροφοριών που μπορεί να επηρεάσουν το αποτέλεσμα των στοιχημάτων τότε αυτά θα διευθετούνται με τη μονάδα (1.00).

 2. Διαγωνισμός Τραγουδιού Eurovision

  Η διευθέτηση καθορίζεται από τα επίσημα αποτελέσματα. Κανονισμοί Dead-Heat θα εφαρμόζονται όπου χρειάζεται. Τα στοιχήματα διευθετούνται ως χαμένα εάν κάποια χώρα δεν τερματίσει στον διαγωνισμό, π.χ. λόγω αποκλεισμού.

 3. Στοίχημα Χάντικαπ

  Η διευθέτηση θα γίνεται στις αποδόσεις που εμφανίζονται, χρησιμοποιώντας τον αριθμό των πόντων που αποδόθηκαν σε κάθε χώρα, προσαρμοσμένο για το χάντικαπ.

 4. Στοίχημα Head 2 Head

  Τα στοιχήματα διευθετούνται βάση της χώρας που τερματίζει υψηλότερα στα επίσημα τελικά αποτελέσματα. Όλα τα στοιχήματα αγώνα προσφέρονται για τον τελικό, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά.

 5. Στοίχημα Ομίλων (συμπεριλαμβάνει, Κορυφαία Σκανδιναβική, Κορυφαία Βαλτική κτλ)

  Τα στοιχήματα διευθετούνται βάση της χώρας που τερματίζει υψηλότερα στα επίσημα τελικά αποτελέσματα. Αν όλες οι χώρες στον όμιλο αποτύχουν να φτάσουν στον τελικό, όλα τα στοιχήματα θα ακυρωθούν.

 6. Οποιαδήποτε Χώρα Να Λάβει Μηδέν Πόντους

  Αυτή η αγορά αναφέρεται στον τελικό μόνο.

 7. Μέγιστος αριθμός από 12άρια που Δόθηκαν από τους Κριτές

  Τα στοιχήματα διευθετούνται βάσει του αριθμού των κριτών που δίνουν σε μια συγκεκριμένη χώρα τον μέγιστο αριθμό των 12 πόντων, όπως φαίνεται στην επίσημη ιστοσελίδα. Η δημόσια τηλεψηφοφορία δεν μετράει για τους σκοπούς αυτής της αγοράς.

 8. Βραβεία Όσκαρ / Βραβεία Bafta / Βραβεία Grammy / Βραβεία Χρυσές Σφαίρες

  Όλα τα στοιχήματα θα διευθετηθούν βάσει των τελικών αποτελεσμάτων όπως αυτά ανακοινώνονται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του σχετικού οργανισμού διοργάνωσης.

44

Κανονισμός Ισοπαλίας ή Ισοβαθμίας (Dead Heat)

 1. Σε περίπτωση που ένα μελλοντικό στοίχημα τύχει να έχει περισσότερους από ένα νικητή, π.χ. δυο ποδοσφαιριστές να είναι πρώτοι σκόρερ σε μια διοργάνωση με τον ίδιο αριθμό τερμάτων, θα ισχύει ο ακόλουθος κανονισμός αν δεν ορίζεται ρητά κάτι διαφορετικό:

  Αν σε κάποιο στοίχημα ισχύει ο κανονισμός αυτός, σε περίπτωση ισοπαλίας ή ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων διαγωνιζομένων ή συνδυασμών κερδίζουν όλοι όσοι στοιχημάτισαν στις ομάδες ή συνδυασμούς που ισοβάθμησαν αλλά με κατ' αναλογία μειωμένες τιμές. Συγκεκριμένα η απόδοση για την επιλογή θα διαιρείται με τον αριθμό των διαγωνιζομένων που θα εμπλέκονται στην ισοβαθμία. 
  π.χ. στην περίπτωση που για τη θέση του πρώτου σκόρερ του EURO 2012 ισοβαθμήσουν τρεις (3) ποδοσφαιριστές με επτά (7) τέρματα ο καθένας, τότε το κάθε στοίχημα σε ένα από τους 3 ποδοσφαιριστές θεωρείται νικηφόρο με απόδοση το εν τρίτο (1/3) της απόδοσης που θα έπαιρνε χωρίς την ισοβαθμία.

 

45

Κανόνες Στοιχημάτων στον Νικητή Αγώνα

 1. Στην περίπτωση ενός συμμετέχοντα που δεν έχει ξεκινήσει, οι αποδόσεις στους υπολειπόμενους runners (συμμετέχοντες) θα μειώνονται σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:

  Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι μειώσεις γίνονται από το καθαρό κέρδος.

  Στοίχημα στη νίκη

 • 1,30 και μικρότερο από 75%
 • 1,31 - 1,40 70%
 • 1,41 - 1,53 65%
 • 1,54 - 1,62 60%
 • 1,63 - 1,80 55%
 • 1,81 - 1,95 50%
 • 1,96 - 2,20 45%
 • 2,21 - 2,50 40%
 • 2,51 - 2,75 35%
 • 2,76 - 3,25 30%
 • 3,26 - 4,00 25%
 • 4,01 - 5,00 20%
 • 5,01 - 6,50 15%
 • 6,51 - 10,00 10%
 • 10,01 - 15,00 5%
 • 15,01 και υψηλότερο από 0%
 1. Στην περίπτωση που δεν ξεκινήσουν περισσότεροι από ένας συμμετέχοντες, η συνολική μείωση δεν θα υπερβαίνει το 75%. Κατόπιν, η μείωση βασίζεται στο άθροισμα των παραπάνω ποσοστών.

46

Κανόνες Πολλαπλών Στοιχημάτων

 1. Τα πολλαπλά στοιχήματα θα είναι αποδεκτά, ωστόσο κανένα στοίχημα δεν θα γίνει αποδεκτό, όπου το αποτέλεσμα ενός σκέλους επηρεάζει την έκβαση ενός άλλου.

  Τα πολλαπλά στοιχήματα που συνδυάζουν διαφορετικές επιλογές στο πλαίσιο του ίδιου γεγονότος δεν θα είναι αποδεκτά στην περίπτωση όπου το αποτέλεσμα ενός σκέλους επηρεάζει την έκβαση ενός άλλου ή επηρεάζεται από αυτό, εκτός και εάν παρέχεται ένα Ειδικό στοίχημα για έναν τέτοιο συνδυασμό.

  Τα πολλαπλά στοιχήματα, τα οποία συνδυάζουν επιλογές που κρίνονται σε διαφορετικούς χρόνους, αλλα στο πλαίσιο του ίδιου τουρνουά, δεν θα είναι αποδεκτά. Αυτά τα στοιχήματα θα διευθετηθούν, όπως υποδεικνύεται βάσει της τιμής της δεύτερης ή επακόλουθης επιλογής όπως καθορίστηκε σε κάθε επιμέρους στάδιο.

  Τα πολλαπλά στοιχήματα που συνδυάζουν διαφορετικές επιλογές στο πλαίσιο διαφορετικών γεγονότων, όπου η έκβαση του ενός επηρεάζει ή επηρεάζεται από την έκβαση του άλλου, δεν θα είναι αποδεκτά, εκτός και αν παρέχεται ένα Ειδικό στοίχημα για μια τέτοια επιλογή.

  Στην περίπτωση πολλαπλών στοιχημάτων που περιλαμβάνουν επιλογές με σχετιζόμενες εκβάσεις, εάν ένα στοίχημα ληφθεί ανεπίγνωστα, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε μέρος ή όλο το στοίχημα.

 2. Ένα συγκεντρωτικό στοίχημα (αθροιστικό στοίχημα), που είναι επίσης γνωστό ως "τοποθέτηση ενός παρολί", δίνει τη δυνατότητα για υψηλότερα έσοδα, μεταφέροντας τα κέρδη σε ένα γεγονός που τοποθετείται ως ποντάρισμα για το επόμενο γεγονός, κοκ., για έναν προκαθαρισμένο αριθμό επιλεγμένων γεγονότων.

  Η νίκη σε ένα συγκεντρωτικό στοίχημα απαιτεί ότι όλες οι επιλογές σας πρέπει να κερδίσουν υπέρ σας για να λάβετε οποιεσδήποτε αποδόσεις.

 3. Ένα στοίχημα N-πολλαπλό επιτρέπει τη δημιουργία αρκετών μικρότερων συγκεντρωτικών στοιχημάτων από μια επιλογή γεγονότων. Αυτά τα μικρότερα συγκεντρωτικά στοιχήματα διαμορφώνονται, λαμβάνοντας όλους τους δυνατούς συνδυασμούς των γεγονότων Ν από την αρχική επιλογή γεγονότων. Ένας ελάχιστος αριθμός από επιλογές N+1 απαιτείται για την τοποθέτηση ενός στοιχήματος N-πολλαπλό. Ανάλογα με τον αριθμό των επιλογών, το συνολικό "Κόστος" για τοποθέτηση ενός στοιχήματος N-πολλαπλό είναι υψηλότερο, επειδή δεν πρόκειται για ένα απλό στοίχημα, αλλά για μια σειρά από μικρά στοιχήματα. Ο αριθμός των συνδυασμών εμφανίζεται δίπλα από το Ποντάρισμα στο δελτίο στοιχηματισμού, π.χ. 5 συνδυασμοί εμφανίζονται ως 5x, έτσι ώστε το κόστος του στοιχήματος είναι 5 φορές το Ποντάρισμα.

  Ένα στοίχημα 2πλό ονομάζεται 'Doubles' (Δυάδα/Διπλό), ενώ ένα 3πλό στοίχημα ονομάζεται 'Trebles' (Τριάδα/Τριπλό).

  Για να κερδίσετε ένα στοίχημα N-πολλαπλό πρέπει να κερδίσετε τουλάχιστον έναν συνδυασμό. Επειδή κάθε συνδυασμός είναι ένα συγκεντρωτικό στοίχημα, αυτό σημαίνει ότι όλα τα γεγονότα σε έναν συνδυασμό πρέπει να κερδίσουν, για να κερδίσει ο συνδυασμός. Κάθε συνδυασμός που κερδίζεται προστίθεται στα συνολικά κέρδη του στοιχήματος N-πολλαπλό. Το μέγιστο ποσό που μπορείτε να κερδίσετε (αν έχετε κερδίσει όλους τους συνδυασμούς) εμφανίζεται στα Κέρδη του δελτίου στοιχηματισμού σας.

 

47

Εικονικά Αθλήματα

Εικονικό Ποδόσφαιρο

 1. Λογική Παιχνιδιού

  Η Λειτουργία Πρωταθλήματος Εικονικού Ποδοσφαίρου παρέχει εμπειρία πονταρίσματος αληθινών χρημάτων σε εικονικό ποδόσφαιρο όλες τις ημέρες και ώρες. Οι διαγωνισμοί δημιουργούνται συνεχώς και τα στοιχήματα μπορούν να τοποθετηθούν οποτεδήποτε, ακόμη και κατά τη διάρκεια μιας περιόδου. 

 2. Λειτουργία Πρωταθλήματος:

 • 16 Ομάδες
 • Παιχνίδια εντός & εκτός έδρας
 • 30 αγωνιστικές ημέρες
 • 8 συνεχόμενοι αγώνες ανά αγωνιστική ημέρα
 • 240 αγώνες ανά περίοδο
 1. Ευρωπαϊκό Κύπελλο και Κύπελλο Εθνών:

  Φάση των Ομίλων

 • 24 Ομάδες (6 όμιλοι με 4 ομάδες ανά όμιλο)
 • 9 τμήματα αγωνιστικής ημέρας (3 αγωνιστικές ημέρες με 3 τμήματα ανά αγωνιστική ημέρα)
 • 4 συνεχόμενοι αγώνες ανά τμήμα αγωνιστικής ημέρας
 • 32 αγώνες σε κάθε φάση ομίλων
 1. Φάση Νοκ-Άουτ

 • 16 Ομάδες
 • 5 γύροι (Γ16[1..4], Γ16[5...8], Γ8, Ημιτελικοί, Τελικός & 3η θέση)
 • 4 συνεχόμενοι αγώνες (Γ16[1..4], Γ16[5...8], Γ8); 2 συνεχόμενοι αγώνες (Ημιτελικοί, Τελικός & 3η θέση)
 • 16 αγώνες ανά φάση νοκ-άουτ
 1. Παγκόσμιο Κύπελλο:

  Φάση των Ομίλων:

 • 32 Ομάδες (8 όμιλοι με 4 ομάδες ανά όμιλο)
 • 12 τμήματα αγωνιστικής ημέρας (3 αγωνιστικές ημέρες με 4 τμήματα ανά αγωνιστική ημέρα)
 • 4 συνεχόμενοι αγώνες ανά τμήμα αγωνιστικής ημέρας
 • 48 αγώνες σε κάθε φάση ομίλων
 1. Φάση Νοκ-Άουτ:

 • 16 Ομάδες
 • 5 γύροι (Γ16[1..4], Γ16[5...8], Γ8, Ημιτελικοί, Τελικός & 3η θέση)
 • 4 συνεχόμενοι αγώνες (Γ16[1..4], Γ16[5...8], Γ8), 2 συνεχόμενοι αγώνες (Ημιτελικοί, Τελικός & 3η θέση)
 • 16 αγώνες ανά φάση νοκ-άουτ
 1. Χρονοδιάγραμμα Αγωνιστικής Ημέρας / Γύρου Κυπέλλου
 1. Λειτουργία Πρωταθλήματος:

 • 01:00 λεπτό διάστημα διαδικτυακού πονταρίσματος 03:00 λεπτά διάστημα πονταρίσματος στο πρακτορείο
 • 02:20 διάστημα μεταξύ αγώνων
 • 00:20 δευτερόλεπτα διάστημα διαδικτυακών αποτελεσμάτων 01:00 λεπτό διάστημα αποτελεσμάτων πρακτορείου
 • 03:40 λεπτά ανά διαδικτυακή αγωνιστική ημέρα
 • 06:20 λεπτά ανά αγωνιστική ημέρα στο πρακτορείο
 1. Ευρωπαϊκό Κύπελλο, Κύπελλο Εθνών και Παγκόσμιο Κύπελλο:

  Φάση των Ομίλων:

 • 01:00 λεπτό διάστημα διαδικτυακού πονταρίσματος (με 00:10 δευτερόλεπτα παύση πονταρίσματος)
  03:00 λεπτά διάστημα πονταρίσματος στο πρακτορείο (με 00:10 δευτερόλεπτα παύση πονταρίσματος)
 • 02:20 διάστημα μεταξύ αγώνων
 • 00:20 δευτερόλεπτα διάστημα διαδικτυακών αποτελεσμάτων
 • 01:00 λεπτό διάστημα αποτελεσμάτων στο πρακτορείο
 • 03:40 λεπτά ανά διαδικτυακή αγωνιστική ημέρα
 • 06:20 λεπτά ανά αγωνιστική ημέρα στο πρακτορείο
 1. Φάση Νοκ-Άουτ:

 • 01:00 λεπτό διάστημα διαδικτυακού πονταρίσματος (με 00:10 δευτερόλεπτα παύση πονταρίσματος)
  03:00 λεπτά διάστημα πονταρίσματος στο πρακτορείο (με 00:10 δευτερόλεπτα παύση πονταρίσματος)
 • 02:30 διάστημα μεταξύ αγώνων
 • 00:20 δευτερόλεπτα διάστημα διαδικτυακών αποτελεσμάτων
 • 01:00 λεπτό διάστημα αποτελεσμάτων στο πρακτορείο
 • 03:50 λεπτά ανά διαδικτυακό γύρο κυπέλλου
 • 06:30 λεπτά ανά γύρο κυπέλλου στο πρακτορείο
 1. Πληροφορίες Χρονοδιαγράμματος Διοργάνωσης
 1. Λειτουργία Πρωταθλήματος:

 • 01:00 λεπτό περίοδος προετοιμασίας
 • Ροή Αγωνιστικής ημέρας, 30 αγωνιστικές ημέρες με
  -03:40 λεπτά ανά διαδικτυακή αγωνιστική ημέρα
  -06:20 λεπτά ανά αγωνιστική ημέρα στο πρακτορείο
 • 01:00 λεπτό ανά περίοδο
 • 112 λεπτά ανά διαδικτυακή περίοδο
 • 192 λεπτά ανά περίοδο στο πρακτορείο
 1. Ευρωπαϊκό Κύπελλο και Κύπελλο Εθνών:

