Φορολογία κερδών

Διαδικτυακό στοίχημα και Virtual Games

Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο στην Ελλάδα, στα καθαρά κέρδη των παικτών μας εφαρμόζεται η ακόλουθη κλίμακα φορολόγησης:

  • Καθαρά κέρδη ανά δελτίο έως και €100: 0% (αφορολόγητο)
  • Καθαρά κέρδη ανά δελτίο από €100,01 έως €200: 2,5% (στο ποσό που υπερβαίνει τα 100€ του καθαρού κέρδους)
  • Καθαρά κέρδη ανά δελτίο από €200,01 έως €500: 5% (στο ποσό που υπερβαίνει τα 200€ του καθαρού κέρδους)
  • Καθαρά κέρδη ανά δελτίο από €500,01 και πάνω: 7,5% (στο ποσό που υπερβαίνει τα 500€ του καθαρού κέρδους)

Παραδείγματα:

Α) Ποντάρισμα €10 σε μία τριάδα με απόδοση 10.00

Κέρδος = €100

Καθαρό κέρδος = 90€

Δεν παρακρατείται φόρος αφού το καθαρό κέρδος είναι χαμηλότερο των €100

Β) Ποντάρισμα €20 σε μία δυάδα με απόδοση 10.00

Κέρδος = €200

Καθαρό κέρδος = €180

Τα πρώτα €100 του καθαρού κέρδους είναι αφορολόγητα. Στα επόμενα €80 παρακρατείται φόρος 2,5%: 80 x 2,5/100 = €2,00. Οπότε ο παίκτης τελικά λαμβάνει το ποσό των €178.

Φορολογία στο Casino και Live Casino

Στα κέρδη που προέρχονται από στοιχηματική δραστηριότητα σε παιχνίδια που διεξάγονται με παικτικές συνεδρίες, δηλαδή παιχνίδια Καζίνο, το αποτέλεσμα των οποίων παράγεται με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών ή/και παιχνίδια Live Καζίνο, εφαρμόζεται η ακόλουθη κλίμακα φορολόγησης:

  • Kαθαρά κέρδη ανά συνεδρία έως και €100: 0% (αφορολόγητο)
    • Καθαρά κέρδη ανά συνεδρία από €100,01 έως €500: 15% (στο ποσό που υπερβαίνει τα €100 των καθαρών κερδών). Η συγκεκριμένη κλίμακα φορολογίας θα καλύπτεται από τη Novibet!*
  • Καθαρά κέρδη ανά συνεδρία από €500,01 και πάνω: 20% (στο ποσό που υπερβαίνει τα €500 των καθαρών κερδών).

Ως παικτική συνεδρία νοείται το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που ο ο παίκτης θα συνδεθεί (login) με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα (ΚΠΣ) της Novibet και μέχρι να εξέλθει από αυτό (logout), με ανώτατο όριο τις 24 ώρες.

Παραδείγματα:

Α) Παίκτης έχει καθαρό κέρδος 90€

Δεν παρακρατείται φόρος αφού το καθαρό κέρδος είναι χαμηλότερο των €100.

Β) Παίκτης έχει καθαρό κέρδος 400€

Τα πρώτα €100 του καθαρού κέρδους είναι αφορολόγητα.

Στα επόμενα €300 εφαρμόζεται φόρος 15% ο οποίος όμως απορροφάται από τη Novibet: €300 x 15/100 = €45.

Οπότε ο παίκτης τελικά θα λάβει αυτούσιο το ποσό των κερδών του, δηλαδή 400€.

Γ) Παίκτης έχει καθαρό κέρδος 700€

Τα πρώτα €100 του καθαρού κέρδους είναι αφορολόγητα.

Στα επόμενα 400€ εφαρμόζεται φόρος 15% ο οποίος όμως απορροφάται από τη Novibet: €400 x 15/100 = €60.

Στα επόμενα €200 παρακρατείται φόρος 20%: €200 x 20/100 = €40.

Οπότε ο παίκτης τελικά λαμβάνει το ποσό των €700 - €40 = €660.

*Αν ο παίκτης έχει καθαρά κέρδη μεγαλύτερα ή ίσα των 800€, ο συνολικός φόρος (στις κλίμακες 15% και 20%) δε θα απορροφάται από τη Novibet.