 • 01:00 λεπτό προετοιμασία κυπέλλου
 • Ροή φάσης των Ομίλων, 9 τμήματα αγωνιστικής ημέρας με -
  03:40 λεπτά ανά διαδικτυακή αγωνιστική ημέρα -
  06:20 λεπτά ανά αγωνιστική ημέρα στο πρακτορείο
 • 01:00 λεπτό μετάβασης από τη φάση των ομίλων στη φάση νοκ-άουτ
 • Ροή φάσης νοκ-άουτ, 5 γύροι με -
  03:50 λεπτά ανά διαδικτυακή αγωνιστική ημέρα -
  06:30 λεπτά ανά αγωνιστική ημέρα στο πρακτορείο
 • 01:00 λεπτό μετά το κύπελλο
 • 55:10 λεπτά ανά διαδικτυακό τουρνουά κυπέλλου
 • 92:30 λεπτά ανά τουρνουά κυπέλλου στο πρακτορείο
 1. Παγκόσμιο Κύπελλο:

 • 01:00 λεπτό προετοιμασία κυπέλλου
 • Ροή φάσης των Ομίλων, 12 τμήματα αγωνιστικής ημέρας με -
  03:40 λεπτά ανά διαδικτυακή αγωνιστική ημέρα -
  06:20 λεπτά ανά αγωνιστική ημέρα στο πρακτορείο
 • 01:00 λεπτό μετάβασης από τη φάση των ομίλων στη φάση νοκ-άουτ
 • Ροή φάσης νοκ-άουτ, 5 γύροι με -
  03:50 λεπτά ανά διαδικτυακή αγωνιστική ημέρα -
  06:30 λεπτά ανά αγωνιστική ημέρα στο πρακτορείο
 • 01:00 λεπτό μετά το κύπελλο
 • 66:10 λεπτά ανά διαδικτυακό τουρνουά κυπέλλου
 • 111:30 λεπτά ανά τουρνουά κυπέλλου στο πρακτορείο
 1. Αγορές Στοιχήματος

  Το ποντάρισμα σε έναν αγώνα επιτρέπεται έως και 10 δευτερόλεπτα μετά το εναρκτήριο λάκτισμα. Τα μακροπρόθεσμα στοιχήματα θα κλείσουν κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε αγώνα. Μόλις αποφασισθεί μια αγορά, θα καθαριστεί και θα αφαιρεθεί από τη λίστα. Οι αγορές στοιχήματος για μελλοντικές αγωνιστικές ημέρες του τρέχοντος τουρνουά παραμένουν ανοικτές. Όταν επιλέγεται μια μελλοντική αγωνιστική ημέρα από την μπάρα στο κάτω μέρος του πλαισίου, οι αγώνες που σχετίζονται με την ημέρα αυτή, μαζί με τις πιθανότητες νίκης, θα εμφανιστούν στην ενότητα των μικρότερων πιθανοτήτων νίκης. Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές πονταρίσματος σε σχέση με τους αγώνες:

Αγορά στοιχήματος Περιγραφή
Αγορές που Συνδέονται με τον Αγώνα
Πλήρης Χρόνος 3 Εκδοχών / 1X2 Σκοράρισμα μετά από 90 λεπτά- Κανονικός Χρόνος Αγώνα (1 - κερδίζει η γηπεδούχος ομάδα, X - ισοπαλία, 2 - κερδίζει η φιλοξενούμενη ομάδα)
1ο Ημίχρονο 3 δρόμων / 1X2 Σκορ ημιχρόνου (1 - κερδίζει η γηπεδούχος ομάδα, X - ισοπαλία, 2 - κερδίζει η φιλοξενούμενη ομάδα)
Σύνολο Γκολ Αριθμός γκολ που επιτεύχθηκαν σε έναν αγώνα. 3 πιο σημαντικές σταθερές τιμές για όλους τους αγώνες: Under/Over 1,5, 2,5, 3,5 (U/O)
Χάντικαπ Οι πόντοι του χάντικαπ προστίθενται στο τελικό σκορ παιχνιδιού και νικητής είναι η ομάδα που κερδίζει σε αυτές τις προσθέσεις (1 - κερδίζει η γηπεδούχος ομάδα, X - ισοπαλία, 2 - κερδίζει η φιλοξενούμενη ομάδα) 4 πιο σημαντικές σταθερές τιμές για όλους τους αγώνες: Χάντικαπ 1:0; 0:1; 0:2; 2:0
1ο Γκολ Πρώτο γκολ του αγώνα (1 - η γηπεδούχος ομάδα σκοράρει πρώτη, X - καμία ομάδα δεν σκοράρει, 2 - η φιλοξενούμενη ομάδα σκοράρει πρώτη)
Σωστό Σκορ Σωστό Σκορ μετά από 90 λεπτά (0:0 έως 3:3, λοιπά)
Ασιατικό Χάντικαπ * (Λεπτομέρειες παρακάτω) Απενεργοποιημένο από προεπιλογή:υπολογίζονται τα -2 έως 2, μεταδίδονται τα τρία πιο ισορροπημένα
1ο Ημίχρονο 3 Εκδοχών / Πλήρης Χρόνος 3 Εκδοχών Συνδυασμός «Πλήρους Χρόνου 3 Εκδοχών / 1X2» και «1ο Ημίχρονο 3 Εκδοχών / 1X2» όπου τοποθετείτε ένα συνδυαστικό στοίχημα και στα δύο αποτελέσματα (XX,1X,11,X1,2X,22,X2)
Διπλή Ευκαιρία Σκορ μετά από 90 λεπτά - Χρόνος Κανονικού Αγώνα Η Διπλή Ευκαιρία καλύπτει δύο από τρία πιθανά αποτελέσματα. Υπολογίζουμε και μεταδίδουμε και τους 3 συνδυασμούς: 1X, 2X, 12
Διπλή Ευκαιρία Ημιχρόνου Σκορ μετά το πρώτο ημίχρονο. Η Διπλή Ευκαιρία καλύπτει δύο από τρία πιθανά αποτελέσματα. Υπολογίζουμε και μεταδίδουμε και τους 3 συνδυασμούς: 1X, 2X, 12
Σκοράρουν και οι Δύο Ομάδες Σκορ μετά από 90 λεπτά - Κανονικός Χρόνος Αγώνα (Ναι - και οι δύο ομάδες θα σκοράρουν τουλάχιστον ένα γκολ, Όχι - τουλάχιστον μία από τις ομάδες δεν σκοράρει ένα γκολ)
Ομάδες που σκοράρουν (Εντός/Εκτός έδρας) Σκορ μετά από 90 λεπτά - Κανονικός Χρόνος Αγώνα (1 - η γηπεδούχος ομάδα σκοράρει τουλάχιστον ένα γκολ, 2 - η φιλοξενούμενη ομάδα σκοράρει τουλάχιστον ένα γκολ, και οι δύο ομάδες,καμία ομάδα)
Υψηλότερο Σκορ Ημιχρόνου Σκορ μετά από 90 λεπτά - Χρόνος Κανονικού Αγώνα Ανώτερος αριθμός γκολ σε κάποιο ημίχρονο ή ισοδύναμος αριθμός γκολ και στα δύο ημίχρονα (1ο Ημίχρονο, Ισοπαλία, 2ο Ημίχρονο)
Σύνολο Γκολ Ομάδας Σκορ μετά από 90 λεπτά - Χρόνος Κανονικού Αγώνα Αριθμός γκολ που επιτεύχθηκαν από την αναφερθείσα ομάδα (γηπεδούχος ομάδα, φιλοξενούμενη ομάδα, υπολογισμός και διανομή των 3 πιο σημαντικών σταθερών τιμών και για τις δύο ομάδες: Under/Over 0,5, 1,5, 2,5 (U/O)
Αριθμός γκολ εντός έδρας Ακριβής αριθμός γκολ που επιτεύχθηκαν από τη γηπεδούχο ομάδα (0/1/2/3/4+)
Αριθμός γκολ εκτός έδρας Ακριβής αριθμός γκολ που επιτεύχθηκαν από την φιλοξενούμενη ομάδα (0/1/2/3/4+)
Αριθμός γκολ Αριθμός γκολ που επιτεύχθηκαν σε έναν αγώνα (0/1/2/3/4/5/6+)
Μονός/Ζυγός Αριθμός Συνολικών Γκολ Σκορ μετά από 90 λεπτά - Κανονικός Χρόνος Αγώνα (μονός, ζυγός αριθμός των συνολικών γκολ) Σημείωση: Οι αγώνες που τελειώνουν με μηδέν γκολ θα θεωρούνται ως ζυγό αποτέλεσμα.
Draw No Bet Σκορ μετά από 90 λεπτά - Κανονικός Χρόνος Αγώνα (οι παίκτες θα λάβουν το ποσό του πονταρίσματος αν το παιχνίδι λήξει ισοπαλία (1 - η γηπεδούχος ομάδα κερδίζει, 2 - η φιλοξενούμενη ομάδα κερδίζει)
Σύνολα 1ου Ημιχρόνου Υπολογισμός και διανομή των 3 πιο σημαντικών σταθερών τιμών για όλους τους αγώνες: Under/Over 0,5, 1,5, 2,5 (U/O)
Ασιατικό Χάντικαπ 1ου Ημιχρόνου Απενεργοποιημένο από προεπιλογή/ υπολογίζονται τα -2 έως 2, τα τρία πιο ισορροπημένα μεταδίδονται
Σύνολο Γκολ Ασιατικού Απενεργοποιημένο από προεπιλογή/ υπολογίζονται τα -0,5 έως 5,5, τα τρία πιο ισορροπημένα μεταδίδονται
Σύνολο Γκολ 1ου Ημιχρόνου Ασιατικού Απενεργοποιημένο από προεπιλογή/ υπολογίζονται τα 0,5 έως 2,5, τα τρία πιο ισορροπημένα μεταδίδονται
Συνδυασμός 1X2 και Σύνολο Συνδυασμός 1X2 και αγορά Συνόλου Γκολ (1U/1O/XU/XO/2U/2O)

Μακροπρόθεσμο Ποντάρισμα

Αγορά στοιχήματος Περιγραφή
Λειτουργία Πρωταθλήματος
Σχετική Αγωνιστική Ημέρα
Αριθμός Γκολ στην Αγωνιστική Ημέρα Συνολικός αριθμός γκολ που επιτεύχθηκαν από όλες τις ομάδες (U/O)
Σύνολο Γκολ Γηπεδούχων Ομάδων Συνολικός αριθμός γκολ που επιτεύχθηκαν από όλες τις γηπεδούχους ομάδες (U/O)
Σύνολο Γκολ Φιλοξενούμενων Ομάδων Συνολικός αριθμός γκολ που επιτεύχθηκαν από όλες τις φιλοξενούμενες ομάδες (U/O)
Περισσότερα Γκολ Γηπεδούχων ή Φιλοξενούμενων Ομάδων Ποιος πετυχαίνει τα περισσότερα γκολ - οι γηπεδούχοι ή οι φιλοξενούμενες ομάδες (1 - η γηπεδούχος ομάδα κερδίζει, X - ισοπαλία, 2 - η φιλοξενούμενη ομάδα κερδίζει)
Αριθμός Νικών Ομάδας Εντός έδρας Αριθμός νικών ομάδας εντός έδρας (U/O)
Αριθμός Ισοπαλιών Αριθμός ισοπαλιών (U/O)
Αριθμός Νικών Ομάδας Εκτός έδρας Αριθμός νικών ομάδας εκτός έδρας (U/O)
Σχετικό Πρωτάθλημα (κλειστές αγορές κατά τη διάρκεια των αγώνων)
Νικητής Περιόδου Προσφέρθηκε αρχικά για όλες τις ομάδες που συμμετέχουν. Μόλις μια ομάδα αποκλεισθεί, θα αφαιρεθεί από την προσφορά.
Πρώτοι 5 φιναλίστ Θα τερματίσει η ομάδα στις θέσεις πίνακα 1…5; (Ναι/Όχι)
Τελευταίοι 3 φιναλίστ Θα τερματίσει η ομάδα στις θέσεις πίνακα 14…16; (Ναι/Όχι)
Teams to Score (Home / Away) Ποια ομάδα θα τερματίσει σε καλύτερη θέση στο τέλος της περιόδου; 12 αγορές, περιορισμός σε 20 συνδυασμούς
Καλύτερη Απόδοση Ανάμεσα σε Δύο (Head-to-Head) Ποια ομάδα θα τερματίσει σε καλύτερη θέση στο τέλος της περιόδου; 12 αγορές, περιορισμός σε 20 συνδυασμούς
Ευρωπαϊκό Κύπελλο, Κύπελλο Εθνών και Παγκόσμιο Κύπελλο
Φάση των Ομίλων (κλειστές αγορές κατά τη διάρκεια των αγώνων)
Κυπελλούχος Ίδια αγορά όπως στη φάση των νοκ-άουτ, αλλά προσφέρθηκε ήδη κατά τη διάρκεια της φάσης των ομίλων. Προσφέρθηκε αρχικά για όλες τις ομάδες που συμμετέχουν. Μόλις μια ομάδα χάσει, θα αφαιρεθεί από την προσφορά.
Νικητής Ομίλου Προσφέρθηκε αρχικά για όλες τις ομάδες που συμμετέχουν. Μόλις μια ομάδα χάσει, θα αφαιρεθεί από την προσφορά.
Πρόκριση στα πλέι-οφ Προσφέρθηκε αρχικά για όλες τις ομάδες που συμμετέχουν. Μόλις μια ομάδα χάσει, θα αφαιρεθεί από την προσφορά.
Ακριβής σειρά 1-2 ανά όμιλο Προσφέρονται όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί, απεικόνιση σε στυλ μήτρας (όπως χρησιμοποιείται επίσης για το straight forecast στις κυνοδρομίες)
Φάση των Νοκ Άουτ (κλειστές αγορές κατά τη διάρκεια των αγώνων)
Κυπελλούχος Προσφέρθηκε αρχικά για όλες τις ομάδες που συμμετέχουν. Μόλις μια ομάδα αποκλεισθεί, θα αφαιρεθεί από την προσφορά.
Να φτάσει στον τελικό Προσφέρθηκε αρχικά για όλες τις ομάδες που συμμετέχουν. Μόλις μια ομάδα αποκλεισθεί, θα αφαιρεθεί από την προσφορά.
Ακριβής σειρά 1-2 Προσφέρονται όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί, απεικόνιση σε στυλ μήτρας (όπως χρησιμοποιείται επίσης για το straight forecast στις κυνοδρομίες).

 

*Λεπτομέρειες Ασιατικού Χάντικαπ:
Το στοίχημα Ασιατικού Χάντικαπ εφαρμόζει ένα χάντικαπ στην επιλεγμένη ομάδα και μειώνει τον πιθανό αριθμό αποτελεσμάτων από τρία (σε παραδοσιακό στοίχημα 1X2) σε δύο αποκλείοντας το αποτέλεσμα της ισοπαλίας. Το χάντικαπ, το οποίο είτε είναι ένα πλήρης αριθμός, ένας μισός αριθμός ή ένας συνδυασμός αυτών προσπαθεί να εξισορροπήσει την αγορά. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται ένας πλήρης αριθμός για το χάντικαπ, το τελικό σκορ που προσαρμόστηκε μέσω του χάντικαπ μπορεί να οδηγήσει σε ισοπαλία, κατά την οποία όλοι οι παίκτες θα λάβουν πίσω τα αρχικά στοιχήματά τους εφόσον δεν υπάρχει νικητής, ενώ τα χάντικαπ ενός τετάρτου (¼) μοιράζουν το στοίχημα μεταξύ των δύο πλησιέστερων διαστημάτων ½ κατά τα οποία ο παίκτης μπορεί να κερδίσει και να ισοφαρίσει (κέρδος ½ του στοιχήματος) ή να χάσει και να ισοφαρίσει (απώλεια ½ στοιχήματος). Το ποντάρισμα διαιρείται αυτόματα σε ίσα μέρη και τοποθετείται σε 2 ξεχωριστά στοιχήματα. Ανατρέξτε στα ακόλουθα παραδείγματα σε σχέση με το διακανονισμό των στοιχημάτων:

Χάντικαπ Αποτέλεσμα
ομάδας
Αποτέλεσμα
στοιχήματος
0 Νίκη Νίκη
Ισοπαλία Επιστροφή ποσού
πονταρίσματος
Ήττα Ήττα
-0.25 Νίκη Νίκη
Ισοπαλία Μισή Ήττα
Ήττα Ήττα
-0.50 Νίκη Νίκη
Ισοπαλία Ήττα
Ήττα Ήττα
-0.75 Νίκη με 2+ Νίκη
Νίκη με 1 Μισή Νίκη
Ισοπαλία Ήττα
Ήττα Ήττα
-1.00 Νίκη με 2+ Νίκη
Νίκη με 1 Επιστροφή ποσού
πονταρίσματος
Ισοπαλία Ήττα
Ήττα Ήττα
-1.25 Νίκη με 2+ Νίκη
Νίκη με 1 Μισή Ήττα
Ισοπαλία Ήττα
Ήττα Ήττα
-1.50 Νίκη με 2+ Νίκη
Νίκη με 1 Ήττα
Ισοπαλία Ήττα
Ήττα Ήττα
-1.75 Νίκη με 3+ Νίκη
Νίκη με 2 Μισή Νίκη
Νίκη με 1 Ήττα
Ισοπαλία Ήττα
Ήττα Ήττα
-2.00 Νίκη με 3+ Νίκη
Νίκη με 2 Επιστροφή ποσού
πονταρίσματος
Νίκη με 1 Ήττα
Ισοπαλία Ήττα
Ήττα Ήττα
Χάντικαπ Αποτέλεσμα
ομάδας
Αποτέλεσμα
στοιχήματος
0 Νίκη Νίκη
Ισοπαλία Επιστροφή ποσού
πονταρίσματος
Ήττα Ήττα
+0.25 Νίκη Νίκη
Ισοπαλία Μισή Νίκη
Ήττα Ήττα
+0.50 Νίκη Νίκη
Ισοπαλία Νίκη
Ήττα Ήττα
+0.75 Νίκη Νίκη
Ισοπαλία Νίκη
Ήττα με 1 Μισή Ήττα
Ήττα με 2+ Ήττα
+1.00 Νίκη Νίκη
Ισοπαλία Νίκη
Ήττα με 1 Επιστροφή ποσού
πονταρίσματος
Ήττα με 2+ Ήττα
+1.25 Νίκη Νίκη
Ισοπαλία Νίκη
Ήττα με 1 Μισή Νίκη
Ήττα με 2+ Ήττα
+1.50 Νίκη Νίκη
Ισοπαλία Νίκη
Ήττα με 1 Νίκη
Ήττα με 2+ Ήττα
+1.75 Νίκη Νίκη
Ισοπαλία Νίκη
Ήττα με 1 Νίκη
Ήττα με 2 Μισή Ήττα
Ήττα με 3+ Ήττα
+2.00 Νίκη Νίκη
Ισοπαλία Νίκη
Ήττα με 1 Νίκη
Ήττα με 2 Επιστροφή ποσού
πονταρίσματος
Ήττα με 3+ Ήττα
 1. Διάφορα

  Όλοι οι αγώνες μεταδίδονται ως απευθείας ροές βίντεο μέσω μιας ενσωματωμένης εφαρμογής αναπαραγωγής πολυμέσων στον περιηγητή ιστού σας. Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των τεσσάρων διαθεσίμων παιχνιδιών ή εναλλακτικά να παρακολουθήσετε μόνο το αγαπημένο παιχνίδι σας. Οι προσομοιώσεις αγώνων δημιουργούνται μέσω ενός συνδυασμού Τεχνητής Νοημοσύνης και ανεξάρτητων γεννητριών τυχαίων αριθμών. Ταυτόχρονα, οι παράμετροι απόδοσης των παικτών βασίζονται σε επαγγελματίες παίκτες ποδοσφαίρου (π.χ. με όρους αριθμού των γκολ, φυσικής κατάστασης, στατιστικών διαδοχικών αγώνων κλπ.).

 1. RTP

  RTP Εικονικού Ποδοσφαίρου είναι 94% με 70%.

Εικονικός Κλασικός Ιππόδρομος

 1. Πώς να παίξετε

  Ο Εικονικός Κλασικός Ιππόδρομος σας παρέχει εμπειρία πονταρίσματος αληθινών χρημάτων σε εικονικές ιπποδρομίες. Ο Εικονικός Κλασικός Ιππόδρομος εκτελεί 2 ανεξάρτητα κανάλια κούρσας παράλληλα, ενώ κάθε κανάλι προβάλει τις ημέρες κούρσας που παράγονται συνεχώς. Τα στοιχήματα μπορούν να τοποθετηθούν μέχρι και 10 δευτερόλεπτα πριν την έναρξη της επερχόμενης κούρσας καθώς και σε όλες τις μελλοντικές κούρσες των τρεχουσών ημερών κούρσας ανά πάσα στιγμή.

 1. Πληροφορίες ημέρας κούρσας

  Οι ημέρες κούρσας παράγονται συνεχώς - μια νέα ημέρα θα ξεκινήσει μόλις τελειώσει η τρέχουσα. Η ημέρα μονής κούρσας καλύπτει 9 κούρσες στον ίδιο αγωνιστικό στίβο (χόρτο ή χώμα) με μέση συνολική διάρκεια αγωνιστικής ημέρας 35 λεπτά.

 1. Πληροφορίες κούρσας

  Ανάλογα με τον αριθμό των αλόγων που συμμετέχουν (8, 10 ή 12 άλογα) και την απόσταση της κούρσας (3 διαφορετικές αποστάσεις ανά στίβο) η μονή κούρσα έχει διάρκεια περίπου 3 έως 5 λεπτά και, ξεχωριστά στις περιόδους «Έναρξη Κούρσας» (15 δευτερόλεπτα), «Περιγραφή Αλόγου» (6 δευτερόλεπτα ανά άλογο), «Διακοπή Πονταρίσματος» (10 δευτερόλεπτα), «Αγώνας» (70 έως 160 δευτερόλεπτα, ανάλογα με την απόσταση της κούρσας) και «Τέλος Κούρσας» (10 δευτερόλεπτα). Κατά την έναρξη/λήξη της ημέρας κούρσας υπάρχει επίσης μια περίοδος «Έναρξης/Λήξης Ημέρας Κούρσας» (30 δευτερόλεπτα έκαστη).

 1. Ποντάρισμα

  Το ποντάρισμα σε μια κούρσα Εικονικού Κλασικού Ιπποδρόμου επιτρέπεται έως και 10 δευτερόλεπτα πριν από την εκκίνηση της κούρσας. Οι αγορές στοιχήματος για μελλοντικές κούρσες των τρεχουσών ημερών κούρσας (κανάλι κούρσας 1 και κανάλι κούρσας 2) παραμένουν ανοικτές. Αν επιλεγεί ένας μελλοντικός αγώνας από το «Ημερολόγια Κούρσας», θα εμφανιστεί αυτόματα ο πίνακας πιθανοτήτων στο κάτω μέρος στην αντίστοιχη θέση κύλισης. Διατίθενται οι ακόλουθες αγορές στοιχήματος σε σχέση με τις κούρσες:

Αγορά Περιγραφή
Νικητής Στοιχηματίζετε ότι το άλογο που επιλέξατε θα κερδίσει.
Θέση Στοιχηματίζετε ότι το άλογο που επιλέξατε θα τερματίσει πρώτο, δεύτερο ή τρίτο.
Πρόβλεψη Σειράς Δύο Πρώτων
(Straight Forecast) / Διπλή Πρόβλεψη
Με τα στοιχήματα straight forecast ποντάρετε σε 2 άλογα τα οποία προβλέπετε να τερματίσουν πρώτα και δεύτερα, στη σωστή σειρά. Μπορείτε επίσης να ποντάρετε σε διπλή πρόβλεψη που σας επιτρέπει να στοιχηματίσετε στα άλογα που τερματίζουν στην πρώτη και δεύτερη θέση σε οποιαδήποτε σειρά. Ως εκ τούτου, το συνολικό ποντάρισμά σας θα είναι 2 φορές το αρχικό ποντάρισμα. Εφόσον τα δύο άλογα που επιλέξατε τερματίσουν στις 2 πρώτες θέσεις, θα κερδίσετε το στοίχημα. Το αποτέλεσμα περιορίζεται στα 20 πιο πιθανά.
Straight Tricast / Dual Tricast Με το στοίχημα straight tricast bet πρέπει να επιλέξετε 3 άλογα τα οποία πιστεύετε ότι θα τερματίσουν πρώτα, δεύτερα και τρίτα στη σωστή σειρά. Το στοίχημα dual tricast σας επιτρέπει να ποντάρετε στα άλογα που τερματίζουν στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη θέση σε οποιαδήποτε σειρά. Ως εκ τούτου, το συνολικό ποντάρισμά σας θα είναι 6 φορές το αρχικό ποντάρισμα. Εφόσον τα τρία άλογα που επιλέξατε τερματίσουν στις 3 πρώτες θέσεις, θα κερδίσετε το στοίχημα. Το αποτέλεσμα περιορίζεται στα 20 πιο πιθανά.
 1. Διάφορα

  Όλες οι κούρσες μεταδίδονται ως απευθείας ροές βίντεο μέσω μιας ενσωματωμένης εφαρμογής αναπαραγωγής πολυμέσων στον περιηγητή ιστού σας. Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των δύο ανεξάρτητων καναλιών κούρσας ή εναλλακτικά να παρακολουθήσετε μόνο το αγαπημένο σας κανάλι. Οι προσομοιώσεις κούρσας δημιουργούνται μέσω ενός συνδυασμού Τεχνητής Νοημοσύνης και ανεξάρτητων γεννητριών τυχαίων αριθμών. Οι παράμετροι απόδοσης των αλόγων Εικονικού Κλασικού Ιπποδρόμου βασίζονται στις παραμέτρους απόδοσης αληθινών αλόγων (π.χ. με όρους επιτάχυνσης, ταχύτητας και αντοχής, στατιστικών συνεχών αγώνων κ.λπ.).

 1. RTP

  RTP Εικονικού Κλασικού Ιπποδρόμου είναι 85% με 80%.

Εικονικό Τέννις Όπεν

 1. Πώς να παίξετε

  Το Εικονικό Τένις Όπεν (VTO) σας παρέχει εμπειρία πονταρίσματος αληθινών χρημάτων 24/7/365 σε εικονικό τένις στο οποίο λειτουργούν συνεχώς 2 τουρνουά κυπέλλου νοκ-άουτ παράλληλα. Κάθε τουρνουά αποτελείται από 4 γύρους που ξεκινούν με 16 παίκτες (γύρος των 16, γύρος των 8, ημιτελικοί, τελικοί). Προκειμένου να διασφαλιστεί η ύπαρξη επαρκούς χρόνου για ποντάρισμα, το Γραφικό Περιβάλλον Χρήστη (GUI) αλλάζει συνεχώς μεταξύ των 2 τουρνουά με βάση τους γύρους, δηλαδή ένας γύρο κυπέλλου σε γρασίδι ακολουθείται πάντα από έναν γύρο κυπέλλου σε σκληρό τερέν και αντίστροφα. Είναι δυνατό να τοποθετηθούν στοιχήματα σε όλους τους αγώνες του επόμενου διαθέσιμου γύρου του κυπέλλου.

 1. Πληροφορίες τουρνουά

  Εξαιτίας της διεξαγωγής παράλληλων τουρνουά, ένα πλήρες τουρνουά κυπέλλου διαρκεί 25:30 λεπτά, που χωρίζεται σε μια περίοδο «Εισαγωγής Τουρνουά» 15 δευτερόλεπτων πριν από την έναρξη του κυπέλλου, τη ροή «Γύρου Κυπέλλου» διάρκειας 3:30 ανά γύρο κυπέλλου και μια περίοδο «Πανηγυρισμού Κυπέλλου» για ακόμη 15 δευτερόλεπτα στο τέλος κάθε τουρνουά κυπέλλου.

 1. Πληροφορίες γύρου κυπέλλου

  Ένας γύρος κυπέλλου διαρκεί 3:30 λεπτά. Ανάλογα με τον γύρο του κυπέλλου, μεταδίδονται πλήρως όλοι οι διαθέσιμοι αγώνες (γύρος 16 = 8 αγώνες, γύρος 8 = 4 αγώνες, ημιτελικοί = 2 αγώνες, τελικός = 1 αγώνας), κατά τους οποίους ο πελάτης έχει την ευχέρεια να αλλάζει τα βίντεο μεταξύ των αγώνων.

 1. Ποντάρισμα

  Το ποντάρισμα σε έναν αγώνα Εικονικού Τένις επιτρέπεται έως και 10 δευτερόλεπτα πριν από την έναρξη του αγώνα. Δυνατότητα πονταρίσματος παρέχεται σε επίπεδο game, σετ και αγώνα. Οι αγορές στοιχήματος ανοίγουν πάντα για τουλάχιστον 3:30 λεπτά πριν τον αγώνα (μπορείτε να στοιχηματίσετε στον επόμενο διαθέσιμο γύρο σε γρασίδι ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ο γύρος σε σκληρό τερέν και αντίστροφα). Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές πονταρίσματος σε σχέση με τους αγώνες:

  Στοίχημα σε επίπεδο παιχνιδιού

 • Νικητής του game 1 στο σετ 1 (1 - κερδίζει η γηπεδούχος ομάδα, 2 - κερδίζει η φιλοξενούμενη ομάδα)
 • Σωστό σκορ στο game 1 στο σετ 1 (game-0, game-15, game-30, game-40 - 0-game, 15- game, 30-game, 40-game)

Στοίχημα σε επίπεδο σετ

 • Νικητής στο σετ 1 (1 - κερδίζει η γηπεδούχος ομάδα, 2 - κερδίζει η φιλοξενούμενη ομάδα)
 • Σωστό Σκορ στο σετ 1: (6:0, 6:1, 6:2, 6:3, 6:4, 7:5, 7:6 – 0:6, 1:6, 2:6, 3:6: 4:6, 5:7, 6:7)
 • Συνολικός αριθμός game στο σετ 1: (Over / Under, 3 διαφορετικές προσφορές)
 • Μονός/ζυγός αριθμός game στο σετ 1: (Μονός / Ζυγός)

Στοίχημα σε επίπεδο αγώνα

 • Νικητής του αγώνα (1 - κερδίζει η γηπεδούχος ομάδα, 2 - κερδίζει η φιλοξενούμενη ομάδα)
 • Τελικό Αποτέλεσμα (σε σετ - 3 νικηφόρα) (2:0; 2:1 – 0:2; 1:2)
 • Συνολικός αριθμός game σε έναν αγώνα: (Over / Under, 1 προσφορά)
 1. Διάφορα

  Όλοι οι αγώνες μεταδίδονται ως απευθείας ροές βίντεο μέσω μιας ενσωματωμένης εφαρμογής αναπαραγωγής πολυμέσων στον περιηγητή ιστού σας. Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ όλων των διαθεσίμων αγώνων ανά γύρο κυπέλλου ή εναλλακτικά να παρακολουθήσετε μόνο τον αγαπημένο αγώνα σας. Οι προσομοιώσεις αγώνων δημιουργούνται μέσω ενός συνδυασμού Τεχνητής Νοημοσύνης και ανεξάρτητων γεννητριών τυχαίων αριθμών. Συγχρόνως, οι παράμετροι απόδοσης των παικτών Εικονικού Τένις Όπεν βασίζονται σε επαγγελματίες παίκτες (π.χ. με όρους φυσικής κατάστασης, στατιστικών διαδοχικών αγώνων κλπ.).

 1. RTP

  RTP Εικονικού Τέννις Όπεν είναι 94% με 70%.

Εικονικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ

 1. Πώς να παίξετε

  Ο Εικονικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ σας παρέχει εμπειρία πονταρίσματος αληθινών χρημάτων σε εικονικό μπάσκετ. Το πρωτάθλημα αποτελείται από 16 ομάδες και οι περίοδοι διεξάγονται συνεχώς. Κάθε περίοδος αποτελείται από 30 αγωνιστικές ημέρες (αγώνες εντός και εκτός έδρας). Τα στοιχήματα μπορούν να τοποθετηθούν ανά πάσα στιγμή, ακόμη και εντός μιας περιόδου.

 1. Πληροφορίες Περιόδου

  Μια περίοδος διαρκεί 106:30 λεπτά συνολικά, που χωρίζεται σε περίοδο «Προετοιμασίας πριν το Πρωτάθλημα», «Ροή αγωνιστικής ημέρας» και «Προετοιμασίας μετά το πρωτάθλημα». Η «Περίοδος Προετοιμασίας πριν το Πρωτάθλημα» εκτελείται πριν από την έναρξη μιας περιόδου και διαρκεί 60 δευτερόλεπτα. Όλες οι αγωνιστικές ημέρες ανακεφαλαιώνονται στην περίοδο «Ροή Αγωνιστικής Ημέρας» συνολικής διάρκειας 105:00. Στο τέλος κάθε περιόδου ακολουθεί μια «Περίοδος μετά το τέλος της αγωνιστικής περιόδου» διάρκειας 30 δευτερολέπτων.

 1. Πληροφορίες αγωνιστικής ημέρας

  Η αγωνιστική ημέρα διαρκεί 3:30 λεπτά. Χωρίζεται σε «Περίοδο Προετοιμασίας πριν τον Αγώνα» «1ο τέταρτο», «2ο τέταρτο», «Ημίχρονο», «3ο τέταρτο», «4ο τέταρτο», Παράταση (αν το αποτέλεσμα του αγώνα είναι ισοπαλία μετά το 4ο τέταρτο») και «Περίοδος μετά τον Αγώνα». Η περίοδος «Προετοιμασίας πριν από τον Αγώνα» εκτελείται πριν από την έναρξη ενός αγώνα για 30 δευτερόλεπτα. Ο αγώνας διαρκεί 2:30 λεπτά συνολικά, με διακοπή ημιχρόνου διάρκειας 10 δευτερόλεπτα ενδιάμεσα. Μετά από κάθε αγώνα ακολουθεί μια «Περίοδος μετά το τέλος της αγωνιστικής περιόδου» διάρκειας 20 δευτερολέπτων. Η αλλαγή αγωνιστικής ημέρας διαρκεί 10 δευτερόλεπτα.

 1. Ποντάρισμα

  Το ποντάρισμα σε έναν αγώνα Εικονικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ επιτρέπεται έως και 10 δευτερόλεπτα μετά το σφύριγμα της έναρξης. Οι αγορές στοιχήματος για μελλοντικές αγωνιστικές ημέρες της τρέχουσας περιόδου παραμένουν ανοικτές. Όταν επιλέγεται μια μελλοντική αγωνιστική ημέρα από την μπάρα «Αγωνιστική Ημέρα» στο κάτω μέρος, οι αγώνες που σχετίζονται με την ημέρα αυτή, μαζί με τις πιθανότητες νίκης, θα εμφανιστούν στην ενότητα των μικρότερων πιθανοτήτων νίκης. Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές πονταρίσματος σε σχέση με τους αγώνες:

 • Νικητής Αγώνα, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης: Σκορ μετά από 4 τέταρτα (+ παράταση) (1 - κερδίζει η γηπεδούχος ομάδα, 2 - κερδίζει η φιλοξενούμενη ομάδα)
 • Σύνολο Πόντων, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης: Σύνολο πόντων που επιτεύχθηκαν και από τις δύο ομάδες στον αγώνα, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης (over, under)
 • Χάντικαπ, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης: Οι πόντοι του χάντικαπ προστίθενται στο τελικό σκορ αγώνα και νικητής είναι η ομάδα που έχει το μεγαλύτερο άθροισμα (1 - κερδίζει η γηπεδούχος ομάδα, 2 - κερδίζει η φιλοξενούμενη ομάδα)
 • Περιθώριο Νίκης, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης: Περιθώριο μεταξύ των πόντων που πέτυχαν οι δύο ομάδες στο τέλος του αγώνα, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης.
 • Νικητής 1ου Ημιχρόνου: Νικητής των πρώτων δύο τέταρτων (1 - κερδίζει η γηπεδούχος ομάδα, x - ισοπαλία, 2 - κερδίζει η φιλοξενούμενη ομάδα)
 • Σύνολο Πόντων 1ου Ημιχρόνου: Σύνολο πόντων που επιτεύχθηκαν στο πρώτο ημίχρονο (1 - κερδίζει η γηπεδούχος ομάδα, 2 - κερδίζει η φιλοξενούμενη ομάδα)
 • Χάντικαπ 1ου Ημιχρόνου: Οι πόντοι του χάντικαπ προστίθενται στο σκορ ημιχρόνου του παιχνιδιού και νικητής είναι η ομάδα που κερδίζει σε αυτές τις προσθέσεις (1 - κερδίζει η γηπεδούχος ομάδα, 2 - κερδίζει η φιλοξενούμενη ομάδα)
 • Περιθώριο Κέρδους 1ου Ημιχρόνου: Περιθώριο μεταξύ των πόντων που πέτυχαν οι δύο ομάδες στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου (1 - κερδίζει η γηπεδούχος ομάδα, 2 - κερδίζει η φιλοξενούμενη ομάδα)
 • Νίκη με x πόντους: Ποια ομάδα θα σκοράρει X πόντους πρώτη (1 - κερδίζει η γηπεδούχος ομάδα, 2 - κερδίζει η φιλοξενούμενη ομάδα)
 • Υψηλότερο Σκορ Τετάρτου: Το τέταρτο του αγώνα στο οποίο επιτυγχάνονται οι περισσότεροι πόντοι (και από τις δύο ομάδες). Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερα τέταρτα έχουν ίδιο συνολικό αριθμό υψηλότερων πόντων, δεν θα ισχύουν οι κανόνες ισοβαθμίας καθώς το αποτέλεσμα προκύπτει από την επιλογή στοιχήματος «Περιπτώσεις Ισοβαθμίας». (1η, 2η, 3η, 4η περίπτωση ισοβαθμίας)
 • Σύνολο Πόντων της Γηπεδούχου Ομάδας, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης: Σύνολο πόντων που επιτεύχθηκαν από τη γηπεδούχο ομάδα στον αγώνα, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης (over, under)
 • Σύνολο Πόντων της Φιλοξενούμενης Ομάδας, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης: Σύνολο πόντων που επιτεύχθηκαν από τη φιλοξενούμενη ομάδα στον αγώνα, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης (over, under)
 1. Διάφορα

  Όλοι οι αγώνες μεταδίδονται ως απευθείας ροές βίντεο μέσω μιας ενσωματωμένης εφαρμογής αναπαραγωγής πολυμέσων στον περιηγητή ιστού σας. Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των οκτώ διαθεσίμων παιχνιδιών ανά αγωνιστική ημέρα ή εναλλακτικά να παρακολουθήσετε μόνο τον αγαπημένο αγώνα σας. Οι προσομοιώσεις αγώνων δημιουργούνται μέσω ενός συνδυασμού Τεχνητής Νοημοσύνης και ανεξάρτητων γεννητριών τυχαίων αριθμών. Ταυτόχρονα, οι παράμετροι απόδοσης των παικτών βασίζονται σε επαγγελματίες παίκτες μπάσκετ (π.χ. με όρους αριθμού των πόντων, φυσικής κατάστασης, στατιστικών διαδοχικών αγώνων κλπ.).

 1. RTP

  RTP Εικονικού Μπάσκετ είναι 95% με 93%

48

Ιπποδρομίες

 1. Μακροχρόνια Στοιχήματα (AntePost)

  Μακροχρόνια Στοιχήματα είναι αποδεκτά σε βάση ''all in run or not'' (ανεξάρτητα από το αν η επιλογή θα συμμετάσχει τελικά στον αγώνα ή όχι). Εκτός αν υπάρχει διαφορετική συνθήκη, τα μακροχρόνια στοιχήματα θα είναι χαμένα αν μια επιλογή δε λάβει μέρος στην κούρσα από τα κερδισμένα μακροχρόνια στοιχήματα. Αν η κούρσα αναβληθεί για μια άλλη ημέρα, τα AntePost στοιχήματα θα ισχύουν, με την προϋπόθεση ότι το στάδιο αρχικής συμμετοχής δεν θα ανοίξει ξανά, στην οποία περίπτωση τα στοιχήματα είναι άκυρα. Αν μια κούρσα διακοπεί ή δηλωθεί άκυρη, τα AntePost στοιχήματα θα είναι άκυρα.

  Όταν το ίδιο άλογο είναι κατοχυρωμένο για να κερδίσει δύο ή περισσότερες κούρσες σε δυάδες, τριάδες και παρολί μακροχρόνιων στοιχημάτων, τότε ειδικά μειωμένες αποδόσεις θα προσφέρονται.

  Σε μέρες που διεξάγονται κλασικά ή άλλα trials, ο στοιχηματισμός σε μακροχρόνια στοιχήματα θα διακόπτεται και θα εκδίδονται νέες αποδόσεις.

  Ο Jockey Club Rule 121 διατάζει ότι οι Stewards έχουν το δικαίωμα να μειώσουν τους αριθμούς σε μια κούρσα αν, στη νυχτερινή φάση δήλωσης συμμετοχής, έχουν δηλωθεί τόσοι πολλοί, ώστε υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια των αλόγων και των αναβατών. Μακροχρόνια στοιχήματα σε άλογα που υποχρεώνονται να αποχωρήσουν, θα είναι άκυρα και τα ποσά στοιχηματισμού θα επιστρέφονται.

  Τα Μακροχρόνια στοιχήματα διευθετούνται με βάση τους όρους Αποδόσεων και Πλασέ, οι οποίοι εφαρμόζονται τη στιγμή της αποδοχής. Αν κατα λάθος, δοθούν λαθεμένοι όροι Αποδόσεων και Πλασέ, διατηρούμε το δικαίωμα να διευθετούμε το στοίχημα με βάση τους σωστούς όρους Αποδόσεων/Πλασέ, οι οποίοι ήταν διαθέσιμοι τη στιγμή της έγκρισης του στοιχήματος.

  Αν ένα στοίχημα τοποθετηθεί σε μια ''τιμή την ημέρα ενός γεγονότος'' για ζέυγος επιλογής/ών σε αυτό το γεγονός με επιλογή/ες σε ένα μελλοντικό γεγονός, τότε αν η πρώτη επιλογή δεν τρέξει, το στοίχημα θα εκτελεστεί στην επιλογή που απομένει, και σε βάση all in run or not.

 1. Race Winner

  Ιπποδρομίες ΗΒ και Ιρλανδίας

  Αναβληθείσες/Επαναπρογραμματιζόμενες Κούρσες

  Αν μια κούρσα αναβληθεί ή επαναπρογραμματιστεί είτε αργότερα την ίδια μέρα ή για άλλη μέρα και οι τελικές δηλώσεις συμμετοχών ισχύουν, τότε τα στοιχήματα ισχύουν. Εντούτοις, μονά στοιχήματα σε ιπποδρομίες θα γίνονται άκυρα και κάθε επιλογή σε παρολί στοιχήματα θα λαμβάνεται σαν Μη συμμετέχων, εάν:

 • Η κούρσα διακοπεί.
 • Η κούρσα δηλωθεί επίσημα άκυρη.
 • Η πίστα αλλάξει.
 • Η επιφάνεια διεξαγωγής της κούρσας αλλάξει.
 1. Εάν ένα άλογο πρόκειται να πάρει μέρος σε κούρσα αλλά αρνηθεί να αγωνιστεί, το στοίχημα θα θεωρηθεί χαμένο.

 2. Τα πονταρίσματα θα διευθετούνται με βάση το επίσημο αποτέλεσμα μετά την τελική ζύγιση. Αν το άλογο σας αποκλειστεί αμέσως μετά την κούρσα, χάνετε το ποντάρισμα σας. Αν ωστόσο ο αποκλεισμός προκύψει μια ημέρα, μια εβδομάδα ή τέσσερα χρόνια αργότερα, μπορείτε να κρατήσετε τα κέρδη σας.

 1. Στοίχημα για Νίκη

  Τα στοιχήματα διευθετούνται για νικητή της κούρσας.

  ''Πλασέ''

  Θα διευθετείται σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους Πλασέ:

  ''Πλασέ 2''

  Το στοίχημα σε αυτήν την αγορά θεωρείται κερδισμένο αν το άλογο τερματίσει ή στην πρώτη ή στην δεύτερη θέση.

  ''Πλασέ 3''

  Το στοίχημα σε αυτήν την αγορά θεωρείται κερδισμένο αν το άλογο τερματίσει ή στην πρώτη ή στην δεύτερη ή στην τρίτη θέση.

  Λιγότεροι από 5 συμμετέχοντες δεν προσφέρεται.

  Σε όλες τις κούρσες, ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι ο αριθμός εκείνων που θα βρεθούν στις σειρές εκκίνησης.

 1. Στοίχημα Forecast

  Forecasts αγορές είναι αποδεκτές για όλες τις κούρσες 3 ή παραπάνω ενεργών συμμετεχόντων και διευθετούνται σαν ένα straight forecast (οι επιλογές να τερματίσουν 1η και 2η με ακριβή σειρά).

  Αν υπάρχουν λιγότεροι από 3 ενεργοί συμμετέχοντες, τότε όλα τα forecast για αυτή την κούρσα θα είναι άκυρα.

 1. Στοίχημα Tricast

  Tricast αγορές είναι αποδεκτές για όλες τις κούρσες 8 ή παραπάνω ενεργών συμμετεχόντων και διευθετούνται σαν ένα straight tricast (οι επιλογές να τερματίσουν
  1η, 2η και 3η με ακριβή σειρά).

  Αν υπάρχουν λιγότεροι από 3 ενεργοί συμμετέχοντες, τότε όλα τα forecast για αυτή την κούρσα θα είναι άκυρα.

 1. Each Way

  Ένα στοίχημα Each-Way περιέχει ένα στοίχημα στο ποντάρισμα για την επιλογή να ''Νικήσει'' και ένα στοίχημα με το ίδιο ποντάρισμα για την επιλογή να ''Πλασαριστεί'', σύμφωνα με του διαφημιζόμενους όρους για το γεγονός.Το ποντάρισμα διαιρείται δια δύο (ισάξια σε κάθε επιλογή). Δηλαδη εαν τοποθετηθεί ένα στοίχημα 10€ στην αγορά each way για το άλογο Χ σε απόδοση 5 και το άλογο κερδίσει, ουσιαστικά το ποσό των 10 ευρώ θα ισομοιραστεί και το στοίχημα θα επιστρέψει 5€ Χ 5 που είναι η απόδοσή του.

  Γενικά, για ιπποδρομίες Ην. Βασιλείου, το μέρος ''Πλασέ'' των Each Way στοιχημάτων, θα διευθετείται σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους Πλασέ:

  Handicaps 16 ή περισσότεροι συμμετέχοντες, 1/4 αποδόσεις 4 πρώτες θέσεις.

  Handicaps 12 15 συμμετέχοντες, 1/4 αποδόσεις 3 πρώτες θέσεις.

  Όλες οι άλλες κούρσες των 8 ή περισσότερων συμμετεχόντων, 1/5 αποδόσεις 3 πρώτες θέσεις.

  Κούρσες των 5, 6 ή 7 συμμετεχόντων, 1/4 αποδόσεις 2 πρώτες θέσεις.

  Μπορεί να προσφέρουμε επιπλέον (Ενισχυμένες) θέσεις σε συγκεκριμένες ιπποδρομίες παραπάνω από τους προαναφερθέντες βασικούς όρους. Όπου προσφέρουμε μια επιπλέον θέση ή θέσεις, διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε του όρους πλασέ από ένα τέταρτο σε ένα πέμπτο, π.χ. αν προσφέρουμε 4 θέσεις σε μια Handicap κούρσα με 12-15 συμμετέχοντες, αυτό θα είναι στο 1/5 των αποδόσεων και όχι στο 1/4. Οι όροι ενισχυμένου πλασέ κούρσας εξαρτώνται από τον αριθμό των αλόγων που συμμετέχουν σε μια κούρσα κατά την εκκίνηση. Στην περίπτωση μη συμμετεχόντων και/ή αποσύρσεων, διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τους όρους πλασέ που προσφέρονται για επακόλουθα στοιχήματα που τοποθετούνται.

  Σε όλες τις κούρσες, ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι ο αριθμός εκείνων που θα βρεθούν στις σειρές εκκίνησης. Στοιχήματα κατά τα οποία, το ποντάρισμα για πλασέ υπερβαίνει το ποντάρισμα για νίκη, δε θα γίνονται αποδεκτά. Οι δυάδες, τριάδες και παρολί Each Way θα διευθετούνται ''θα διευθετούνται ως ισόποσα διαιρεμένα.

  Αν το άλογο δεν κερδίσει αλλα τερματίσει στις 2 ή 3 πρώτες θέσεις ανάλογο με το κάθε Each Way που έχει η κούρσα πληρώνεται το 1/4 της απόδοσης που είχε ποντάρει.

 1. Insure Bet

  2 places

  Θα προσφερθεί μια τιμή για να κερδίσει το άλογο τον αγώνα. Αν το άλογο τελειώσει δεύτερο, το ποντάρισμα θα επιστραφεί.

  3 places

  Θα προσφερθεί μια τιμή για να κερδίσει το άλογο τον αγώνα. Αν το άλογο τελειώσει δεύτερο ή τρίτο, το ποντάρισμα θα επιστραφεί.

  4 places

  Θα προσφερθεί μια τιμή για να κερδίσει το άλογο τον αγώνα. Αν το άλογο τελειώσει δεύτερο ή τρίτο ή τέταρτο, το ποντάρισμα θα επιστραφεί.

49

Ειδικά Στοιχήματα

 1. Eιδικά Αγωνιστικής

  Ομάδα που θα σκοράρει τα περισσότερα Γκολ/ Συνολικά γκολ αγωνιστικής:

  Oι αγορές του γεγονότος «Ειδικά Αγωνιστικής» διευθετούνται βάσει του αθροίσματος των τερμάτων των εντός έδρας ομάδων εναντίον του αθροίσματος των τερμάτων των εκτός έδρας ομάδων κατά την αναγραφόμενη αγωνιστική ή χρονική περίοδο,οι οποίες λογίζονται για σκοπούς διευθέτησης (όλες οι εντός έδρας αγωνιζόμενες και όλες οι εκτός έδρας αγωνιζόμενες) κάθε μια ως ενιαία ομάδα με την ονομασία «Γηπεδούχοι» και «Φιλοξενούμενοι» αντίστοιχα.

  Η αγωνιστική μπορεί να αναφέρεται και σε μια συγκεκριμένη ομάδα αγώνων που διεξάγεται σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, η οποία θα διασαφηνίζεται ξεκάθαρα στο όνομα της αγοράς (π.χ. Αγώνες του Champions League, που διεξάγονται την 15/2 με ώρα έναρξης 22:00 ή 3η Αγωνιστική).

  Τα γκολ που σημειώνονται στην παράταση ή στα πέναλτι δεν υπολογίζονται. Όλα τα στοιχήματα στην ομάδα η οποία θα σκοράρει τα περισσότερα γκολ σε μία αγωνιστική θα διευθετηθούν ως κερδισμένα. Σε περίπτωση ίδιου αριθμού τερμάτων από 2 ή περισσότερες ομάδες, ισχύουν κανόνες Dead Heat.

  Για σκοπούς διευθέτησης της αγοράς «Ομάδα που θα σκοράρει τα περισσότερα Γκολ» και στην περίπτωση που ένας αγώνας αναβληθεί/διακοπεί και δεν ολοκληρωθεί μέσα σε 24 ώρες από την προγραμματισμένη ώρα έναρξής του, όλα τα στοιχήματα θα ακυρωθούν. 

  Στην περίπτωση που ένας αγώνας αναβληθεί/διακοπεί και δεν ολοκληρωθεί μέσα σε 24 ώρες από την προγραμματισμένη ώρα έναρξής του, τότε όλα τα στοιχήματα για την αγορά «Συνολικά γκολ αγωνιστικής» θα ακυρωθούν, εκτός και αν η διευθέτηση των στοιχημάτων καθοριστεί από τον συνολικό αριθμό γκολ που θα επιτευχθούν σε ΟΛΟΥΣ τους αγώνες της συγκεκριμένης αγωνιστικής (συμπεριλαμβανομένων και αυτών που διακόπηκαν).

  Ομάδα να σκοράρει πρώτη

  Αφορά την ομάδα που θα σκοράρει το πρώτο τέρμα σε μια σειρά αγώνων με την ίδια επίσημη ώρα έναρξης. Ως κερδισμένα διευθετούνται τα στοιχήματα, μόνο στην ομάδα που θα σκοράρει το πρώτο τέρμα σε σχέση με τις υπόλοιπες βάσει των στατιστικών της Novibet ή / και στατιστικών των επισήμων συνεργαζόμενων παρόχων της Novibet , και όχι σε σχέση με τον επίσημο χρόνο κατακύρωσης του τέρματος. Παράδειγμα: Ποια ομάδα θα σκοράρει το πρώτο γκολ στα παιχνίδια των 22:00 στο CHL: Υποθέτουμε ότι έχουμε δύο παιχνίδια.Έστω ότι η μία ομάδα ''Ρεάλ Μαδρίτης'' σκοράρει στις 22:06 και ο επίσημος χρόνος επικύρωσης του τέρματος για το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι 05'30'', ενώ η 2η ομάδα ''Μπάγερν'' σκοράρει στις 22:07, αλλά ο επίσημος χρόνος επικύρωσης του τέρματος είναι 04'20'' (με καθυστερημένη έναρξη). Σε αυτή την περίπτωση, ως κερδισμένα θα διευθετούνται τα στοιχήματα Να σκοράρει πρώτη η 1η ομάδα ''Ρεάλ Μαδρίτης''.

 1. Επόμενη ομάδα παίκτη

  Η διευθέτηση της αγοράς γίνεται με βάση την ομάδα που έχει συμβόλαιο ο Χ παίκτης στο πρώτο επίσημο αγώνα της σεζόν και στης οποίας το ρόστερ ανήκει.(Eκτός αν αναφέρεται ημερομηνία στην αγορά). Σε περίπτωση διαρροής πληροφοριών που μπορεί να επηρεάσουν το αποτέλεσμα των στοιχημάτων τότε αυτά θα διευθετούνται με μονάδα. Δεν υπολογίζονται προσύμφωνα ή άλλες παρόμοιες συμφωνίες που υποδηλώνουν ότι η μεταγραφή θα ολοκληρωθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

  Σε περίπτωση επίσημης ανακοίνωσης Χ παίκτη η επιλογή μετρά ως νικητής ακόμη και αν δεν προσφέρεται στις επιλογές στοιχηματισμού.

 1. Επόμενη ομάδα προπονητή

  Στις περιπτώσεις που η αλλαγή προπονητή γίνεται πριν την έναρξη της σεζόν η διευθέτηση της αγοράς γίνεται με βάση τον πρώτο προπονητή που έχει συμβόλαιο με τη Χ ομάδα στον πρώτο επίσημο αγώνα της σεζόν.Για αλλαγές προπονητή στη μέση της σεζόν και σε ομάδες που δεν προχωρούν σε άμεση αντικατάσταση του προηγούμενου προπονητή και ακολουθούν προσωρινές επιλογές, για τη διευθέτηση της αγοράς ορίζεται ως μόνιμος αν καθίσει στον πάγκο από 10 επίσημους αγώνες και πάνω για τους συλλόγους και 4 επίσημους αγώνες για τις Εθνικές ομάδες. Σε περίπτωση διαρροής πληροφοριών που μπορεί να επηρεάσουν το αποτέλεσμα των στοιχημάτων τότε αυτά θα διευθετούνται με μονάδα. Δεν υπολογίζονται προσύμφωνα ή άλλες παρόμοιες συμφωνίες που υποδηλώνουν ότι η μεταγραφή θα ολοκληρωθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία. 

  Σε περίπτωση επίσημης ανακοίνωσης Χ προπονητή η επιλογή μετρά ως νικητής ακόμη και αν δεν προσφέρεται στις επιλογές στοιχηματισμού.

50

Head To Head Bets

 1. Τα Head To Head Bets αφορούν στοιχήματα μεταξύ ομάδων ή παικτών και το αποτέλεσμα εξαρτάται από την επίδοση της κάθε ομάδας ή παίκτη για την αγωνιστική, για τους αγώνες ή για τη χρονική διάρκεια που είναι ορισμένα.

  Μεταξύ Ομάδων

  Το αποτέλεσμα των Head To Head Bets μεταξύ ομάδων διαμορφώνεται μόνο από τα τέρματα που θα πετύχει η κάθε ομάδα του γεγονότος την ορισμένη αγωνιστική περίοδο.

  Για παράδειγμα, θεωρούμε Head To Head Bets που αφορούν Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ με τους αγώνες της ορισμένης αγωνιστικής να είναι Ολυμπιακός-Πανιώνιος και Άρης- ΠΑΟΚ.

  Θεωρούμε το αποτέλεσμα του αγώνα Ολυμπιακός-Πανιώνιος 3-1 και του Άρης-ΠΑΟΚ 0-1. Τότε οι αγορές των Head To Head Bets για το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ θα πληρωθούν με αποτέλεσμα 3-1 υπέρ του Ολυμπιακού.

  Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε αγώνας (που αφορά ορισμένες ομάδες των Head To Head Bets) ακυρωθεί, διακοπεί ή αναβληθεί, τα Head To Head Bets δεν ισχύουν και τα στοιχήματα επιστρέφονται.

  Μεταξύ Παικτών

  Το αποτέλεσμα των Head To Head Bets μεταξύ παικτών διαμορφώνεται από την επίδοση του κάθε παίκτη (goals ή points, assists , rebounds) στην ορισμένη αγωνιστική περίοδο ή χρονική περίοδο που είναι ορισμένο.

  Παράδειγμα 1: Θεωρούμε Head To Head Bets που αφορούν τα goal που θα πετύχουν Cristiano Ronaldo και Lionel Messi ορισμένα για συγκεκριμένους αγώνες.

  Θεωρούμε ότι ο Cristiano Ronaldo πέτυχε 2 τέρματα και ο Lionel Messi 3. Συνεπώς νικητής του Head To Head Bet (Περισσότερα goal) είναι ο Lionel Messi.

  Παράδειγμα 2: Θεωρούμε Head To Head Bets (ορισμένα για συγκεκριμένη αγωνιστική περίοδο) που αφορούν πόντους, ασίστ και ριμπάουντ που θα πετύχουν Γιάννης Αντετοκούνμπο και Τζέιμς Χάρντεν.

  Θεωρούμε ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε 33 πόντους , 5 ασίστ και 8 ριμπάουντ ενώ ο Τζέιμς Χάρντεν 31 πόντους 9 ασίστ και 9 ριμπάουντ. Συνεπώς νικητής των Head To Head bets για τους περισσότερους πόντους είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ενώ για ασίστ και ριμπάουντ ο Τζέιμς Χάρντεν.

  Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε παίκτης (ορισμένος από τα Head To Head Bets) δεν αγωνιστεί τα Head To Head Bets δεν ισχύουν και τα στοιχήματα επιστρέφονται.

 

51

Γενικά

1 Το ελάχιστο στοίχημα είναι € 0.10 ή ισοδύναμο σε άλλο νόμισμα.

2 Στοιχήματα με πίστωση δεν γίνονται αποδεκτά.

3 Το πρόγραμμα του απευθείας (live) στοιχήματος μπορεί να τροποποιηθεί σε κάθε στιγμή λόγω αλλαγών στο πρόγραμμα μετάδοσης των υπεύθυνων εκπομπής.

4 Σε περίπτωση που τοποθετηθεί ένα στοίχημα με λάθος τιμή λόγω καθυστερημένης «Απευθείας» 'live' κάλυψης ενός γεγονότος, τότε τα στοιχήματα θα ακυρωθούν.

5 Όπου έχουμε λόγο να πιστεύουμε ότι ένα στοίχημα τοποθετήθηκε, ενώ το αποτέλεσμα του γεγονότος είναι γνωστό, (ακόμα και αν είναι μόνο γνωστό στο άτομο που στοιχημάτισε) διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε το στοίχημα.

6 Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε το στοίχημα κατά τη διάρκεια ενός γεγονότος λόγω εσφαλμένης μετάδοσης ή άλλων τεχνικών λόγων ή αν υποπτευθούμε απάτη.

7 Θα καθορίσουμε τη λήξη προθεσμίας για την τοποθέτηση των στοιχημάτων υπό την ευχέρειά μας.

8 Δεν θα ανεχθούμε εσκεμμένα και επανειλημμένα περιστατικά αργοπορημένης τοποθέτησης στοιχημάτων. Θεωρούμε αυτό το γεγονός απάτη και θα το αντιμετωπίσουμε αναλόγως.

9 Διατηρούμε περαιτέρω το δικαίωμα να ακυρώσουμε στοιχήματα ακόμα και σε μεταγενέστερο χρόνο, αν ο πελάτης κέρδισε ένα τέτοιο στοίχημα ως αποτέλεσμα τεχνικής βλάβης ή σφάλματος, συμπεριλαμβανομένου, αλλά χωρίς περιορισμούς, ενός σφάλματος ή λάθους στη μετάδοση. Σε κάθε τέτοια περίπτωση το ποσό πονταρίσματος του στοιχήματος ή του παιχνιδιού θα πιστώνεται εκ νέου στο λογαριασμό του παίκτη. Παραταύτα διατηρούμε το δικαίωμα να θεωρήσουμε κάποιον πελάτη υπόχρεο για τυχόν βλάβη που προκλήθηκε ή που έχουμε υποστεί ως αποτέλεσμα του γεγονότος ότι ένας τέτοιος πελάτης εν γνώση του εκμεταλλεύθηκε ένα τεχνικό ή διαχειριστικό σφάλμα κατά την πραγματοποίηση ή/και λήψη πληρωμών.

10 Αν, στη διάρκεια της περιόδου αποδοχής των στοιχημάτων, γνωστοποιούνται πληροφορίες μέσω των οποίων μπορεί να καθοριστεί το αποτέλεσμα του στοιχήματος, η λήξη προθεσμίας για αποδοχή των στοιχημάτων θα καθορίζεται εκ νέου ή το στοίχημα θα ακυρώνεται, γεγονός που θα τελεί υπό την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

11 Όλες οι τιμές υπόκεινται σε διακύμανση και καθίστανται σταθερές κατά τη στιγμή που τοποθετείται ένα στοίχημα. Δεν μπορούμε να καταστούμε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε τυπογραφικό, ανθρώπινο ή απτό λάθος που οδηγεί σε τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις, συμπεριλαμβανομένων της αναγγελίας, δημοσίευσης ή σήμανσης των τιμών ή αποτελεσμάτων, διαφορετικά από τα προτιθέμενα ή για στοιχήματα που έγιναν αποδεκτά και αντιβαίνουν τους κανόνες μας. Σε περιπτώσεις όπου ένα στοίχημα έχει γίνει αποδεκτό βάσει μιας εσφαλμένης τιμής διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε το στοίχημα.

12 Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για την ορθότητα, την αρτιότητα ή την ενήμερη κατάσταση των παρεχόμενων υπηρεσιών πληροφόρησης. Μολονότι θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες/τα στοιχεία που παρέχουμε είναι σωστά και ακριβή, αν συμβεί ένα σφάλμα είτε πρόκειται για ανθρώπινο λάθος ή για ένα λάθος που οφείλεται σε τεχνικά προβλήματα δεν αναλαμβάνουμε κανενός είδους ευθύνη, η οποία προκύπτει από το εν λόγω σφάλμα ή επειδή βασίσαμε μέρος των στοιχείων μας σε οποιονδήποτε. Επίσης, η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ακρίβεια των ζωντανών σκορ, στατιστικών και ενδιάμεσων αποτελεσμάτων στα απευθείας (live) στοιχήματα.

13 Είναι ευθύνη του πελάτη να ενημερώσει αμέσως τις υπηρεσίες υποστήριξής μας σε περίπτωση που πιστωθούν χρήματα στο λογαριασμό της εταιρείας κατά λάθος. Αν συμβεί αυτό, τα χρήματα αυτά δεν είναι διαθέσιμα προς χρήση και διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε αυτά τα χρήματα και να ακυρώσουμε οποιεσδήποτε συναλλαγές που διεξήχθηκαν μέσω χρήσης τους.

14 Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε ολικώς ή μερικώς κάθε στοίχημα και να καταστήσουμε άκυρα τα αμφιλεγόμενα στοιχήματα. Θα ενημερώσουμε τον πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή φαξ και το προτιθέμενο ποσό πονταρίσματος θα παραμείνει στο λογαριασμό στοιχήματος του πελάτη. Όταν μια επιλογή καθίσταται άκυρη στα Μονά (Single) στοιχήματα, τα ποσά πονταρίσματος θα επιστραφούν. Στα αθροιστικά στοιχήματα το ποσό πονταρίσματος θα ισχύσει για τις υπόλοιπες επιλογές, με ένα Διπλό (Double) να γίνεται Μονό (Single), ένα Τριπλό (Treble) να γίνεται Διπλό (Double), κτλ.

15 Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε οποιοδήποτε στοίχημα ή μέρος ενός στοιχήματος, χωρίς να δώσουμε καμία αιτιολογία σε κάθε στιγμή. Επιπρόσθετα διατηρούμε το δικαίωμα να κλείσουμε ένα λογαριασμό πελάτη και να επιστρέψουμε το υπόλοιπο του λογαριασμού του, χωρίς περαιτέρω διευκρίνηση. Σε αυτή την περίπτωση τα στοιχήματα σε εκκρεμότητα θα καλυφθούν.

16 Οι πελάτες πρέπει να καταχωρούν τα αιτήματα στοιχήματος τους ως πρόσωπα. Επανειλημμένα αιτήματα που περιέχουν τις ίδιες επιλογές από τους ίδιους ή διαφορετικούς πελάτες μπορεί κατά συνέπεια να θεωρηθούν άκυρα στις παρακάτω περιστάσεις:

 1. Όπου πιστεύουμε ότι οι πελάτες ενεργούν σε συμπαιγνία ή οργανωμένα.
 2. Όπου οι αιτήσεις στοιχήματος έχουν καταχωρηθεί εντός βραχέως χρονικού διαστήματος.

17 Όλα τα στοιχήματα υπόκεινται στην αποδοχή από τη Novibet και θα επιβεβαιώνονται στον πελάτη κατά τον χρόνο κατάθεσης του στοιχήματος.

18 Ένα στοίχημα θα ισχύσει έστω και αν κάποιος από τους συμμετέχοντες δεν ξεκινήσει ή εγκαταλείψει το διαγωνισμό, εκτός αν διατυπώνεται διαφορετικά.

19 Ο πελάτης πρέπει να διασφαλίσει ότι έχει καταλάβει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την καταχώρηση του αιτήματος για στοίχημα, συμπεριλαμβανομένων των Κανονισμών, πριν αυτός επιβεβαιώσει την τοποθέτηση του στοιχήματός του.

20 Όταν τοποθετείτε ένα στοίχημα στο διαδίκτυο, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις συναλλαγές του δικού σας λογαριασμού. Παρακαλούμε να βεβαιώνεστε ότι αναθεωρείτε τα στοιχήματά σας για τυχόν λάθη, πριν να τα αποστείλετε προς επικύρωση. Εφόσον μία συναλλαγή ολοκληρωθεί, δεν μπορεί να τροποποιηθεί. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για ελλειμματικά ή διπλά παιγμένα στοιχήματα που γίνονται από τους πελάτες και δεν θα αποδεχθούμε αιτήματα που αφορούν διάσταση μεταξύ βουλήσεως και δηλώσεως βουλήσεως για σφάλματα παράλειψης ή διπλά παιγμένων στοιχημάτων. Οι πελάτες επίσης θα πρέπει να αναθεωρούν τις συναλλαγές στην ενότητα των "Εκκρεμών" του ιστότοπού μας μετά από κάθε συνεδρία ώστε να διασφαλίζεται ότι όλα τα αιτούμενα στοιχήματα έχουν γίνει αποδεκτά.

21 Τα πολλαπλά στοιχήματα (παρολί) που συνδυάζουν διαφορετικές επιλογές στο πλαίσιο του ίδιου γεγονότος δεν γίνονται αποδεκτά, όπου η έκβαση του ενός επηρεάζει ή επηρεάζεται από το άλλο. Μπορούν να παρέχονται ειδικές τιμές για το συνδυαστικό ενδεχόμενο. Όταν δεν είναι διαθέσιμη μια ειδική τιμή και ένα τέτοιο στοίχημα λαμβάνεται εσφαλμένα, θα διευθετηθεί ως δύο μονά στοιχήματα με ισόποσο μοίρασμα του πονταρίσματος.

22 Αγορές με 0% γκανιότα: Αφορούν επιλεγμένους αγώνες με τη σήμανση "0%" στη σελίδα μας.

23 Αγορές με 0% γκανιότα: Αφορούν το στοίχημα "Νικητής Αγώνα" για δελτία που παίζονται πριν την έναρξη του αγώνα.

24 Αγορές με 0% γκανιότα: Επαναλαμβανόμενα, αντικρουόμενα ή συμπληρωματικά στοιχήματα (στοιχήματα τοποθετημένα σε περισσότερες από μια επιλογές) στις αγορές των στοιχηματικών γεγονότων με 0% γκανιότα δύναται να ακυρωθούν και τυχόν κέρδη τα οποία έχουν προέλθει κατά αυτόν τον τρόπο θα αφαιρούνται από το λογαριασμό του παίκτη.

25 Η επιλογή Cash Out (Κλείσιμο Στοιχήματος) διατίθεται σε επιλεγμένους αγώνες και αγορές για μονά ή πολλαπλά στοιχήματα που τοποθετήθηκαν είτε πριν από την έναρξη του αγώνα είτε κατά τη διάρκεια του.

26 Ενδέχεται να υπάρξει καθυστέρηση κατά την αποδοχή αιτήματος Cash Out η οποία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το άθλημα ή/και την αγορά.

27 Σε περίπτωση που μια απόδοση αλλάζει ή μια αγορά αναστέλλεται ή αποσύρεται, τότε το αίτημα Cash Out ενδέχεται να μην είναι επιτυχές.

28 Η επιλογή Cash Out δεν είναι διαθέσιμη στο διάστημα που η αγορά στην οποία τοποθετήθηκε το στοίχημα δεν είναι διαθέσιμη για στοιχηματισμό για οποιονδήποτε λόγο.

29 Η επιλογή Cash Out δεν είναι διαθέσιμη σε στοιχήματα που τοποθετήθηκαν με την χρήση δωρεάν στοιχήματος (Free Bet).

30 Η επιλογή Cash Out δεν είναι διαθέσιμη για στοιχήματα που τοποθετήθηκαν ή περιέχουν επιλογές από τα εικονικά αθλήματα (Virtual Sports).

31 Το επαναλαμβανόμενο Cash out σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την τοποθέτηση του στοιχήματος, δεν επιτρέπεται.

32 Εάν το αίτημα Cash Out είναι επιτυχές, τότε το στοίχημα θα διευθετηθεί αμέσως. Το πραγματικό τελικό αποτέλεσμα των σχετικών αγορών δεν θα έχει κάποια επιρροή στο ποσό του Cash Out.

33 Εάν ένας αγώνας διακοπεί, όσα στοιχήματα έχουν διευθετηθεί με τη χρήση της επιλογής Cash Out, τότε ισχύει η διευθέτηση του Cash Out και όχι η επιστροφή χρημάτων για τα στοιχήματα αυτά. Εάν το cash out πραγματοποιήθηκε μετά τη διακοπή του αγώνα, τότε η Novibet διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει ή να ακυρώσει το ποσό του Cash Out.

34 Στοιχήματα διευθετημένα με τη χρήση του Cash Out δεν θα υπολογίζονται στις προϋποθέσεις τζίρου της προσφοράς Καλωσορίσματος, ή οποιασδήποτε άλλης προσφοράς.

35 Στοιχήματα διευθετημένα με τη χρήση του Cash Out, δεν ισχύουν ως προς τη διεκδίκηση οποιασδήποτε προσφοράς. Για περισσότερες λεπτομέρειες, θα πρέπει να ανατρέξετε στους Όρους και Προϋποθέσεις της εκάστοτε προσφοράς.

36 Η Novibet δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η επιλογή του Cash Out θα είναι διαθέσιμη στη στοιχηματική επιλογή σας.

37 Η Novibet δεν θα είναι υπεύθυνη αν το Cash Out δεν είναι διαθέσιμο για τεχνικούς λόγους.

38 Αν ένα ολόκληρο ή μερικό Cash Out πραγματοποιηθεί χειροκίνητα για ένα στοίχημα, τότε οποιοδήποτε αίτημα Αυτόματου Cash Out σχετικά με αυτό το στοίχημα, θα αποσύρεται αυτόματα και πλέον δεν θα ισχύει.

39 Ο μέγιστος αριθμός που ένα στοίχημα μπορεί να γίνει Cash Out μερικώς είναι μόνο 1 για μονά στοιχήματα και 1 για τα παρολί που πληρούν τις προϋποθέσεις.

40 Το ελάχιστο ποσό για το μερικό Cash Out πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή να ισούται με 10 φορές το ποντάρισμα ανά στήλη (10 x 0.10€ = 1€).

41 Όπου μια συνθήκη Αυτόματου Cash Out έχει γίνει και το Cash Out δεν είναι διαθέσιμο, και δεν γίνει διαθέσιμο ξανά πριν από το τέλος ενός γεγονότος, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση το τελικό αποτέλεσμα.

42 Η Novibet διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει, να αναστείλει ή να αφαιρέσει το Cash Out σε οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε γεγονός, αγώνα ή αγορά. Στοιχήματα που τοποθετούνται σε τέτοια γεγονότα, αγώνες ή αγορές θα ισχύουν όπως αρχικά τοποθετήθηκαν.

43 Σε περίπτωση σφάλματος ή/και τεχνικού προβλήματος, η Novibet διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει στοιχήματα που έχουν διευθετηθεί με τη χρήση του Cash Out κατά τη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς πρότερη ενημέρωση. Το ποσό του στοιχήματος θα επιστραφεί στο λογαριασμό του πελάτη.

44 Το Bet Builder είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες αγορές για αγώνες ποδοσφαίρου και σε επιλεγμένες αγορές πριν από την έναρξη για αγώνες μπάσκετ.

45 Τα στοιχήματα Bet Builder δεν μπορούν να συνδυαστούν με άλλα στοιχήματα Bet Builder ή άλλα στοιχήματα.

46 Τα στοιχήματα Bet Builder προσφέρονται για Cash Out.

47 O μέγιστος αριθμός επιλογών από έναν αγώνα, o οποίος μπορεί να συμπεριληφθεί σε ένα στοίχημα Bet Builder, είναι δώδεκα (12).

48 Εάν ένα στοίχημα Bet Builder περιέχει μια ακυρωθείσα επιλογή, τότε η συγκεκριμένη επιλογή θα θεωρηθεί άκυρη και οι αποδόσεις του θα καθοριστούν στη μονάδα (1.0).

49 Σε περίπτωση αναβολής και ματαίωσης, τα στοιχηματικά γεγονότα θα διευθετούνται όπως αναφέρεται στους Όρους και προϋποθέσεις.

50 Η Novibet δεν καθίσταται υπεύθυνη εάν η λειτουργία Bet Builder δεν είναι διαθέσιμη για τεχνικούς λόγους.

51 Η λειτουργία Bet Builder δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες τρέχουσες προσφορές, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στους συγκεκριμένους όρους κάθε προσφοράς.

52 Η Novibet διατηρεί το δικαίωμα να αντιστρέψει την διευθέτηση ή/και να αναθεωρήσει τις αποδόσεις ενός στοιχήματος Bet Builder ή/και να το ακυρώσει, σε περίπτωση προφανούς σφάλματος στον υπολογισμό των αποδόσεων οποιασδήποτε στοιχηματικής επιλογής που περιλαμβάνεται σε ένα στοίχημα Bet Builder.

53 Η Novibet διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιοδήποτε στοίχημα που ζητείται για οποιοδήποτε διαγωνισμό ή στοιχηματική αγορά ή τύπο στοιχήματος που περιλαμβάνεται στη λειτουργία Bet Builder.

54 Η Novibet διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να αναστείλει ή να καταργήσει τη λειτουργία Bet Builder ανά πάσα στιγμή για οποιοδήποτε γεγονός, προγραμματισμένο αγώνα, στοιχηματική αγορά ή πελάτη.

55 Η Novibet διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει τη λειτουργία Bet Builder για οποιονδήποτε πελάτη ή ομάδα πελατών, όταν έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι ο πελάτης ή ομάδα πελατών προβαίνει σε κατάχρηση της συγκεκριμένης λειτουργίας.

56 Για να χρησιμοποιήσει ένα πελάτης μας την υπηρεσία ''Bet Request'' θα πρέπει να έχει στο διαθέσιμο υπόλοιπό του το ποσό των 5 € κατ' ελάχιστο.

57 Η Novibet διατηρεί το δικαίωμα να να μην προσφέρει την υπηρεσία σε έναν πελάτη ή ομάδα πελατών κατά τη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς πρότερη ειδοποίηση ή επεξήγηση.

58 Τα αιτήματα μέσω της υπηρεσίας ''Bet Request'' θα πρέπει να υποβάλλονται το αργότερο μισή ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του γεγονότος/ αγώνα, έτσι ώστε το αίτημα να τύχει επεξεργασίας.

59 Για τον σκοπό της διευθέτησης στοιχημάτων θα χρησιμοποιούνται στατιστικά από την επίσημη διοργανώτρια αρχή/φορέα της αντίστοιχης διοργάνωσης ή του αντίστοιχου γεγονότος. Στην περίπτωση που δεν ορίζεται διοργανώτρια αρχή ή και τα στατιστικά της επίσημης διοργανώτριας αρχής είναι μη διαθέσιμα ή υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις - αποδείξεις ότι αυτά δεν είναι ορθά, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα στατιστικά της Novibet ή και στατιστικά των επισήμων συνεργαζόμενων παρόχων της Novibet. Στην περίπτωση που τα στατιστικά της Novibet ή και στατιστικά των επισήμων συνεργαζόμενων παρόχων της Novibet δεν είναι διαθέσιμα για τον οποιονδήποτε λόγο, τότε για την διευθέτηση των στοιχημάτων θα χρησιμοποιούνται ανεξάρτητες πηγές δεδομένων.

60 Η Novibet διατηρεί το δικαίωμα να μην προσφέρει ή και να ανακαλέσει οποιεσδήποτε αποδόσεις που προσεφέρθησαν μέσω της υπηρεσίας ''Bet Request'' ανά πάσα στιγμή και χωρίς πρότερη ειδοποίηση ή εξήγηση.

61 Η Novibet διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει μέχρι 5 Bet request ανά πελάτη ανά ημέρα.

62 Στην υπηρεσία ''Bet Request'' δεν προσφέρεται η δυνατότητα του Cash out.

63 Για λόγους διευθέτησης, όπου ακυρώνεται έστω και μία επιλογή από το σύνολο των επιλογών του στοιχήματος, όλο το στοίχημα θα ακυρώνεται (π.χ. Σε συνδυασμό της αγοράς Πρώτος Σκόρερ με την αγορά νικητή αγώνα, εάν ο επιλεγμένος σκόρερ δεν αγωνιστεί, τότε θα ακυρώνεται όλος ο συνδυασμός κι όχι μόνο η επιλογή που αφορά τον σκόρερ που δεν αγωνίστηκε).

64 Το μέγιστο κέρδος ανά στοίχημα/στοίχημα συστήματος περιορίζεται σε 150,000.00€. Τα κέρδη από τα Jackpot του καζίνο εξαιρούνται από αυτόν τον κανόνα.

65 Δεν επιτρέπεται στους πελάτες να διενεργούν πολλαπλά στοιχήματα, χρησιμοποιώντας τον ίδιο ή παρόμοιο συνδυασμό γεγονότων, αν το πιθανό κέρδος είναι μεγαλύτερο από αυτό που ορίζεται στην παράγραφο 64.

66 Όλα τα κέρδη θα πιστώνονται στο λογαριασμό του πελάτη.

67 Στα στοιχήματα σταθερών αποδόσεων, τα κέρδη υπολογίζονται πολλαπλασιάζοντας το στοίχημα με τις καθορισμένες αποδόσεις.

Σε περίπτωση live στοιχημάτων, ο πελάτης μπορεί να αποδεχτεί όλες τις αλλαγές στις αποδόσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τοποθέτησης του στοιχήματος. Οι μεταβολές των αποδόσεων θεωρούνται εκείνες μεταξύ του χρόνου της τοποθέτησης του στοιχήματος στο δελτίο στοιχήματος και της στιγμής της αποδοχής του στοιχήματος. Οι πραγματικές αποδόσεις εμφανίζονται στην ειδοποίηση επικύρωσης στοιχημάτων. Εάν ο πελάτης δεν λάβει την παραπάνω ειδοποίηση, το στοίχημα θα είναι έγκυρο αν εμφανίζεται ως "Σε Αναμονή" στην ενότητα "Ιστορικό" του στοιχηματικού λογαριασμού.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο κουπόνι στο πεδίο live στοιχημάτων.

68 Όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται βάσει των αποδόσεων που προσφέρονται κατά την στιγμή που τοποθετήθηκε το στοίχημα. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις αποδόσεις σε κάθε στιγμή.

69 Όλες οι αποδόσεις ισχύουν για τα πραγματικά αποτελέσματα στο τέλος του παιχνιδιού. Η παράταση δεν ισχύει, εκτός και αν διατυπώνεται διαφορετικά.

70 Εάν ένα παιχνίδι διακοπεί ή ακυρωθεί, θα θεωρηθεί άκυρο και οι αποδόσεις του θα καθοριστούν στη μονάδα (1.0), εκτός και αν διατυπώνεται διαφορετικά..

71 Ένας αγώνας που μετατίθεται χρονικά πέραν των 36 ωρών θα θεωρηθεί ως άκυρος, εκτός και αν διατυπώνεται διαφορετικά. Οι αποδόσεις για έναν τέτοιο αγώνα θα καθοριστούν στη μονάδα (1.0) για σκοπούς διευθέτησης.

72 Οι υποψίες αντικανονικής διεξαγωγής ενός αγώνα ή αθλητικού γεγονότος μπορούν να οδηγήσουν την εταιρεία να παρακρατήσει τις πληρωμές, μέχρι να διεξαχθεί μια πλήρης διερεύνηση. Κάθε τέτοια έρευνα θα διεξαχθεί από την εταιρεία σε συνεργασία με τις αρμόδιες για την περίπτωση κυβερνητικές ή ανεξάρτητες αρχές. Όποια στοιχήματα έχουν πραγματοποιηθεί επί τέτοιων γεγονότων μπορεί να κηρυχθούν άκυρα και να επιστραφούν τα πονταρίσματα.

73 Οι πελάτες δεν επιτρέπεται να τοποθετήσουν στοιχήματα, άμεσα ή έμμεσα, σε γεγονότα στα οποία συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο. Σε αυτούς περιλαμβάνονται, αλλά χωρίς περιορισμούς, παίκτες αγώνα, προπονητές και μάνατζερ ή εργαζόμενους του συλλόγου ή της ομάδας. Διατηρούμε το δικαίωμα να λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, ειδικότερα όσο προβλέπονται σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, σε περίπτωση που μια παραβίαση υποπέσει ή περιέλθει στην προσοχή μας.

52

Καζίνο

1. Ζωντανό Καζίνο (Live Casino)  

Μια από τις σημαντικότερες κατηγορίες ενός διαδικτυακού καζίνο είναι το Live Casino. Τα παιχνίδια που βρίσκουμε σε αυτήν, δε στηρίζονται σε γεννήτρια τυχαίων αριθμών (RNG), δημιουργώντας μια αληθινή εμπειρία καζίνο στον παίκτη. Ο μεγαλύτερος αριθμός τραπεζιών είναι διαθέσιμα στις ακόλουθες κατηγορίες παιχνιδιών: Live Blackjack, Live Roulette, Live Baccarat και Live Τηλεπαιχνίδια και διαθέτουν ζωντανούς κρουπιέρηδες και κανάλι συνομιλίας (chat).

Τα παιχνίδια Live Blackjack, Live Roulette και Live Baccarat στηρίζονται σε μια ζωντανή ροή (βίντεο) η οποία, είναι κοινή για μεγάλο πλήθος παικτών ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία βρίσκονται ή από το διαδικτυακό καζίνο που έχουν επιλέξει για το παιχνίδι τους. Ο παίκτης τοποθετεί τα στοιχήματα του μέσω μιας εικονικής πλατφόρμας, ενώ ο κρουπιέρης (dealer) κάνει τις κινήσεις που θα έκανε και σε ένα επίγειο καζίνο με τη μόνη διαφορά πως αυτή τη φορά βρίσκεται σε κάποιο στούντιο αρκετά χιλιόμετρα μακριά από τον παίκτη. Λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή των παιχνιδιών ο παίκτης έχει συγκεκριμένο χρόνο για να τοποθετήσει το ποντάρισμα του διασφαλίζοντας τη φερεγγυότητα του παιχνιδιού.

Μια άλλη κατηγορία παιχνιδιών στο live-casino είναι τα live τηλεπαιχνίδια. Τον τελευταίο καιρό συγκεντρώνουν μεγάλο ενδιαφέρον από τους παίκτες καθώς διακρίνονται για την καινοτομία τους. Κάποια live τηλεπαιχνίδια διατηρούν επιβλητικούς τροχούς, ζάρια ή ακόμα αναπαριστούν κάποιο διάσημο τηλεπαιχνίδι. Διεξάγονται σε κάποιο απομακρυσμένο στούντιο ενώ μεταδίδουν το παιχνίδι μέσω live stream στους παίκτες. Το RTP τους προσεγγίζει το 95%. Το ελάχιστο και το μέγιστο στοίχημα τους διαφοροποιείται σύμφωνα με το εκάστοτε διαδικτυακό καζίνο.

2. Live Ρουλέτα 

Η ζωντανή (live) ρουλέτα είναι ένα από τα πιο διάσημα τυχερά παιχνίδια σε παγκόσμια κλίμακα. Η πιο διαδεδομένη είναι η Ευρωπαϊκή και διαθέτει 37 διαφορετικά τμήματα ενώ σκοπός του παιχνιδιού είναι να προβλεφθεί σε ποιο από αυτά θα σταματήσει η μπίλια. Οι στοιχηματικοί συνδυασμοί μπορεί να είναι πάρα πολλοί δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες παιχνιδιού για κάθε παίκτη. Τα πονταρίσματα διακρίνονται σε εξωτερικά και εσωτερικά και παρακάτω περιγράφονται ποια είναι τα εξωτερικά στοιχήματα αλλά και πώς αποδίδονται οι πληρωμές τους.

Μαύρο – Κόκκινο:  Καλύπτει τους 18 αριθμούς με το ίδιο χρώμα ενώ αν ο παίκτης κερδίσει, του αποδίδει 2x το ποντάρισμά του.

1-18, 19-36:  Καλύπτει τους αριθμούς από το 1 έως το 18 ή από το 19 έως το 36 ενώ αν ο παίκτης κερδίσει, αποδίδει 2x το ποντάρισμά του.

Μονά – Ζυγά:  Άλλη μια στοιχηματική επιλογή που καλύπτει τα 18 από τα 37 συνολικά νούμερα, στοιχηματίζοντας στους μονούς ή στους ζυγούς αριθμούς, ενώ αν ο παίκτης κερδίσει, αποδίδει 2x την αξία του πονταρίσματός του.

Η επόμενη κατηγορία στοιχημάτων στη ζωντανή (live) ρουλέτα είναι οι 12άδες (ποντάρισμα 12 αριθμών). Ποντάροντας σε κάποια από αυτές τις 12άδες ο παίκτης διεκδικεί κέρδη ισάξια των 3x του πονταρίσματός του. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι οι 3 κάθετες στήλες, αλλά και οι 3 δωδεκάδες από το 1-12, 13-24, 25-36 που βρίσκονται δίπλα στο ταμπλό.

Τέλος, στα περισσότερα live τραπέζια ρουλέτας υπάρχουν διαθέσιμες 3 επιπρόσθετες στοιχηματικές επιλογές οι οποίες είναι:

Zero:  Στοιχηματισμός με μια κίνηση με πονταρίσματα ίσης αξίας στις ακόλουθες θέσεις: 0-3, 12-15, 26, 32-35.

Voisins: Στοιχηματισμός με μια κίνηση με πονταρίσματα ίσης αξίας στις ακόλουθες θέσεις: 0-2-3, 4-7, 12-15, 18-21, 19-22, 25-29, 32-35.

Orphelines: Στοιχηματισμός με μια κίνηση με πονταρίσματα ίσης αξίας στις ακόλουθες θέσεις: 1,6-9,14-17,17-20,31-34.

Tier: Στοιχηματισμός με μια κίνηση με πονταρίσματα ίσης αξίας στις ακόλουθες θέσεις: 5-8, 10-11, 13-16, 23-24, 27-30, 33-36.

Για την ανάδειξη του τυχερού αριθμού της κάθε παρτίδας, ο κρουπιέρης (dealer) περιστρέφει τον άξονα της ρουλέτας προς τη μια κατεύθυνση ενώ ωθεί την μπίλια προς την αντίθετη κατεύθυνση, ενισχύοντας τη φερεγγυότητα και την τυχαιότητα του αποτελέσματος.

Κατά την περιστροφή της, η ταχύτητα της μπίλιας μειώνεται σταδιακά, σταματώντας τυχαία σε κάποιο από τα 37 διαθέσιμα τμήματα (Ευρωπαϊκή Ρουλέτα – Γαλλική Ρουλέτα). Αν έχει επιλεχθεί η Αμερικάνικη ρουλέτα, τα διαθέσιμα τμήματα είναι 38 (διαθέτει και το 00). Μόλις ολοκληρωθεί η περιστροφή διανέμονται τα κέρδη και τα πονταρίσματα ανοίγουν ξανά σηματοδοτώντας την έναρξη του νέου γύρου. Το RTP στη ρουλέτα προσεγγίζει το 97,30 στην Ευρωπαϊκή και τη Γαλλική ενώ στην Αμερικάνικη το ποσοστό αυτό φτάνει το 94.73% λόγω του επιπρόσθετου 00!

Αλληλουχία αριθμών ρουλέτας Η σειρά των αριθμών που βρίσκονται στη ρουλέτα δεν είναι τυχαία, αλλά εφαρμόζεται η επίσημη ακολουθία σύμφωνα με το ποιο είδος ρουλέτας έχει επιλεχθεί. Πιο αναλυτικά παρατίθεται η σειρά αυτή με δεξιόστροφη φορά.

Η Ευρωπαϊκή - Γαλλική ρουλέτα (με μια φορά το 0): 0-32-15-19-4-21-2-25-17-34-6-27-13-36-11-30-8-23-10-5-24-16-33-1-20-14-31-9-22-18-29-7-28-12-35-3-26.

Η Αμερικάνικη ρουλέτα (με δύο φορές το 0): 0-28-9-26-30-11-7-20-32-17-5-22-34-15-3-24-36-13-1-00-27-10-25-29-12-8-19-31-18-6-21-33-16-4-23-35-14-2.

Αν η ρουλέτα διατηρεί 3 φορές τον αριθμό 0:0-000-0-32-15-19-4-21-2-25-17-34-6-27-13-36-11-30-8-23-10-5-24-16-33-1-20-14-31-9-22-18-29-7-28-12-35-3-26.

Εκτός από τις ρουλέτες που ακολουθούν τις επίσημες εκδόσεις των παιχνιδιών, υπάρχουν κάποιες παραλλαγές που διατηρούν διαφοροποιήσεις στη σειρά.

Κανόνες πονταρίσματος 

Ο κάθε παίκτης δικαιούται να ποντάρει όσα τμήματα-πονταρίσματα θέλει αρκεί να μην ξεπερνά το μέγιστο στοιχηματικό όριο που ισχύει για το σύνολο της αξίας του στοιχήματός του. Για να κερδίσει, θα πρέπει να ποντάρει στο σημείο στο οποίο θα σταματήσει η μπίλια. Τα διαθέσιμα στοιχήματα είναι πολλά ενώ από ένα στοίχημα μπορεί να πληρωθεί μέχρι και 36x το στοίχημά του (μονός αριθμός - straight up).

Σε κάθε τραπέζι υπάρχει ελάχιστο και μέγιστο ποντάρισμα που ίσως να διαφοροποιούνται και ανάλογα με το είδος του πονταρίσματος του παίκτη (πχ διαφορετικό μέγιστο ποντάρισμα στον μονό αριθμό σε σχέση με το ποντάρισμα μαύρο – κόκκινο).

Τα πονταρίσματα τοποθετούνται από τους παίκτες μόνο στο χρονικό πλαίσιο που επιτρέπει ο κρουπιέρης (dealer). Στα περισσότερα live τραπέζια ρουλέτας τα πονταρίσματα από τους άλλους παίκτες δεν εμφανίζονται ώστε να μην μπερδεύεται ο παίκτης, δημιουργώντας μια εξατομικευμένη εμπειρία!

Η μπίλια σταματά σε κάποιον αριθμό ανακηρύσσοντάς τον ως νικητήριο και το παιχνίδι σταματάει ωσότου διευθετηθούν όλα τα στοιχήματα. Έπειτα, ο κρουπιέρης κηρύσσει την έναρξη του επόμενου γύρου.

Εκτός από τα εξωτερικά στοιχήματα υπάρχουν και άλλες στοιχηματικές επιλογές οι οποίες στηρίζονται εξ’ ολοκλήρου στους αριθμούς. Πιο αναλυτικά:

Straight up (Μονό): Ο παίκτης ποντάρει σε έναν αριθμό και αν κερδίσει, πληρώνεται 36x το στοίχημά του.

Split (Δυάδα): Ο παίκτης ποντάρει σε 2 γειτονικούς αριθμούς και αν κερδίσει, πληρώνεται 18x το ποντάρισμά του.

Street (Τριάδα): Ο παίκτης ποντάρει σε 3 γειτονικούς αριθμούς και αν η μπίλια σταματήσει σε κάποιον από αυτούς, κερδίζει 12x το ποντάρισμά του.

Corner (4αδα): Ο παίκτης ποντάρει σε 4 γειτονικούς αριθμούς ενώ αν κερδίσει, πληρώνεται 8x το στοίχημα του.

Six Line (6αδα): Ο παίκτης ποντάρει σε 6 διαδοχικούς αριθμούς ενώ αν κερδίσει, θα πληρωθεί 6x το ποντάρισμά του.

Five Number (5αδα): Είναι διαθέσιμο μόνο στην Αμερικάνικη ρουλέτα που εμπεριέχει τα στοιχήματα: 0, 00, 1, 2 και 3.

Neighbor Bet: Ο παίκτης ποντάρει σε 5 διαδοχικούς αριθμούς όπως αναγράφονται στη ρουλέτα (μικρό τόξο), πχ 13,36,11,30,8.

Στην κατηγορία Live Casino υπάρχουν τραπέζια με διάφορες παραλλαγές παιχνιδιών ρουλέτας που μπορεί να περιέχουν επιπρόσθετους πολλαπλασιαστές ή άλλες λειτουργίες, δημιουργώντας κάποιες διαφορές σε σχέση με τις κλασικές εκδόσεις. Γι’ αυτό το λόγο, στο εκάστοτε παιχνίδι βρίσκονται διαθέσιμες οι οδηγίες του, ώστε ο παίκτης να είναι πάντα πλήρως ενημερωμένος.

3. Blackjack Live

Ένα από τα διασημότερα παιχνίδια καζίνο είναι το Blackjack. Η ανάγκη των παικτών να παίξουν με πραγματικούς κρουπιέρηδες (dealers) ώθησαν τους παρόχους στο να δημιουργήσουν μια μεγάλη συλλογή από Blackjack Live τραπέζια. Εκτός από το κλασικό παιχνίδι, υπάρχουν και διάφορες παραλλαγές αυτού προσφέροντας το κάτι παραπάνω στους παίκτες.

Για τη συμμετοχή σε κάποια παρτίδα Blackjack θα πρέπει ο παίκτης να ποντάρει προτού πάρει κάποιο φύλλο (τυφλά). Μόλις ολοκληρωθεί ο χρόνος που του δίνεται για να ποντάρει, ο κρουπιέρης (dealer) αρχίζει να μοιράζει τα φύλλα, 1-1 και δεξιόστροφα όπως κοιτάει.

Μόλις έχουν όλοι οι παίκτες από 2 φύλλα ξεκινάει το παιχνίδι. Ως στόχος του παιχνιδιού ορίζεται ο συνδυασμός της αξίας των φύλλων του παίκτη ώστε να προσεγγίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο το 21 ενώ για να κερδίσει ο παίκτης, θα πρέπει να έχει μεγαλύτερη αξία φύλλων από τον dealer.

Αξία των φύλλων

Το κάθε φύλλο έχει την αξία που αναγράφει εκτός από τις φιγούρες που μετρούν για δέκα και για τον Άσσο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για 1 είτε για 11. Στην περίπτωση που σε ένα χέρι υπάρχουν 2 Άσσοι, τότε ο ένας αναγκαστικά θα πρέπει να μετρήσει για 11.

Διαθέσιμες Κινήσεις

Ο κάθε παίκτης μπορεί να επιλέξει να κάνει μια εκ των 4 διαφορετικών κινήσεων μόλις έρθει η σειρά του.

 1. Τράβηγμα: Μπορεί να τραβήξει φύλλο ώστε να προσπαθήσει να φτάσει όσο πιο κοντά στην αξία 21.
 2. Σταμάτημα (Stand): Μπορεί να σταματήσει χωρίς να τραβήξει άλλο φύλλο.
 3. Διπλασιασμός (Double): Ο παίκτης μπορεί, διπλασιάζοντας την αξία του πονταρίσματός του, να τραβήξει μόνο ένα φύλλο και υποχρεωτικά να σταματήσει.
 4. Διαχωρισμός (Split): Αν ο παίκτης έχει στα πρώτα 2 φύλλα του, φύλλα ίδιας αξίας, μπορεί να διπλασιάσει το ποντάρισμά του χωρίζοντας τα φύλλα του, δημιουργώντας έτσι 2 χέρια. (Προσοχή αν γίνει Split σε δύο άσσους τότε δεν μπορεί να τραβήξει περισσότερα από ένα φύλλο σε κάθε χέρι).

Αν το πρώτο ανοιχτό φύλλο του dealer είναι άσσος, τότε μπορεί να επιλέξει την ασφάλεια, διπλασιάζοντας δηλαδή το ποντάρισμά του να ποντάρει στο ενδεχόμενο ο dealer να δημιουργήσει blackjack (21 με 2 φύλλα).

Αν ο παίκτης καεί (έχει άθροισμα φύλλων μεγαλύτερο του 21) το ποντάρισμα του χάνεται αμέσως. Σε αντίθετη περίπτωση, περιμένει να ολοκληρωθεί ο γύρος ωσότου ο κρουπιέρης εμφανίσει την αξία των φύλλων του και γίνει η σχετική σύγκριση.

Συνήθως υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες που ορίζουν το που θα σταματήσει ο dealer (πχ σταματάει στο 17 ενώ υποχρεούται να τραβήξει φύλλο στο 16) δημιουργώντας ένα δίκαιο και ξεκάθαρο παιχνίδι για τους παίκτες. Κάθε φορά που η αξία των φύλλων του παίκτη κερδίζει αυτήν του Dealer, ο παίκτης κερδίζει την αξία του πονταρίσματος του, ενώ αν ο παίκτης καταφέρει να κάνει Blackjack κερδίζει 2.5x το ποντάρισμά του!

Το Live Blackjack προσφέρεται σε αρκετές παραλλαγές. Κάποια τραπέζια προσφέρουν πληθώρα εξωτερικών στοιχημάτων, άλλα έχουν πολλαπλασιαστές ενώ σε άλλα το buster του κρουπιέρη με 3 φύλλα (o dealer να καεί με 3 φύλλα) νοείται ως push (ισοπαλία). Κατά την επιλογή του παιχνιδιού, θα πρέπει να διαβαστούν αναλυτικά οι οδηγίες που το συνοδεύουν. Το RTP του βασικού παιχνιδιού μπορεί να φτάσει μέχρι και το 99.46% παίζοντας υποδειγματικά.

Live Baccarat

Το Baccarat είναι ένα παιχνίδι που έχει αγαπηθεί ιδιαιτέρως από τους Ασιάτες παίκτες ενώ φημίζεται για το υψηλό RTP (επιστροφή στο παίκτη) του. Η απλότητα που το διέπει το έχει κάνει διάσημο τόσο σε έμπειρους αλλά και νεότερους παίκτες. Για να κερδίσει ο παίκτης σε αυτό το παιχνίδι, θα πρέπει να προβλέψει αν θα κερδίσουν τα φύλλα του παίκτη, του κρουπιέρη ή αν οι αξίες των φύλλων θα αναδειχθούν ισόπαλες.

Για να ανακηρυχθεί κάποιος νικητής θα πρέπει να δημιουργήσει συνολική αξία 9 με τα 2 (ή παραπάνω) φύλλα που του έχουν δοθεί. Αν κανένας δεν καταφέρει να φτάσει το 9, νικητής είναι αυτός που πλησίασε περισσότερο σε αυτό το νούμερο. Για κάθε θέση δίνονται από 2 φύλλα ενώ σε κάποιες περιπτώσεις κρίνεται αναγκαία η εμφάνιση 5ου φύλλου ώστε να ανακηρυχτεί νικητής.

Για να χρειαστεί να εμφανιστεί και 5ο φύλλο στην παρτίδα θα πρέπει να συμβαίνει κάτι από τα παρακάτω:

 1. Να έχει ο κρουπιέρης αξία φύλλων 0,1,2 ή 3.
 2. Να έχει ο κρουπιέρης συνολική αξία 4 και ο παίκτης να έχει αξία 2,3,4,5,6 ή 7.
 3. Να έχει ο κρουπιέρης συνολική αξία 5 και ο παίκτης να έχει αξία 4,5,6 ή 7.
 4. Να έχει ο κρουπιέρης συνολική αξία 6 και ο παίκτης να έχει αξία 6 ή 7!

Η αξία των φύλλων διαφέρει καθώς ο Άσσος έχει αξία 1, από το 2 έως το 9 το κάθε φύλλο έχει την ονομαστική του αξία. Το 10 και οι φιγούρες έχουν αξία 0.

Αν ο παίκτης ποντάρει σωστά, τότε μπορεί να κερδίσει μέχρι και 2x το ποντάρισμά του. Εκτός από τα βασικά στοιχήματα μπορεί να ποντάρει πιο σύνθετα στοιχήματα κυνηγώντας μεγαλύτερους πολλαπλασιαστές.

Όπως και σε αυτό το live παιχνίδι, πριν ξεκινήσει κάποιος να παίζει, λαμβάνοντας θέση σε κάποιο από τα πολυάριθμα τραπέζια, καλό θα ήταν να διαβάσει τις εκάστοτε οδηγίες του παιχνιδιού ώστε να καταλάβει εις βάθος το παιχνίδι και να ενημερωθεί για τυχόν παραλλαγές του.

RNG Παιχνίδια

Παράδειγμα παιχνιδιών που στηρίζονται σε γεννήτρια τυχαίων κωδικών RNG (Random Number Generator) αποτελούν τα φρουτάκια (slots) και τα παιχνίδια τραπεζιού που δε διεξάγονται με live αναμετάδοση. Η τυχαιότητα των αποτελεσμάτων τους στηρίζεται σε αυτές τις γεννήτριες οι οποίες, έχουν σχεδιαστεί για να δημιουργούν κάθε δευτερόλεπτο εκατομμύρια διαφορετικά αποτελέσματα. Σε αυτές τις γεννήτριες στηρίζονται τα μη ζωντανά τυχερά παιχνίδια εξασφαλίζοντας ένα άκρως δίκαιο παιχνίδι.

Slots Παιχνίδια

Τα Slots καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος ενός διαδικτυακού καζίνο. Υπάρχει τεράστια ποικιλία ενώ τα κύρια μέρη τους είναι οι στήλες, οι γραμμές πληρωμής, το ποντάρισμα (ελάχιστο έως μέγιστο) και το κουμπί της περιστροφής. Με κάθε περιστροφή, ο παίκτης ποντάρει το εκάστοτε ποσό που έχει ορίσει.

Κάθε παιχνίδι διατηρεί μια μέγιστη νίκη που δεν μπορεί να ξεπεραστεί και ορίζεται ως το υπέρτατο έπαθλο του slot. Τα Slots στηρίζονται σε RNG γεννήτρια ενώ υπάρχουν και παιχνίδια με jackpot (progressive) τα οποία διατηρούν ως μέγιστο έπαθλο ένα μεγάλο ποσό που με την κάθε περιστροφή αυξάνεται. Το ελάχιστο ποντάρισμα σε μερικά παιχνίδια ξεκινάει από 0,01€ ενώ το μέγιστο στοίχημα που μπορεί να τοποθετηθεί σε αυτά είναι 2€ ανά περιστροφή. Το μέγιστο κέρδος δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 70.000€ από μια περιστροφή (εξαιρούνται τα jackpot slots).

RTP (Return to Player)

Το RTP ή η επιστροφή στο παίκτη είναι ένα ποσοστό που οφείλει να υπάρχει στο μενού πληροφοριών κάθε τυχερού παιχνιδιού. Ουσιαστικά το ποσοστό αυτό χαρακτηρίζει το μερίδιο (%) του συνολικού τζίρου ενός παιχνιδιού που θα επιστραφεί στους παίκτες (ως κέρδη) και το ποσό που θα αποδοθεί ως νόμιμο κέρδος στο διαδικτυακό καζίνο. Για να γίνουμε πιο κατανοητοί, δε σημαίνει πως αν ένα παιχνίδι διαθέτει 96% RTP και ένας παίκτης παίξει 100€ θα πρέπει οπωσδήποτε να του επιστραφούν 96€. Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό αυτό εκφράζει το ποσό που θα επιστρέψει συνολικά το παιχνίδι σε μια συγκεκριμένη χρονική διάρκεια στο σύνολο των παικτών του.

Μέγιστα – Ελάχιστα Πονταρίσματα

Στο Live Casino διατίθεται πληθώρα τραπεζιών από διάφορους παρόχους. Κάθε ένα από αυτά διατηρεί ξεχωριστό ελάχιστο και μέγιστο ποντάρισμα. Παρακάτω βρίσκονται οι κυριότερες κατηγορίες ζωντανών (live) παιχνιδιών αλλά και το εύρος πονταρίσματος που είναι διαθέσιμο σε αυτά.

Ρουλέτα: Τρέχον Ελάχιστο Ποντάρισμα: 0.10€ / Τρέχον Μέγιστο Ποντάρισμα: 5.000€
Μπλακτζάκ: Τρέχον Ελάχιστο Ποντάρισμα: 1€ / Τρέχον Μέγιστο Ποντάρισμα: 10.000€
Τηλεπαιχνίδια: Τρέχον Ελάχιστο Ποντάρισμα: 0.10€ / Τρέχον Μέγιστο Ποντάρισμα: 5.000€
Μπακαρά: Τρέχον Ελάχιστο Ποντάρισμα: 0.20€ / Τρέχον Μέγιστο Ποντάρισμα: 10.000€
Πόκερ: Τρέχον Ελάχιστο Ποντάρισμα: 0.50€ / Τρέχον Μέγιστο Ποντάρισμα: 2.000€

Η πληροφορία για το ελάχιστο και μέγιστο ποντάρισμα βρίσκεται διαθέσιμη εντός του προθάλαμου των Live τραπεζιών και συγκεκριμένα, επί των εικονιδίων των τραπεζιών, προκειμένου ο παίκτης να είναι ενήμερος προτού πραγματοποιήσει την είσοδό του σε αυτά. Η τροποποίηση των πονταρισμάτων ανά τραπέζι μπορεί να προκύψει είτε από τον ίδιο τον πάροχο live καζίνο ή κατόπιν αιτήματος του online καζίνο για διάθεση μεγαλύτερων ορίων στους παίκτες του.

Πιθανά σφάλματα – Μη ολοκληρωμένοι γύροι

Κάθε στοίχημα που τοποθετείται, για να είναι επιβεβαιωμένο, θα πρέπει να πληροί κάποιες προϋποθέσεις. Αν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού η δραστηριότητα διακοπεί για οποιοδήποτε λόγο (αδυναμία σύνδεσης δικτύου, τερματισμός παιχνιδιού κλπ) διατηρούμε το δικαίωμα να θεωρήσουμε τη συνεδρία άκυρη, επιστρέφοντας σας το ποσό του στοιχήματος ανεξαρτήτως αποτελέσματος του στοιχήματος. Εάν για οποιοδήποτε λόγο διακοπεί η μεταφορά ποσών από το παιχνίδι στο λογαριασμό ενός παίκτη, τότε το ζήτημα θα ερευνηθεί σε συνεργασία με τον πάροχο του παιχνιδιού και όπου κριθεί, θα επιστραφούν τα κέρδη ή το ποντάρισμα στο λογαριασμό του παίκτη.

Γενικά

Οι κανόνες του καζίνο αφορούν όλους τους πελάτες της Novibet. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι κανόνες του Καζίνο, όπως εμφανίζονται εδώ, εφαρμόζονται συνδυαστικά και σε καμία περίπτωση ανεξάρτητα από τους όρους και κανόνες που ορίζονται εντός κάθε παιχνιδιού Καζίνο καθώς και οποιονδήποτε άλλο όρο της Novibet. Οι όροι και κανόνες που περιλαμβάνονται εντός των εφαρμογών των παιχνιδιών Καζίνο καθώς και οι υπόλοιποι όροι της Novibet θα υπερισχύουν έναντι οποιωνδήποτε αντιφατικών διατάξεων που αναφέρονται κατωτέρω.

Για τη Διεξαγωγή ορισμένων Παιγνίων η Novibet συνεργάζεται με Κατασκευαστές που έχουν εγγραφεί στο οικείο μητρώο που τηρεί η ΕΕΕΠ. Τα στοιχεία των εν λόγω κατασκευαστών μπορείτε να τα δείτε στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο (certifications.gamingcommission.gov.gr/publicRecordsOnline/SitePages/KataskevastesOnline.aspx).

Στο καζίνο της Novibet οι παίκτες μπορούν να επιλέξουν εάν επιθυμούν να παίξουν με αληθινά χρήματα ή απλώς για διασκέδαση (με εικονικά χρήματα). Ίσως να είναι καλή ιδέα να αρχίσετε να παίζετε με εικονικά χρήματα και στη συνέχεια με πραγματικά χρήματα όταν είστε εξοικειωμένοι με το λογισμικό.

Η Novibet έχει το δικαίωμα να προσθέτει ή να αποσύρει παιχνίδια από την ιστοσελίδα της κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Οι παίκτες μπορούν να βρουν τους επιπρόσθετους όρους και κανόνες για κάθε παιχνίδι εντός των ίδιων των παιχνιδιών οι οποίοι είναι προσβάσιμοι δίχως την υποχρέωση να τοποθετηθεί ποντάρισμα στο Καζίνο.

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα κατά την διάρκεια του παιχνιδιού το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση ή ματαίωση του παιχνιδιού ισχύουν τα παρακάτω:

Η Novibet δε φέρει καμία ευθύνη για κανένα διάστημα διακοπής των υπηρεσιών, διακοπές των διακομιστών, καθυστερήσεις ή οποιασδήποτε τεχνικής ή πολιτικής αναταραχής στο παιχνίδι.

Η Novibet δε φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημίες ή απώλειες, οι οποίες πηγάζουν ή εικάζονται ότι προήλθαν σε σχέση με ή σε σύνδεση με την ιστοσελίδα ή το περιεχόμενο αυτής: συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς να περιορίζονται σε, καθυστερήσεις ή διακοπές των διαδικασιών ή των διασυνδέσεων, απώλεια ή αλλοίωση δεδομένων, αδυναμία της επικοινωνίας, μη αποδεκτή χρήση της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου αυτού από κάποιο πρόσωπο οποιωνδήποτε σφαλμάτων ή παραλήψεων στο περιεχόμενο.

Στην περίπτωση που υπάρξει δυσλειτουργία στο σύστημα του καζίνο, όλα τα πονταρίσματα θεωρούνται άκυρα.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο ο παίκτης αποσυνδεθεί από το παιχνίδι Καζίνο, τότε η Novibet δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια που οφείλεται στην αποσύνδεση αυτή. Το υπόλοιπο του λογαριασμού του καταγράφεται και το αποτέλεσμα του παιχνιδιού δεν επηρεάζεται με κανένα τρόπο από την αποσύνδεση.

Με την τοποθέτηση περαιτέρω πονταρισμάτων, ο παίκτης αποδέχεται το αποτέλεσμα του προηγούμενου πονταρίσματός του. Ως εκ τούτου, κατά την διακριτική ευχέρεια της Novibet, το αποτέλεσμα του προηγούμενου πονταρίσματος δεν τίθεται πλέον υπό αμφισβήτηση και ουδεμία επιστροφή ή αποζημίωση δεν θα χορηγείται. Στην περίπτωση που ο παίκτης θεωρεί ότι το αποτέλεσμα οποιουδήποτε από τα παιχνίδια είναι λανθασμένο, θα πρέπει να επικοινωνεί αμέσως με την Novibet και να δηλώνει τη δυσαρέσκειά του.

Στην περίπτωση που η συμμετοχή ενός παίκτη σε ένα παιχνίδι, αφού εκείνος έχει τοποθετήσει ένα στοίχημα, διακοπεί από πτώση του συστήματος τηλεπικοινωνιών, ή αδυναμία του υπολογιστικού συστήματος του παίκτη να συνεχίσει το παιχνίδι, το παιχνίδι θα ολοκληρωθεί και κατά την διαδικασία επαναλειτουργίας του συστήματος ο παίκτες μπορεί να δει το αποτέλεσμα του παιχνιδιού στην αντίστοιχη σελίδα του λογαριασμού του, και σε περίπτωση που ο παίκτης κερδίσει, το ποσό που κέρδισε θα πιστωθεί άμεσα στον λογαριασμό του.

Εάν για οποιοδήποτε λόγο διακοπεί η μεταφορά ποσών από το παιχνίδι στο λογαριασμό ενός παίκτη, τότε το ζήτημα θα ερευνηθεί σε συνεργασία με τον πάροχο του παιχνιδιού και όπου κριθεί θα επιστραφούν τα κέρδη ή το ποντάρισμα στο λογαριασμό του παίκτη.

Όταν προκύψει σφάλμα επικοινωνίας/διακοπή σύνδεσης κατά τη διάρκεια ενός κύκλου ελεύθερης περιστροφής (free spin), ο οποίος έχει χορηγηθεί ως αποτέλεσμα νίκης για ελεύθερη περιστροφή κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, οι εναπομείναντες ελεύθεροι κύκλοι δύνανται να χαθούν και οποιαδήποτε αποζημίωση θα δοθεί κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας.

Στην περίπτωση που ο παίκτης παραμένει αδρανής για τριάντα (30) λεπτά, ενώ βρίσκεται εντός ενός παιχνιδιού, τότε η συνεδρία του παιχνιδιού θα διακόπτεται και ο παίκτης θα πρέπει να αρχίσει εκ νέου καινούργιο παιχνίδι.

Έκδοση 14 Ημερομηνία: 24/08/2022